Планробот и гонтів’ярської загальноосвітньої школи І – ІІ ступенів Валківської районної ради Харківської області на 2016/2017 навчальний рік ПогодженоСторінка11/17
Дата конвертації25.12.2016
Розмір2.21 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   17


4. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

З ПЕДАГОГІЧНИМИ ПРАЦІВНИКАМИ
4.1. СТРУКТУРА МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ ШКОЛИ

 • засідання педагогічної ради школи;

 • робота шкільних методичних об’єднань вчителів початкових класів та класних керівників;

 • робота методичного куточку;

 • бібліографічна та інформаційно-методична робота;

 • участь вчителів школи в районних методичних об’єднаннях;

 • участь педагогів школи в районних конкурсах та змаганнях;

 • самоосвіта вчителів;

 • організація атестації та курсової перепідготовки вчителів;

 • інноваційна та пошуково-дослідницька діяльність вчителів.

Теми , над якою працюватиме у 2014/2014 навчальному році


Район

«Системний підхід до формування та розвитку компетентності педагогічних працівників Валківського району у сучасному освітньому просторі».

Школа

«Вдосконалення розвивального простору школи як умова формування всебічно розвиненої особистості, здатної реалізувати творчий потенціал в динамічних умовах розвитку суспільства»

Методичне об’єднання класних керівників

«Розвиток виховного середовища школи через співпрацю школи та родини як умова підвищення якості навчально-виховного процесу»

Методичне об’єднання вчителів початкових класів


«Удосконалення роботи педагогічного колективу щодо піднесення якості й ефективності уроку»4.2. Головні завдання для організації роботи по науково-методичному

забезпеченню роботи школи :

 • створення організаційних умов для безперервного вдосконалення фахової освіти і кваліфікації педагогічної педагогічних працівників;

 • проведення системних методичних заходів, спрямованих на розвиток творчих можливостей педагогів, виявлення ефективного педагогічного досвіду та участь у його вивченні, узагальненні та впровадженні в навчально-виховний процес;

 • створення, апробація та впровадження в практику нових навчальних програм, підручників та посібників для викладання навчальних предметів та факультативів;

 • вивчення та впровадження в навчально-виховний процес нових освітніх технологій та систем;

 • надання допомоги педагогічним в організації та проведенні уроків, виховних заходів;

 • формування системи індивідуальної роботи з обдарованими дітьми;

 • формування системи колективних творчих справ, орієнтованих на посилення мотивації навчання;

 • організація науково-дослідницької та пошукової роботи;

 • підготовка до участі у шкільних та районних конкурсах та олімпіадах;

 • підвищення якості навчально-виховного процесу;

 • накопичення досвіду індивідуальної роботи з учнями;

 • посилення значущості для учнів якісної освіти, сформованість в учнів потреби у самовдосконаленні.
4.3. Організація роботи з педагогічними працівниками щодо підвищення педагогічної майстерності у міжкурсовий період

з/п

Назва теми

Дата прове-дення

Відпові-дальні

Управ-лінське рішення1.

Проводити педради, наради при директору, методичні оперативки.

За потребою

Адміністрація школи
Інформації
2.

Продовжувати поповнення методично-інформаційними матеріалами методичного куточку.

Протягом року

Чалюк С.Б.

Методичні оперативки

Матеріали
3.

З метою обміну педагогічним досвідом організувати взаємовідвідування уроків вчителями-предметниками.

Протягом навчального року

Вчителі-предмет-ники

Відкриті уроки

Довідки
4.

Організувати участь вчителів у районних конкурсах та змаганнях, педагогічних виставках.

Згідно плану роботи відділу освіти

Адмініст-рація школи

Нарада при директору

Наказ
5.

Провести шкільний конкурс та забезпечити участь переможця у районному конкурсі «Учитель року».

Згідно плану роботи відділу освіти

Адмініст-рація школи
Інфор-мація
7.

Забезпечити участь вчителів школи у роботі районних методичних об’єднань, семінарів, тренінгів

Згідно плану роботи відділу освіти

Адмініст-рація школи
Інфор-мація
8.

Спонукати вчителів школи до участі у пошуково-дослідницькій та науковій роботі.

Протягом навчального року

Адмініст-рація школи

Дослід-ницькі роботи

Наказ
9.

В рамках проведення предметних тижнів організувати проведення відкритих виховних заходів та відкритих уроків.

Згідно плану проведе-ння предметних тижнів

Вчителі-предмет-ники

Нарада при директору

Інформація
10.

Спланувати роботу школи молодого вчителя.

Вересень

Чалюк С.Б.

Методична оперативка

План
11.

Провести консультації для вчителів з питань оформлення шкільної документації.

До 05.09

Чалюк С.Б.

Методична оперативка

Інфор-мація
12.

Підготовка матеріалів на допомогу вчителям-предметникам, класним керівникам, класоводам з питань сімейно виховання, безпеки життєдіяльності учнів.

До 05.09

Чалюк С.Б.

Методична оперативка

Інфор-мація
13.

Декада педагогічної майстерності на тему: «Досвід – джерело майстерності»:

-Відвідування уроків досвідчених вчителів (Чайки Н.М., Водополової Н.Г., Іванчік О.М.);

-Шкільний конкурс «Учитель року»;

-Шкільні предметні олімпіади.09.11 – 20.11

Чалюк С.Б.

Нарада при директору

План прове-

ння,


звіт
14.

Моніторинг результативності використання інтерактивних технологій у навчальному процесі.

Грудень

Чалюк С.Б.

Методична оперативка

Інфор-мація
15.

Підведення підсумків методичної роботи за рік.

Травень

Чалюк С.Б.

Нарада при директору

наказ
16.

Провести предметні тижні:

- іноземної мови;

- географії;
- математики;
- історії та правознавства;
- образотворчого мистецтва;
- біології;
- хімії
- української мови та літератури;

- музичного мистецтва;


- фізичної культури та спорту.

Листопад


Листопад
Грудень
Січень
Січень
Лютий
Лютий
Березень
Квітень
Травень

Чайка Н.М.

Положій В.В.

Котелевець Н.А.

Положій С.В.

Ніконенко І.М.

Оспіщева С.І.

Оспіщева С.І.

Нестеренко Т.М.

Власенко Б.І.

Максимо-вич Л.А.

Чалюк С.Б.


Звіти вчите-лів


4.

Скласти звіт про пройдену курсову перепідготовку.

Після поверне-ння з курсової перепід-готовки

Вчителі, які пройшли курсову перепідго-товку
Звіти
5.

Організувати проходження курсової перепідготовки вчителями, які працюють не за фахом.

2016/2017

(за планом)Богатир К.А.

Методичні оперативки

Інфор-мації

4.4. Робота шкільних методичних об’єднань

Головна мета:

 • Забезпечити всебічне становлення особистості;

 • Цілеспрямовано виявляти і розвивати здібності учнів;

 • Формувати в учнів вміння та бажання вчитися;

 • Створити всі умови, щоб діти з радістю йшли до школи;

 • Виховувати духовну та цілеспрямовану особистість.

1.

Провести методичні об’єднання вчителів початкових класів:

І засідання:

- Планування роботи на 2016/2017 навчальний рік;

- Ознайомлення з нормативними документами Міністерства освіти та науки України щодо роботи у новому навчальному році.

ІІ засідання:

- Як допомогти дитині з труднощами у навчанні?;

- Відкритий урок української мови у 3-му класі.

ІІІ засідання :

- Математична задача як засіб активації навчання;

- Відкритий урок у 2-му класі з математики.

ІV засідання:

- Розвиток розумових та пізнавальних здібностей учнів на уроках літературного читання через використання різних видів наочності, ТЗН;

- Відкритий урок літературного читання у 4-му класі.

V засідання :

- Удосконалення мовленнєвого розвитку молодших школярів;

- Відкритий урок навчання грамоти у 1-му класі


05.09.16

21.10.16
16.12.16


24.02.17
18.04.17

Чалюк С.Б.

Славгоро-дська Н.І.

Іванчік О.М.

Водопо-лова Н.Г.

Колєснік Н.І.

Прото-кол

Прото-кол

Прото-кол

Прото-кол

Прото-кол


2.

Провести засідання методичних об’єднань класних керівників:

І засідання

- Планування роботи на 2016/2017 навчальний рік;

- Ознайомлення з нормативними документами Міністерства освіти та науки України щодо організації роботи у новому навчальному році.

ІІ засідання:

- Вибір форм і методів роботи з учнівським колективом;

- Відкритий виховний захід у 8-му класі.

ІІІ засідання:

- Аналіз і оцінювання результатів діяльності класу;

- Відкритий виховний захід у 5-му класі.

ІV засідання:

- Вивчення структури міжособистісних взаємин у класі;

- Відкритий виховний захід у 6-му класі.

V засідання:

- Творчість: шляхи звільнення від стереотипів і шаблонів;

- Відкритий виховний захід у 9-му класі.


09.09.16

21.10.16
14.12.16

10.03.17

12.05.17


Чалюк С.Б.

Оспіщева С.І.

Положій В.В.

Котелевець Н.А.


Нестеренко Т.М.


Прото-кол

Про-токол

Прото-кол

Прото-кол


Прото-кол
4.5.Робота з резервом керівних кадрів
1.

Організувати роботу з кадровим резервом. Керуючись «Положенням про формування кадрового резерву», сформувати резерв по школі протягом навчального року на керівні посади. При формування кадрового резерву керуватися критеріями:

-професійна підготовка;

-вік та стаж роботи;

-психологічне сумісництво.Вересень2016

Богатир К.А.

Методична операти-вка

Інфор-мація
2.

Призначити керівниками кадрового резерву:

-директора школи - Богатир К.А. ;

-заступника директора з навчально-виховної роботи – Чалюк С.Б.


Грудень 2016

Богатир К.А.

Методична операти-вка

Інфор-мація
3.

Залучити вчителів кадрового резерву до:

-перевірки ведення класних журналів (1 раз на семестр);

-підготовки педради ;

-організації та проведення 1 предметного тижня.2016/2017

Богатир К.А.

Методична оперативка

Довідка
4.

Кожному вчителеві кадрового резерву відвідати та проаналізувати з керівником:

- не менше 6 уроків;

- скласти 2 аналітичних документа, щодо ведення шкільної документації.


2016/2017

Богатир К.А.

Методична оперативка

Довідка
5.

Поновити всі документи щодо роботи кадрового резерву та надати оновлені матеріали до відділу освіти Валківської райдержадміністрації (заяви, біографічні довідки, індивідуальні плани роботи вчителів, звіти про виконану роботу) .

Грудень 2016

Чалюк С.Б.

Методична оперативка

Інфор-мація

4.6. Атестація педагогічних працівників

1.

Опрацювати «Типове положення про атестацію педагогічних працівників» та зміни до нього.

До 01.10.16

Адмініст-

рація школи
2.

Атестувати у 2016/2017 навчальному році таких вчителів:

- Чайку Н.М. – вчителя англійської мови;

- Іванчік О.М. – вчителя початкових класів.


Протягом року

до 20.03.17Атестацій-на комісія

Засідання атестацій-ної комісії

Наказ, прото-кол
3.

Ознайомити вчителів, які будуть атестуватися з нормативними документами з питань атестації.

До 20.09.16

Адмініст-

рація школиЗасідання атестацій-ної комісії

Прото-кол
4.

Ознайомлення вчителів, які будуть атестуватися з наказом директора школи про атестацію

До 20.09.16

Богатир К.А.

Методична оперативка5.

Розроблення графіка відкритих виховних заходів та уроків вчителів, які атестуються

До 20.10.16

Чалюк С.Б.

Засідання атестацій-ної комісії6.

Провести засідання атестаційної комісії:

І засідання :

1.Про затвердження плану роботи атестаційної комісії;

2.Про розподіл функціональних обов’язків між членами атестаційної комісії.;

3.Затвердження графіка роботи, організаційних умов атестації.ІІ засідання:

1.Розгляд поданих заяв учителів, які атестуються;

2. Затвердження графіка проведення атестації в 2016/2017 навчальному році;

ІІІ засідання :

1.Розгляд атестаційних матеріалів педагогічних працівників;

2.Ознайомлення з характеристиками вчителів, які атестуються;

3.Про підсумки атестації вчителів, які атестувалися у 2016/2017 навчальному році.Вересень


10.10. – 20.10.16

Березень


Богатир К.А.

Засідання атестацій-ної комісії

Прото-коли
7.

Ознайомлення з характеристиками вчителів, які атестуються.

До 01.03.17

Богатир К.А.


8.

Поновлення шкільного стенду “Атестація вчителів школи”.

До 01.10.16

Чалюк С.Б.


9.

Вивчення системи роботи педагогічних працівників, які атестуються.

Протягом атестаційного періоду

Атестацій-на комісія

Засідання атестацій-ної комісії

Прото-кол
10.

Підбиття підсумків атестаційного циклу: оформлення відповідних документів, звіти членів атестаційної комісії та вчителів, які атестувалися.

Протягом атестаційного циклу

Богатир К.А.

Засідання атестацій-ної комісії

Прото-кол, наказ
11.

Підготувати атестаційні матеріали для розгляду на засіданні атестаційної комісії.

Березень 2017

Чалюк С.Б.

Засідання атестацій-ної комісії

Прото-кол
12.

Ознайомлення вчителів, які атестувалися висновками атестаційної комісії з відповідними записами в атестаційних листах.

Березень 2017

Богатир К.А.

Засідання атестацій-ної комісії

Прото-кол
13.

Видача атестаційних листів вчителям, які атестувалися із відповідними записами у атестаційних листах.

До 01.04.17

Богатир К.А.


14.

Подача відповідних документів про підсумки атестації в школі до відділу освіти та централізованої бухгалтерії відділу освіти.

До 01.04.17

Богатир К.А.


15.

Подача пакета документів до атестаційної комісії вищого рівня вчителів, які атестуються даною комісією.

До 01.04.17

Богатир К.А.


16.

Погодити перспективний план атестації з курсовою перепідготовкою вчителів.

До 01.05.17

Чалюк С.Б.
План
17.

Скласти плани творчих звітів вчителів, які атестуються.

До 01.11.16

Чалюк С.Б.
План
18.

Провести творчі звіти вчителів, які атестуються.

До 01.03.17

Чалюк С.Б.
План
19.

Здійснити глибоке вивчення системи та досвіду роботи вчителів, які атестуються.

До 10.03.17

Чалюк С.Б.
План

4.7. Курсова перепідготовка вчителів школи

1.

Забезпечити курсову перепідготовку вчителів школи протягом 2016/2017 навчального року

2016/2017

(за планом)Богатир К.А.

Методичні оперативки

Інфор-мації
2.

Направити заявку у відділ освіти для курсової перепідготовки в ХАНО на 2018 рік таких вчителів:

- Богатир К.А. – українська мова та література;

- Положій С.В. – історія.


Травень 2017

Богатир К.А.
Заявка
3.

Забезпечити заміну уроків із відповідним коригуванням розкладу навчальних занять, які будуть пропущені вчителями, які проходять курсову перепідготовку.

Протягом року

Чалюк С.Б.
Розклад уроків
4.

Скласти звіт про пройдену курсову перепідготовку.

Після поверне-ння з курсової перепід-готовки

Вчителі, які пройшли курсову перепідго-товку
Звіти
5.

Організувати проходження курсової перепідготовки вчителями, які працюють не за фахом.


2016/2017

(за планом)Богатир К.А.

Методичні оперативки

Інфор-маціїПоділіться з Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   17


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал