План збору необхідної інформації включає визначенняСкачати 85.36 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації27.04.2017
Розмір85.36 Kb.

Розробка плану та проведення дослідження.


План збору необхідної інформації
включає визначення:

Джерел збору інформації.

Методів збору інформації.

Інструментів дослідження.

Планування вибірки.

Методів здійснення контактів.

Методів аналізу інформації.

Види
інформації

первинна вторинна факти

мотиви

позиції

наміри

Систематизовані відомості

Аналітичні матеріали


Первинний збір даних
(самостійне дослідження)

• Особисті інтерв’ю на вулиці
• Дискусії у фокус
- групах з потенційними клієнтами
• Опитування та анкетування
• Спостереження та запис інформації
• Відвідання інших підприємств
• Розмови з доброзичливими підприємцями, які задіяні у подібному бізнесі
• Ставити себе на місце клієнта –
що переконає вас купити ваш продукт/послугу
?

Вторинний збір даних (існуюча
довідкова інформація)

Вторинний збір даних (існуюча довідкова інформація)
• Пошукові джерела онлайн

• Статистика населення –
онлайн

• Торгово
-
Комерційна Палата / служби підтримки бізнесу

• Торгові та Професійні Асоціації та їх друковані видання та
Інтернет сайти

• Спеціалізовані професійні видання –
(різноманітні галузі торгівлі стали більш спеціалізованими)

• Дані щодо ринку та промисловості від урядових джерел

Організації, які досліджують ринок, видавці

• Реферативні довідники у бібліотеках
• Промоційні та інші матеріали конкурентів
• Матеріали з вашого підприємства

Робота в малих групах


Визначити джерела отримання інформації для дослідження

Метод
Метод (від грецького methodоs – шлях до чогось) – це спосіб одержання
інформації, сукупність застосовуваних прийомів, процедур і операцій для пізнання реальності.

Методи дослідження

Опитування

Спостереження

Фокус-група

Збір статистичних даних

Експеримент

ОПИТУВАННЯ (інтерв’ю)


За формою проведення:
- вільне (нестандартизоване)
- напівстандартизоване
- стандартизоване

За кількістю респондентів:
- групове
- індивідуальне

За типом респондентів:
- з відповідальною особою
- з експертом
- з рядовим респондентом

ОПИТУВАННЯ (інтерв’ю)

За способом спілкування:
- особисте
- телефонне

За частотою проведення:
- одноразове
- багаторазове (панельне)

За місцем проведення:
- на робочому місці
- в службовому помешканні
- в місцях проведення відпочинку
- в місцях відпочинку
- в квартирі, в гуртожитку

Особливості інтерв’ю.
Позитивні якості

Допомагає одержати глибинну інформацію про думки, погляди, мотиви, уявлення респондентів.

Дає змогу вести спостереження за психологічними реакціями респондентів.

Особистий контакт соціолога і респондента забезпечує більш серйозне ставлення респондента до опитування.

Особливості інтерв’ю.
Труднощі

Пошук психологічного контакту з кожним респондентом.

Значні матеріальні й часові затрати.

Трудомісткість підготовки
інтерв’юерів.

Вирішення проблеми трудомісткості.

СПОСТЕРЕЖЕННЯ.
Область застосування:
Використовують при дослідженні поведінки індивідів і груп та форм спілкування, тобто при візуальному охопленні певної дії, його також можна застосувати в дослідженні конфліктної ситуації

СПОСТЕРЕЖЕННЯ.
Види спостереження

Залежно від місця спостерігача:
- включене; - невключене

Залежно від ступеня формалізованості:
- стандартизоване; - довільне

Залежно від регулярності проведення:
- систематичне; - випадкове

Залежно від місця проведення:
- польове; - лабораторне

Залежно від міри відкритості:
- відкрите; - інкогніто

Залежно від наявності контролю:
- контрольоване; - неконтрольоване

МЕТОДИ АНАЛІЗУ
ДОКУМЕНТІВ

Документ це засіб закріплення різним способом на спеціальному матеріалі
інформації щодо фактів, подій, явищ об'єктивної дійсності й розумової діяльності людини.

Види документів

За статусом
- офіційні
- особисті

За мотивацією
- спровоковані
- спонтанні

За цільовим призначенням
- спеціальні
- побічні

За характером інформації, що
використовується (оперативні і зведені)

Види документів

За засобом фіксації інформації
- письмові
- фонетичні
- статистичні
- іконографічні

За змістом
- правові
- історичні
- економічні
- технічні

Види документів

За функціями
- інформаційно-регулятивні
- комунікативні
- культурно-виховні

За рівнем обробки інформації
- первинні
- вторинні

Методи аналізу документів

Традиційний аналіз (класичний)
Тлумачення документа через з'ясування основних думок та ідей конкретного тексту. Оцінку його змісту згідно з політичними, моральними або естетичними критеріями

Контент-аналіз (кількісний)
Аналіз змісту масової сукупності текстів з використанням стандартизованих вимірювальних, статистичних процедур з метою отримання їх об'єктивних кількісних характеристик. Його сутність полягає у перекладі в кількісні показники текстової
інформації

МЕТОД ФОКУС-ГРУПИ
Метод фокус
- групи на сьогодні є одним з найбільш оперативних та ефективних способів збору та аналізу соціальної інформації. Цей метод застосовується, як правило, разом із кількісними методами, але може грати при цьому як додаткову, так і ключову роль.


Загальна інформація
Фокус
- група
- метод, який застосовується під час проведення якісних досліджень. У
основі методу лежить спеціальна форма глибинного інтерв'ю, що проводиться в групі (глибинне групове інтерв'ю). В процесі фокус
- групи учасники вільно обмінюються думками під керівництвом досвідченого ведучого
- модератора.

Робота в малих групах


Визначити метод проведення дослідження

Вибірка

ВИБІРКА

Вибірка – частина генеральної сукупності, що підлягає безпосередньому обстеженню.

Генеральна сукупність - сукупність об’єктів дослідження (наприклад, людей), на яку ми хочемо поширити результати нашого дослідження.

Об’єкт дослідження – група людей, яку складають потенційні респонденти.

Репрезентативність - властивість вибірки відображати характеристики генеральної сукупності.

СКЛАДАННЯ ПЛАНУ
ВИБІРКИ

Визначити генеральну сукупність;

Встановити одиниці опитування (залежить від мети дослідження);

Встановити обсяг вибірки ( ідеальним для вивчення думки мешканців : 300
-500 об’єктів);

Визначити основу вибірки (списки);

Визначення прийнятного методу вибірки.

МЕТОДИ ВИБІРКИ

Випадкова вибірка - вибір, при якій кожна одиниця добору має однакову імовірність бути відібраної.

Систематична вибірка - відбір по визначеній системі, схемі (наприклад, кожен третій зустрічний).

Стратифікована вибірка – розподіл генеральної сукупності на деякі групи, після чого добір ведеться всередині груп.

Невипадкові вибірки

Квотна вибірка - вибірка, у якій визначені точні характеристики об’єкта, який необхідно відібрати.

Спрямовані (експертні) вибірки - вибірки спрямовані на вивчення носіїв якої-небудь унікальної ознаки (наприклад, експерти в якійсь сфері і т.п.). Такі вибірки часто формуються методом сніжного кому - знаходиться один респондент, у нього дізнаються координати інших потенційних респондентів і так далі.

Хаотичні (безсистемні, зручні) вибірки - добір усіх бажаючих (наприклад, телевізійні опитування).

Формування вибірки

Керівним принципом формування вибірки
є метод, що дає кожному респондентові з генеральної сукупності рівні можливості бути опитаним.

Це правило випадковою вибору.

Формування вибірки

Крок відрахунку – це число, яке можна отримати, якщо розділити кількість осіб, що складають генеральну сукупність на число, що визначає обсяг вибіркової сукупності.

Одиниця відборуце група імен, від якої ви хочете мати одне інтерв’ю.

Випадкова початкова точка – можна використати будь - який випадковий метод.

Залежність граничної похибка від обсягу вибірки
Відсотковий
розподіл
отриманих
даних
(так/ні)
ОБСЯГ ВИБІРКИ/ ПОХИБКА
50

75

100

150

200

300

400

500

50/50 14 11 10 8
7 6
5 4
60/40 14 11 10 8
7 6
5 4
70/30 13 11 9
7 6
5 5
4 80/20 11 9
8 7
6 5
4 4
90/10 8
7 6
5 4
3 3
3

Випадкові вибірки
Формула для простої одноступеневої випадкової вибірки.

n = 1/ ( (d
²
/ t
²
* L * (1-L) ) + 1/N)
де n - обсяг вибірки,
d - гранична похибка вибірки,
t - значення z - розподілу (визначає довірчу
імовірність),
L - частка досліджуваної ознаки (оскільки звичайно невідома береться 0.5),
N - обсяг генеральної сукупності.

• При довірчій імовірності 95% (
t
=2) і досить великої генеральної сукупності n
> 10000 формула являє собою


N = 1/d
²


При граничній помилці 5%
- n = 400.
Однак,

рідко працюють з вибіркою в цілому (одномірні розподіли), звичайно працюють з підвибірками (цільові аудиторії, двовимірні розподіли), а отже, обсягу в 400 об’єктів недостатньо.
Також вибірку варто планувати з запасом (звичайно 4%
-
6%).
Мінімальний припустимий обсяг вибірки
- 12
об’єктів.


Рольова гра
“Проведення дослідження”
Підготовка до проведення дослідження
Розробка анкет
Проведення дослідження

Робота в колі


Підсумки


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал