План роботи великопроходівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний заклад» Дергачівської районної ради Харківської області на 2015/2016 навчальний рікСторінка2/18
Дата конвертації30.11.2016
Розмір3.49 Mb.
ТипПлан роботи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

«Про освіту» та «Про загальну середню освіту»

з/п


Зміст роботи

Термін

Відповідальний


Відмітки

про


виконання

№ номенклатур-ної справи

1

2

3

4

5
1.

Здійснювати діяльність відповідно до повноважень загальноосвітнього навчального закладу, визначених ст.38 Закону України «Про загальну середню освіту» та власного Статуту.

Постійно

Фурсов О.П.
2.

Уточнити списки дітей шкільного віку, які проживають у мікрорайоні НВК, підтвердити їх навчання в інших навчальних закладах довідками. Підготувати дані для виконання звітів форми ЗНЗ-1 та 77-РВК. Звірити списки дітей по класах.

До 01.09.2015


Кашкарова І.О.

3.

Уточнити списки дітей дошкільного віку, які проживають у мікрорайоні НВК. Розробити перспективну мережу НВК на період до 2020 року.

До 01.09.2015


Чепенко Т.О.

Кашкарова І.О.
4.

Здійснити комплектування

 • класів

 • груп (класів) для факультативних занять

 • груп для занять гуртків, секцій.

До 01.09.2015

До 01.09.2015

До 05.09.2015Кашкарова І.О.


5.

Забезпечити організований початок та закінчення навчального року, півріччя, чверті.

Постійно

Фурсов О.П.
6.

Провести педагогічно доцільну розстановку педагогічних кадрів, розподіл навчального навантаження вчителів.

До 01.09.2015

Фурсов О.П.
7.

Здійснити комплектацію НВК кадрами на новий навчальний рік.

До 01.09.2015

Фурсов О.П.
8.

Провести атестацію навчальних кабінетів, приміщень НВК до нового навчального року.

До 15.08.2015

Фурсов О.П.

Яковенко М.І.

Линкова Л.А.
9.

Забезпечити виконання заходів щодо збереження, зміцнення здоров'я, соціального захисту дітей, працівників школи.

Постійно


Фурсов. О.П.


10.

Провести медичний огляд учнів (за окремим планом)

До 01.09.2015

Протягом рокуФурсов О.П.

Класні керівники

1-11-х класів
11.

Забезпечити проведення медогляду вчителів, працівників НВК

До 15.06.2015


Фурсов О.П.


12.

Організувати фізкультурно-оздоровчу роботу з учнями, працівниками НВК, забезпечити оптимальний руховий режим, використовуючи для цього базу НВК.

Постійно


Волокітіна Н.В.

Медяник О.Г.

13.

Організувати харчування учнів і вихованців. Забезпечити безкоштовне харчування дітей пільгового контингенту.

З 01.09.2015 протягом року

Фурсов О.П. Волокітіна Н.В.14.

Забезпечити режим дотримання санітарно-гігієнічних норм, техніки безпеки в організації роботи НВК (розд. 10).

Постійно

Фурсов О.П.
15.

Організувати відпочинок і оздоровлення учнів і працівників НВК влітку.

Червень


2016 р.

Фурсов О.П.

Линкова Л.А.
16.


Забезпечити своєчасне працевлаштування та продовження навчання випускниками 9-го класу.

До 01.09.2015

Волокітіна Н.В.

Каракунова О.М.

17.

Підготувати інформацію про працевлаштування випускників для районного центру зайнятості.

До 05.09.2015


Волокітіна Н.В.

18.

Виявити учнів, які за рівнем розвитку та станом здоров’я повинні навчатися в спеціальних навчальних закладах. Представити матеріали на обласну психолого-медико-педагогічну консультацію.

До 10.09.2015


Кашкарова І.О.

19.

Обстежити сімейно-побутові умови учнів. Виявити учнів, які потребують матеріальної допомоги. Оформити відповідні документи.

До 01.09.2015Волокітіна Н.В.

Класні керівники 1-11-х класів

20.

Забезпечити всіх учнів підручниками.

До 05.09.2015

Мамедова Ю.П.21.

В кожному класі створити батьківські пости забезпечення повної загальної середньої освіти.

До 10.09.2015

Волокітіна Н.В.22.

Налагодити і постійно підтримувати зв’язок з Кримінальною міліцією у справах неповнолітніх, з Службою у справах дітей райдержадміністрації, з виконкомом Проходівської сільської ради. Не залишати без уваги жодного випадку порушення громадського порядку і дисципліни учнями.

Постійно


Волокітіна Н.В.


23.

Проаналізувати списки учнів, вибрати з них :

 • списки багатодітних сімей

 • списки сімей в кризовій ситуації

 • списки дітей-сиріт і напівсиріт

Організувати проведення відповідних заходів щодо соціального захисту цих учнів.

До 01.09.2015


Постійно

Волокітіна Н.В.24.

Забезпечити підвезення учнів і вихованців, які проживають у

с. Малі Проходи, до НВК і додому шкільним автобусом.


Постійно


Фурсов О.П.


25.

Забезпечити своєчасне підвищення кваліфікації та підготовку кадрів в закладах післядипломної освіти.

Постійно


Кашкарова І.О.

Відповідно до плану
26.

Забезпечити своєчасне проходження атестації педпрацівниками відповідно до Положення про атестацію. Внести корективи до перспективного плану атестації.

Постійно

Фурсов О.П.

Відповідно до плану

27.

Працівників при укладанні трудового договору ознайомлювати з посадовими інструкціями під розписку. Контролювати якість їх виконання.

Постійно

Фурсов О.П.28.

Забезпечувати заохочення педпрацівників відповідно до ст. 58 Закону «Про освіту»

Постійно

Фурсов О.П.

Линкова Л.А.

29.

Забезпечити необхідні умови для реалізації прав педагогічних працівників і інших учасників навчально-виховного процесу.

Постійно

Фурсов О.П.

Линкова Л.А.

30.

На батьківських зборах, в індивідуальній роботі забезпечувати ознайомлення батьків з вимогами ст. 59-60 Закону України «Про освіту» і ст. 29 Закону України «Про загальну середню освіту»

Постійно

Фурсов О.П.

Волокітіна Н.В.

31.

Забезпечувати надходження коштів з додаткових джерел фінансування в межах, необхідних для належної організації навчально-виховного процесу

Постійно

Фурсов О.П.32.

Забезпечити організоване впровадження нових Державних стандартів, навчальних планів і навчальних програм.

Протягом навчального року

Фурсов О.П.Р о з д і л 3

Координація внутрішкільної діяльності та управління навчальним закладом

3.1 Розподіл функціональних обов’язків адміністрації,

педагогічних працівників навчального закладу

Фурсов Олександр Петрович – директор НВК


 1. Здійснює керівництво Великопроходівським НВК згідно з його Статутом і законодавством України.

 2. Забезпечує реалізацію постанов уряду, виконання наказів, розпоряджень, інструкцій органів управління освіти.

 3. Визначає стратегію, цілі та завдання розвитку закладу, зміст та форм планування роботи, структуру управління, штатний розподіл, функціональні та посадові обов’язки працівників, напрямки позабюджетної діяльності закладу, форми стимулювання підвищення якості роботи працівників та навчання учнів (за погодженням з профспілковим комітетом).

 4. Спільно з радою закладу та громадськими організаціями здійснює розробку, затвердження й впровадження програм розвитку закладу, положень щодо різних аспектів діяльності, навчальних планів, курсів, дисциплін, річних календарних, навчальних графіків, Статуту, Правил внутрішнього трудового розпорядку та інших документів.

 5. Керує діяльністю закладу в цілому щодо виховання, навчання, зміцнення здоров’я учнів та їх фізичного розвитку.

 6. Координує роботу всіх структурних підрозділів, працівників установи.

 7. Створює належні умови для навчально-виховної роботи, підвищення ділової та професійної кваліфікації працівників, виконання вимог з охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки, додержання санітарно–гігієнічного режиму, належного стану господарства, правильного використання навчально - матеріальної бази закладу.

 8. Забезпечує навчально-виховну та адміністративно-господарчу систему роботи закладу, раціональне використання бюджетних асигнувань, позабюджетних коштів, облік, збереження та розвиток матеріальної бази закладу, виконання річного плану роботи школи.

 9. Здійснює формування контингенту учнів, вихованців та їх соціальний захист, підбір та розстановку педагогічних кадрів, приймає на роботу та звільнює з посади працівників обслуговуючого персоналу.

 10. Контролює виконання рішень педагогічної ради, наказів, розпоряджень, вказівок щодо додержання єдиних педагогічних вимог, роботу адміністративно -управлінського персоналу, всіх структурних підрозділів.

 11. Забезпечує ефективну взаємодію та співробітництво з органами місцевого самоврядування, підприємствами, організаціями, громадськістю, батьками (особами, які їх замінюють).

 12. Сприяє діяльності та регулює взаємовідносини з профспілковим комітетом, органами самоврядування закладу, громадськими організаціями.

 13. Забезпечує створення в закладі необхідних умов для роботи підрозділів організацій громадського харчування і медичних закладів, контролює їхню роботу з метою охорони й зміцнення здоров’я учнів та працівників школи.

 14. Забезпечує дотримання нормативності ведення документації закладу (відповідно до номенклатури справ).

 15. Складає та підписує загальні документи, що регулюють діяльність закладу: накази, розпорядження по закладу, офіційні листи, інформації довідки про роботу, статистичні звіти та фінансові документи, трудові книжки, акти щодо перевірок роботи закладу.

 16. Затверджує розклад уроків, календарний план заходів та інші документи, які складені заступниками директора та іншими працівниками закладу.

 17. Забезпечує навантаження працівників і учнів з урахуванням їхніх психофізіологічних можливостей, забезпечує оптимальний режим праці та відпочинку.

 18. Представляє заклад (всі його структурні підрозділи) в державних, громадських, місцевих органах та установах.

 19. Сприяє та забезпечує підтримку належного морально-психологічного клімату для максимальної реалізації здібностей, підвищення якості роботи працівників та навчання й виховання учнів.

 20. Вживає заходи щодо заохочення і стягнення до працівників закладу та учнів.

 21. Розпоряджається в установленому порядку шкільним майном та коштами.

 22. Укладає та підписує угоди з різних аспектів діяльності закладу.

 23. Звітує про роботу та умови функціонування закладу перед органами управління освіти, органами місцевого самоврядування, радою закладу, батьківською громадськістю, педагогічною радою.

 24. Контролює дотримання виконавської дисципліни та правил внутрішнього розпорядку всіма працівниками закладу.

 25. Проводить наради при директорові.

 26. Здійснює контроль за організацією і вдосконаленням методичного забезпечення освітнього процесу, сприяє діяльності вчительських товариств, методичних об’єднань.

 27. Здійснює контроль за забезпеченням обліку, збереженням й поповненням навчально-матеріальної бази, обліком і збереженням документації, веденням бухгалтерського обліку та статистичної звітності, організовує діловодство.

 28. Здійснює контроль за забезпеченням безпечної експлуатації інженерно-технічних комунікацій, обладнання і вживає заходів щодо приведення їх у відповідність до чинних стандартів, правил і норм з охорони праці, своєчасно організовує огляди й ремонт приміщень НВК.

 29. Звітує на зборах трудового колективу про стан охорони праці, забезпечення оздоровлення працівників та учнів, покращення умов освітнього процесу, а також про вжиті заходи з усунення виявлених недоліків.

 30. Безпосередньо курирує та контролює:

стан викладання предметів та роботу вчителів української мови і літератури, російської мови і літератури, іноземної мови, правознавства, історії України, всесвітньої історії, курсу «Харківщинознавство», роботу адміністративно-управлінського персоналу, всіх структурних підрозділів;

виконання Правил внутрішнього трудового розпорядку працівниками закладу;

роботу педагогічної ради;

роботу атестаційної комісії;

роботу методичної ради;

роботу секретаря;

роботу батьківської ради закладу;

координує роботу з профспілковим комітетом закладу.


Кашкарова Ірина Олександрівна – заступник директора з навчально - виховної роботи


 1. Забезпечує поточне і перспективне планування діяльності педагогічного колективу щодо організації навчально-виховного процесу, дотримання нормативності та якості освіти в школі ІІ-ІІІ ступенів.

 2. Координує роботу педагогічного колективу щодо виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту».

 3. Забезпечує систематичний контроль за якістю навчально-виховного процесу, об’єктивністю оцінки результатів освітньої підготовки учнів 5-11-х класів.

 4. Контролює й аналізує виконання навчальних планів і програм вчителями, ефективність їх роботи, результативність навчально-виховного процесу.

 5. Контролює своєчасне виконання положень Інструкції з ведення ділової документації щодо дотримання нормативності ведення класних журналів та журналів факультативних занять, зошитів учнів в школі ІІ-ІІІ ступенів.

 6. Бере участь у підборі та розстановці педагогічних кадрів, координує роботу щодо підвищення кваліфікації та професійної компетенції педагогічних працівників.

 7. Керує роботою щодо підготовки й проведення державної підсумкової атестації випускників, контролю якість навчальних досягнень учнів в 5-11-х класах.

 8. Складає розклад навчальних занять, здійснює контроль за навчальним навантаженням учнів 1-11-х класів, узгоджує розклад уроків у Дергачівському міжрайонному управлінні санітарно-епідеміологічної служби.

 9. Складає розклад факультативів, графік проведення контрольних, лабораторних, практичних робіт, навчальних екскурсій та навчальної практики у школі ІІ-ІІІ ступенів та контролює дотримання нормативності при їх проведенні.

 10. Контролює відпрацювання робочого часу педагогічними працівниками НВК.

 11. Забезпечує якісну і своєчасну заміну уроків тимчасово відсутніх вчителів, веде журнал обліку пропущених і замінених уроків (1-11-х класів).

 12. Складає документацію для нарахування заробітної плати вчителям 1-11-х класів.

 13. Забезпечує виконання єдиного орфографічного режиму.

 14. Контролю своєчасне виконання положень Інструкції з ведення ділової документації щодо дотримання нормативності ведення класних журналів та журналів факультативних занять, зошитів учнів в школі ІІ-ІІІ ступенів.

 15. Організовує та контролює проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів.

 16. Забезпечує і контролює роботу індивідуального навчання.

 17. Готує статистичний звіт та аналітичні матеріали про стан, результати навчальної роботи, рух учнів в 1-11-х класах, відповідає за звітність по закладу освіти.

 18. Проводить інструктивно-методичні наради з педагогічними працівниками та доводить до їх відома документи з питань нормативності освіти.

 19. Координує роботу щодо атестації педагогічних працівників, проводить інструктивно-методичну роботу та відповідає за ведення документації з цих питань.

 20. Вносить пропозиції щодо вдосконалення навчально-виховного процесу, бере участь у роботі педагогічної ради НВК.

 21. Відвідує уроки та інші види навчальних занять, що проводяться педагогічними працівниками НВК, аналізує їх форму та зміст, доводить результати аналізу до відома вчителів.

 22. Здійснює чергування по закладу згідно графіку.

 23. Забезпечує і контролює чергування педагогічних працівників по закладу у відповідності до затвердженого графіка.

 24. Веде особистий прийом учнів, їх батьків або осіб, які їх замінюють, працівників, громадян з питань, що входять в межі її компетенції.

 25. Забезпечує виконання законодавчих, інформаційно-нормативних, інструктивних документів, готує аналітичні матеріали і проекти документів з усіх питань, що входять до її функціональних обов’язків.

 26. Здійснює методичне керівництво педагогічним колективом закладу, організовує науково-дослідницьку, експериментальну та інноваційну роботу, проводить аналітичну роботу щодо відстеження її ефективності.

 27. Здійснює методичне керівництво педагогічним колективом закладу, організовує науково-дослідницьку, експериментальну та інноваційну роботу, проводить аналітичну роботу щодо відстеження її ефективності.

 28. Визначає методичну тему і завдання, планує науково-теоретичну та методичну роботу закладу та спрямовує самоосвіту кожного вчителя на вирішення особистих та загальношкільних педагогічних тем.

 29. Керує роботою по вивченню, узагальненню та впровадженню перспективного педагогічного досвіду, впровадженню досягнень сучасної педагогічної науки та освітніх технологій в практику навчально-виховної роботи, здійснення принципів наукової організації праці у колективі.

 30. Організовує консультації з питань педагогіки, фахової підготовки, методики викладання навчальних предметів, психології.

 31. Координує розробку методичних рекомендацій та оформлення навчально-методичної документації для педагогічних працівників закладу.

 32. Координує та контролює роботу щодо розвитку навчально-методичної бази навчальних кабінетів закладу, організовує проведення їх паспортизації, контролює облік навчально-методичного та матеріально-технічного оснащення.

 33. Здійснює керівництво роботою молодих спеціалістів, забезпечує роботу «Школи молодого вчителя».

 34. Організовує спільну роботу із закладами вищої освіти щодо організації науково-дослідницької діяльності вчителів та учнів, проводить роботу щодо дотримання наступності в системі: школа – вищі навчальні заклади.

 35. Забезпечує координацію та результативність роботи з обдарованими дітьми, координує роботу по виконанню програми «Обдаровані діти».

 36. Забезпечує організацію та ефективність позакласної, позашкільної предметної та науково-практичної роботи з учнями.

 37. Контролює дотримання санітарно-гігієнічних норм, правил техніки безпеки, виконання заходів щодо збереження життя і здоров’я учнів під час навчального процесу.

 38. Організовує і контролює роботу з охорони праці під час навчально-виховного процесу в школі І-ІІІ ступенів, в тому числі підготовку документації з техніки безпеки та охорони праці в навчальних кабінетах фізики, хімії, біології, інформатики та обчислювальної техніки, спортивного залу.

 39. Координує роботу щодо обліку дітей шкільного віку, які проживають на території обслуговування навчального закладу.

 40. Забезпечує і контролює роботу з цивільного захисту.

 41. Виконує інші обов’язки і повноваження за дорученням директора НВК.

 42. Виконує обов’язки директора під час його відсутності в закладі.

 43. Безпосередньо курирує та контролює:

 • стан викладання предметів та роботу вчителів математики, інформатики, курсу «Людина і світ», хімії, біології, природознавства, основ здоров’я, фізики, астрономії, трудового навчання і технологій, образотворчого мистецтва, художньої культури, музичного мистецтва, географії, економіки, фізичної культури, курсу «Захист Вітчизни», курсів за вибором, факультативів, індивідуальних та групових занять.

 • роботу завідуючих навчальними кабінетами;

 • роботу методичних об’єднань вчителів-предметників;

 • роботу методичного кабінету;

 • роботу творчої групи.

Чепенко Тетяна Олександрівна – заступник директора з навчально - виховної роботи


 1. Забезпечує поточне і перспективне планування діяльності педагогічного колективу щодо організації навчально-виховного процесу, дотримання нормативності та якості освіти в початковій школі та дошкільному підрозділі.

 2. Координує роботу педагогічного колективу щодо виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту».

 3. Забезпечує систематичний контроль за якістю навчально-виховного процесу, об’єктивністю оцінки результатів освітньої підготовки учнів 1-4-х класів.

 4. Забезпечує систематичний контроль за якістю освітнього процесу у дошкільному підрозділі НВК.

 5. Контролює й аналізує виконання навчальних планів і програм вчителями початкових класів і вихователями дошкільного підрозділу НВК, ефективність їх роботи, результативність навчально-виховного процесу.

 6. Забезпечує виконання єдиного орфографічного режиму в початковій школі і дошкільному підрозділі НВК.

 7. Контролю своєчасне виконання положень Інструкції з ведення ділової документації щодо дотримання нормативності ведення класних журналів, зошитів учнів в початковій школі, та ведення документації у дошкільному підрозділі НВК.

 8. Проводить інструктивно-методичні наради з педагогічними працівниками початкової школи і дошкільного підрозділу НВК та доводить до їх відома документи з питань нормативності освіти.

 9. Бере участь у підборі та розстановці педагогічних кадрів, координує роботу щодо підвищення кваліфікації та професійної майстерності педагогічних працівників, проводить інструктивно-методичну роботу та узагальнює матеріали з цих питань.

 10. Вносить пропозиції щодо вдосконалення навчально-виховного процесу, бере участь у роботі педагогічної ради НВК.

 11. Бере участь в організації роботи щодо атестації педагогічних працівників початкової школи і дошкільного підрозділу НВК, проводить інструктивно-методичну роботу.

 12. Відвідує уроки та інші види навчальних занять, що проводяться педагогічними працівниками НВК, аналізує їх форму та зміст, доводить результати аналізу до відома вчителів, вихователів.

 13. Здійснює чергування по закладу згідно графіку.

 14. Забезпечує і контролює чергування педагогічних працівників початкової школи у відповідності до затвердженого графіка.

 15. Веде особистий прийом учнів, їх батьків або осіб, які їх замінюють, працівників, громадян з питань, що входять в межі її компетенції.

 16. Забезпечує виконання законодавчих, інформаційно-нормативних, інструктивних документів, готує аналітичні матеріали і проекти документів з усіх питань, що входять до її функціональних обов’язків.

 17. Здійснює методичне керівництво вчителями початкої школи і вихователями дошкільного підрозділу.

 18. Організовує та контролює роботу творчих груп, методичного об’єднання вчителів початкової школи і вихователів дошкільного підрозділу, індивідуальну науково-методичну роботу вчителів і вихователів.

 19. Бере участь у визначенні науково-методичної теми і завданнь, плануванні науково-теоретичної та методичної роботи закладу та спрямовує самоосвіту вчителів початкової школи та вихователів дошкільного підрозділу НВК на вирішення особистих та загальношкільних педагогічних проблем.

 20. Керує роботою по вивченню, узагальненню та впровадженню перспективного педагогічного досвіду, впровадженню досягнень сучасної педагогічної науки та освітніх технологій в практику навчально-виховної роботи, здійснення принципів наукової організації праці у колективі.

 21. Організовує консультації з питань педагогіки, фахової підготовки, методики викладання навчальних предметів, психології.

 22. Координує розробку методичних рекомендацій та оформлення навчально-методичної документації для педагогічних працівників початкової школи і дошкільного підрозділу НВК..

 1. Координує та контролює роботу щодо розвитку навчально-методичної бази навчальних кабінетів початкової школи, організовує проведення їх паспортизації, контролює облік навчально-методичного та матеріально-технічного оснащення початкової школи та дошкільного підрозділу НВК.

 2. Здійснює керівництво роботою молодих спеціалістів в початковій школі та дошкільному підрозділі НВК, бере участь у забезпеченні роботи «Школи молодого вчителя».

 3. Забезпечує координацію та результативність роботи з обдарованими дітьми в початковій школі, координує роботу по виконанню програми «Обдаровані діти».

 4. Забезпечує організацію та ефективність позакласної, позашкільної роботи з учнями початкової школи.

 5. Виконує інші обов’язки і повноваження за дорученням директора НВК.

 6. Безпосередньо курирує та контролює:

 • стан організації і ефективність навчально-виховного процесу в початковій школі та роботу вихователів та інших працівників дошкільного підрозділу НВК;

 • роботу методичного об’єднання вчителів початкової школи і вихователів дошкільного підрозділу НВК;

 • роботу творчої групи.

Волокітіна Наталія Володимирівна заступник директора з виховної роботи

 1. Здійснює загальне керівництво виховною роботою у НВК, поточним і перспективним плануванням виховної, позакласної, позашкільної роботи.

 2. Координує роботу та готує аналітичні матеріали щодо ефективності виховної роботи в закладі.

 3. Забезпечує та здійснює контроль за правильністю планування виховної роботи закладу.

 4. Забезпечує своєчасність виявлення, постановку на внутрішкільний облік учнів, які схильні до правопорушень та проведення профілактичної роботи з ними.

 5. Забезпечує організацію своєчасного контролю та ефективність роботи з учнями, що пропускають уроки без поважних причин, готує аналітичні матеріали з цього питання.

 6. Координує роботу із структурними підрозділами та органами самоврядування НВК.

 7. Забезпечує організацію роботи по соціальному захисту учнів і вихованців та охороні їх прав.

 8. Організує та узагальнює роботу щодо обстеження побутово-житлових умов, вивчення педагогічним колективом вікових та психологічних особливостей учнів.

 9. Контролює дотримання нормативності ведення записів у класних журналах та іншої документації з питань профілактики дитячого травматизму, охоплення учнів позашкільною освітою, обліку відвідування та пропуску учнями занять.

 10. Здійснює керівництво методичною роботою та самоосвітою класних керівників.

 11. Забезпечує умови для розвитку професійного та наукового потенціалу класних керівників, розвитку здібностей та нахилів дітей. Визначає напрямки науково-дослідницької роботи в закладі з різних аспектів виховання молоді та проводить аналітичну роботу щодо відстеження її ефективності.

 12. Координує роботу щодо вивчення, узагальнення і впровадження передового педагогічного та виховного досвіду.

 13. Вносить пропозиції щодо вдосконалення виховного процесу, бере участь у роботі педагогічної ради закладу.

 14. Бере участь у підготовці та проведенні атестації педагогічних працівників закладу.

 15. Забезпечує організацію та контроль за роботою гуртків, секцій, позакласних, позашкільних виховних заходів.

 16. Координує роботу та здійснює контроль за проведенням загальношкільних виховних заходів, виховних годин.

 17. Забезпечує і контролює чергування педагогічних працівників по закладу у відповідності із затвердженим графіком.

 18. Забезпечує виконання законодавчих, інформаційно-нормативних, інструктивних документів, готує аналітичні матеріали і проекти документів з усіх питань, що входять до її функціональних обов’язків.

 19. Контролює дотримання санітарно-гігієнічних норм, правил техніки безпеки, виконання заходів щодо збереження життя і здоров’я учнів під час навчального процесу.

 20. Забезпечує координацію та результативність роботи з обдарованими дітьми, координує роботу по виконанню програми «Обдаровані діти», участь учнів в турнірах, конкурсах, олімпіадах, фестивалях різних рівнів.

 21. Бере участь у підготовці і проведенні атестації педагогічних працівників закладу.

 22. Координує та забезпечує участь НВК в різних конкурсах, заходах з питань виховної роботи, конкурсах педагогічної майстерності класних керівників.

 23. Організовує та контролює роботу на пришкільній території закладу.

 24. Готує звіти та аналітичні матеріали про стан, результати з усіх аспектів виховної роботи, роботи з дітьми пільгового контингенту та учнів, які схильні до правопорушень.

 25. Організовує, контролює та готує статистичний звіт з питань працевлаштування учнів.

 26. Контролює дотримання санітарно - гігієнічних вимог, охорони праці, пожежної безпеки та збереження життя і здоров’я дітей під час проведення позакласних та позашкільних заходів.

 27. Здійснює контроль за виконанням програм з основ безпеки життєдіяльності та проведення бесід з усіх видів дитячого травматизму, правил поведінки учнів.

 28. Контролює роботу структурних підрозділів та органів самоврядування з питань виховної роботи.

 29. Координує роботу та підводить підсумки здійснення чергування по школі учнів і вчителів.

 30. Здійснює чергування по закладу згідно графіку.

 31. Веде особистий прийом учнів, працівників, громадян з питань, що входять в межі її компетенції.

 32. Забезпечує виконання, готує аналітичні матеріали і проекти документів з усіх питань, що входять до її функціональних обов’язків.

 33. Виконує інші обов’язки і повноваження за дорученням директора закладу.

 34. Безпосередньо курирує та контролює:

 • гурткову роботу з військово-патріотичного виховання;

 • методичне об’єднання класних керівників;

 • роботу органів учнівського самоврядування;

 • координує проведення батьківських зборів;

 • координує роботу університету правових знань;

 • координує роботу засідань опергруп;

 • координує школу учнівського активу;

 • координує проведення загальних зборів учнівського колективу;

 • роботу загонів Дружини юних пожежників, Юних інспекторів руху;

 • проведення зборів батьків учнівЯковенко Михайло Іванович завідувач господарством

1. Відповідає за: • збереження приміщень та майна НВК;

 • матеріальне забезпечення закладу і організаційне проведення поточного ремонту, своєчасну і якісну підготовку приміщень НВК до навчального року і до роботи в зимових умовах;

 • дотримання санітарно-гігієнічних вимог до навчальних, загальношкільних приміщень та подвір’я школи;

 • протипожежну безпеку;

 • дотримання обслуговуючим персоналом правил техніки безпеки;

 • безперебійне функціонування системи життєзабезпечення закладу;

 • організацію роботи щодо розслідування нещасних випадків серед працівників НВК та підготовку відповідної документації;

 • дотримання режиму економії енергоносіїв та водних ресурсів, підготовку і проведення інвентаризації цінностей;

 • своєчасну постановку на баланс закладу навчального, матеріального та іншого обладнання;

 • ведення обліку товарно-матеріальних цінностей, подарованих батьківською громадськістю та своєчасним їх оприходуванням через централізовану бухгалтерію відділу освіти райдержадміністрації;

 • своєчасне списання матеріальних цінностей, яким вийшов термін використання;

 • роботу гардеробу НВК.

 1. Здійснює:

 • щотижневі огляди приміщення з питань, що входять в межі його відповідальності;

 • інструктаж технічного персоналу з техніки безпеки;

 • інструктаж працівників закладу з питань дотримання вимог протипожежної безпеки;

 • інструктаж працівників та учнів НВК щодо дотримання господарської дисципліни.

 1. Забезпечує:

 • замовлення автотранстпорту для потреб школи;

 • санітарний стан території НВК, своєчасний вивіз сміття;

 • необхідний інвентар для роботи з благоустрою закладу та для підтримання чистоти й порядку приміщень НВК;

 • своєчасну підготовку встановленої звітності з питань своєї компетенції;

 • облік майна, яке передається для користування завідуючим кабінетами та іншим працівникам НВК.

 1. Визначає:

 • посадові обов’язки обслуговуючого персоналу;

 • перспективи розвитку матеріально-технічної бази школи.

 1. Керує безпосередньо:

 • роботою технічного персоналу закладу;

 • роботою вчителів НВК з питань, що входять в його функціональні обов’язки.

 1. Організовує:

 • обслуговуючий персонал для участі в суботниках, генеральне прибирання приміщень та подвір’я;

 • щоденне вологе прибирання на поверхах, сходах, вестибюлі, гардеробі, кабінеті директора, учительській та інших приміщеннях за потребою;

 • роботу трудових бригад для ремонту зіпсованого майна.

 1. Погоджує свою діяльність:

 • з директором НВК та з іншими заступниками директора з навчально-виховної роботи.

 1. Контролює:

 • дотримання господарської дисципліни працівниками та учнями закладу;

 • стан збереження і використання навчально - матеріальної бази;

 • роботу технічного персоналу та працівників НВК в межах своєї компетенції;

 • витрати води та електроенергії, забезпечує їх раціональне використання, веде відповідну документацію.

 1. Веде облік і контролює фактичне використання робочого часу технічними працівниками.

 2. Складає:

 • проекти наказів про закріплення за обслуговуючим персоналом конкретних ділянок і приміщень НВК;

 • графіки роботи обслуговуючого персоналу;

 • документацію для нарахування заробітної плати навчально-допоміжному та обслуговуючому персоналу;

 • проекти наказів, розпоряджень та інших документів в межах своєї компетенції;

 • акти прийому матеріалів, робіт, послуг, що надходять від благодійних організацій.


Мамедова Юлія Павлівна - бібліотекар

 1. Бібліотекар закладу освіти підпорядковується безпосередньо директору НВК.

 2. Організовує роботу бібліотеки НВК; формування, облік і збереження бібліотечного фонду.

 3. Розробляє та затверджує Правила користування бібліотекою згідно з Типовими правилами користування бібліотекою.

 4. Складає плани та звіти роботи бібліотеки відповідно до планів навчально-виховної роботи навчального закладу, каталоги, картотеки, довідники, тематичні списки та огляди літератури.

 5. Забезпечує диференційоване бібліотечне та інформаційно-бібліографічне обслуговування:

 • обслуговує учнів, педагогічний колектив та батьків на абонементі та в читальному залі, організовує та проводить пов’язану з цим роботу;

 • складає рекомендаційні списки програмних творів та творів для позашкільного читання;

 • популяризує видання за допомогою індивідуальних та масових форм роботи спільно з педагогічним колективом, складає колективні та індивідуальні плани читання;

 • формує у користувачів навички незалежного бібліотечного користування, забезпечує знайомство кожної вікової групи учнів з мінімумом бібліотечно-бібліографічних знань;

 • вивчає читацькі запити, проводить анкетування;

 • консультує батьків і педагогів з питань читання літератури учнями та родинного літературного читання.

 1. Несе відповідальність за своєчасну підготовку планової та звітної документації, достовірність бібліотечної документації (інвентарної книги, книги сумарного обліку, щоденників роботи, актів надходження та списання документів тощо).

 2. Формує бібліотечний фонд: комплектує фонд програмними творами, навчальною літературою, довідково-енциклопедичними виданнями.

 3. Організовує бібліотечний фонд:

 • здійснює облік документів (надходження, видачу, вибуття);

 • веде електронний облік підручників;

 • проводить технічну обробку документів;

 • організовує розміщення і зберігання фонду;

 • перевіряє правильність розстановки документів;

 • проводить періодичні перевірки фонду.

 1. Веде роботу з підручниками:

 • опрацьовує перелік рекомендованих підручників, замовляє їх та контролює надходження;

 • аналізує забезпеченість учнів підручниками;

 • організовує розміщення і зберігання підручників у окремому приміщенні;

 • забезпечує своєчасну видачу та збір підручників.

 1. Здійснює у встановленому порядку заходи щодо компенсування шкоди, завданої книжковому фонду бібліотеки з вини читачів чи пов’язаної з нестачею, втратою або псуванням книг.

 2. Організовує та редагує довідково-бібліографічний апарат.

 3. Встановлює і підтримує зв’язки з іншими бібліотеками, організовує міжбібліотечний обмін.

 4. Удосконалює традиційні та опановує новітні бібліотечні технології. Використовує в практиці роботи інформаційно-комунікаційні технології.

 5. Оформлює передплату школи на періодичні видання, контролює їх доставку.

 6. Здійснює заходи щодо забезпечення бібліотеки необхідним обладнанням, бібтехнікою тощо.

 7. Організовує читацькі конференції, літературні вечори та інші масові заходи; сприяє роботі гуртків, учнівських товариств, які працюють у навчальному закладі.

 8. Організовує роботу ради бібліотеки, активу та бібліотечних учнівських гуртків, клубів.

 9. Працює в складі педагогічної ради загальноосвітнього навчального закладу.

 10. Дотримується правил з охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту; стежить за належним санітарно-гігієнічним станом приміщень і фондів бібліотеки.

 11. Постійно підвищує свій культурний, освітній та фаховий рівень.Функціональні обов’язки педагога – організатора

 1. Сприяє розвитку і діяльності дитячих і громадських організацій, об’єднань, допомагає в плануванні їхньої діяльності на принципах добровільності, самостійності, гуманності і демократизму з урахуванням ініціативи, запитів і потреб учнів.

 2. Сприяє оновленню змісту і форм діяльності організацій, об’єднань, організовує їхню колективно-творчу діяльність відповідно до вікових інтересів учнів і вимог життя.

 3. Забезпечує умови для широкого інформування учнів про діючий дитячі й молодіжні організації, об’єднання.

 4. Організовує наочне оформлення НВК за тематикою роботи, яку проводить.

 5. Створює в НВК сприятливі умови, які дозволяють учням виявляти громадянську і моральну позицію, реалізовувати свої інтереси та потреби, цікаво і з користю для власного розвитку проводити вільний час.

 6. Турбується про здоров’я і безпеку довірених їй учнів, дотримується норм і правил охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту.

 7. Організовує канікулярний відпочинок учнів.

 8. Вивчає і використовує досвід роботи з дітьми і підлітками, підвищує свою кваліфікацію.

 9. Проводить роботу з добору й підготовки організаторів дитячих організацій, об’єднань.

 10. Планує свою роботу, веде у встановленому порядку документацію.

 11. Дотримується етичних норм поведінки, які відповідають громадському статусу педагога, в закладі освіти, в побуті, в громадських місцях.

 12. Бере участь у підготовці і проведенні загальношкільних і позашкільних виховних заходів.

 13. Відповідає за роботу загонів – Юних інспекторів руху, Дружини юних пожежників.

 14. Відповідає за зміст шкільних стінних газет.

 15. Бере участь в організації чергування учнів по НВК.

 16. Бере участь у підготовці та проведенні свят «Першого дзвоника», «Останнього дзвоника», випускного вечора та інших.

 17. Бере участь в організації учнівського самоврядування.

 18. Здійснює контроль за збереженням шкільних підручників.

 19. Організовує діяльність учнівського самоврядування в НВК.


Функціональні обовязки вчителя - предметника

 1. Здійснює навчання і виховання учнів із урахуванням специфіки навчального предмета, проводить уроки й інші навчальні заняття в закріплених за ним класах згідно з розподілом навчального навантаження, забезпечує під час занять належний порядок і дисципліну.

 2. Реалізує прийняті в НВК освітні програми відповідно до навчального плану, власного кален-дарно-тематичного та поурочного плану і розкладу занять, використовує при цьому різноманітні прийоми, методи й засоби навчання згідно з інструктивно-методичними рекомендаціями.

 3. Забезпечує рівень підготовки учнів, який відповідає вимогам державного освітнього стандарту.

 4. Здійснює підготовку учнів до Всеукраїнських учнівських олімпіад різного рівня, Малої академії наук, конкурсів та забезпечує їх участь відповідно до Положень.

 5. Виконує правила і дотримується норм охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту, забезпечує охорону життя і здоров’я учнів під час навчального процесу.

 6. Оперативно повідомляє керівника закладу та заступників директора про кожен нещасний випадок, вживає заходів щодо надання першої долікарської допомоги.

 7. Вносить пропозиції щодо покращення і оздоровлення умов здійснення навчального процесу, а також доводить до відома завідувача кабінету, адміністрації про всі недоліки в забезпеченні навчального процесу, які знижують працездатність учнів.

 8. Проводить інструктаж учнів з правил безпеки праці під час навчальних занять з обов’язковою реєстрацією в класному журналі чи журналі реєстрації інструктажів.

 9. Організовує вивчення учнями правил безпеки життєдіяльності.

 10. Здійснює контроль за дотриманням правил (інструкції) з охорони праці і безпеки життєдіяльності.

 11. Веде в установленому порядку професійну, методичну документацію, календарно-тематичне та поурочне планування, здійснює поточний контроль за відвідуванням і успішністю учнів, за прийнятою в НВК системою, виставляє оцінки до класного журналу і до щоденників учнів, своєчасно подає адміністрації НВК звітні дані.

 12. Бере участь у встановленому порядку в державній підсумковій атестації учнів.

 13. Допускає у визначеному порядку на заняття представників адміністрації НВК з метою контролювання й оцінювання своєї діяльності.

 14. Заміняє на уроках тимчасово відсутніх вчителів згідно з розпорядженням директора чи заступника директора школи з навчально-виховної роботи.

 15. Дотримується Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку НВК, інших локальних правових актів НВК.

 16. Створює умови для дотримання законних прав і свобод учнів. Готується до проведення занять, систематично підвищує свою професійну кваліфікацію, бере участь у діяльності методичного об’єднання та інших формах науково-методичної роботи, які прийняті в НВК.

 17. Бере участь у роботі педагогічної ради НВК і нарадах, які проводяться адміністрацією НВК.

 18. Чергує по НВК відповідно до графіка чергувань на перервах між заняттями, а також за 20 хвилин до початку і протягом 20 хвилин після закінчення занять.

 19. Підтримує постійний зв’язок з батьками учнів (особами, які їх замінюють).

 20. Проходить періодичне медичне обстеження.

 21. Дотримується етичних норм поведінки, які відповідають громадському статусу вчителя, в закладі освітиі, побуті, в громадських місцях.

 22. У разі виконання обов’язків завідувача кабінету:

 • організовує поповнення кабінету обладнанням, приладами та іншими матеріалами, приймає цінності (крім меблів) під особисту відповідальність на збереження на підставі відповідних документів, забезпечує зберігання підзвітного майна, бере участь в інвентаризації та списуванні майна кабінету;

 • розробляє і періодично переглядає (не менш як один раз на 5 років) інструкції з безпеки життєдіяльності, подає їх на затвердження директору;

 • контролює обладнання навчального кабінету протипожежним інвентарем, медичними та індивідуальними засобами захисту, а також наочною агітацією з питань забезпечення безпеки життєдіяльності;

 • проводить інструктаж з безпеки життєдіяльності учнів з обов’язковою реєстрацією в класному журналі чи журналі визначеного зразка або організовує його проведення іншими педагогами;

 • не допускає проведення занять, пов’язаних із небезпекою для життя і здоров’я учнів і працівників НВК, з повідомленням про це заступника директора з навчально-виховної роботи;


Функціональні обов’язки класного керівника

 1. Працює з учнями закріпленого за ним класу.

 2. Вивчає особистість кожного учня в класі, його нахили, інтереси.

 3. Створює сприятливі мікросередовища і морально-психологічний клімат для кожного учня в класі.

 4. Сприяє розвитку в учнів навичок спілкування, допомагає учням вирішувати проблеми, які виникають у спілкуванні з товаришами, вчителями, батьками.

 5. Спрямовує самовиховання і саморозвиток особистості учня, вносить необхідні корективи в систему його виховання.

 6. Надає допомогу учням у навчальній діяльності, з’ясовує причини низької успішності, забезпечує їх усунення.

 7. Сприяє здобуттю додаткової освіти учнями через систему гуртків, клубів, секцій, об’єднань, які організовуються в школі, закладах позашкільної освіти за місцем проживання.

 8. Організовує життя колективу класу відповідно до вікових особливостей та інтересів учнів і вимог суспільства.

 9. Спільно з органами учнівського самоврядування веде активну пропаганду здорового способу життя; проводить фізкультурно-масові, спортивні та інші заходи, які сприяють зміцненню здоров’я учнів у класі.

 10. Веде у встановленому порядку документацію класу, контролює заповнення учнями щоденників і виставлення в них оцінок.

 11. Підтримує постійний контакт з батьками учнів (особами, які їх замінюють).

 12. Планує виховну роботу в класі.

 13. Забезпечує дотримання правил безпеки життєдіяльності під час здійснення навчального процесу та проведення виховних заходів.

 14. Оперативно інформує адміністрацію школи про кожен нещасний випадок, вживає заходів щодо надання першої долікарської допомоги.

 15. Вносить пропозиції щодо покращення і оздоровлення умов здійснення навчального процесу, а також доводить до відома завідувача кабінету, дирекції школи інформацію про всі недоліки в забезпеченні освітнього процесу, які знижують працездатність учнів, негативно впливають на їхнє здоров’я.

 16. Здійснює інструктаж учнів з безпеки життєдіяльності під час проведення виховних заходів з обов’язковою реєстрацією в класному журналі чи журналі реєстрації інструктажів.

 17. Організовує вивчення учнями правил охорони праці, правил дорожнього руху, поведінки в побуті, на воді тощо.

 18. Бере участь у роботі педагогічної ради НВК.

 19. Проходить періодичні медичні обстеження.

 20. Систематично підвищує свою професійну кваліфікацію, бере участь у діяльності методичних об’єднань та інших формах методичної роботи.

 21. Дотримується етичних норм поведінки, які відповідають громадському статусу педагога в закладі освіти, побуті, в громадських місцях.


3.2 Організація роботи навчального закладу
Циклограма дня

Початок занять - 08.30

Кінець роботи - 18.00
Тривалість уроку :
1 класи – 35 хвилин

2-4 класи - 40 хвилин

5-11 класи - 45 хвилин

Розклад дзвінків:
1 класи

2 – 4 класи

5 – 11 класи

1 урок

08.30 – 09.05

08.30 – 09.10

08.30 – 09.15

2 урок

09.25 – 10.00

09.25 – 10.05

09.25 – 10.10

3 урок

10.25 – 11.00

10.25 – 11.05

10.30 – 11.15

4 урок

11.30 – 12.05

11.30 – 12.10

11.35 – 12.20

5 урок

12.25 – 13.00

12.25 – 13.05

12.30 – 13.15

6 урок13.25 – 14.05

7 урок14.20 – 15.05

Факультативи, гуртки,спортивні

секції
16.00 – 18.00Прийом відвідувачів:
Директор НВК

Фурсов Олександр Петрович -

щопонеділка 13.00 – 16.00

Заступник директора з навчально-виховної роботи -

Кашкарова Ірина Олександрівна -

щовівторка 13.00 - 16.00


Заступник директора з навчально-виховної роботи -

Чепенко Тетяна Олександрівна -

щосереди 13.00 - 16.00

Заступник директора з виховної роботи

Волокітіна Наталія Володимирівна -

щоп’ятниці 13.00 – 16.00
3.3. Циклограма щомісячної діяльності НВК
з/п

Заходи

Відповідальний

Термін

виконання

1

Оперативні наради із заступниками.
Оперативні наради з педагогічними

працівниками.Фурсов О.П.


Кашкарова І.О.

Чепенко Т.О.

Волокітіна Н.В.

щоп’ятниці


щопонеділка

2

Наради при директорові.

Фурсов О.П.кожна третя

середа

3

Засідання педагогічної ради.

Фурсов О.П.згідно


з графіком

4

Засідання методичної ради.

Кашкарова І.О.згідно


з графіком

5

Проведення загальних зборів колективу.

Фурсов О.П.
двічі на рік6

Проведення профспілкових зборів працівників закладу.

Линкова Л.А.


двічі на рік7

Проведення загальношкільних батьківських зборів.

Фурсов О.П.

Волокітіна Н.В.

один раз


на семестр

8

Проведення класних батьківських зборів.


Волокітіна Н.В.

класні керівники


двічі на семестр


9

Засідання ради НВК.

Пегліванян О.М.

Фурсов О.П.

двічі на семестрПоділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал