План роботи школи молодого педагога методист В. О. Москалюк метаСторінка2/4
Дата конвертації01.12.2016
Розмір0.75 Mb.
ТипПлан роботи
1   2   3   4

 

ІІ розділ

 

Формування вчителя як творчої особистості, здатної до створення якісного нового, значущого для практичної педагогічної діяльності, - одне з найважливіших завдань сучасної науки і практики.  


Організаційна робота
1.               1. Скласти план роботи школи молодого педагога.

2.    Провести нараду з питань оформлення документації. Надати методичні рекомендації молодим педагогам  щодо складання календарно-тематичних планів, щоденного планування, ведення класних журналів, організації робочого дня. 

3.    Організувати проведення відкритих уроків та позакласних заходів  молодими педагогами.

4.    Організувати спільне відвідування уроків досвідчених колег і ретельний їх аналіз.

5.    Організувати допомогу молодим педагогам у розробці уроків, позакласних заходів. Провести анкетування «Які труднощі виникають?»

6.    Надати молодим педагогам рекомендації щодо самоосвіти.

7.    Організувати ознайомлення молодих педагогів з науково-популярною літературою.

8.    Організувати обговорення новинок педагогічної літератури, творчих здобутків інших вчителів.

9.                        Опрацювати з молодими педагогами нормативні документи Міністерства освіти України щодо проведення підсумкової державної атестації.

ІІІ розділ

 

«Майстерність не є якимось особливим мистецтвом, що вимагає таланту, але це спеціальність, якої треба навчатись, як треба навчити лікаря його майстерності, як треба навчити музиканта»  

  А. С. Макаренко

Тема.        Перші кроки до вершин педагогічної майстерності

1.    Знайомство з молодими фахівцями. Час спілкування «Зустріч з ліцеєм. Розповідь про себе». Закріплення наставників.

2.    Анкетування. Вивчення запитів молодих спеціалістів у наданні методичної допомоги.

3.     Обговорення плану роботи школи молодого педагога на  2016-2017 навчальний рік.

4.     Вивчення нормативних документів про школу, правил для педагога.

5.    Інструктаж з планування роботи педагога, класного керівника. Робота з навчальними програмами  і пояснювальними записками до них

6.    Практична робота. Опанування навичок ведення документації.

7.    Консультація. Рекомендації  та поради щодо  підготовки  молодого педагога  до уроку.

8.    Огляд новинок методичної літератури.
Робота між засіданнями
1.  Познайомитись з методичними рекомендаціями методичного кабінету (самоаналіз уроку, вимоги до сучасного уроку і т.д.)

2.  Вивчити досвід роботи викладачів ліцею, який є в наявності у методичному кабінеті.

3.Опрацювати статті фахових журналів, газет та інтернет-видань  з теми "Урок як основна організаційна форма навчання. Сучасні вимоги до уроку".

Тема.     Урок - головна форма організації навчального процесу

1.     Консультація. Як подолати страх перед уроком.

2.     Методичні вимоги до побудови й проведення сучасного уроку. Структура і методика проведення інтерактивного уроку.

3.     Практична робота.  Моделювання сучасного уроку. Технологічні підходи до проектування уроку.

4.     Гра-тренінг «Камертон» (кожен учасник представляє шляхи формування мотивації на уроці).

5.     Дискусія «Як зробити урок ефективним».

6.     Консультація «Психологічна атмосфера уроку. Мова тіла вчителя на уроці».

7.     Рецепт приготування хорошого уроку.Робота між засіданнями

1.  Опрацювання фахової періодики та методичної літератури з теми «Контроль та оцінювання знань учнів».

2.  Відвідування уроків досвідчених викладачів та викладачів-слухачів ШМП.

3.  Розробити та провести відкритий урок та здати план-конспект.

3.  Підготуватися до проведення самоаналізу уроку та аналізу уроків своїх колег.

4.  Підготувати есе «Пошук свого уроку».
ІІІ засідання

Січень 
Найголовніше заохочення і найсильніше (та не завжди дійове) покарання в педагогічній практиці  - оцінка. Це найгостріший інструмент, використання якого потребує величезного вміння і культури.

В. Сухомлинський
Тема: Контроль результатів навчально-пізнавальної діяльності учнів    

  1. Принцип організації діагностики і контролю за навчальною діяльністю учнів.

  2. Методична панорама. «Ефективні форми і методи контролю навчальних досягнень учнів». Огляд різних видів контролю за навчанням: попередній, біжучий, повторний , тематичний, періодичний, підсумковий, комплексний.

  3. Консультація. Психологічна складова оцінювання та сприйняття оцінки учня їхніми батьками.

  4.      Використання різнорівневих завдань  з метою формування ключових компетентностей під час контролю.

  5.      Ділова гра «Організація  контролю знань» (кожен учасник представляє свої форми проведення контролю знань учнів).

  6.      Дискусія  «Якими правилами повинен користуватися викладач для забезпечення оптимальності процесу оцінювання навчальної роботи учнів».

  7.      Огляд  педагогічної літератури з теми «Оцінювання і контроль у досвіді викладачів-новаторів».

  8.      Тренінг «Захист від стресів» . Робота з психологом.

 

Робота між засіданнями 

1.     Анкетування «Які труднощі виникають?»

2.     Опрацювати літературу з питання організації позакласної роботи з учнями.

3.     Взаємовідвідування уроків та позакласних заходів.

4.     Рейд «Які оцінки в твоєму щоденнику, учню?»

3.  Проведення позакласних заходів. Підготувати і здати сценарії заходів.

              IV Засідання

Березень

Навчання – це одна із пелюсток тієї квітки, що зветься навчанням.

В.Сухомлинський

Тема: Позакласна робота як одна із форм організації навчально-виховного процесу

  1. Круглий стіл. Обговорення та аналіз виховних заходів, що відвідали.

  2. Доповідь: «Позаурочна діяльність в ліцеї. Методика організації позаурочної роботи з учнями»

  3. Перегляд презентації: «формування громадянської компетентності учнівської молоді засобами позаурочної діяльності»

  4. Практична робота. «Пошуки нових форм позаурочної виховної роботи в ліцеї»

Робота між засіданнями

 

1. Знайомство з досвідом колег: відвідування позакласних заходів, факультативів, консультацій.2.     Зробити аналіз відвіданих заходів.

3.     Взаємовідвідування уроків.

4.     Написати реферат «Організація позакласної виховної роботи в групі». (На прикладі однієї з груп, в яких викладаєте.)

5.     Опрацювати «Положення про самоосвіту викладача».

 

 

1.     Доповідь «Загальнокультурна та професійна самоосвіта»2.     Аукціон знань. Загальні напрями та основні компоненти самоосвітньої діяльності.

3.     Практична робота. Розробка особистого плану самоосвітньої роботи.

4.     Критерії оцінювання результатів самоосвіти.

5.     Анкетування для перевірки самоосвітнього рівня молодого педагога.Анкета, яка спонукає викладачів до самоосвіти.

6.     Алгоритм роботи викладача над індивідуальною науково-методичною темою.

7.    Консультація. Самоаналіз уроку як  засіб підвищення ефективності  професійної діяльності викладача.

8.    Творчий звіт педагогів-початківців «Відкрита розмова».

9.    Година мрій «Ідеальний  урок».

10.   Випуск стінної газети викладачами-стажистами «Мій перший рік вчителювання»

Робота між засіданнями 

1.     Підготувати міні-твір на тему «Роль школи молодого педагога у моєму професійному становленні».

2.     Підготувати пропозиції «Що можна зробити для підвищення рівня роботи школи молодого педагога?»

Підготувати пропозиції щодо роботи школи молодого педагога на наступний навчальний рік.


ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Ставчанського

професійного ліцею

__________ В.В.Голик

 

ПЛАН  РОБОТИ

ШКОЛИ  МОЛОДОГО  ПЕДАГОГА

Ставчанського професійного ліцею

( 1-й рік)Зміст  роботи

Відповідальні

Примітка

Вересень

1

Зміст, завдання, мета роботи школи молодого вчителя.


Москалюк В.О.

 

2

Інструктаж молодих вчителів: „Планування, виконання навчальних планів і програм”.

Кваснюк М.В.

 

3

Ознайомлення молодих вчителів із системою роботи школи.

Наставники

 

4

Практична робота: „Зразки документації вчителя та класного керівника”

Москалюк В.О.

 

5

Вивчення запитів молодого вчителя. Анкетування.

Москалюк В.О.

 

6

Організація наставництва.

Москалюк В.О.

 

Жовтень

1

Підготовка вчителя та учнів до уроку. Система вимог до сучасного уроку.

Москалюк В.О.

 

2

Ділова гра: „Моделювання структури уроку відповідно до обраного типу”.

Москалюк В.О.

 

3

Консультація: проблеми педагогічного оцінювання.

 


Москалюк В.О.

 

Листопад

1

Круглий стіл: „Організація самостійної роботи учителя та учня”.

Наставники

 

2

Обговорення уроків, відвіданих у вчителів-наставників.

Москалюк В.О.

 

3

Методичні поради щодо вироблення власного стилю викладання.

Москалюк В.О.

 

Грудень

1

Оцінювання навчальних досягнень учнів.

Москалюк В.О.

 

2

Інструктаж з організації і проведення тематичного й семестрового оцінювання.

Москалюк В.О.

 

3

Методика підготовки та проведення методичного тижня учителя.

Москалюк В.О.

 

Січень

1

Застосування диференційованого та індивідуального підходу до навчання.

Москалюк В.О.

 

2

Ознайомлення з досвідом колег.

Наставники

 

3

Підготовка до обміну досвідом „Мої перші педагогічні знахідки”.

Наставники

 

Лютий

1

Опрацювання проблеми: „Форми і методи роботи на уроці”.

Москалюк В.О.

 

 

2


Підготовка до презентації методичної роботи членів методичних об’єднань.

Москалюк В.О.

 

Березень

1

Організація роботи класного колективу.

 


Голова МО класних керівників

 

2

Практична робота: „Нормативні документи, що стосуються роботи класного керівника”.

Голова МО класних керівників

 

                                                                     Квітень

1

Етика і психологія педагогічного спілкування.

Барабаш Н.М.

 

2

Рольова гра: „Мистецтво ораторства”

Барабаш Н.М.

 

Травень

1

Інструктаж з організації і проведення річного оцінювання та ДПА.

Кваснюк М.В.

Москалюк В.О. 

2

Творчий звіт молодого вчителя.

Голова МО

 


 

 

 

 

 

 

 

Методист В.О.Москалюк

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Ставчанського

професійного ліцею

_________ В.В.ГоликПЛАН  РОБОТИ

ШКОЛИ  МОЛОДОГО  ПЕДАГОГА

Ставчанського професійного ліцею

( 2-й рік)

 
Зміст  роботи

Відповідальні

Примітка

Вересень

1

Психологічні особливості пізнавальної діяльності учнів.

Способи формування пізнавального інтересу учнів.Барабаш Н.М.

 

2

Робота над програмами „Обдаровані та здібні діти”, „Здорові  діти”.

Барабаш Н.М.

Сирота Б.І. 

Жовтень

1

Семінар-практикум: „Методи навчання”.

Москалюк В.О.

 

Листопад

1

Семінар-практикум: „Форми навчання учнів”

Москалюк В.О.

 

Грудень

1

Виховання учнів у ліцеї.

Сирота Б.І.

 

2

Учнівське самоврядування та його роль в педагогіці співробітництва.

Сирота Б.І.

 

Січень

1

Роль учителя в навчально-виховному процесі.

Сирота Б.І..

 

2

Ознайомлення з досвідом колег.

Наставники

 

Лютий

1

Відкритий урок: особливості підготовки та проведення.

Москалюк В.О.

 

Березень

1

Підготовка до презентації методичної роботи (до участі в „Ярмарку педагогічних ідей”).

Москалюк В.О.

 

                                                                     Квітень

1

Підготовка до обміну досвідом „Мої  педагогічні знахідки”.

Москалюк В.О.

 

Травень

1

Інструктаж з організації і проведення річного оцінювання та ДПА.

Вдовцова Т.А

 

2

Творчий звіт молодого вчителя

Голова МО 

 

 Методист В.О.Москалюк

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Ставчанського

професійного ліцею

__________ В.В.Голик

                                                         ПЛАН РОБОТИ

ШКОЛИ МОЛОДОГО ПЕДАГОГА

Ставчанського професійного ліцею

(3-й рік)                             Зміст роботи

Відповідальні

Примітка

 

                                 Вересень

 

 

1

Використання активних методів навчання.

Москалюк В.О.

 

2

Практична робота «Планування і моделювання уроку».

Москалюк В.О.

 

 

                               Жовтень

 

 

1

Педагогічна технологія  «Створення ситуації успіху та інтерактивні методи перевірки знань».

Наставники

 

 

                             Листопад

 

 

1

Психологічні поради «Самоосвіта та самореалізація особистості».

Барабаш Н.М.

 

2

Консультація «Тестування як складова оцінювання знань та умінь учнів».

Москалюк В.О.

 

 

                             Грудень

 

 

1

Форми взаємодії педагогів та батьків.

Петрушка Л.М.

 

2

Рекомендації щодо проведення батьківських зборів.

Петрушка Л.М.

 

 

                            Січень

 

 

1

Активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроці.

Москалюк В.О.

 

2

Ознайомлення з досвідом колег.

Наставники

 

 

                         Лютий

 

 

1

Самоаналіз діяльності вчителя при підготовці та проведення відкритого уроку.

Москалюк В.О.

 

2

Самоаналіз діяльності вчителя при підготовці та проведенні відкритого виховного заходу.

Петрушка Л.М.

 

 

                           Березень

 

 

1

Підготовка до презентації методичної роботи (до участі в «Ярмарці педагогічних ідей»).

Москалюк В.О.

 

 

                            Квітень

 

 

1

Пам’ятка про характерні риси особистісно орієнтованого уроку.

Москалюк В.О.

 

2

Підготовка до обміну досвідом «Мої педагогічні знахідки».

Москалюк В.О.

 

 

                           Травень

 

 

1

Інструктаж з проведення річного оцінювання та                     ДПА.

Кваснюк М.В.

 

2

Творчий звіт молодого вчителя.

Голова МО

 

 

Методист В.О.МоскалюкПочаток навчального року


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал