План роботи малокомишуваської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Ізюмської районної ради Харківської області на 2016 -2017 н рСторінка6/15
Дата конвертації01.01.2017
Розмір3.52 Mb.
ТипПлан роботи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Робота з морального виховання дітей у школі спрямовано на прищеплення та розвиток загальнолюдських цінностей, родинних цінностей, основ культури спілкування. Головним результатом діяльності школи в цьому напрямку є свідоме дотримання учнями встановлених правил, вимог, норм, прийнятих у суспільстві, вияви патріотизму, колективізму, громадянської активності та відповідальності, самодисципліни та організованості. Цей планомірний, цілеспрямований вплив на морально-емоційний розвиток особистості здійснюється через створення середовища, у якому формується її духовна, емоційна, світоглядна сфери та поведінка відповідно до загальнолюдських та морально-етичних цінностей. Ефективною в цьому плані стала діяльність класних керівників 8 класу Попової Ю.П., 10 класу Колісник О.М., 5 класу Золотарьової О. С. Так класним керівником 10 класу були використані різноманітні форми роботи: круглий стіл «Що означає жити по совісті», рольова гра «Мистецтво спілкування», бесіда «Вічні людські цінності». Попова Ю.П. провела у 8 класі бесіду «Подивись на себе очима товаришів», круглий стіл «У чому виявляється толерантність», Золотарьова О.С. у 5 класі провела тренінг «Мій настрій: як ним керувати», диспут «Чи можна змінити свій характер»
Профілактика злочинності

Суттєву роль у системі роботи школи з виховання свідомого громадянина України зі сформованою життєвою компетентністю відіграє превентивне виховання, засобами якого є заходи з попередження злочинності, виявлення негативних змін у поведінці учнів, вивчення причин і умов, що сприяли їх появі; організація змістовного дозвілля підлітків з девіантною поведінкою, надання їм консультативної допомоги.

У 2015/2016 н.р. продовжувалася робота з реалізації Комплексної програми профілактики злочинності. Спільно з органами внутрішніх справ, службою у справах неповнолітніх районної державної адміністрації було складено комплексні заходи щодо запобігання злочинним проявам в учнівському середовищі.

Питання стану роботи з профілактики запобігання правопорушенням, злочинам постійно заслуховували на нараді при директорові, на засіданнях МО класних керівників, на класних батьківських зборах (листопад, квітень).

Класні керівники намагаються використовувати різноманітні форми роботи з цього питання: бесіди, тренінги, засідання круглих столів, виховні години. І спрямовані вони на формування, насамперед, свідомої дисципліни.

Аналізуючи стан внутрішкільного обліку дітей з девіантною поведінкою, можна побачити, що завдяки цілеспрямованій роботі класних керівників постійно знижується кількість учнів, що перебувають на шкільному обліку у зв'язку з порушенням дисципліни, шкідливими звичками.Кількість дітей, що перебувають на шкільному обліку

-–;


Навчальний рік

Кількість учнів

2010/2011

9 учнів;

2011/2012

10 учнів

2012/2013

8 учнів

2013/2014

6 учнів;

2014/2015

5 учнів

2015/2016

3 учні

Класними керівниками Поповою Ю. (8 клас), Бессарабовою Л.Ю. (9 клас), Колісник О.М. (10 клас) постійно проводяться класні години, індивідуальні бесіди з учнями та їх батьками на превентивну тематику. У школі створено Раду профілактики правопорушень, в компетенцію якої входить організація індивідуальної роботи зі школярами щодо пропусків навчальних занять без поважної причини; наявний банк даних і встановлений контроль за перебуванням таких учнів на уроках. Складено графік відвідування школи наркологом, працівниками міліції.

Протягом навчального року у межах Всеукраїнської акції «Рейд «Урок»» проведено 2 рейди, спрямованих на вивчення безпритульності дітей і дітей, які займалися жебракуванням або безпідставно пропускали заняття. Під час таких рейдів не було виявлено учнів навчального закладу.

Таким чином, робота з профілактики правопорушень відбувається на достатньому рівні.


Правова освіта та правове виховання

Робота з правової освіти населення була спрямована на виконання відповідного наказу відділу освіти Ізюмської РДА з метою створення необхідних умов для набуття і використання правових знань широкими верствами населення, виховання у громадян поваги до закону, до прав  людини, адекватного ставлення до порушень законності та правопорядку, формування активної громадянської позиції. На виконання Програми правової освіти населення у школі були розроблені Заходи щодо виконання основних положень Програми правової освіти населення Харківської області на 2015/2016 навчальний рік.

За період із вересня 2015 року по травень 2016 року виконано ряд заходів, спрямованих на виконання зазначеної програми. У шкільній бібліотеці організовувалася тематична виставка з питань правової освіти “Закон і право” та проведено вікторину щодо обізнаності учнів із основними положеннями Конституції України. Із учнями школи та їхніми батьками була спланована і проведена відповідна виховна та пропагандистська робота як учителями, класними керівниками, так і в рамках роботи університету для батьків.

Особлива увага у 2015/2016 н.р. приділялася роботі з учнями та їхніми батьками щодо ознайомлення з нормативно-правовою базою з питань підготовки та проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання, закінчення навчального року, проведення державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання. Зазначена категорія населення ознайомлена із Правилами прийому випускників школи до вищих навчальних закладів України у 2016 році.Соціальний захист учнів

Роботу навчального закладу спрямовано на реалізацію законів України, які регламентують соціальний захист дітей різних соціально незахищених категорій. У навчальному закладі знаходиться на обліку 17 учнів пільгового контингенту , з них:

дітей під опікою, дітей-сиріт – 2

дітей-напівсиріт – 4

дітей з багатодітних сімей – 9

дітей з малозабезпечених сімей - 4

Усі учні пільгового контингенту були охоплені позакласною виховною роботою, були залучені до гурткової роботи.
Фізична культура і спорт

У році, що минув, проводилися заходи, спрямовані на реформування фізичного виховання школярів. На виконання цілого ряду документів, що надійшли з Міністерства освіти і науки України, Головного управління освіти і науки, відділу освіти з даного питання, у школі було видано відповідний наказ про затвердження заходів, спрямованих на реформування системи фізичного виховання учнів школи на 2015/2016 начальний рік. З метою виконання накреслених заходів відповідальним за проведення позакласної роботи з фізичного виховання школярів було призначено вчителя фізичної культури Попова С.М... Особлива увага приділялася організації позакласної роботи з фізичної культури і спорту. Збірна спортивна команда школи взяла участь у районному етапі малих олімпійських ігор., футболі збірних команд, міні футболі (збірні команди), фестивалі «Козацький гарт», легкоатлетичному кросі, чотириборстві з легкої атлетики,

Розроблений та реалізований графік роботи спортивної зали, три рази на тиждень проводилися заняття спортивної секції з футболу. Уроки фізичної культури організовувалися за модулями. Викладання даного предмета здійснювалося за Типовим навчальним планом для загальноосвітніх навчальних закладів (наказ МОНУ від 05.02.2009 р. № 66).

У березні 2016 року здійснено додаткове медичне обстеження учнів 1-11 класів. Встановлено групу здоров’я кожного учня. При проведенні уроків учителі 1-3 та 5-11 класів враховували фізичний стан дітей і забезпечували постійний контроль за фізичним навантаженням учнів під час проведення уроків та позакласних спортивно-масових заходів. При організації спортивних змагань, поїздок на районні змагання стало обов’язковою умовою проходження медичного обстеження в місцевій медичній установі та отримання дозволу лікаря на участь дитини в спортивних змаганнях.

Систематично проводилися бесіди, інструктажі з питань профілактики та дотримання правил безпеки, охорони безпеки життєдіяльності учнів. Питання здорового способу життя періодично порушувалися на класних та загальношкільних батьківських зборах, загальношкільних учнівських лінійках, висвітлювалися в шкільній пресі.
Забезпечення умов для збереження здоров’я учнів

Метою напрямку з формування здорового способу життя є забезпечення повноцінного розвитку дітей, охорони та зміцнення їх здоров’я, утвердження здорового способу життя, формування вміння правильно поводитись у критичних життєвих ситуаціях і надавати необхідну допомогу собі та оточуючим. На це спрямована робота класних керівників Соболь Н.М.(11 клас), та Бессарабової Л.Ю.(9 клас). У вересні до Дня фізкультури і спорту організовано естафету «Сильні, сміливі, спритні», до Дня туризму – майстер-клас. Було проведено традиційний місячник «Безпека на дорозі», в рамках якого діти повторили правила дорожнього руху, взяли участь у конкурсі малюнків на цю тему, у вікторинах та рольових іграх. Вчителем основ здоров'я та сектором «Волонтери» організовано виступи агітбригади «1 грудня – Всесвітній день боротьби зі СНІДом», «Небезпечність інфекційних захворювань». Створено дружини юних пожежників та юних інспекторів дорожнього руху, діяльність яких спрямована на набуття та закріплення навичок поведінки в екстремальних ситуаціях, виступи перед молодшими школярами для передачі свого життєвого досвіду та навичок безпеки життєдіяльності.Одним з найважливіших напрямків здоров’язберігаючої діяльності є забезпечення необхідних санітарно-гігієнічних умов внутрішнього середовища, зокрема:

  • Озеленіння школи і класів;

  • Контроль за температурним режимом;

  • Контроль за штучним освітленням;

  • Забезпечення санітарно-гігієнічної відповідності шкільних меблів;

  • Контроль за чистотою класних кімнат;

  • Дотримання гігієнічних вимог при проведені НВППоглиблений медичний огляд
Проведення поглибленого медичного огляду та моніторингових досліджень дають можливість:

  • З’ясувати фактичний стан здоров’я дитини;

  • Виявити кількість хворих і відповідно здорових учнів;

  • Встановити картину патології і відповідно до цього вести просвітницьку, профілактичну та лікувальну роботу.

Всього учнів в 1 – 11 класів школі – 59. Оглянуті всі учні – . Медичний огляд проводився лікарями Ізюмської районної лікарні..
Результат медичного огляду 16.03.2016 року


Категорія

Кількість учнів

Відсоток

Здорові

23

38,9

Диспансерний облік

27

45,7

дообстеження

36

61


Інформація про виявлену патологію при проведенні поглибленого медичного огляду

спеціаліст

Виявлено патологій

В тому числі вперше

Кількість

%

Кількість

%

окуліст

6

10,1

-

-

ЛОР

7

11,8

4

57,1

Хірург

8

13,5

3

37,5

ортопед

16

27,1

11

68,7

невролог

4

6,7

-

-

педіатр

11

18,6

4

36,3Розподіл учнів по групам для занять фізичною культурою

Група здоров’я

Кількість учнів

Відсоток

Основна

6

10

Підготовча

53

90

Результати щорічного медичного огляду дітей обговорюються на нарадах при директорі, батьківських зборах, педрадах. На основі результатів моніторингу та рекомендацій медиків відбувається планування, організація і проведення комплексу оздоровчих і профілактичних заходів. Важливу роль щодо поліпшення стану здоров’я та загального самопочуття учнів виконують заняття фізкультурою та робота спортивних секцій, хвилини рухової активності. рухові ігри.. Класні керівники разом з медичним працівником складають «Листки здоров’я», завдяки, яким вчителі знають дітей, які потребують особливої уваги.

Санітарний стан приміщень та території школи завжди в належному стані, відповідає санітарно-гігієнічним нормам теплового, світлового, питного та повітряного режимів. Режим роботи школи, розклад уроків узгоджений з управлінням Держпродспоживслужби в Ізюмському районі, відповідає державним санітарним нормам.

Щорічний медогляд є обов’язковим для працівників закладу. Медичними працівниками систематично здійснюється контроль за веденням необхідної медичної документації та санітарними книжками працівників навчального закладу

Розробка ефективних заходів щодо укріплення здоров’я дітей і підлітків, своєчасної профілактики, в тому числі й шкідливих звичок, має велике значення для сучасного навчального закладу, тому що здоров’я людини є найдорожчим, найкращим творінням природи
Охорона праці. Безпека життєдіяльності та запобігання дитячому травматизму
Організація роботи щодо безпеки життєдіяльності регламентувалася такими нормативно – правовими документами: Законами України «Про охорону дитинства», «Охорону праці», «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про пожежну безпеку», «Про дорожній рух», Указами Президента України, Концепцією освіти з напряму «Безпека життя і діяльності людини» (затверджена МОН України 12.03.01 р.), Положенням «Про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти»(затверджене наказом МОН України від 01.08.01 р. № 563), Положенням «Про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах» (затверджене МОН України від 31.08.01 р. № 616), Програмою «Основи безпеки життєдіяльності» (затверджена МОН України від 22.11.01 р. № 1/11 – 3580), Державними санітарними правилами і нормами влаштування, утримання ЗНЗ та організації навчально – виховного процесу, Державними санітарними правилами ДСАН Пін 5.5.2.008-01.

У своїй роботі вчителі школи та адміністрація керувалися методичними рекомендаціями ХОНМІБО «Система нормативних і методичних матеріалів. Харків: ХОНМІБО.-2005 -44 с.».

У школі реалізація питання охорони життя та здоров’я проводилася шляхом проведення комплексу обов’язкових бесід (занять), виховних, класних годин, позакласних заходів.

Під час здійснення контролю було виявлено, що роботу із запобігання всім видам дитячого травматизму проведено на достатньому рівні.

З метою профілактики травматизму в школі створено куточок з різних видів дитячого травматизму, розроблено схему безпечного руху дітей до школи та додому, плани евакуації учасників навчально-виховного процесу на випадок пожежі або інших стихійних явищ.

Для класних керівників розроблені «Посадові обов’язки з безпеки життєдіяльності», які затверджені наказом по школі і погоджені заступником директора з навчальної роботи та підписані вчителями.

Наказом по школі створено дружину юних пожежних, керівником якого призначено вчителя основ здоров'я Бессарабову Л.Ю. Вони організовували відповідну роботу з учнями, виступали на загальношкільних лінійках.

Питання запобігання дитячому травматизму в навчальному закладі заслуховувалося на засіданнях педагогічної ради, на нарадах при директорові, на класних та шкільних батьківських зборах. Адміністрацією навчального закладу своєчасно видавалися накази з основної діяльності щодо профілактики дитячого травматизму та перед здійсненням екскурсій, подорожей з учнями. Екскурсії відбувалися за наявності відповідних дозволів відділу освіти. Перед екскурсіями та іншими позашкільними заходами з учнями проводилися бесіди та інструктажі з попередження нещасних випадків, здійснювалися записи у відповідних журналах реєстрації інструктажів.

До відома учнів доводилася інформація про випадки травмування в інших закладах району, області. Перед канікулами класні керівники розробляли з дітьми пам’ятки та здійснювали направлення листів батькам з нагадуванням про їх відповідальність за життя та здоров’я дітей. З метою запобігання травматизму під час перерв організовувалося чергування по школі учнів та педпрацівників.

На початок 2015/2016 н.р. був складений графік проведення тематичних виступів учнів на загальношкільних лінійках, який був повністю виконаний. Позитивним у розв’язанні питання охорони життєдіяльності учнівської молоді є залучення до виступів на лінійках працівників місцевого ФАПу.

У методичному кабінеті та бібліотеці школи зосереджена методична та допоміжна література, розробки уроків, бесід, сценаріїв з профілактики учнівського травматизму. Організовується огляд газет «Позакласний час», «Все для вчителя», «Розкажіть онуку», «Початкова школа» (бібліотекар Соболь Н.М..)

Створення безпечних умов праці – проблема комплексна, для вирішення якої необхідне запровадження значної кількості заходів, у тому числі організаційного, методичного та контрольно-аналітичного характеру. Для цього в школі створено циклограму роботи ЗНЗ з охорони праці та безпеки життєдіяльності, такі питання внесені до окремого розділу плану роботи.

Цілеспрямована робота з даного питання сприяє розвитку в учнів навичок поводження на дорогах, у побуті, з електроприладами, іншими технічними засобами та продуктами харчування, що створює умови для безпечного перебування дітей в школі, вдома, в громадських місцях.

З метою збереження здоров’я дітей протягом навчального року та напередодні канікул, навчальних екскурсій та навчальної практики систематично проводилися запобіжні щеплення, диспансерні огляди, пропаганда здорового способу життя. В усіх класах викладався предмет «Основи здоров’я».

З метою створення безпечних умов роботи та охорони праці було здійснено: перевірку електрообладнання на заземлення, розроблені функціональні обов’язки з питань охорони праці для всіх категорій працівників, розроблені та затверджені правила техніки безпеки під час організації навчально-виховного процесу в кабінетах фізики, біології, інформатики, спортивній залі. Своєчасно проводилися вступні інструктажі та інструктажі на робочому місці співробітників закладу та учнів. Здійснено обстеження та складено акти на відповідність вимогам техніки безпеки усіх класних приміщень та навчальних кабінетів, спортивної зали, кабінетів фізики, біології, інформатики, нестандартного обладнання спортивного майданчика та інвентарю, що використовується під час уроків фізичної культури і позакласних спортивних заходів.

Разом з тим мають місце певні недоліки, а саме:

- потребує постійного поповнення та систематизації база нормативних документів із питань охорони життя та здоров’я учнів;

- наявні випадки, коли вчителі фізичної культури та трудового навчання не своєчасно проводять інструктажі з безпеки життєдіяльності на уроках перед вивченням нової теми;

- недостатній контроль за учителів та учнів на перервах;

- недостатньо залучено до роботи з дітьми працівників різних служб.

У 2016/2017 н.р. адміністрації навчального закладу необхідно посилити контроль за проведенням профілактичних заходів та інструктажів щодо охорони життя та здоров’я, сумлінного ставлення до виконання своїх функціональних обов’язків.
Цивільний захист

На виконання вимог Закону України «Про цивільну оборону України», Постанов Кабінету міністрів України з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, Єдиної державної системи запобігання та регулювання на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, затвердженої наказом начальника цивільної оборони Міністерства освіти і науки України від 03.09.2009 № 841, плану підготовки цивільної оборони на 2015 рік у школі проводилася відповідна робота.

Основні завдання щодо підготовки цивільного захисту (далі – ЦЗ) на 2015 рік школою в цілому виконані.

На кінець 2015/2016 н.р. відбулася контрольна перевірка реалізації заходів державної політики у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, цивільного захисту (цивільної оборони), стану організації роботи з питань пожежної безпеки, готовності школи з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

18 квітня 2016 року було проведено День цивільного захисту . Згідно з планом проведення Дня ЦЗ організовано теоретичні та практичні заняття з учнями 1-11 класів школи.

Умілі навички показали старшокласники з питань надання першої медичної допомоги. На відкритих уроках, в естафетах, вікторинах, випуску газет, практичних діях санпостів узяли участь всі учні школи. Було проведено заняття з використання індивідуальних засобів захисту, а також перегляд відеороликів про правила поводження в надзвичайних ситуаціях. Колектив школи пройшов тренувальну евакуацію з будівлі школи в разі пожежної небезпеки, а також тренувальну евакуацію до сховища в разі радіаційної небезпеки, пригадав правила поведінки в надзвичайних ситуаціях. Проведення евакуації показало здатність колективу швидко й організовано вивести дітей з приміщення школи.

Навчання учнів проходить за програмами «Основи здоров’я», «Захист Вітчизни». З урахуванням надходження нових документів поновлені куточки ЦО, «Основи безпеки життєдіяльності».

Навчально-матеріальна база школи на задовільному рівні, відповідає нормативним вимогам і дозволяє проводити роботу з питань захисту життя і здоров’я в надзвичайних ситуаціяхПоділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал