План роботи малокомишуваської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Ізюмської районної ради Харківської області на 2016 -2017 н рСторінка2/15
Дата конвертації01.01.2017
Розмір3.52 Mb.
ТипПлан роботи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

ІІ. ЦИКЛОГРАМА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ЗАХОДІВ

День тижня

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

П’ятниця

1.

Загальношкільна лінійка

Наради при директоріОрганізаційні наради

Засідання ПК,профзбори2.

Загальношкільна лінійка
Психолого-педагогічний семінар
Робота ШМО вчителів початкових класів

3.

Загальношкільна лінійка


Робота ШМО

вчителів природничо-математичного циклуРобота ШМО вчителів суспільно-гуманітарного циклу

Робота ШМО класних керівників

Педагогічні ради

4.

Загальношкільна лінійка

Прийом громадн з особистих питань

Прийом громадн з особистих питань

Батьківські збори,рада школи


ІІІ.ЦИКЛОГРАМА МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИШМО вчителів гуманітарного циклу

ШМО вчителів природничо-математичного циклу

ШМО вчителів початкових класів

ШМО класних керівників

Психолого-педагогічний семінар

1.

21.09.2016

20.09. 2016

09.09. 2016

22.09.2016

12.10.2016

2.

21.12.2016

20.12. 2016

09.09.2016

22.12.2016

14.12.2016

3.

19.04.2017

18.04.2017

14.04.2017

24.03.2017

15.03.2017

4

17.05.2017

16.05.2017

12.052017

18.05.2017

10.05.2017РОЗДІЛ І

Аналіз діяльності педагогічного колективу за минулий навчальний рік

та завдання на 2016-2017 навчальний рік
Діяльність школи у 2015/2016 навчальному році була визначена згідно з основними положеннями Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки, Законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", Національної доктрини розвитку освіти, Державних стандартів початкової загальної, базової і повної середньої освіти, з урахуванням результатів роботи школи за 2014/2015 навчальний рік. У 2015/2016 навчальному році навчальний заклад здійснював свою діяльність відповідно до статуту Малокомишуваської ЗОШ І-ІІІ ступенів Ізюмської районної ради Харківської області. . Навчально-виховний процес відбувався в одну зміну. Головним завданням навчального закладу було забезпечення високої якості освіти та відповідності її потребам особистості.

Сучасному суспільству потрібна людина творча й ініціативна, готова та здатна відповідати за власний добробут і добробут усього суспільства, бути свідомим громадянином України.

Працюючи над розв’язанням науково-методичної проблеми «Підвищення професіоналізму вчителя в умовах впровадження нових державних стандартів початкової, базової і повної середньої освіти », педагогічний колектив та адміністрація закладу у 2015/2016 н.р. успішно реалізували поставлені у зв’язку з цим завдання:


  • Удосконалення системи управління школою, системи методичної роботи;

  • продовження роботи над проблемою особистісно-орієнтованого навчання та виховання школярів;

  • створення належного навчально-виховного середовища для учнів початкових та 5-7 класів, які навчаються за новим Державним стандартом через удосконалення матеріально-технічної бази навчальних кабінетів, початкової школи;

  • підвищення ефективності роботи педагогічних працівників, якості та результативності навчальної діяльності учнів.

  • підвищення рівня участі педагогів у фахових конкурсах.

  • розширення мережі гуртків, організація співпраці з позашкільними навчальними закладами та батьками.

  • підвищення ефективності роботи школи на рівні району.

Зазначені завдання успішно виконані, заходи, передбачені планом роботи школи на 2015/2016 навчальний рік реалізовано в повному обсязі.

Уся діяльність педагогів була спрямована на впровадження різноманітних прийомів, методів навчальної та виховної діяльності на всіх ступенях навчання та виховання, які сприяють формуванню життєвої компетентності учнів.

Таким чином, робота школи в 2015/2016 навчальному році відповідала вимогам Закону України «Про освіту, «Про загальну середню освіту», іншим чинним законодавчим документам в системі загальної середньої освіти.
Створення умов для забезпечення гарантованого права громадян на здобуття повної загальної освіти
Своєчасно та в повному обсязі вжито заходів для забезпечення нормативності роботи з обліку дітей і підлітків шкільного віку щодо охоплення їх навчанням.

За підсумками обліку дітей і підлітків шкільного віку складено статистичні звіти. Усього на закріпленій території зареєстровано 86 осіб віком від 0 до 18 років, із них шкільного віку - 86, дошкільного – 22. Навчались у школі - 55, в інших навчальних закладах – 31.

Усі діти шкільного віку, що мешкають у мікрорайоні школи, здобувають повну загальну середню освіту.

Реалізовано право громадян на здобуття освіти за індивідуальною формою навчання. У 2015/2016 навчальному році таким правом скористалися 4 учнів 7 класу ( І семестр), 3 учні 11 класу

Індивідуальне навчання здійснювалося за індивідуальними планами. На підставі цих планів учителі-предметники розробили індивідуальні програми з кожного предмета, у яких визначено зміст і обсяг матеріалу для вивчення, розклад занять було погоджено з батьками та затверджено директором школи. До проведення індивідуальних занять залучалися вчителі із відповідною педагогічною освітою, їх склад було затверджено наказом директора школи, кількість годин для організації навчання визначено відповідно до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах: по 8 годин на тиждень в 7 класі , по 12 годин на тиждень на кожного учня в 11 класі.

У 8 класі здійснювалося допрофільне навчання за природничо-математичним спрямуванням, а в 10 та 11 класах профільне навчання проводилося за універсальним профілем.


Стан і розвиток шкільної мережі. Виконання ст. 52 Конституції України, ст. 35 Закону України «Про освіту», ст. 6 Закону України «Про загальну середню освіту»
На виконання статті 35 Закону України «Про освіту», статті 6 Закону України «Про загальну середню освіту», статті 19 Закону України «Про охорону дитинства», Постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 №646 «Про затвердження інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку», наказу Держкомстату України від 06.11.2007 №406 «Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 77-РВК «Звіт про кількість дітей шкільного віку» було організовано роботу щодо охоплення навчанням дітей шкільного віку та дошкільного віку, які проживають у мікрорайоні закладу.

Педагогічний колектив школи провадить роботу зі збереження та розвитку шкільної мережі. На початок 2015/2016 навчального року відкрито 9 класів, із них 1-3 класів – 3 класи, 5-9 -5 класи. Індивідуальна форма навчання організована для 4 учнів 7 класу, 3 учнів 11 класу . Мова навчання – українська. Станом на 05.09.2015 року кількість учнів становила 55 осіб. Середня наповнюваність учнів у класах становить 5,5 осіб.


Стан шкільної мережі


Шкільна мережа

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

Кількість класів на початок навчального року

10

9

9

10

10

Кількість класів на кінець навчального року

10

9

9

10

10

Середня наповнюваність

6,8

7,5

6,1

6,2
Охопленням профільним навчанням

9

10

22

14

9

Організація індивідуального навчання

1

4

10

13

7

Аналіз руху учнів упродовж 2015/2016 навчального року свідчить про дієвість і результативність зусиль педагогічного колективу щодо збереження шкільного контингенту та забезпечення обов’язковості загальної середньої освіти. Вибуття учнів зі школи відбувається тільки у зв’язку з переїздом родини до іншого місця проживання .

У зв’язку із закінченням школи ІІ ст. та здобуттям повної загальної середньої освіти вибули із школи 3 учнів 9 класу та 3 учні 11 класу.

На кінець 2015/2016 навчального року програми з усіх предметів в усіх класах та у групах із індивідуальною формою навчання виконано в повному обсязі за рахунок ущільнення та інтенсифікації навчального процесу.

У школі протягом кількох років діє загально шкільна система обліку відвідування учнями занять. В результаті цілеспрямованої роботи класних керівників та адміністрації школи вдалося знизити кількість уроків, пропущених без поважних причин.

З метою подальшого забезпечення контролю за відвідуванням учнями навчальних занять у 2016/2017 н.р. перед педагогічним колективом постають такі завдання:

- забезпечити постійний контроль за охопленням навчанням учнів та їх відвідуванням уроків;

- активно застосовувати різноманітні форми підвищення мотивації учнів до навчання;

- на кожному уроці контролювати відвідування учнями навчальних занять;

- у кожному конкретному випадку відсутності учнів на заняттях невідкладно з’ясовувати причини, встановлювати місце перебування дитини, інформувати батьків та осіб, що їх заміняють;

- у разі, якщо причиною невідвідування учнем занять є конфлікт в учнівському колективі. залучати практичного психолога, надавати психологічну допомогу та вживати заходів для усунення конфліктної ситуації;

- у випадку, якщо учень систематично або тривалий час не відвідує школу без поважних причин, залучати до виховної роботи з ним службу у справах дітей, а в разі необхідності – кримінальну міліцію у справах неповнолітніх;

- активно використовувати педагогічний потенціал батьківських комітетів і громадських організацій для впливу на учнів, які без поважних причин пропускають навчальні заняття.
Працевлаштування випускників


Навчальний рік

Випускники 9 класу

Випускники 11 класу

К-ть випускників

10 клас

ПТНЗ

ВНЗ І-ІІ рівня акредитації

К-ть випускників

ПТНЗ

ВНЗ І-ІІ рівня акредитації

- ВНЗ ІІІ-ІУ рівня акредитації

Працюють

2012/2013

4

3

1
4

3

12013/2014

6

3

2

1

2

1
1
2014/2015

8

7

1
1
12015/2016

7

4

3
3

1

1

1Адміністрація навчального закладу проводить поіменний моніторинг стану зайнятості випускників 9,11 класів. Отже, цей напрям роботи виконано на 100%.


Виконання мовного законодавства
Забезпечуючи виконання заходів щодо впровадження мовного законодавства, закріплення статусу української мови як державної, педагогічний колектив навчального закладу упродовж 2015/2016 н.р. спрямовував свою роботу на виконання Закону України «Про основні засади мовної політики». З цією метою адміністрація школи організовувала контроль за реалізацією цього Закону та статті 10 Конституції України про стан викладання української мови та літератури. Успішно працювало методичне об’єднання вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін, на засіданнях якого неодноразово розглядалося дане питання. Учителі української мови та літератури застосовують на уроках проектні та інформаційно-комунікативні технології.

Здійснено ряд заходів, спрямованих на відзначення пам'ятної дати від Дня народження Т.Г.Шевченка. Учні школи брали участь у районній олімпіаді з української мови та літератури, у мовно-літературному конкурсі ім.. Т.Г.Шевченка, Всеукраїнській грі «Патріот», «Соняшник» і отримали дипломи та відзнаки учасників та переможців. У березні було проведено предметний тиждень.Кадровий ресурс навчального закладу
Освітній процес в школі здійснюють – 17 педагогів ( з них 4 – сумісники). Мають вищу освіту -15 педагогів, неповну вищу -2. За фахом працюють – 17 педагогів – 100%

Якісний склад педагогів:

Вища категорія – 3 педагоги – 17,7 %;

І категорія – 8 педагогів – 47 %;

ІІ категорія – 2 педагоги –11,8 %;

Спеціаліст – 4 педагоги – 23,5 %.

Мають педагогічні звання:

«вчитель-методист» - 1 педагог – 5,9 %;

«старший вчитель» - 3 педагоги – 17,7 %

1 вчитель нагороджений Значком “Відмінник освіти України”.( Соболь Н.М.)
Розстановка кадрів здійснюється з урахуванням освітнього та професійного рівня педагогів, їх фахової майстерності.
Атестація педагогічних працівників
Інновації, що відбуваються сьогодні в освіті потребують від школи докорінних змін як у підготовці вчителів до введення в практику роботи новітніх освітніх технологій, так і у науково-методичному та матеріально- технічному забезпеченні навчально-виховного процесу.

Вдосконалення фахового рівня професійної майстерності здійснюється шляхом атестації педагогічного працівника та його роботи в міжатестаційний період, проходженням курсів підвищення кваліфікації при Харківській академії неперервної освіти, самоосвіти вчителя. Курсова перепідготовка педпрацівників здійснюється відповідно до плану, на підставі якого кожен педагог проходить курси підвищення кваліфікації один раз на 5 років. Атестація педкадрів здійснюється за перспективним і щорічним планом. Всі вчителі вчасно проходять атестацію. В ході атестації вивчається їх педагогічна діяльність за 5 років. Відвідуються уроки, перевіряється стан навчання учнів. Документація з питань атестації оформлюється відповідно нормативам. Відповідно до перспективного та річного плану роботи закладу курси підвищення кваліфікації пройшли всі педагогічні працівники. В 2015/2016 році пройшли атестацію 4 вчителя.
/п

П.І. Б. вчителя

Дата проходження

Результат

1

Бессарабова Л.Ю.


25.03.2016Встановлення кваліфікаційної категорії «Спеціаліст І категорії»

2

Нестер Л.Г.
05.04.2016

Підтвердження кваліфікаційної категорії «Спеціаліст І категорії та педагогічного звання «Старший вчитель»

3

Попов С.М.

25.03.2016Підтвердження кваліфікаційної категорії «Спеціаліст І категорії

4

Тоткал І.І.

05.04.2016

Встановлення кваліфікаційної категорії «Спеціаліст вищої категорії»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал