План роботи комунального закладу «Харківський спеціальний навчально-виховний комплекс»Сторінка4/23
Дата конвертації25.12.2016
Розмір3.14 Mb.
ТипПлан роботи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

Рівень захворюваності вихованців дошкільних груп
У дошкільному підрозділі постійно проводиться фізкультурно-оздоровча робота: створення належних умов для зміцнення фізичного здоров’я дітей, здійснення систематичного медико-педагогічного контролю за проведенням занять з фізкультури, впровадження альтернативного водопостачання, ведення листків здоров’я в групах.

ВИСНОВОК: У дошкільному підрозділі робота з фізкультурно-оздоровчого напрямку проводилась у 2015/2016 році на належному рівні.

Харчування учнів НВК організовано згідно з чинними нормативними документами та відповідно до натуральних фізіологічних норм. Харчування здійснюється за трьома віковими категоріями. Є певні розробки блюд меню, виконані дієтичною сестрою, лікарями, бухгалтерією. Харчування в НВК у шкільному та дошкільному підрозділі п’ятиразове. Добова вартість харчування на одну дитину дошкільного віку – 45,65 гривень, шкільного віку – 65 гривень.

У 2015/2016 навчальному році грошова норма виконана у повному обсязі. Щоденно дієтсестрою складається меню-розкладка з урахуванням вікових норм та наявності паталогій. Виконання натуральних норм харчування у дошкільному та шкільному підрозділі забезпечено у повному обсязі.

Директором НВК здійснюється постійний контроль за організацією харчування вихованців, дотримання вимог санітарно-гігієнічних та санітарно-протиепідемічних правил і норм. Лікарем та медичними працівниками шкільного та дошкільного підрозділів НВК якісно та своєчасно проводиться контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотримання термінів реалізації продуктів достатній.

Медичні працівники закладу взяли активну участь у нарадах при директорові, де висвітлювали актуальні проблеми, питання та разом з адміністрацією навчального закладу знаходили шляхи їх вирішення. У березні 2016 року в межах загальношкільних батьківських зборів лікарем-педіатром було проведено лекцію «Здоров’язберігаючі технології у вихованні дитини».

Протягом навчального року працівниками медичного блоку була проведена низка бесід з учнями (вихованцями) з питань профілактики шлунково-кишкових захворювань, профілактики простудних захворювань, профілактики паразитарних захворювань, профілактики захворювань зору, профілактики порушень постави, бесіди щодо дотримання умов гігієни хлопців та дівчат.

1.7. Аналіз стану роботи з питання подальшого навчання та працевлаштування випускників

У 2015 році випущено 8 учнів 10-го класу.

З 8-ми випускників 10-го класу продовжують навчання в 11-му класі 7 учнів (87,5% від загальної чисельності учнів 10-го класу). А один учень, Ковчуг Юрій Ігорович, вступив до коледжу Національного фармацевтичного університету. З 8-ми випускників 12 класу 7 учнів вступили до Державного навчального закладу «Харківський поліграфічний центр професійно-технічної освіти» (87,5% від загальної чисельності учнів 12-го класу). Одна випускниця, Білик Альбина Романівна, працевлаштована до ТОВ «Палада плюс» на посаду помічника техніка (12,5% від загальної чисельності учнів 12-го класу).

Протягом навчального року в навчально-виховному комплексі приділялось достатньо уваги профорієнтаційній роботі з випускниками: проводились екскурсії, бесіди, виховні години, години спілкування, вікторини щодо подальшого життєвого вибору випускників. Учні 10-12 класів відвідали Міжнародну профорієнтаційну виставку-ярмарок «Міжнародна освіта – 2016».

Практичним психологом проводилися тренінги за модулем «Твоє життя – твій вибір» (для учнів 10-го класу), розвивальні ігри «Я обираю професію» (для учнів 10-го класу) та рольові ігри професійно-психологічного спрямування (для учнів 10-го, 12-го класів). Для вибору учнями подальшого життєвого шляху було запрошено працівників Державної служби зайнятості Дзержинського району.

Поповнено електронну базу даних випускників, яка містить інформацію щодо попереднього працевлаштування.


1.8. Аналіз фінансової діяльності та стану матеріально-технічної бази
Фінансово-господарська діяльність Комунального закладу «Харківський спеціальний навчально-виховний комплекс» Харківської обласної ради протягом 2015 року була спрямована на виконання Конституції України, законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових актів, що регламентують бюджетні відносини й фінансово-господарську діяльність навчального закладу.

На постійному контролі знаходяться питання ведення бухгалтерського обліку, відображення в документах достовірної інформації про господарські операції та результати діяльності, яка необхідна для оперативного управління бюджетними призначеннями, фінансовими й матеріальними ресурсами.

Навчальним закладом забезпечується дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань у межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисом, своєчасна їх реєстрація та здійснення платежів.

Фінансові й матеріальні ресурси використовувалися відповідно до затверджених нормативів і кошторису. За I півріччя 2016 року освоєно 100 % лімітів на оплату праці, енергоносіїв, господарчих витрат (у тому числі харчування).

Дебіторська та кредиторська заборгованість щодо використання енергоносіїв є поточною.

Здійснюється постійний контроль за наявністю й рухом майна, своєчасним проведенням інвентаризації матеріальних цінностей у матеріально-відповідальних осіб. Фінансово–звітна характеристика матеріально-технічної бази надається своєчасно. Для забезпечення своєчасного належного фінансування та здійснення господарської діяльності навчально-виховного комплексу заплановано виконання таких заходів протягом 2016/2017 навчального року: належне фінансове забезпечення навчального закладу, своєчасна виплата заробітної плати, оплата за спожиті енергоносії та комунальні послуги, оплата харчування.
1.9. Пріоритетні напрямки роботи навчального закладу у 2016/2017 навчальному році

Мета: Створити адаптоване корекційно-розвивальне, практико-орієнтоване середовище для дітей та учнів з особливими фізичними потребами.

1.Формування та вдосконалення в учнів життєво необхідних компетентностей при здобуванні інформації з різноманітних джерел та її узагальнення.

2. Виявлення та розвиток творчих, фізичних, інтелектуальних обдаровань і нахилів учнів (вихованців).

3. Створення умов для організації навчально-виховного процесу за новим Державним стандартом початкової, базової і повної загальної середньої освіти.

4. Забезпечення дотримання санітарно-гігієнічного режиму з метою створення здоров'язбережувального середовища.

5. Забезпечення практичної спрямованості освіти шляхом залучення передового педагогічного досвіду.

6. Забезпечення особистісної реалізації змісту освіти, індивідуалізації навчання.

7. Забезпечення стовідсоткового оволодіння інформаційно-комунікаційними технологіями всіма педагогами відповідно до нового Державного стандарту початкової, базової та повної загальної середньої освіти.

8. Формування національно-патріотичної свідомості та громадянських почуттів учнів (вихованців).

9. Створення умов для формування соціальної компетентності учнів та навичок спілкування вихованців і ефективної взаємодії з іншими дітьми, дорослими людьми.

10. Створення розвивального та практико-орієнтованого середовища для дітей дошкільного віку з особливими потребами.

11. Співпраця зі службами у справах дітей за місцем первинного обліку, опікунами щодо отримання інформації стосовно соціально-правового захисту дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей-сиріт.

12. Забезпечення оновлення й зміцнення матеріально-технічної бази.

13. Підтримання безпечних умов навчання і праці для усіх учасників навчально-виховного процесу.2. Організація навчально-виховного процесу в Комунальному закладі

«Харківський спеціальний навчально–виховний комплекс» Харківської обласної ради

2.1.Заходи щодо організованого початку та закінчення навчального рокуз/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Результати роботи

Відмітка про виконання

1.

Підготовка та погодження календарних планів з навчальної та виховної роботи з урахуванням рекомендацій Міністерства освіти і науки України та Департаменту науки і освіти.

серпень-вересень

заступники директора2.

Підготовка статистичної звітності (ЗНЗ-1, 83-РВК, №85-К, №1-черга).

вересень

заступники директора3.

Засідання тарифікаційної комісії щодо навантаження педагогів на навчальний рік.

вересень

заступники директора4.

Підготовка проектів наказів щодо організованого початку навчального року.

серпень

заступники директора5.

Формування шкільної мережі на 2016/2017 навчальний рік.

серпень-вересень

заступники директора6.

Ознайомлення з нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки України та Департаменту науки і освіти щодо організованого початку навчального року.

вересень

заступники директора7.

Погодження з Держпродспоживслужбою та Головним управлінням ДСНС у Харківський області відповідних документів щодо початку нового навчального року.

згідно з графіком

заступники директора8.

Створення комісії для перевірки готовності школи до роботи в новому навчальному році.

серпень

заступники директора9.

Організація індивідуального навчання учнів.

серпень

вересень


заступники директора10.

Організація оздоровлення та відпочинку учнів (вихованців).

квітень

заступники директора11.

Замовлення на виготовлення та отримання персоніфікованих документів про освіту.

вересень,

травень


заступники директора12.

Створення комісії щодо заповнення та перевірки заповнення випускної документації.

травень

заступники директора13.

Підготовка та погодження річного плану роботи на 2016/2017 навчальний рік.

червень-серпень

заступники директора14.

Підготовка та погодження плану роботи на 2016/2017 навчальний рік.

червень-серпень

заступники директора15.

Складання та погодження переліку навчальних програм з КВНЗ «ХАНО».

червень-липень

заступники директора
2.2. Працевлаштування випускниківз/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідаль-ний

Результати роботи

Відмітка

про виконання

1.

Актуалізація електронної бази даних працевлаштування та подальшого навчання випускників.


вересень

кл. керівники,

Кукліна Г.І.банк даних
2.

Звірення довідок про подальше навчання та працевлаштування випускників.


вересень

кл. керівники,

Кукліна Г.І.довідки
3.

Погодження плану спільних дій з навчальними закладами м. Харкова.


вересень

Кукліна Г.І.

плани спільних дій
4.

Проведення анкетування серед випускників 10,12 класів щодо подальшого життєвого вибору.

жовтень травень

Баул Н.А.

довідка з анкетування
5.

Заняття з елементами тренінгу «Я обираю професію» (учні 10- 12 класів).

протягом року

Баул Н.А.

план - конспект


6.

Практичні заняття з програмно-апаратним

комплексом для професійної орієнтації молоді «Мотивація розвитку зацікавленості

до професійного самовизначення» та «Профорієнтаційний термінал» (учні 10-12 класів).


протягом

року


Баул Н.А.

план - конспект
7.

Проведення виховних годин на тему: «Твоя майбутня професія».

квітень

вихователі

конспект
8.

Проведення екскурсій на підприємства міста Харкова.

протягом року

кл. керівники 10,12 класів

екскурсії
9.

Проведення практичних занять з представниками Дзержинського центру зайнятості.

протягом року

Баул Н.А.,

Кукліна Г.І.практичні заняття
10.

Проведення ділових ігор для старшокласників.

протягом року

вихователі

конспект
11.

Надання статистичних звітів до Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації щодо подальшого навчання та працевлаштування випускників.

протягом року

Кукліна Г.І.

статистичні звіти

2.3. Реалізація указів президента України, постанов Кабінету Міністрів України,

розпоряджень, доручень, наказів тощо


з/п

Назва документа

Термін подання інформації

Відповідальні

Адресат інформування

1.

Указ Президента України від 26 листопада 1998 року № 1310/1998 «Про день пам’яті жертв голодоморів».

Щороку

28.11


ЗДВР

Лаврикова Ю.С.ДМК ХОДА

2.

Указ Президента України від 30 жовтня 2001 року

№ 1020/2001 «Про День партизанської слави».Щороку

до 22.09


ЗДВР

Лаврикова Ю.С.ДМК ХОДА

3.

Указ Президента України від 06 січня 2010 № 6/2010 «Про деякі заходи щодо сприяння вирішенню актуальних питань молоді».

Щороку

до 10.12


ЗДНВР

Кукліна Г.І.,

ЗДВР

Лаврикова Ю.С.МОН України,

ХОДА


4.

Указ Президента України від 22 лютого 2010 року

№ 202/2010 «Про заходи фізкультурно-оздоровчої діяльності стосовно дітей та молоді з вадами розумового розвитку та підтримки руху Спеціальної олімпіади в Україні».Щопівроку

до 20.06


до 20.12

ЗДНВР

Кукліна Г.І.,

ЗДВР

Лаврикова Ю.С.ХОДА,

МОН України5.

Указ Президента України від 30 вересня 2010 року

№ 927/2010 «Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей і молоді».Щороку

до 01.06


до 01.11

ЗДНВР

Кукліна Г.І.,

ЗДВР

Лаврикова Ю.С.МОН України,

ХОДА


6.

Указ Президента України від 16 грудня 2011 року

№ 1163/2011 «Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні».Щопівроку

до 15.06.

до 15.12


ЗДНВР

Кукліна Г.І.,

ЗДВР

Лаврикова Ю.С.Служба у справах дітей ХОДА

7.

Указ Президента України від 14 жовтня 2014 року

№ 806/2014 «Про День захисника України»Щороку до 15.10

ЗДВР

Лаврикова Ю.С.ДМК ХОДА

8.

Указ Президента України від 13 листопада 2014 року № 872/2014 «Про День Гідності та Свободи»

Щороку до 22.11

ЗДВР

Лаврикова Ю.С.ДМК ХОДА

9.

Указ Президента України від 13 листопада 2014 року № 871/2014 «Про День Соборності України»

Щороку до 23.01

ЗДВР

Лаврикова Ю.С.ДМК ХОДА

10.

Указ Президента України від 23 серпня 2004 року

№ 987/2004 «Про День Државного Прапора України»Щороку до 26.08

ЗДВР

Лаврикова Ю.С.ДМК ХОДА

11.

Указ Президента України від 13 жовтня 2015 року

№ 580/2015 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки»Щороку до 25.09

ЗДВР

Лаврикова Ю.С.Департамент у справах молоді та спорту ХОДА

12.

Доручення Президента України від 23 квітня 2010 року № 01-01/749 стосовно забезпечення захисту прав і законних інтересів дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, реалізації їхніх прав на охорону здоров’я, освіту, соціальний захист та гармонійний розвиток.

Щопівроку

до 01.06


до 01.12

ЗДНВР

Кукліна Г.І.,

ЗДВР

Лаврикова Ю.С.ХОДА

13.

Доручення Президента України від 17 серпня 2010 року № 01-01/1827 щодо створення належних умов для перебування в інтернатних закладах хворих дітей.

Щороку

до 15.12


Середенко Н.І.,

Пустовойт О.К.Департамент соціального захисту населення ХОДА


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал