План роботи комунального закладу «Харківський спеціальний навчально-виховний комплекс»Сторінка3/23
Дата конвертації25.12.2016
Розмір3.14 Mb.
ТипПлан роботи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

Аналіз рівня фізичного розвитку дошкільного віку з порушеннями слуху
У 2015/2016 навчальному році в дошкільному підрозділі було організовано і проведено тиждень здоров’я за темою «Зміцнення здоров’я та витривалості дітей дошкільного віку за допомогою спортивних вправ», дні здоров’я, спортивні розваги.

Аналіз даної діаграми свідчить про те, що обрані напрямки роботи педагогів з розвитку основних рухів якісно вплинули на фізичний розвиток дітей старшого дошкільного віку з порушеннями слуху. Результати обстеження були обговорені на засіданні методичного об’єднання, були розроблені напрямки навчально-виховної роботи з дітьми, які мають незадовільні показники.

Робота у напрямках розвитку мовлення та фізичного розвитку дошкільників показала позитивні результати внаслідок пошуку нових підходів, використання новітніх методик та удосконалення форми й змісту співпраці дошкільного підрозділу НВК з адміністрацією та з сім'ями вихованців. Уся робота велась на належному рівні. У сучасних умовах розвитку суспільства, зважаючи на докорінне змінення концепції неперервної освіти, педагогами дошкільного підрозділу враховувались сучасні тенденції в оновленні виховних та навчальних технологій, враховувались вікові та індивідуальні особливості дітей, побажання батьків та можливості специфіки закладу.

1.2. Аналіз стану методичної роботи

Освіта педагогічних працівників

Якісний склад педагогічних працівників закладу 2015/2016 н. р.На кінець 2015/2016 навчального року в навчальному закладі працює 65 педагогічних працівників.

З них

з вищою освітою – 58 – 89 %;з них: базовою вищою освітою - 2 – 3,1 %;

з них: з вищою педагогічною освітою – 54 – 83,1 % від загальної чисельності

у т.ч. з дефектологічною освітою – 31 – 47,7 % від загальної чисельності;

з середньою спеціальною освітою – 7 – 10,8 %;

мають вищу категорію – 21 – 32,3 %

у т.ч.: Заслужений працівник освіти України – 1;

вчитель – методист – 1;

старших вчителів – 9;

мають «спеціаліст першої категорії» – 9 – 13,9 %

мають « спеціаліст другої категорії»-14 – 21,5 %

мають категорію «спеціаліст» – 21 – 32,3 %

Протягом 2015/2016 навчального року в навчальному закладі працювала школа передових методів праці, школа сурдопедагога, шкільна психолого–медико–педагогічна консультація, сім методичних об’єднань педагогів, а саме: методичне об’єднання педагогів дошкільного підрозділу, методичне об’єднання вчителів початкових класів та індивідуальної слухової роботи, методичне об’єднання вчителів мови та літератури, методичне об’єднання вчителів суспільно–природничого циклу, методичне об’єднання вчителів трудового навчання та керівників гуртків, методичне об’єднання вчителів математики, фізики та інформатики, методичне об’єднання вихователів і вчителів фізичної культури, на засіданнях яких розглядались питання щодо впровадження інтерактивних методів, моделей і технологій як запоруки формування успішної особистості; виховання національних особливостей дітей в умовах навчально-виховного комплексу; ролі учителя як організатора і керівника розвитково-корекційного навчання учнів з вадами слуху.Протягом 2015/2016 навчального року адміністрацією навчального закладу здійснено перевірку з питань:

 • адаптація знов прибулих вихованців дитячого садка до режиму навчально-виховного комплексу;

 • адаптація учнів підготовчих класів до шкільного режиму;

 • адаптація учнів 5-го класу до кабінетної системи;

 • організація роботи щодо запобігання дитячого травматизму під час навчально-виховного процесу;

 • тематичного вивчення стану роботи з пізнання довкілля з дітьми з порушеннями слуху молодшого та середнього дошкільного віку;

 • роботи з обдарованими учнями на уроках трудового навчання у 5-10 класах;

 • здійснення індивідуального підходу у процесі контролю на уроках української літератури у старшій ланці (10-12 класи);

 • класно–узагальнюючий контроль у 5 класі;

 • стан навчання учнів з предмету «Основи здоров’я» у підготовчому - 4-му класах;

 • здійснення індивідуального підходу на уроках географії у 6 - 11 класах;

 • тематичного вивчення рівня розвитку мовлення у дітей старшої та різновікової логопедичних груп;

 • стану навчально–виховного процесу в 4-му, 10-му та 12-му класах;

 • участі учнів навчального закладу в ІІ етапі всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних дисциплін;

 • стану техніки читання у 2-5 класах;

 • профілактики тютюнопаління, наркоманії, алкоголізму, вживання токсичних речовин;

 • роботи класних керівників та вихователів з профілактики правопорушень, злочинності, бездоглядності;

 • роботи з учнями девіантної поведінки;

 • створення умов для розвитку пізнавальної сфери на уроках хімії у 8-12 класах;

 • створення умов для розвитку пізнавальної сфери на індивідуальних заняттях з РСС та ФВ у початковій школі;

 • створення умов для розвитку пізнавальної сфери на уроках з предметів «Природознавство», «Людина і світ», «Я у світі» у підготовчому, 1 - 4 класах;

 • стану навчання з предмету «Астрономія» у 12-му класі;

 • стану корекційної роботи;

 • стан методичної роботи в навчальному закладі;

 • комплексного вивчення стану навчально-виховного процесу в старшій групі дошкільного підрозділу дітей з порушенням слуху;

 • організація свят і розваг у дошкільних групах навчального закладу;

 • організація роботи щодо запобігання всім видам дитячого травматизму протягом року;

 • попередження та профілактики правопорушень, злочинності та СНІДу серед учнів (вихованців) протягом року;

 • стан роботи навчального закладу з питань соціального захисту, профілактики злочинності, дотримання законодавства у сфері захисту прав дітей за 2015/2016 навчальний рік;

 • організація харчування у дошкільних групах навчального закладу;

 • стан виховної роботи за підсумками 2015 /2016 навчального року;

 • стан ведення учнівських щоденників та зошитів.

На вирішення проблеми, над якою працював колектив, була спрямована вся методична та корекційна робота, а саме: педагогічні ради, методичні об’єднання, семінари, оперативні наради, наради при директорові, самоосвіта педагогічних працівників, робота спортивних секцій та гуртків, психолого–педагогічні читання.

На педагогічних радах розглядались усі питання згідно з планом роботи навчального закладу на 2015/2016 навчальний рік.

Семінарські заняття школи передових методів праці та школи сурдопедагога були спрямовані на підвищення методичного рівня малодосвідчених та знов прибулих педагогів з питань корекційної роботи з дітьми. З цією метою здійснювався огляд новинок сурдометодичної літератури, заслуховувались реферати та роботи з досвіду, планувались, проводились та обговорювались практичні заняття та відкриті уроки.

Як звіти про науково–методичну роботу педагогів були проведені тижні педагогічної майстерності в усіх методичних об’єднаннях НВК з проведенням відкритих уроків та цікавих позакласних заходів.

9 педагогічних працівників навчального закладу підвищили свою кваліфікацію на курсах при Комунальному вищому навчальному закладі «Харківська академія неперервної освіти». Атестувалися 17 педагогів (з них за двома посадами атестувалися 3 педагогів).

Згідно з положенням про шкільну психолого-медико-педагогічну комісію (далі ШПМПК) у навчально-виховному комплексі відпрацьована певна система роботи.

Комісія працювала за планом. Засідання проводились систематично.

Адміністрація та педагогічний колектив взяли участь у заході, що проводив Харківський національний університет міського господарства ім. О.М.Бекетова, на тему: «Методи ефективного використання інклюзивної освіти» за участю професора Лаела Дж. Кауффмана, стипендіата програми Фулбрайт (США) в Україні. У рамках заходу професор Лаела Дж. Кауффман відвідав КЗ «Харківський спеціальний навчально-виховний комплекс» ХОР, де ознайомився з умовами навчання і виховання учнів з особливими освітніми потребами.

Педагоги навчального закладу взяли участь у VІ Всеукраїнській науково-практичній конференції 28-29 квітня 2016 року. У збірнику науково-практичних робіт «Педагогіка здоров’я» Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди було видано узагальнений досвід педагогів Сафронова М.О., Пазенкової С.В., Лупандіної В.М., Крюкової З.М. Лемешко В.П., Ковальової Н.А..

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 06.08.2013 № 1107 «Про організацію заходів щодо впровадження програми «Навчання через дію» наш навчальний заклад став учасником проекту «Сприяння освіті» у рамках Меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством освіти і науки України та благодійним фондом LEGO Foundation (Данія). В освітньому процесі впроваджуються LEGO-технології. У межах реалізації проекту на базі навчального закладу проведено практичний семінар. Під час проведення заходу присутні ознайомилися з системою роботи дошкільного та шкільного підрозділів навчально-виховного комплексу щодо втілення принципу наступності між різними ланками освіти при впровадженні LEGO-технологій у навчально-виховний процес.

Використання новітніх технологій відбувається при активній взаємодії учня і вчителя. Педагогами Ковальовою Н.А., Белевцовою І.М., Пазенковою С.В. створено власні сайти. Протягом навчального року педагоги брали активну участь у вебінарах, чатах, інтернет-конференціях, які проводилися КВНЗ «ХАНО».

Таким чином, у Комунальному закладі «Харківський спеціальний навчально-виховний комплекс» Харківської обласної ради методична робота протягом 2015/2016 навчального року здійснювалась на належному рівні.
1.3. Аналіз стану виховної роботи

У 2015/2016 навчальному році виховна робота у навчальному закладі була спрямована на: • формування загальнолюдських цінностей та духовних пріоритетів, виховання патріотизму, моральності, поваги до історичного минулого;

 • відродження кращих духовних надбань українського народу, розвиток і підтримка традицій вшанування сімейних цінностей;

 • залучення кожного учня до участі в різних сферах діяльності на основі його нахилів та здібностей;

 • формування навичок культури здорового способу життя, розвиток спортивно-оздоровчої роботи;

 • профілактику поширення ксенофобських і расистських проявів серед дітей, випадків психічного і фізичного насильства;

 • формування системи життєвих цінностей учнів шляхом переходу від окремих виховних заходів до виховної діяльності, що передбачає комунікативну, інтерактивну взаємодію всіх суб’єктів виховного процесу;

 • проведення системи роботи з дітьми щодо профілактики злочинності й попередження правопорушень;

 • виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, відповідальності перед законом про свої дії, свідомого ставлення до обовязків людини;

 • розвиток еколого-натуралістичної діяльності;

 • створення мовленнєвого середовища для учнів з вадами слуху та їх соціалізація;

 • посилення корекційної роботи під час проведення годин самопідготовки, виховних заходів, занять з гурткової роботи та засідань клубів.

Протягом року було проведено всі заходи, які були заплановані на 2015/2016 навчальний рік. Найбільш значущими заходами стали: свято до Дня знань, серія виховних заходів до Міжнародного дня глухих, до дня інвалідів; серія заходів щодо збереження життя та здоров’я людини ( в тому числі під час бойових дій); спортивне свято до Дня фізичної культури і спорту, свято «Золота осінь», виставка дитячих поробок, конкурс стіннівок та малюнків «Барви осені», новорічна вистава для учнів підготовчих, 1–4-х класів, костюмований Новорічний карнавал для учнів 5-12-х класів, Шевченківський тиждень, конференція–презентація вшанування пам’яті ліквідаторів на Чорнобильській АЧС, лекції-презентації щодо

вшанування ветеранів Афганістану, пам’яті про депортацію кримських татар; низку заходів до Дня примирення та Перемоги у Другій світовій війні, свято Останнього дзвоника.

Організовано роботу гуртків за художньо-естетичним (9), спортивно-оздоровчим (3) напрямами, якими охоплено за інтересами 100% вихованців закладу (від загальної кількості дітей). Крім того вихованці навчального закладу відвідували спортивну секцію з легкої атлетики.

Вихованці навчально-виховного комплексу взяли участь, посіли призові місця, стали дипломантами та лауреатами: у Х Ювілейному телевізійному фестивалі дитячої творчості TV START (отримано диплом 1 ступеня); у VІ Всеукраїнському Фестивалі писанок; в обласному конкурсі «Краща саморобка «Енергія навколо нас» (отримано 3 Дипломи переможців конкурсу); в обласному етапі Всеукраїнської виставки-конкурсу робіт учнів молодшого шкільного віку з початкового моделювання (отримано Диплом 2 ступеня); у міському фестивалі художньої самодіяльності «Натхнення»; у Відкритому обласному фестивалі творчості людей з обмеженими можливостями здоров’я «На крилах натхнення» (отримано 4 Дипломи І ступеня; 4 Дипломи ІІ ступеня; 4 Дипломи ІІІ ступеня); в обласній акції «Молодь за здоровий спосіб життя» (отримано Диплом ІІ ступеня та 2 Дипломи ІІІ ступеня); в обласній виставці-конкурсі «Різдвяна писанка»; в обласній виставці-конкурсі «Зимовий вернісаж»; в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу-виставки «Український сувенір»; в обласному етапі Міжнародного українсько-литовського конкурсу «Здай кров заради життя», у Всеукраїнському конкурсі «Різдвяна прикраса», в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу «Новорічна композиція», в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу робіт юних фотоаматорів «Моя Україно!», в обласному конкурсі «Українська Великодня писанка» (отримано 2 Дипломи ІІІ ступеня), у Всеукраїнському конкурсі дитячого малюнку на тему «Оберігаємо життя», у Всеукраїнському конкурсі малюнку «Яким я хочу бачити 2016 рік» (отримано Диплом переможця конкурсу), у виставці – конкурсі «Великодній оберіг», в обласній виставці «Вікно у Дивосвіт», в обласному конкурсі малюнку «Наше мирне


небо», в обласному конкурсі малюнку дітей з порушення слуху, у виставці писанок «Музикантам світу дарунок дивосвіту»; в обласному конкурсі «Охорона праці - очима дітей»; в обласних виставках дитячих малюнків і плакатів «Чорнобиль – довгий слід трагедії», «Мій біль - Афганістан»; в обласному відкритому фестивалі дитячої художньої творчості «Таланти третього тисячоліття»; в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу «Знай і люби свій край»; в Всеукраїнському фестивалі творчості людей з вадами слуху; в обласному святі художньої творчості «Весняні посмішки»; у Всеукраїнському конкурсі малюнку «Крок до зірок»; у дитячому відкритому фестивалі підводних зображень «Жива вода»; у Х Міжнародному фестивалі «Назустріч мрії» (отримано Диплом-відзнака та Подяка директору навчально-виховного комплексу).

Робота з батьками у 2015/2016 навчальному році була спрямована на формування ціннісного ставлення до сім’ї, родини шляхом організації спільної діяльності єдиного колективу педагогів, вихованців та батьків. Педагоги дошкільних груп, лікарі та психолог надавали батькам індивідуальні консультації з різних проблем виховання, стану фізичного здоров’я й розвитку дітей. Проведено відповідно плану роботи: загальні та групові батьківські збори за темами:

« Особливості родинного виховання дітей, його вплив на взаємовідносини членів родини», «Взаємодія навчального закладу, сім’ї, громадськості», консультації, для батьків проведено День відкритих дверей («Спільні ігри з ЛЕГО- конструктором у ЛЕГО-кімнаті»), індивідуальні бесіди щодо адаптації дітей до умов закладу, оздоровлення, підготовки дітей до школи, анкетування: «Які ви батьки?», «Чи знаєте ви свою дитину?» та інші.

Оформлено: інформаційні стенди «Батьківський куточок», теки–пересувки, дошки оголошень, стенди «Символіка нашої країни», «Світ очима дітей»,виставки дитячих малюнків.

Такий підхід забезпечив поєднання сімейного і суспільного виховання в одну суцільну ланку, спрямовану на реалізацію єдиної мети – різнобічний, гармонійний розвиток особистості. Позитивні результати у вихованні дітей були


досягнуті за умови вмілого підбору різних форм співпраці, за активного залучення в цю роботу всіх членів колективу і членів сімей вихованців.

1.4. Аналіз організації відпочинку та оздоровлення дітей

На виконання Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації від 15.04.2016 № 128 «Про організацію оздоровлення та відпочинку дітей Харківської області в 2016-2020 роках», обласної програми «Новий освітній простір Харківщини» на 2014-2018 роки, затвердженої рішенням Харківської обласної ради XXVII сесії VI скликання від 19.12.2013 № 885-VI, наказу Міністерства освіти і науки України від 07.02.2014 № 121 «Про забезпечення права дітей на оздоровлення та відпочинок в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, підпорядкованих органам управління освітою», відповідно до Державних санітарних правил і норм «Улаштування, утримання і організація режиму діяльності дитячих оздоровчих закладів» (ДСанПіН 5.5.5.23-99), затверджених Постановою Головного державного санітарного лікаря України від 26.04.1999 № 23, з метою забезпечення повноцінного відпочинку й оздоровлення вихованців навчальних закладів інтернатного типу обласного підпорядкування, створення належних умов для освітньої, культурно-виховної, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи з дітьми під час літніх канікул 2016 року, керуючись статтею 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», наказу Департаменту науки і освіти Харківської облдержадміністрації від 25.04.2016 №195 «Про проведення літнього оздоровлення та відпочинку учнів (вихованців) навчальних закладів інтернатного типу обласного підпорядкування влітку 2016 року та закладів, що передані на фінансування з місцевого бюджету» на базі навчального закладу було організовано роботу дитячого закладу праці та відпочинку з цілодобовим перебуванням з 30.05.2016 по 17.06.2016.

Улітку 2016 року в дитячому закладі праці та відпочинку з цілодобовим перебуванням «Джерело» оздоровленням було охоплено 94 вихованця шкільного підрозділу (100%), усі вони мають статус дитина з інвалідністю.

Під час відпочинку було організовано змістовне дозвілля, а саме: проводились екскурсії до Харківського обласного організаційно-методичного центру культури і мистецтва, ЦМПКіВ ім. Горького, Харківського кінокомплексу "Планета Кіно IMAX" (перегляд казки 3D «Аліса у Задзеркаллі»), до Харківського планетарію імені Ю.О. Гагаріна, до екопарку Фельдмана, до музею природи Харківського національного університету ім. В.Каразіна, до Харківського аероклубу імені В.С. Гризодубової ТСО України, ХАТОБу «Бременські музики», до музею Південної залізниці, до Комунального закладу «Міська спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву водних видів спорту Яни Клочкової».

У червні 2016 року адміністрацією здійснювався контроль за роботою літнього закладу праці та відпочинку з цілодобовим перебуванням, було видано наказ про організацію харчування, про підсумки роботи літнього закладу праці та відпочинку, довідку про організацію свят у таборі. Своєчасно надавались звіти до Департаменту науки і освіти про хід оздоровчої кампанії. Нижче надано моніторинг оздоровлення вихованців пільгових категорій навчального закладу за п’ять років.

Протягом січня-березня 2016 року велась систематична робота з батьками щодо вирішення питання оздоровлення і відпочинку учнів (вихованців) улітку 2016 року.

У дошкільному підрозділі з 01.06.2016 почався оздоровчий період, охоплено 100 % вихованців дошкільних груп.

Охоплення оздоровленням вихованців дошкільних груп

Протягом оздоровчого періоду педагогами дошкільного підрозділу проводились рухливі ігри на свіжому повітрі, загартовуючі процедури, різноманітні фізкультурно-оздоровчі заходи, сюжетно-рольові та дидактичні ігри. Було активізовано рухову діяльність дітей, надано їй оздоровчу спрямованість, здійснювався дієвий медико-педагогічний контроль і своєчасне використання лікувально-профілактичних засобів. Улітку значно ширше використовувалося нестандартне фізкультурне обладнання («доріжки здоров’я» з квасолі та каштанів, «гантелі» - пластикові пляшки, наповнені крупами, «кульки-брязкальця» з пластикових пляшок), значно більше часу діти проводили на свіжому повітрі.

Таким чином, робота щодо організації літнього відпочинку та оздоровлення дітей і підлітків знаходиться на належному рівні, спрямована на поліпшення і зміцнення стану здоров’я дітей та підлітків, створення умов для якісного відпочинку і оздоровлення дітей, сприяє формуванню в них навичок здорового способу життя.


1.5. Аналіз роботи з питань безпеки життєдіяльності та охорони праці

У навчальному закладі протягом навчального року проводиться систематична робота щодо запобігання дитячого травматизму: на класних та виховних годинах, загальношкільних лінійках, спільних заходах з представниками Національного університету цивільного захисту України. Усі заходи, заплановані на 2015/2016 навчальний рік, виконано у повному обсязі. Проведені заходи були спрямовані на дотримання учнями (вихованцями) правил дорожнього руху, пожежної безпеки, дотримання правил на залізниці, правил поводження з незнайомими предметами (вибухонебезпечними) тощо. Протягом навчального року працював «Клуб юних інспекторів дорожнього руху», було проведено тиждень безпеки дорожнього руху, де відпрацьовувалися практичні навички набутих теоретичних знань. У квітні 2016 року проведено День цивільного захисту, матеріали якого були висвітлені в засобах масової інформації та розміщено на сайті навчального закладу. Також було проведено День охорони праці. Поповнено матеріали з розділів охорони життя та здоров’я дітей, протипожежної безпеки. Стан роботи з охорони праці, виробничої санітарії під час навчально–виховного процесу протягом 2015/2016 навчального року знаходився під постійною увагою адміністрації, служби охорони праці, всього колективу навчально–виховного комплексу.

Адміністрацією навчально-виховного комплексу було проведено комплексний захід сумісно з представниками національної поліції, який охоплював питання з правил дорожнього руху, з безпеки життєдіяльності учнів та вихованців.

Протягом навчального року випадків травмування учнів (вихованців) та працівників навчального закладу не було. У дорожньо–транспортні пригоди учні не потрапляли. Випадків травматизму виробничого характеру серед працівників не зафіксовано.1.6. Аналіз роботи з питань соціального захисту вихованців та медичної служби

У 2015/2016 навчальному році в закладі діяли 6 дошкільних груп та 13 класів, в яких навчалися, виховувалися, проходили реабілітацію 166 вихованців: у дошкільних групах – 51 дитина, з них: 30 вихованців з порушеннями слуху, 21

вихованець з важкими порушеннями мовлення; у шкільному підрозділі: у підготовчих – 1-х класах – 17 учнів (з них 1 знаходиться на індивідуальному навчанні) ; у 2-4-х класах – 26 учнів (з них 3 учнів - на індивідуальному навчанні), у 5-12 класах – 72 учні (5 учнів знаходяться на індивідуальному навчанні). З них: дітей-інвалідів 144, дітей-сиріт – 2 (Качало Федір, Мішеніна Яна), дітей, позбавлених батьківського піклування – 2 (Гончаренко Юлія, Соха Карина), 13 дітей з багатодітних сімей, дітей з сімей, в яких один чи двоє батьків інваліди - 60, дітей з неповних сімей – 46. Забезпечувався доступ до якісної освіти дітей, що потребують особливої педагогічної, медичної уваги, корекції фізичного розвитку.

Протягом 2015/2016 навчального року в закладі було проведено такі заходи з питань соціального захисту учнів (вихованців):

1. У річному плані роботи навчального закладу передбачено окремий розділ щодо соціального захисту вихованців. Усі заходи, що зазначені у даному розділі, виконані в повному обсязі.

2. Систематично оновлювалась база даних вихованців закладу із зазначенням пільг, інформації про закріплене житло й майно тощо.

3. Розроблено, затверджено та надано до Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації спільний план роботи з Управлінням у справах дітей Дзержинського району у м. Харкові ради, відділом кримінальної міліції у справах дітей Дзержинського РВ ГУМВС України в Харківській області, наркологічним кабінетом Дзержинського району м. Харкова, Центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Дзержинського району м. Харкова, Національним університетом цивільного захисту України, міським центром зайнятості.

4. Упорядковано та систематизовано матеріали стосовно дотримання житлових та майнових прав дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають у навчальному закладі.

5. Ведеться систематичне листування щодо захищення майнових та житлових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування.

6. Особові справи дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей-сиріт упорядковані, оформлені згідно з вимогами чинного законодавства, копії всіх документів завірені.

7. Питання соціального захисту вихованців навчально-виховного комплексу слухалися на засіданні педагогічної ради.

8. Забезпечувався контроль за плануванням оздоровлення дітей пільгових категорій.

Ніхто з учнів навчального закладу не знаходиться на шкільному обліку та обліку у відділі кримінальної міліції у справах дітей Дзержинського РВ ГУМВС України в Харківській області. Учнів девіантної та делінквентної поведінки серед вихованців навчального закладу не виявлено. На виконання наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 03.08.2012 № 888 «Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо профілактики правопорушень серед дітей та учнівської молоді на період до 2015 року» адміністрація та педагогічний колектив Комунального закладу «Харківський спеціальний навчально-виховний комплекс» Харківської обласної ради активно співпрацюють з відділом кримінальної міліції у справах дітей Дзержинського РВ ГУМВС України в Харківській області.

Спільні плани на 2015/2016 навчальний рік виконані повністю.

У 2015/2016 навчальному році медичними працівниками навчально-виховного комплексу було проведено такі заходи:


 • плановий медичний огляд працівників – квітень 2016 року (100 %);

 • плановий медичний огляд учнів(вихованців) – жовтень 2015 року (100%);

 • щоденне складання меню-розкладок для дітей вікових груп і категорій. Вівся облік, аналіз і контроль виконання норм харчування;

 • постійний контроль за проведенням кварцювання і загартовування;

 • складено звіт про захворюваність дітей;

 • організація контролю за проведенням літнього оздоровлення дітей у навчальному закладі;

 • планове щеплення дітей – 87,0%, флюорографічне обстеження – 100%, реакції манту – 96,0%;

 • обстеження дітей на глисні інвазії (6 разів на рік) – 100%;

 • щотижневе проведення огляду на педикульоз;

 • своєчасне проведення диспансерних заходів та їх аналіз у навчально-виховному комплексі;

 • систематичне проведення санітарно-просвітницької роботи;

 • придбання необхідної кількості медикаментів, ведення контролю за їх використанням та термінами зберігання.

Постійно здійснювався медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням, проводився аналіз результативності роботи в групах ЛФК.

Вівся постійний контроль за процентним відношенням різних видів захворюваності серед учнів (вихованців).

Було проведено моніторинг рівня захворюваності вихованців дошкільних груп за три роки, з якого видно, що відсоток дітей, які хворіли на ГРВІ та інші простудні захворювання, зменшився.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал