План роботи колективу над єдиною науково-методичною проблемою «Формування компетентностей учнів засобами інноваційних технологій»Скачати 83.92 Kb.
Дата конвертації25.12.2016
Розмір83.92 Kb.
ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор школи І.О.Леуш

02.09.2015

П Л А Н

роботи колективу над єдиною науково-методичною проблемою

«Формування компетентностей учнів засобами інноваційних технологій»

в 2015/2016 навчальному році

(третій рік роботи)
№ з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні особи

ІІ етап (2015/2016 н.р.)Поновлення довідково-інформаційного методичного куточка з визначеної проблеми в методичному кабінеті школи.

До 01.11.2015

Саціна Н.Л.Опрацювання літератури з проблеми. Поповнення каталогу рекомендованої літератури на тему «Формування компетентностей учнів засобами інноваційних технологій»

протягом навчального року

Саціна Н.Л., Дахновська О.О., голови м/оСкласти індивідуальні плани самоосвітньої роботи з проблеми.

До 15.09.2015

ПедколективВизначення індивідуальних науково-методичних проблем, виходячи зі шкільної проблеми, специфіки предмета й уподобань кожного вчителя.

До 15.10.2015

ПедколективОрганізація взаємовідвідування уроків та позакласних заходів із метою вивчення роботи вчителів над проблемою та обміну інноваційним досвідом.

Протягом навчального року

Саціна Н.Л., голови м/оМетодичний проект «Національно-патріотичний фестиваль «Я –українець!»

листопад

Саціна Н.Л.Конкурс «Країна забав та розваг» (1-6 класи)

Березень-квітень

Саціна Н.Л., класні керівники та класоводиЗасідання педагогічної ради. Обговорення питань:

 1. Шляхи реалізації науково-методичної проблеми школи в 2015/2016 н.р.

 2. Урок як засіб розвитку творчої особистості вчителя і учня та як основа формування ключових компетентностей школярів.

 3. Розвиток компетентностей учнів як шлях до формування інноваційної особистості. Створення моделі компетентного випускника.

 4. Про підсумки роботи колективу над єдиною науково-методичною проблемою школи в 2015/2016 н.р.

28.08.2015


27.10.2015
19.05.2016

07.06.2016


Саціна Н.Л.

Засідання методичної ради. Обговорення питань:

 1. Про організацію роботи над єдиною науково-методичною методичною проблемою школи. Затвердження плану роботи.

 2. Про організацію роботи за моделями виховної системи 7-Б та 5-Б класів.

 3. Формування життєвих компетентностей учнів засобами проектних технологій.

 4. Педагогічний результат роботи над проблемою школи: підготовка матеріалів для здійснення моніторингу за 2015/2016 н.р.

 5. Аналіз роботи колективу над єдиною науково-методичною проблемою школи в 2015/2016 н.р.

02.09.2015


12.01.2016


10.05.2016


Засідання творчої групи. Обговорення питань.

08.12.2015

9.02.2016

12.04.2016


Кучпик О.О., члени творчої групиЗасідання м/о. Обговорення питань, практична робота:

Теоретичний семінар «Урізноманітнення методів і прийомів роботи на уроках математики з метою формування логіко-математичної компетентності учнів». Вироблення рекомендацій.

Хмарні технології в початковій школі.
Круглий стіл «Науково-дослідницька робота як умова формування творчої компетентності учнів».

Інноваційні технології – шлях до формування творчих здібностей та пізнавальної активності учнів на уроках зарубіжної літератури (з досвіду роботи вчителя Руденко Л.С.).

Хмарні технології на уроках української мови та літератури, інформатики
Обмін думками «Потреба у здоровому способі життя як ознака компетентної особистості»

27.10.2015

29.10.2015


Голови м/о

Майстер– клас «Активізація пізнавальної активності учнів шляхом використання ігрових моментів і цікавих завдань».
Круглий стіл «Формування духовно-патріотичної компетентності учнівської молоді». Вироблення рекомендацій
Роль вчителя у формуванні громадянської компетентності учнів (виступ).

Обмін думками з проблем формування громадянської компетентності учнів на уроках. Вироблення рекомендацій.

Майстер-клас «Виготовлення патріотичного календарика».


22.12.2015

24.12.2015Голови м/о

Педагогічний діалог: «Виховання патріотизму та формування мовленнєвої компетентності молодших школярів на уроках в початковій школі».

Творча лабораторія вчителя. Проектні технології: особливості впровадження в початковій школі (з досвіду роботи Купчик О.О.)


Модель виховної роботи класу як засіб формування компетентної особистості учня на основі загальнолюдських гуманістичних цінностей.
Формування ораторської (риторичної) компетентності учнів (реферат)
Педагогічний діалог «Використання технології особистісно-діяльнісного підходу навчання в розвитку освітніх компетентностей учнів».

З досвіду роботи вчителя хімії і природознавства Дудко Г.М. «Здоров’язберігаючі компетентності на уроках природознавства»23.02.2016

25.02.2016Голови м/о

Круглий стіл «Розвиток пізнавальної активності учнів початкових класів шляхом упровадження елементів інтерактивних технологій у навчальному процесі»
Основні засади формування самоосвітньої компетентності учнів.
Мовна та мовленнєві складові комунікативної компетентності (доповідь). Майстер-клас учасника «Вчитель року»
Розвиток творчої компетентності учнів як шлях до формування інноваційної особистості (реферат).

Майстер-клас «Вправи на формування творчої компетентності учнів»19.04.2016

28.04.2016Голови м/оОперативно-методичні наради:

- Хмарні технології в навчальному процесі12.10.2015


Саціна Н.Л.Семінари класоводів і класних керівників:

 1. Розвиток життєвих компетентностей учнів на основі творчого використання педагогічних ідей В.О.Сухомлинського.

 2. Духовно-моральне виховання учнів як невід’ємна частина національно-патріотичного виховання

28.09

22.02


Торбик С.В.Методичні тижні:

 1. тиждень наставників на тему «Формування життєвої компетентності учнів за допомогою активних та інтерактивних форм і методів навчання»;

 2. тиждень успіху молодих спеціалістів на тему «Формування життєвої компетентності учнів за допомогою активних та інтерактивних форм і методів навчання»;

 3. тиждень вчителів початкових класів на тему ««Виховання патріотизму та національної самосвідомості через інноваційні форми роботи з учнями»;

 4. тиждень вчителів естетично-трудового циклу, основ здоров’я, фізкультури та Захисту Вітчизни на тему «Виховання патріотизму та національної самосвідомості через інноваційні форми роботи з учнями»;

 5. тиждень вчителів природничо-математичних наук на тему «Виховання громадянина-патріота через позакласну роботу»;

 6. творчий тиждень “Я атестуюсь” на тему: «Від креативної особистості вчителя – до креативного учня».

 7. тиждень вчителів суспільно-гуманітарних наук на тему «Виховання громадянина-патріота через позакласну роботу».

05-09.10


19-23.10

09-13.11


23-27.11

01-05.02
15-19.02


29.02-04.03.

Саціна Н.Л.

Саціна Н.Л.

Романюк Л.В.

Мельничук Л.В.

Окунінець Ж.М.


Саціна Н.Л.
Стрилюк О.М.Створення пам’яток, рекомендацій за результатами роботи:

   • Рекомендації щодо формування логіко-математичної компетентності учнів початкових класів.
   • Формування духовно-патріотичної компетентності учнівської молоді. Вироблення рекомендацій.

   • рекомендації щодо формування компетентної особистості учня на основі загальнолюдських гуманістичних цінностей засобами виховних систем.
   • «Науково-дослідницька робота як умова формування творчої компетентності учнів». Створення рекомендацій.

   • Обмін думками з проблем формування громадянської компетентності учнів на уроках. Вироблення рекомендацій
Протягом навчального року

Романюк Л.В.


Руденко Л.С.

Стрилюк О.М.

Окунінець Ж.М.

Мельничук Л.В.

Проведення діагностування згідно плану роботи. Аналіз та рекомендації.

Протягом навчального року

Пилипчук О.В.Випуск методичних бюлетенів

Протягом навчального року

Методичний кабінетПрезентація проектів. Поповнення каталогу матеріалами:

   • Виховний проект у 3-Б класі «Рідний край, де ми живемо, Україною зовемо» (Малиш Н.А., до 27.10)

   • Виховний проект в 9-А класі «Козацтва славного звитяги» (Вакулка В.І., до 29.10)

   • Проект з української літератури в 5-6-х класах (Гелюта К.В., до 22.12).

   • Проект з інформатики (Волинець Я.Ю., до 22.12)

   • Проект з фізичної культури (Кропива Р.В., до 22.12)

   • Проект у 3-А класі «Що в імені твоїм?» (Купчик О.О., до 23.02.)

   • Проект з трудового навчання «Харчуємось правильно» в 5 кл. (Мельничук Л.В., до 23.02)

   • Бібліотечний урок-проект «Моя Батьківщина там, де моя бібліотека» (Дахновська О.О., до 25.02)

   • Проект «Ти і я – творці нової України» (Ярошевич Л.О., до 25.02)

   • Проект з математики у 5-Б класі (Окунінець Ж.М., до 19.04)

Протягом навчального року

Саціна Н.Л.,

голови м/о

Здійснення педагогічної просвіти батьків через батьківські збори та батьківський всеобуч.

Протягом навчального року

Класні керівники та класоводиПоновити банк даних впровадження інноваційних технологій у формуванні компетентного учня.

квітень 2016

Саціна Н.Л., голови м/оЕкспертиза ефективності роботи колективу над проблемою. Розробка шляхів корекції й контролю. Вироблення практичних рекомендацій.

Квітень-травень 2016

Методична радаВпровадження в роботу школи позитивних результатів. Обмін досвідом, інтеграція знань в практику роботи вчителів школи.

2015/2016 н.р.

ПедколективАналіз і систематизація матеріалів. Оформлення матеріалів за результатами роботи над науково-методичною проблемою школи

Червень 2016

Методичний кабінетЗаступник директора школи Н.Л.Саціна

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал