План практичних занять з дисципліни «господарське право» практичні заняття, годин –14 Викладач – к.іст н., доц. Кривдіна І. БPdf просмотр
Дата конвертації16.02.2017
Розмір49.4 Kb.

ПЛАН
ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
з дисципліни «ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО»

практичні заняття, годин –14
Викладач – к.іст.н., доц. Кривдіна І.Б.
Обсяг в
годинах
Назва та стислий зміст
практичного заняття
Мета заняття
2
1.
Господарська
діяльність,
господарські
правовідносини
та
господарське право.
Поняття і предмет господарського права.
Правові відносини, що регулюються господарським правом.
Принципи господарського права.
Система господарського права, його основні категорії та
інститути.
Співвідношення господарського права з
іншими галузями права.
Співвідношення публічно-правового та приватноправового регулювання господарських відносин.
Поняття, ознаки та принципи господарської діяльності, її види. Поняття, ознаки та особливості господарського законодавства.
Нормативні акти господарського законодавства: поняття та види. Система господарського законодавства.
Засвоїти основні поняття господарського права, навчитися правильному застосуванню відповідної юридичної термінології
(«господарське право»,
«господарське законодавство»,
«предмет господарського права»,
«господарська діяльність» та ін.), придбати навички систематизації отриманої інформації.
2
2.
Державне
регулювання
господарської діяльності в Україні.
Поняття та основні напрями державного регулювання господарської діяльності в
Україні. Мета та методи державного регулювання господарювання. Основні засади державного контролю у сфері господарської діяльності.
Ціноутворення та регулювання цін.
Ліцензування господарської діяльності.
Законодавство, що регулює відносини у сфері захисту прав споживачів.
Державний захист споживачів. Правові основи фінансового контролю в
Україні. Законодавство про захист економічної конкуренції.
Види порушень законодавства про захист економічної конкуренції.
Правове становище
Антимонопольного комітету.
Поняття недобросовісної конкуренції, її прояви на ринку.
Відповідальність за порушення антимонопольного законодавства.
Вивчити та вміти використовувати терміни із зазначеної проблематики; навчитися розмежувати поняття:
«державне регулювання господарювання»,
«ціноутворення», «ліцензування»,
«недобросовісна конкуренція»; ознайомитися зі змістом відповідних нормативно-правових актів.

2
3 . Загальна характеристика суб'єктів
господарювання, їхня легітимація та
припинення.
Поняття суб'єкта господарювання, його ознаки та види. Правове положення суб'єктів господарської діяльності без створення юридичної особи (фізичних осіб-підприємців). Правовий статус кооперативів.
Інші організаційно- правові форми суб'єктів підприємницької діяльності, правовий статус за законодавством України.
Загальна характеристика законодавства, що регламентує порядок державної реєстрації суб'єктів підприємництва.
Порядок і особливості державної реєстрації фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності.
Особливості реєстрації юридичних осіб.
Ліцензування певних видів господарської діяльності за видами.
Патентування деяких видів підприємницької діяльності. Підстави та наслідки скасування державної реєстрації суб'єктів господарювання.
Особливості припинення господарської діяльності фізичних осіб. Реорганізація юридичної особи
- суб'єкта господарської діяльності, її форми.
Підстави та порядок ліквідації платоспроможних юридичних осіб.
Поняття банкрутства.
Засвоїти знання про різницю у правовому становищі фізичної особи-підприємця та юридичної особи як суб'єктів господарювання.
Окремо детально з'ясувати особливості правового статусу підприємств та їх об'єднань, господарських товариств, кооперативів та ін. Вивчити терміни: «фізична особа- підприємець», «господарське товариство», «підприємство»,
«дочірнє підприємство» тощо.
Розглянути порядок державної реєстрації суб'єктів підприємництва, а також порядок припинення їх діяльності. Також увагу приділити умовам ліцензування та патентування певних видів господарської діяльності. Засвоїти наступні поняття: «легітимація суб'єктів підприємництва», «реорганізація юридичної особи», «ліквідація юридичної особи», «банкрутство» та ін.
2
4. Майнова основа господарювання.
Поняття та види правових режимів майна суб'єктів господарювання. Майно як об'єкт підприємницької діяльності, його склад. Об'єкти майнових прав суб'єктів господарювання.
Об'єкти права
інтелектуальної власності суб'єктів господарської діяльності.
Захист майна та майнових прав суб'єктів господарювання.
З'ясувати значення майна як об'єкта підприємницької діяльності, визначити його склад.
Дати характеристику об'єктам майнових прав суб'єктів господарювання та способам
їхнього захисту. Навчитися орієнтуватися у таких поняттях:
«майно», «майнові права», «права
інтелектуальної власності».
2
5. Господарські договори.
Поняття та функції договору у господарській діяльності. Класифікація договорів у сфері господарювання.
Порядок укладання, зміни і розірвання господарських договорів.
Зміст господарського договору. Підстави та наслідки визнання договорів недійсними і неукладеними. Виконання та способи забезпечення виконання договірних зобов'язань.
З'ясувати значення договору у господарській діяльності.
Розглянути порядок укладення господарського договору, внесення змін та визначити підстави для його припинення. Навчитися орієнтуватися у таких поняттях:
«господарський договір»,
«недійсний договір», «договірні зобов'язання», «неукладений договір» та ін. Навчитися

Відповідальність за порушення договірних зобов'язань у сфері господарювання.
Припинення договірних зобов'язань. Договори про передачу майна у власність. Договори про передачу майна у користування.
Договори про виконання робіт.
Договори про надання послуг.
Зобов'язань про спільну діяльність.
Договори про створення юридичної особи. розрізняти правові особливості основних видів господарських договорів. Вивчити терміни:
«договір найму (оренди)», «договір лізингу», «договір купівлі-продажу»,
«договір безоплатної передачі
(дарування)», «договір контрактації» тощо.
2
6.
Правове
регулювання
зовнішньоекономічної діяльності.
Правовий статус суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності.
Система державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
Правове регулювання зовнішньоекономічних контрактів.
Відповідальність у зовнішньоекономічній діяльності.
Валютне регулювання і валютний контроль.
Особливості вирішення зовнішньоекономічних спорів.
Навчити студентів вільно оперувати правовими поняттями та термінами («зовнішньоекономічна діяльність», «зовнішньоекономічні спори», «зовнішньоекономічний договір (контракт)» та ін.).
Розглянути роль державного регулювання у сфері зовнішньоекономічної діяльності.
2
7. Захист прав та законних інтересів
суб'єктів підприємницької діяльності.
Способи і механізми захисту прав та законних
інтересів суб'єктів господарювання.
Розгляд господарських спорів у судах загальної юрисдикції та у господарських судах.
Підвідомчість господарських спорів і компетенція господарських судів щодо
їх вирішення.
Виконання рішень господарського суду.
Особливості розгляду спорів між суб'єктами підприємницької діяльності.
Розглянути основні способи і механізми захисту прав та законних інтересів суб'єктів господарювання. Окремо зупинитися на порядку розгляду господарських спорів у судах загальної юрисдикції та у господарських судах. Навчитися розмежувати поняття: «суд загальної юрисдикції»,
«господарський суд»,
«підвідомчість», «законні
інтереси», «покарання».


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал