Питання: Якою державою є Україна відповідно до статті 1 Конституції України?Скачати 368.14 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації03.03.2017
Розмір368.14 Kb.


ТЕСТОВІ ПИТАННЯ: КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ

1
Питання:
Якою державою є Україна відповідно до статті 1 Конституції України?

Відповіді:
1)
демократичною державою;
2)
авторитарною державою;
3)
тоталітарною державою;
4)
плутократичною державою.
2
Питання:
Якою є форма державного устрою України?

Відповіді:
1)
Україна є конфедеративною державою;
2)
Україна є федеративною державою;
3)
Україна є унітарною державою;
4)
Україна є суб’єктом федерації.
3
Питання:
На яку територію поширюється суверенітет України?

Відповіді:
1)
на територію СНД;
2)
на територію Ради Європи;
3)
на всю територію України;
4)
на територію, визначену постановами Кабінету Міністрів України.
4
Питання:
Чим є Україна за формою правління ?

Відповіді:
1)
абсолютною монархією;
2)
дуалістичною монархією;
3)
парламентською монархією;
4)
республікою.
5
Питання:
Хто є носієм суверенітету в Україні?

Відповіді:
1)
народ;
2)
територіальна громада;
3)
Президент України;
4)
Конституція України.
6
Питання:
Хто є єдиним джерелом влади в Україні?

Відповіді:
1)
народ;
2)
територіальні громади;
3)
Президент України;
4)
Верховна Рада України.7
Питання:
Кому належить право визначати і змінювати конституційний лад в Україні?

Відповіді:
1)
виключно Президентові України;
2)
виключно народові;
3)
виключно Конституційному Суду України;
4)
виключно Конституційній асамблеї.
8
Питання:
В який спосіб народ може здійснювати владу в Українській державі?

Відповіді:
1)
тільки безпосередньо;
2)
виключно через органи державної влади;
3)
виключно через органи державної влади та органи місцевого самоврядування;
4)
безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.
9
Питання:
Яким є головний обов’язок держави відповідно до Конституції України?

Відповіді:
1)
боротьба зі злочинністю в усіх її проявах та видах;
2)
побудова дійового та ефективного громадянського суспільства;
3)
утвердження і забезпечення прав і свобод людини;
4)
інтеграція Української держави в європейський правовий простір та вступ до Європейського
Союзу.
10
Питання:
Найвищою соціальною цінністю в Україні відповідно до Конституції України є:
Відповіді:1)
Українська держава, суспільна безпека та Конституція України;
2)
влада українського народу;
3)
людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека;
4)
суспільна мораль, національна гідність.
11
Питання:
Державною мовою в Україні є:

Відповіді:
1)
українська мова та мова національних меншин;
2)
регіональна мова, визначена відповідно до рішень органів місцевого самоврядування;
3)
українська мова, та мова визначена відповідно до рішень місцевих судів;
4)
українська мова.
12
Питання:
Яким нормативно-правовим актом згідно Конституції України визначається застосування
мов в Україні?

Відповіді:
1)
законом;
2)
постановою Кабінету Міністрів України;
3)
указом Президента України;
4)
рішенням голови місцевої державної адміністрації.
13
Питання:
Чи обмежує Конституція України використання власності?Відповіді:
1)
не обмежує;
2)
власність не повинна використовуватися на шкоду людині і суспільству;
3)
власність не повинна використовуватись всупереч інтересам держави;
4) власність повинна використовуватись виключно в інтересах прав власників, що охороняються законом.

14
Питання:
Хто, відповідно до Конституції України, здійснює від імені народу право власника на
землю, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в
межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної
(морської) економічної зони?
Відповіді:
1)
органи державної влади України в особі обласних та районних державних адміністрацій в межах, визначених законами України;
2)
органи місцевого самоврядування в межах, визначених Конституцією;
3)
органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених
Конституцією;
4)
Кабінет Міністрів України в межах, визначених Конституцією та законами України.
15
Питання:
Створення і функціонування яких збройних формувань на території України заборонено
Конституцією України?
Відповіді:
1)
не передбачених законом;
2)
не передбачених наказами Міністра оборони України;
3)
не передбачених рішеннями Ради національної безпеки і оборони України;
4)
не передбачених указом Президента України.
16
Питання:
До державних символів України належать:
Відповіді:
1)
Державний Прапор України, Державний Герб України, Державний Гімн України, Президент
України;
2)
Державний Прапор України, Державний Герб України, Державний Гімн України;
3)
Державний Прапор України, Державний Герб України;
4)
Конституція України, Державний Прапор, України, Державний Герб України, Державний
Гімн України.
17
Питання:
Чи забороняє Конституція України використання в Україні примусової праці?
Відповіді:
1)
забороняє;
2)
дозволяє;
3)
не містить норм щодо використання примусової праці;
4)
відносить питання до сфери компетенції Кабінету Міністрів України.
18
Питання:
Яка освіта є в Україні обов’язковою згідно Конституції України?Відповіді:
1)
початкова;
2)
повна загальна середня;
3)
основна середня;
4)
професійна.
19
Питання:
Відповідно до Конституції України, який рівень життя повинні забезпечити пенсії і інші
види соціальних виплат та допомоги?Відповіді:
1)
не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом;
2)
не нижчий від мінімальної заробітної плати;
3)
не нижчий від середньої заробітної плати в Україні;
4)
не нижчий від середньої заробітної плати в регіоні України.
20
Питання:
На кого покладаються оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і
недоторканності ?
Відповіді:
1) на правоохоронні органи;
2) на Збройні Сили України;
3) на законні військові формування;
4) на Збройні Сили України та інші законні військові формування.
21
Питання:
Ким захищаються права і свободи людини і громадянина відповідно до Конституції
України?
Відповіді:
1)
правоохоронними органами;
2)
судом;
3)
Президентом України;
4)
Конституційним Судом країни.
22
Питання:
На кого покладається конституційний обов’язок неухильно додержуватися Конституції
України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей?
Відповіді:
1)
на громадян України;
2)
на іноземних громадян;
3)
на всіх осіб, що перебувають в Україні на законних підставах;
4)
на всіх осіб, що перебувають в Україні.
23
Питання:
Відповідно до Конституції України незнання законів має наступні правові наслідки:
Відповіді:
1)
полегшує юридичну відповідальність;
2)
звільняє від юридичної відповідальності;
3)
залишається на розсуд суду;
4)
не звільняє від юридичної відповідальності.
24
Питання:
В якому порядку і розмірах відповідно до Конституції України кожен зобов’язаний
сплачувати податки і збори
Відповіді:
1)
в порядку і розмірах, встановлених законом;
2)
в розмірах, визначених уповноваженими податковими органами;
3)
в порядку, встановленому компетентним судом;
4)
в порядку, встановленому законом та місцевими громадами.

25
Питання:
Хто не має права голосу на виборах і референдумах в Україні?
Відповіді:
1)
громадяни іноземних держав, які досягли на день їх проведення вісімнадцяти років і постійно проживають в Україні;
2)
громадяни України, які досягли на день їх проведення сімдесяти років;
3)
громадяни України, які досягли на день їх проведення вісімнадцяти років та мають судимість;
4)
громадяни України, які досягли на день їх проведення вісімнадцяти років і виїхали у відрядження в іноземну країну.
26
Питання:
Що не належить до повноважень Верховної Ради України?
Відповіді:
1)
прийняття законів України;
2)
призначення позачергових виборів до Верховної Ради України у строки, встановлені цією
Конституцією;
3)
затвердження переліку об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, визначення правових засад вилучення об’єктів права приватної власності;
4)
затвердження загальної структури, чисельності, визначення функцій Служби безпеки
України, Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також Міністерства внутрішніх справ України.
27
Питання:
Ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків:
Відповіді:
1) передбачених в законах України;
2) передбачених Конституцією України;
3) передбачених в Конституції та законах України;
4) такі випадки не можуть бути встановлені ні в Конституції, ні в законах України,
28
Питання:
Якими нормативно-правовими актами України визначається правовий режим власності в
УкраїніВідповіді:
1)
виключно законами України;
2)
указами Президента України;
3)
постановами Кабінету Міністрів України;
4)
актами місцевих громад.
29
Питання:
Якими нормативно-правовими актами України визначаються правові засади і гарантії
підприємництва, правила конкуренції та норми антимонопольного регулювання Україні?
Відповіді:
1)
виключно законами України;
2)
законами України та указами Президента України;
3)
законами України, указами Президента та постановами Кабінету Міністрів;
4)
рішеннями місцевих державних адміністрацій.

30
Питання:
Який орган затверджує Державний бюджет України ?Відповіді:
1)
Президент України;
2)
Кабінет Міністрів України;
3)
Верховна Рада України;
4)
Національний банк України.
31
Питання:
Скільки строків одна й та сама особа може бути Президентом України ?Відповіді:
1)
не більше трьох строків підряд;
2)
не більше двох строків;
3)
не більше двох строків підряд;
4)
два строки.
32
Питання:
Президент України щодо актів Кабінету Міністрів має право:
Відповіді:
1)
зупиняти їх дію з мотивів невідповідності законодавству України з одночасним зверненням до Верховного Суду України щодо їх відповідності законодавству України;
2)
зупиняти їх дію з мотивів невідповідності Конституції України з одночасним зверненням до Конституційного Суду України щодо їх конституційності;
3)
скасовувати їх дію з мотивів невідповідності законодавству України з одночасним зверненням до Конституційного Суду України щодо їх конституційності;
4)
скасовувати їх дію з мотивів невідповідності законодавству України з одночасним зверненням до Вищого адміністративного суду України щодо їх відповідності законодавству
України.
33
Питання:
Які нормативно-правові акти видає Президент України на основі та на виконання
Конституції і законів України?Відповіді:
1)
накази і укази;
2)
закони і постанови;
3)
укази і розпорядження;
4)
накази і постанови.
34
Питання:
Хто очолює Раду національної безпеки і оборони України?
Відповіді:
1)
Президент України;
2)
Прем’єр-міністр України;
3)
Міністр оборони;
4)
Секретар Ради національної безпеки і оборони України.
35
Питання:
Якими нормативно-правовими актами вводяться в дію рішення Ради національної безпеки
і оборони України ?
Відповіді:
1)
указами Президента України;
2)
розпорядженнями Президента України;
3)
постановами Кабінету Міністрів України;
4) постановами Верховної Ради України.

36
Питання:
Як призначається на посаду Прем’єр-міністр України?
Відповіді:
1)
Президентом України за поданням Голови Верховної Ради України;
2)
Президентом України за згоди Верховної Ради України;
3)
Верховною Радою України за поданням парламентської більшості;
4)
Верховною Радою України за поданням Президента України.
37
Питання:
За Конституцією України повноваження Кабінету Міністрів України визначаються:Відповіді:
1)
Конституцією України;
2)
Конституцією України та законами України;
3)
Конституцією України та законами України, постановами Кабінету Міністрів України;
4)
Конституцією України та законами України, указами Президента України.
38
Питання:
Які нормативно-правові акти видає Кабінет Міністрів України в межах своєї компетенції ?Відповіді:
1)
закони і розпорядження;
2)
постанови і розпорядження;
3)
постанови і укази;
4)
постанови і накази.
39
Питання:
Кожному гарантується недоторканість житла. Чи може бути встановлений окремий
порядок проникнення до житла особи у невідкладних випадках, пов’язаних із врятуванням
життя людей чи майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у
вчиненні злочину ?
Відповіді:
1)
ні, не може;
2)
так, може бути встановлений законом;
3)
такий порядок встановлений в Конституції України;
4)
так, може бути лише у Кримінальному процесуальному кодексі України.
40
Питання:
Кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої
кореспонденції. Як можуть бути встановлені винятки з цього конституційного правила ?Відповіді:
1)
лише у законах України;
2)
лише судом у випадках, передбачених законом;
3)
винятків не може бути;
4)
судом на підставі звернення прокурорів та слідчих.
41
Питання:
Що з переліченого не входить до конституційних повноважень прокуратури України:


Відповіді:
1)
підтримання державного обвинувачення в суді;
2)
нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство;
3)
нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян;
4)
прийняття рішення стосовно порушення суддями і прокурорами вимог щодо несумісності.

42
Питання:
Який орган відповідно до Конституції України здійснює нагляд за додержанням законів
органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство?
Відповіді:
1)
Міністерство внутрішніх справ України;
2)
Міністерство юстиції України;
3)
Прокуратура України;
4)
Служба безпеки України.
43
Питання:
Який орган відповідно до Конституції України здійснює нагляд за додержанням законів
при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших
заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян?Відповіді:
1)
Міністерство внутрішніх справ України;
2)
Міністерство юстиції України;
3)
Прокуратура України;
4)
Служба безпеки України.
44
Питання:
Який орган відповідно до Конституції України здійснює підтримання державного
обвинувачення в суді?


Відповіді:
1)
Міністерство внутрішніх справ України;
2)
Міністерство юстиції України;
3)
Прокуратура України;
4)
Державне бюро розслідувань.
45
Питання:
Ким здійснюється правосуддя в Україні ?Відповіді:
1)
виключно Верховним Судом України;
2)
виключно Конституційним Судом України;
3)
виключно судами;
4)
судами та правоохоронними органами.
46
Питання:
Найвищим судовим органом в Україні у системі судів загальної юрисдикції є:
Відповіді:
1)
Конституційний Суд України;
2)
Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ;
3)
Верховний Суд України;
4)
Європейський суд з прав людини.
47
Питання:
Відповідно до Конституції України створення особливих судів в Україні:
Відповіді:
1)
допускається виключно законами України;
2)
допускається в умовах оголошення військового стану;
3)
допускається в умовах оголошення надзвичайного стану;
4) не допускається.
48
Питання:
Що з переліченого не відноситься до основних конституційних засад судочинства в Україні?


Відповіді:
1)
законність;
2)
гласність судового процесу та його повне фіксування технічними засобами;
3)
забезпечення доведеності вини;
4)
повага до суду.49
Питання:
Відповідно до Конституції України судді при здійсненні правосуддя незалежні і
підкоряються:
Відповіді:
1)
Конституції, закону та правилам суддівської етики;
2)
законам та наказам Державної судової адміністрації України;
3)
лише закону;
4)
Конституції, закону та рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.
50
Питання:
Громадяни мають право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і
демонстрації, якщо:Відповіді:
1)
мають дозвіл суду;
2)
це передбачено у законах;
3)
завчасно сповіщені органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування;
4)
мають дозвіл органів місцевого самоврядування.
51
Питання:
Чи зобов’язаний державний службовець або посадова особа місцевого самоврядування
виконувати явно злочинний наказ?Відповіді:
1)
так, за умови його письмового підтвердження;
2)
ні;
3)
ні, якщо цей наказ оскаржено у судовому порядку;
4)
так, якщо його віддав уповноважений на це суб’єкт права.
52
Питання:
У яких випадках особа не несе відповідальності за відмову давати показання ?
Відповіді:
1)
проти себе;
2)
проти себе, своїх батьків та дітей;
3)
проти себе та своїх родичів;
4)
проти себе, членів сім’ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом.
53
Питання:
Систему адміністративно-територіального устрою України складають:
Відповіді:
1)
Автономна Республіка Крим, області, райони, міста, райони в містах, селища і села;
2)
області, райони, міста, райони в містах, селища і села;
3)
територіальні громади, місцеві, районні в містах, сільські і селищні ради;
4)
Верховна рада Автономної Республіки Крим, обласні, районні державні адміністрації.
54
Питання:
Хто згідно з Конституцією України зобов’язаний сплачувати податки та збори в Україні?

Відповіді:
1)
громадяни України;
2)
громадяни України, що мають право голосувати на виборах;
3)
кожен в порядку та в розмірах, встановлених законом;
4)
громадяни України, які не визнані в судовому порядку недієздатними.
55
Питання:
Хто, відповідно до Конституції України є суб’єктом місцевого самоврядування?»
Відповіді:
1)
сільська, селищна та міська територіальна громада;
2)
районна державна адміністрація;
3)
обласна державна адміністрація;
4)
голова районної державної адміністрації.
56
Питання:
Відповідно до Конституції України майном, що є у комунальній власності, управляють:
Відповіді:
1)
особи, що перебувають на території села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи самоврядування;
2)
територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування;
3)
місцеві державні адміністрації села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування;
4)
місцеві державні адміністрації через утворені ними територіальні громади органів місцевого самоврядування.
57
Питання:
Які питання вирішує Конституційний Суд України?
Відповіді:
1)
про відповідність актів застосування права Конституції України і приймає рішення про усунення правових колізій в законах України;
2)
про відповідність законів та інших актів Парламенту, Президента, Уряду та Верховної Ради
Автономної Республіки Крим Конституції України і дає офіційне тлумачення Конституції
України та законів України;
3)
про відповідність законам України інших актів законодавства України і скасовує їх в разі невідповідності;
4)
про відповідність актів органів місцевого самоврядування Конституції України та законам
України і скасовує їх в разі невідповідності.
58
Питання:

Вкажіть органи конституційної юрисдикції в Україні.

Відповіді:
1)
Верховний Суд України та Конституційний Суд України;
2)
Конституційний Суд України;
3)
Верховна Рада України;
4)
Верховний Суд України, Конституційний Суд України і Вищій адміністративний суд України.
59
Питання:
Чи є рішення Конституційного Суду України обов’язковими до виконання на території
України?

Відповіді:
1)
Конституційний Суд України ухвалює рішення, які є обов’язковими до виконання на території України після їх затвердження Верховною Радою України;
2)
Конституційний Суд України ухвалює рішення, які можуть бути обов’язковими у випадках, передбачених Конституцією";
3)
Конституційний Суд України ухвалює рішення, які є обов’язковими до виконання на території України, остаточними і не можуть бути оскаржені;
4)
Конституційний Суд України ухвалює рішення, які є обов’язковими до виконання на території України, але можуть бути оскаржені до Європейського суду з прав людини.
60
Питання:
Чи можуть бути оскарженими рішення Конституційного Суду України?
Відповіді:
1)
можуть бути оскарженими до Верховного Суду України;
2)
не можуть бути оскаржені;
3)
залежно від предмету конституційного подання можуть бути оскаржені до відповідного
Вищого спеціалізованого Суду України;
4)
можуть бути оскаржені до Європейського суду з прав людини.
61
Питання:
Ким може бути поданий законопроект про внесення змін до Конституції України (окрім
розділів І, ІІІ, XIII)?
Відповіді:
1)
Конституційним Судом України або не менш як половиною народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України;
2)
народними депутатами України, Президентом України та Кабінетом Міністрів України;
3)
Президентом України, Прем’єр-міністром України або не менш, як половиною народних депутатів України;
4)
Президентом України або не менш як третиною народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України.
62
Питання:
З якого дня втрачають чинність акти, які Конституційний Суд України визнав
неконституційними?
Відповіді:
1)
з дня офіційного оприлюднення неконституційного акту;
2)
з дня підписання рішення усіма суддями Конституційного Суду України;
3)
з дня ухвалення Конституційним Судом України рішення про неконституційність акта;
4)
з дня, вказаного у самому рішенні Конституційного Суду України про неконституційність акта.
63
Питання:
З якого дня набула чинності Конституція України?
Відповіді:
1)
з дня її підписання Президентом України;
2)
з дня її прийняття;
3)
з дня ухвалення Конституційним Судом України рішення про її конституційність;
4)
з дня офіційного оприлюднення.
64
Питання:
Хто має право на страйк відповідно до Конституції України?
Відповіді:
1)
ті, хто на законних підставах перебувають на території України;
2)
ті, хто мають право обирати і бути обраним;
3)
лише громадяни України;
4)
ті, хто працює;
65
Питання:
Яким органом можуть встановлюватися обмеження щодо реалізації права на проведення
зборів, мітингів, походів та демонстрацій?
Відповіді:
1)
судом відповідно до закону;
2)
районною державною адміністрацією у разі порушення строків подання відповідної заяви;
3)
виконкомом місцевої ради у разі проведення ремонтних робіт у запланованому місці проведення зборів, мітингів, походів та демонстрацій;
4)
сільським, селищним або міським головою відповідно до наданих повноважень.
66
Питання:
Чи допускається укладення міжнародних договорів, які суперечать Конституції України?
Відповіді:
1)
укладення таких міжнародних договорів заборонено;
2)
укладення таких міжнародних договорів допускається за умови надання Верховною Радою
України згоди на їх обов’язковість двома третинами народних депутатів України;
3)
укладення таких міжнародних договорів можливе лише після внесення відповідних змін до
Конституції України;
4)
укладення таких міжнародних договорів можливе в умовах воєнного стану.
67
Питання:

Чи може держава визнати певну ідеологію обов’язковою?

Відповіді:
1)
держава може визнати ідеологію обов’язковою лише за умови, що вона не містить людиноненависницьких, антигуманних чи тоталітарних ідей;
2)
держава може визнати обов’язковою ту ідеологію, котра на думку більшості сприятиме консолідації суспільства;
3)
держава може визнати обов’язковою ту ідеологію, котра безпосередньо пов’язана з національною ідеєю або є ідеологією загальнолюдських цінностей;
4)
держава не може визнати обов’язковою жодну ідеологію.
68
Питання:
Чи зобов’язана держава згідно до Конституції України піклуватися про збереження
генофонду Українського народу?
Відповіді:
1)
ні, це не державна функція;
2)
лише тоді, коли виникає якась реальна загроза чи небезпека;
3)
збереження генофонду Українського народу є одним з обов’язків держави;
4)
збереження генофонду Українського народу є складовою соціальної функції суспільства.
69
Питання:
Чи допускає Конституція України встановлення цензури в Україні?

Відповіді:
1)
встановлення цензури в Україні заборонено;
2)
встановлення цензури в Україні допускається в умовах воєнного стану;
3)
встановлення цензури в Україні допускається в умовах надзвичайного стану;
4)
встановлення цензури в Україні допускається лише в окремих регіонах за умови введення воєнного або надзвичайного стану.
70
Питання:
Чи дозволяє Конституція України примушування особи до здійснення дій або виконання
обов’язків, не передбачених законодавством?


Відповіді:
1)
можна примушувати особу до певних дій за умови крайньої необхідності й лише уповноваженою посадовою особою;
2)
не можна примушувати особу робити те, що не передбачено законодавством;
3)
можна примушувати особу до певної поведінки уповноваженою посадовою особою під час проведення слідчих дій;
4)
можна примушувати особу до утримання від певної поведінки уповноваженою посадовою особою під час проведення масових публічних заходів.
71
Питання:
Чи визначається в Конституції України малий Державний Герб України?
Відповіді:
1)
так, це Знак Княжої Держави Володимира Великого;
2)
ні, він встановлюється спеціальним законом;
3)
ні;, він визначається лише в поточному законодавстві;
4)
так, це Герб Війська Запорізького.
72
Питання:
Якою кількістю голосів народних депутатів має прийматися закон про порядок
використання державних символів?
Відповіді:
1)
більшістю від конституційного складу Верховної Ради України;
2)
не менше ніж половиною від конституційного складу Верховної Ради України;
3)
не менш як трьома четвертими від конституційного складу Верховної Ради
України;
4)
не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України.
73
Питання:
Чи має право особа звертатися за захистом своїх прав до міжнародних судових установ?
Відповіді:
1)
лише після використання всіх національних засобів правового захисту;
2)
лише після апеляційного оскарження судового рішення;
3)
особа не має такого права;
4)
лише після звернення до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.
74
Питання:
До настання якого часу батьки зобов’язані утримувати своїх дітей відповідно до Конституції
України?

Відповіді:
1)
батьки зобов’язані утримувати дітей лише до досягнення ними 16 років;
2)
батьки зобов’язані утримувати дітей до здобуття ними загальної середньої освіти;
3)
батьки зобов’язані утримувати дітей до їх повноліття;
4)
батьки зобов’язані утримувати дітей до здобуття ними вищої освіти.
75
Питання:
З якою періодичністю громадяни мають подавати декларації про свій майновий стан та
доходи?

Відповіді:
1)
щорічно;
2)
щоквартально;
3)
лише у разі вступу на державну службу;
4)
лише у разі вступу на певну посаду, котра внесена до Переліку відповідальних посад.
76
Питання:
За яких умов згідно до Конституції України проголошується всеукраїнський референдум?

Відповіді:
1)
на вимогу не менше двох мільйонів громадян і якщо підписи зібрано не менш як у двох третинах областей і не менш як по 100 тисяч підписів в області;
2)
на вимогу не менше трьох мільйонів громадян України, які мають право голосу, за умови, що підписи зібрано не менш як у двох третинах областей і не менш як по 100 тисяч підписів в області;
3)
на вимогу не менше трьох мільйонів громадян;
4)
на вимогу не менше п’яти мільйонів громадян.
77
Питання:
Яким чином має вирішуватися питання про зміну території України?

Відповіді:
1)
винятково Президентом України;
2)
лише Верховною Радою України;
3)
виключно всеукраїнським референдумом;
4)
на вимогу не менше п’яти мільйонів громадян України.
78
Питання:
Позачергові вибори до Верховної Ради України проводяться:
Відповіді:
1)
в період дев’яноста днів з дня опублікування рішення про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України;
2)
в період шістдесяти днів з дня опублікування рішення про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України;
3)
в різні строки залежно від підстав дострокового припинення повноважень Верховної Ради
України;
4)
не пізніше ста днів з дня опублікування рішення про дострокове припинення повноважень
Верховної Ради України.
79
Питання:
Повноваження народних депутатів визначаються:

Відповіді:
1)
Конституцією та законами України;
2)
лише Конституцією України;
3)
Конституцією України та всеукраїнським референдумом;
4)
Конституцією України, законами України та іншими актами Верховної Ради України.
80
Питання:
До Верховної Ради України не може бути обраний громадянин:
Відповіді:
1)
який має судимість за вчинення умисного злочину;
2)
який має судимість за вчинення злочину;
3)
якому висунуто підозру про вчинення злочину;
4)
який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку.
81
Питання:
З якого моменту починаються повноваження народного депутата України ?

Відповіді:
1)
з моменту обрання народним депутатом України;
2)
з моменту опублікування списків народних депутатів України в офіційному виданні – газеті
“Голос України”;
3)
з моменту складення присяги народним депутатом України;
4)
з моменту видачі посвідчення народного депутата України.
82
Питання:
Чи несуть народні депутати України юридичну відповідальність за висловлювання на
засіданні Верховної Ради України?
Відповіді:
1)
народні депутати України несуть юридичну відповідальність за висловлювання на засіданні
Верховної Ради України на загальних підставах;
2)
народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за висловлювання на засіданні Верховної Ради України;
3)
народні депутати України несуть лише політичну відповідальність за висловлювання на засіданні Верховної Ради України;
4)
народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за висловлювання на засіданні Верховної Ради України, за винятком відповідальності за образу чи наклеп.
83
Питання:
Хто згідно з Конституцією України має відкривати перше засідання Верховної Ради
України?

Відповіді:
1)
Голова Верховної Ради України попереднього скликання;
2)
найстарший за віком народний депутат України;
3)
Голова Центральної виборчої комісії України;
4)
Голова Конституційного Суду України.
84
Питання:
Згідно до Конституції України коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді України
формується:

Відповіді:
1)
за результатами виборів та на основі узгодження політичних позицій;
2)
за результатами політичних консультацій;
3)
за результатами політичної дискусії щодо головних положень програм тих фракцій, що виявили намір створити коаліцію;
4)
шляхом жеребкування.

85
Питання:
Питання про відповідальність Кабінету Міністрів України може розглядатися Верховною
Радою України за пропозицією:

Відповіді:
1)
Президента України;
2)
більшості народних депутатів України;
3)
Президента України або не менш як однієї третини народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України;
4)
Голови Верховної Ради України, Президента України або не менш як однієї третини народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України.
86
Питання:
Верховна Рада приймає закони та інші акти:

Відповіді:
1)
кваліфікованою більшістю від її конституційного складу;
2)
більшістю від її конституційного складу, крім випадків передбачених Конституцією;
3)
більшістю голосів народних депутатів України, від присутніх на пленарному засіданні;
4)
двома третіми голосів народних депутатів України від її конституційного складу.
87
Питання:
Право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України належить:

Відповіді:
1)
Президентові України, Кабінету Міністрів України , Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини та народним депутатам України;
2)
Президентові України та Кабінету Міністрів України;
3)
Президентові України, народним депутатам України та Кабінету Міністрів України;
4)
Президентові України, народним депутатам України та Вищій раді юстиції.
88
Питання:
Парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини і
громадянина здійснює:
Відповіді:
1)
Комітет Верховної Ради України з питань законності та правопорядку;
2)
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини;
3)
Президент України;
4)
Конституційний Суд України.
89
Питання:
Президента України приводить до присяги:

Відповіді:
1)
Голова Верховного Суду України;
2)
Прем’єр-міністр України;
3)
Голова Центральної виборчої комісії України;
4)
Голова Конституційного Суду України.
90
Питання:
Чи може Президент України передавати свої повноваження іншим особам?
Відповіді:
1)
лише на період відпустки;
2)
лише Прем’єр-міністру України;
3)
Президент України не може передавати свої повноваження іншим особам;
4)
Президент України може передавати свої повноваження лише за згодою Верховної Ради
України.
91
Питання:
У разі дострокового припинення повноважень Президента України виконання його
обов’язків покладається на:

Відповіді:
1)
Голову Верховної Ради України;
2)
Прем’єр-міністра України;
3)
Голову Конституційного Суду України;
4)
не покладається на жодну особу.
92
Питання:
Кабінет Міністрів України складає повноваження:

Відповіді:
1)
перед новообраним Головою Верховної Ради України;
2)
перед новообраним Президентом України;
3)
перед новообраним Головою Конституційного Суду України;
4)
перед новообраною Верховною Радою України.
93
Питання:
Міністр оборони України призначається:
Відповіді:
1)
Радою національної безпеки і оборони України;
2)
Президентом України за погодженням Ради національної безпеки і оборони України;
3)
Верховною Радою України за поданням Президента України;
4)
Президентом України за згодою Верховної Ради України.
94
Питання:

Як у Конституції України визначено склад Кабінет Міністрів України:


Відповіді:
1)
Президент України, члени Уряду та голови обласних державних адміністрацій;
2)
особи, що займають політичні посади в органах виконавчої влади;
3)
Прем’єр-міністр України, Перший віце-прем’єр-міністр, віце-прем’єр-міністри, міністри;
4)
Прем’єр-міністр та керівники центральних органів виконавчої влади.
95
Питання:
Тимчасова слідча комісія створюється Верховною Радою України, якщо за це проголосувала:
Відповіді:
1)
не менш як половина від конституційного складу Верховної Ради України;
2)
не менш як одна третина від конституційного складу Верховної Ради України;
3)
дві третини від конституційного складу Верховної Ради України;
4)
більшість від конституційного складу Верховної Ради України.
96
Питання:
Чи можуть застосовуватися закони, прийняті Верховною Радою України до набуття чинності
Конституцією України?Відповіді:
1)
такі закони можуть застосовуватися лише після їх перевірки Конституційним Судом України;
2)
такі закони можуть застосовуватися лише після їх затвердження Верховною Радою України;
3)
такі закони можуть застосовуватися лише у тій частині, що не суперечить Конституції
України;
4)
такі закони можуть застосовуватися лише після їх реєстрації у Міністерстві юстиції України.
Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал