Питання екзаменаційних білетів з дисципліни “Філософія” для вступників до аспірантури та здачі кандидатського іспиту в Київській державній академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-СагайдачногоСкачати 35.66 Kb.
Дата конвертації02.02.2017
Розмір35.66 Kb.
ПИТАННЯ

екзаменаційних білетів з дисципліни “Філософія” для вступників до аспірантури та здачі кандидатського іспиту в Київській державній академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного
1. Предмет, структура і функції філософії.

2. Поняття і типи світогляду.  1. Людина як центральна проблема філософії.

4. Основні філософські течії у Стародавніх Індії і Китаї (брахманізм, конфуціанство, даосизм, буддизм).

5. Основні етапи розвитку Античної філософії.

6. Філософія Платона і Аристотеля (Платон, “Держава”, Аристотель, “Органон”).

7. Основні напрямки філософії європейського Середньовіччя (Августин Блаженний, “Про град Божий”).

8. Філософія епохи Відродження (Н. Макіавеллі, “Государ”).

9. Гуманізм як основоположна ідея епохи Відродження (Т. Мор, “Утопія”)

10. Філософія епохи Просвітництва (Т. Гоббс, “Левіафан”).

11. Німецька класична філософія (Г. Гегель, “Феноменологія Духа”).

12. Філософія соціалізму-утопізму (Сен-Сімон, Фур’є, Оуен).

13. Основні принципи філософії марксизму (Ф.Енгельс, “Принципи комунізму”).

14. Поняття “базис”, “надбудова”, суспільно-економічна формація”, “класи” в соціальній філософії марксизму (К. Маркс, “Капітал”).

15. Філософія “більшовизму” В.І. Леніна (В.І. Ленін, “Про войовничий матеріалізм”).

16. Філософія тоталітаризму.

17. Основні філософські школи ХХ ст.: неопозитивізм, фрейдизм, ірраціоналізм, екзистенціалізм, неотомізм (Ф. Ніцше, “Воля до влади”).

18. Джерела та національні особливості української філософії.

19. Філософія в Київській Русі (Нестор, “Повість временних літ”).

20. Філософія Просвітництва в Україні. (Г.С. Сковорода, “Наркіс”).

21. Філософські погляди Т. Шевченка.

22. Філософські концепції діячів української науки і культури кінця Х1Х – початку ХХ ст. (Леся Українка, М. Коцюбинський, О. Потебня, І. Франко).

23. Філософські ідеї діячів української науки і культури першої третини ХХ ст. (М. Грушевський, В. Винниченко, В. Вернадський).

24. Роль і значення філософії у національно-культурному відродженні і становленні державності України.

25. Категорія “буття”. Основні форми буття. Буття та існування.

26.Чуттєво-аффективний пласт свідомості: відчуття, сприйняття, уявлення, афекти.

27. Ціннісно-вольовий пласт свідомості: воля, емоції.

28. Абстрактно-логічний пласт свідомості: поняття, судження, умовивід, логічні операції.

29. Категорія “матерія”. Види матерії.

30. Категорії “свідомість”, “самосвідомість”, “рефлексія”.

31. Категорії “рух” і “розвиток”.

32. Суспільна ідеологія і суспільна психологія.

33. Категорії “світ” і “всесвіт”.

34. Категорія “суспільна свідомість”. Форми суспільної свідомості.

35. Категорії “простір” і “час”.

36. Категорії “індивід” і “особистість”.

37. Категорія “свобода”.

38. Закон єдності і боротьби протилежностей.

39. Закон взаємного переходу кількісних змін в якісні.

40. Категорії “якість”, “кількість”, “міра”.

41. Закон заперечення заперечення.

42. Категорії “сутність” і “явище”.

43. Категорії “причина” і “наслідок”.

44. Категорії “необхідність” і “випадковість”.

45. Категорії “можливість і “дійсність”.

46. Духовність і бездуховність.

47. Категорія “суспільство”. Характерні риси суспільства.

48. Соціальна структура суспільства.

49. Категорії “культура” і “цивілізація”.

50. Джерела та рушійні сили суспільного розвитку.

51. Емпіричні методи пізнання.

52. Теоретичні методи пізнання.

53. Аналіз і синтез.

54. Абстрагування і узагальнення.

55. Індукція і дедукція.

56. Мислений експеримент та ідеалізація.

57. Історичний і логічний методи.

58. Поняття “ідея” і “проблема”.

59. Поняття “концепція” і “теорія”.

60. Інтуїтивне пізнання.

61. Категорія “істина”. Критерії істини.

62. Філософія як методологія науки.

63. Категорія “факт”. Науковий факт.

64. Метод переходу від абстрактного до конкретного.

65. Категорія “практика”. Види практики.

66. Метод ідеалізації.

67. Метод формалізації.

68. Аксіоматичний метод.

69. Буденна і теоретична свідомість.

70. Діалектика як теорія пізнання. Принципи діалектики.

71. Принципи наукового пізнання.

72. Поняття “творчість”. Наукова творчість.

73. Альтернативи діалектики: метафізика, софістика, еклектика, догматизм, релятивізм.74. Науково-технічна революція та її соціальні наслідки.

75. Інтеграція і диференціація в науковому пізнанні.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал