Питання до модульного контролю з дисципліни «Політологія»Скачати 66.92 Kb.
Дата конвертації08.01.2017
Розмір66.92 Kb.
Питання до модульного контролю

з дисципліни «Політологія»


 1. Предмет і метод політичної науки. Місце політології в системі суспільних наук.

 2. Поняття та функції політики.

 3. Співвідношення політики, релігії, економіки і права.

 4. Політичні відносини, політична свідомість, політична організація як складові елементи політики.

 5. Основні етапи розвитку політичної думки.

 6. Поняття політичної влади. Суб'єкти та об'єкти політичної влади.

 7. Ресурси політичної влади.

 8. Легітимність політичної влади. Підстави легітимності.

 9. Поняття політичної еліти.

 10. Сучасний стан і тенденції розвитку політичної еліти України.

 11. Поняття та основні ознаки політичного лідерства.

 12. Поняття та механізм функціонування політичної системи.

 13. Поняття та класифікація політичних режимів.

 14. Загальна характеристика автократичних політичних режимів.

 15. Поняття та основні ознаки демократії.

 16. Особливості функціонування і розвитку посттоталітарних політичних режимів.

 17. Поняття та структура громадянського суспільства.

 18. Співвідношення громадянського суспільства і держави.

 19. Держава, її ознаки, функції та місце у політичній системі суспільства.

 20. Сутність монархії як форми державного правління.

 21. Поняття республіки. Характерні риси парламентської, президентської і змішаної форм республіканського правління.

 22. Особливості форми державного правління і державного устрою України.

 23. Поняття та основні принципи правової держави. Співвідношення правового і соціального принципів державності.

 24. Поняття та ознаки політичної партії. Місце партій в політичній структурі суспільства.

 25. Поняття партійної системи. Типи партійних систем в сучасному світі.

 26. Поняття і функції політичної соціалізації.

 27. Поняття і основні різновиди політичної поведінки.

 28. Поняття політичного протесту, його основні різновиди.

 29. Поняття, структура та функції політичної культури.

 30. Політичні стереотипи, символи та міфи в системі політичних уявлень.

 31. Політичні субкультури. Специфіка молодіжної політичної субкультури.

 32. Поняття, основні властивості та функції політичної ідеології.

 33. Класифікація сучасних політичних ідеологій.

 34. Поняття і сутність політичного конфлікту. Основні підходи до вивчення політичних конфліктів.

 35. Природа, зміст і основні принципи міжнародної політики.

 36. Міжнародні відносини на сучасному етапі: характеристика і тенденції розвитку. Україна в системі міжнародних відносин.

 37. Структура, функції і категорії геополітики.

*питання для самостійного вивчення підкреслено.


Міністерство охорони здоров'я України

Національний фармацевтичний університет

Кафедра філософії та соціології

Зразок

Аудиторної контрольної роботи з дисципліни «Політологія»


 1. Що означає термін політична соціалізація?

 1. Вплив держави на економічну сферу

 2. Процес залучення до системи політичних цінностей

 3. Процес виховання у сім’ї
 1. Що таке політичне лідерство?

 1. Діяльність відносно визначення цілей та шляхів їх досягнення

 2. Забезпечення реалізації потреб розвитку суспільства та його підсистем

 3. Відношення домінування і підпорядкування, засновані на здатності приймати рішення і задавати вплив

 4. Стратегія розвитку та управління


3. Хто є автором ствердження «Людина – тварина політична»:

A. Платон

B. Цицерон

C. Ф. Ніцше

D. Аристотель

4. Яка ідеологія апелює до необхідності ринкової економіки, свободи особистості та обмеженню державного регулювання:

A. Соціалізм

B. Лібералізм

C. Консерватизм

D. Християнська демократія

E. Фашизм


5. Чи можливе вирішити усі конфлікти у суспільстві раз і назавжди?

A. Так, можливо, це досягається шляхом довгих переговорів.

B. Так, можливо, для цього потрібно, щоб ВНЗ готували професійних посередників у конфлікті.

C. Ні, не можна, ми не схожі один на одного, у кожного завжди будуть свої інтереси, цілі і уявлення про те, як їх досягати, а отже, конфлікти будуть завжди.


6. Стійкий помилковий, некритичний, емоційно забарвлений образ, уявлення про політичні події, явища та процеси - це

 1. Політичний символ

 2. Політичний міф

 3. Політичний стереотип

 4. Політична цінність


7. Виберіть у чому полягає функція політичної орієнтації:

 1. Вироблення знань про політичні явища і процеси

 2. Об’єднання індивідів і соціальних груп на основі певної системи політичних цінностей та ідеалів

 3. Вироблення взаємодії суб’єктів політичних відносин, забезпечення функціонування політичної системи


8. Джерелом легітимності є віра у виняткові (або навіть надприродні) якості лідера:

 1. Традиційна легітимність

 2. Харизматична легітимність

 3. Легальна легітимність


9. Здійснення політичної боротьби засобами залякування, насильства, фізичної розправи з політичними супротивниками - це

A. Тероризм

B. Хеппенінг

C. Політична модернізація


10. Яка із зазначених характеристик відповідає патріархальній політичний культурі:

 1. Шанобливе ставлення до старшого (патріархів)

 2. Орієнтація на місцеві цінності – родину, рід, клан, плем’я

 3. Участь у політичному житті тільки осіб старшого віку

 4. Пряма передача політичного досвіду від старшого покоління до молодого


11. Назвіть основні види ресурсів політичної влади ? економічні, адміністративні, інформаційні, силові.
12. Що таке «консенсуальна політична культура? Це культура, в якій існує широка згода по політичних питаннях, а також по відношенню до основних політичних цінностей.

13. Дайте визначення поняттю «міжнародна політика». Це система економічних, правових, дипломатичних, ідеологічних, військових, культурних та інших зв’язків і відносин між народами, державами та групами держав, соціальними, економічними та політичними силами і організаціями, що діють на світовій арені.
14. Які типи політичних лідерів виділено М. Херманном? Прапороносців, служителів, торговців, пожежників.
15.Дайте визначення поняттю «ідеологія». Упорядкована, струнка система уявлень, ідей і поглядів на політичне життя, яка відображає інтереси, світогляд, ідеали, умонастрій людей, класів,націй, суспільства, політичних партій, громадських рухів та інших суб’єктів політики, містить в собі цілі і програми, спрямовані на закріплення, розвиток чи зміну даних суспільних відносин.
*правильні відповіді підкреслено.Критерії оцінювання аудиторної контрольної роботи

з дисципліни «Політологія»

Кожен білет містить: 10 тестів першого рівня (1-10 тест), 5 тестів другого рівня (11-15 тест).

Кожне тестове завдання першого рівня оцінюється:

- у 1 бал, якщо відповідь правильна;

- в 0 балів, якщо вибрано неправильну відповідь або відповіді не надано.

Кожне тестове завдання другого рівня оцінюється:

- у 4 бали, якщо відповідь правильна;

- у 2 бали, якщо відповідь неточна, або вибрано тільки половину правильних відповідей;

- в 0 балів, якщо вибрано неправильну відповідь або відповіді не надано.

За 15 тестових завдань студент може набрати максимально 30 балів.


Список рекомендованої літератури


 1. Корогодов Н.В.,Зайончковский Ю.В.Основы политологии: Учебное пособие. – Х.: Парус,2008.

 2. Політологія 6 підручник / За ред.. О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенка. –К.: ВЦ»Академія», 2010.

 3. Гелей С.Д., Рутар С.М. Політологія: Навч. посіб. –К.; Знання, 2008.

 4. Політологія : підручник /Л.М.Димитрова, С.О. Кисельова. –К.: Знання, 2009.


Інформаційні ресурси:

 1. Politics.ellib.org.ua

 2. www.umsa.rdu.ua

 3. Sevntu.com.ua

 4. www.olx.com.ua

 5. Kiev.olx.com.ua

 6. Referatik.com.ua


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал