Підприємницька діяльністьСкачати 86.51 Kb.
Дата конвертації07.01.2017
Розмір86.51 Kb.
ТипУрок
Тема уроку: Підприємницька діяльність.
Цілі уроку:

1. Дидактична : ознайомити учнів з поняттями “підприємництво”, ”бізнес”, “підприємець” , особливими рисами підприємців та значенням їх діяльності для суспільства, класифікаціями видів підприємницької діяльності.

2. Розвивальна: продовжити формувати вміння активного слухання та аналізу отриманої інформації; розвивати навички вербальної та невербальної комунікації; сприяти активізації творчого мислення учнів, пробуджувати в них пізнавальний інтерес; формувати уміння висувати гіпотези, робити припущення та перевіряти їх.

3. Виховна: виховувати в учнів цілеспрямованість, вміння ставитися з повагою до висловлювань інших учнів та коректно висловлювати свою точку зору.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Форми проведення: індивідуальна та групова робота учнів; бесіда, демонстрація.

Методичне забезпечення уроку: роздатковий - опорний конспект: «Підприємницька діяльність»

Матеріально-технічне забезпечення: мультимедійний проектор, екран, комп’ютер.

Міжпредметні зв’язки: основи правових знань, історія, українська мова.

Основні поняття: підприємництво, бізнес, власність, підприємницькі здібності

П л а н у р о к у


 1. Організаційний етап (1 хв.)

 2. Актуалізація опорних знань учнів (3 хв.)

 3. Мотивація діяльності учнів (3 хв.)

 4. Вивчення нового матеріалу (23 хв.)

 5. Закріплення нового матеріалу (10 хв.)

 6. Підбиття підсумків уроку. Рефлексія (3 хв.)

 7. Домашнє завдання (2 хв.)


Технологічна карта уроку

ЕТАПИ УРОКУ

ДІЯЛЬНІСТЬ ВИКЛАДАЧА

ДІЯЛЬНІСТЬ УЧНІВ

1.Організаційний момент

Привітання учнів, організація робочого місця

Привітання викладача, організація робочого місця.

2.Актуалізація

опорних знань учнів

Використовує прийом: «Картинна галерея»; Контролює, коригує та доповнює відповіді учнів. Таким чином, учні самостійно підходять до вивчення поняття «підприємницька діяльність».

Слухають викладача; спостерігають;

відповідають на питання хто зображений на портреті.3.Мотивація діяльності учнів

Розповідає про важливість підприємництва для задоволення потреб суспільства.

Слухають викладача аналізують отриману інформацію.

4.Вивчення нового матеріалу

Викладає новий матеріал; демонструє презентацію; задає питання учням.

 1. Суть, ознаки та історичні аспекти розвитку підприємництва.

Контролює, коригує та доповнює відповіді учнів. Таким чином, учні самостійно підходять до вивчення поняття «підприємництво».

2. Функції підприємництва.

Використовує прийом: «Асоціативні схеми»
3. Форми власності.

Використовує прийом: «Асоціативні схеми».


4. Види підприємництва.

Використовує прийом: «Асоціативні схеми».


5. Характерні риси підприємця.

Використовує прийом: «Асоціативні схеми».


Група учнів-дослідників демонструє власну презентацію, з якої решта учнів з’ясовує суть та історичні аспекти поняття підприємництва.

Робота учнів зі схемами.


5.Закріплення нового матеріалу


Зачитує питання; корегує відповіді учнів.

 1. Які існують форми власності (державна, колективна, приватна).

 2. Перелічіть види підприємництва? (виробниче, комерційне, посередницьке, фінансове, страхове).

Відповідають на питання викладача;

аналізують, роблять висновки.
6.Підбиття підсумків уроку. РефлексіяПідбиває підсумки уроку, оцінює роботу окремих учнів.

Рефлексія:

 • Про що ви зможете розповісти своїм знайомим після цього уроку?

 • Чи знання, які ви отримали під час цього уроку знадобляться вам у вашому житті?

Слухають викладача.

Приймають участь в обговоренні уроку7.Домашнє завдання

Задає домашнє завдання:

 1. Вивчити параграф §15;

 2. Скласти 3 – 4 тести на вивчену тему;

 3. Підготувати доповідь про найвідоміших у нашому місті підприємців. Визначити основні шляхи досягнення успіху у підприємницкій діяльності.

Записують домашнє завдання

Розробив викладач ______________ Ю.О. Христенко
Розглянуто і затверджено на засіданні методичної комісії природничо-математичного та гуманітарного циклу

Протокол № ______ від _____ _____2013 року
Голова методичної комісії _____________ О.Д. Кражан


 1. Організаційний момент

Привітання учнів, організація робочого місця

 1. Актуалізація опорних знань учнів

Відомі люди — хто вони?


1. Запропонував та втілив ідею парку розваг. (УолтДісней).

2. Найвідоміший у світі мільйонер, керівник найбільшої у світі компанії з виробництва програмного забезпечення. (Білл Гейтс).

3. Власник цукрової корпорації. (Петро Порошенко).


 1. Мотивація діяльності учнів

Засвоївши фундаментальні поняття ринкової економіки, ви вже готові до розгляду складного і цікавого явища, що називається підприємництвом. Підприємництво можливе лише там, де реалізуються такі ринкові принципи, як економічна свобода і конкуренція.

Невід’ємною складовою сучасної економіки є підприємства, що виробляють товари та послуги для задоволення потреб суспільства й отримання на цьому ґрунті прибутку. Рушійною силою розвитку підприємницького сектору є підприємці. Їх називають «революціонерами в економіці», оскільки вони здатні по-новому подивитися на звичні для нас речі. Про таких людей говорять, що вони володіють «природною компетенцією», оскільки вирізняються надзвичайною здібністю до прийняття раціональних рішень і прогнозування майбутнього. Тож давайте з’ясуємо, у чому полягає особливість підприємницької діяльності, чому її як засуджують, так і схвалюють, як впливає підприємництво на суспільство й на нас із вами.


 1. Вивчення нового матеріалу

Тема уроку: «Підприємницька діяльність»

Мета уроку: ознайомити учнів з поняттями “підприємництво”, ”бізнес”, “підприємець”, особливими рисами підприємців та значенням їх діяльності для суспільства, класифікаціями видів підприємницької діяльності.

План уроку:
1. Суть, ознаки та історичні аспекти розвитку підприємництва.
2. Функції підприємництва.
3. Форми власності.
4. Види підприємництва.
5. Характерні риси підприємця.
По 1 питанню у нас працювала група дослідників

2. Функції підприємництва

Підприємці відіграють важливу роль новаторів, чим сприяють прогресивному розвитку суспільства: розвитку наукомістких високотехнологічних виробництв, швидкому освоєнню новацій, науково-технічному прогресу, підвищенню матеріального добробуту суспільства. Найбільш поширеними є інновації у сфері впровадження нових технологій, ресурсозберігаючих технологій, освоєння виробництва нової продукції.

3.Форми власності.

4.Види підприємництва.

Виробниче підприємництво: • Знаряддя та праця використовуються з метою виробництва товарів та надання послуг;

 • Як правило є найбільш ризикованим та складним, адже потребує значних ресурсів та здібностей.Комерційне підприємництво:

 • Пов’язане зі сферою обігу;

 • Підприємець купує товар у виробника та продає його споживачеві;

 • Є значно простішим за виробниче, але потребує точної інформації про попит на продукцію.

Посередницьке підприємництво: • Підприємець виступає зв’язковою ланкою між виробниками, споживачами, торговцями;

 • Часто таке підприємство представляє інтереси того чи іншого учасника ринкових відносин.

Фінансове підприємництво: • Є схожим на комерційне підприємництво, але у ролі товару тут виступають валютні цінності, гроші та цінні папери;

 • Є найскладнішим з огляду на законодавчі вимоги. Перед фінансовим підприємством ставляться жорсткі обмеження та норми щодо його діяльності;

 • Також при даному виді підприємництва важливу роль відіграють макроекономічні показники (інфляція, курс валют, державний борг тощо).

Сьогодні підприємець є центральною постаттю в бізнесі.

Для того щоб здійснювати постійний пошук нових способів комбінації ресурсів, підприємець повинен мати відповідні якості та риси характеру.

5.Характерні риси підприємця.

Особливого значення набувають підприємницькі здібності – здатність певної частини людей до професійних, енергійних цілеспрямованих дій, пов’язаних з організацією виробництва, ризиком, керівництвом для досягнення поставленої мети. Людей, які не просто мають ці здібності, а й пов’язують своє життя з такою діяльністю, називають підприємцями, бізнесменами.

Підприємницький хист – це здебільшого талант, помножений на наполегливу працю і достатні знання. Соціологічні дослідження показують, що схильними до підприємництва є лише 5-7 % економічно активного населення.

Підприємець як ключова постать ринкової економіки несе повну відповідальність за результати своєї діяльності.

По закінченні навчання Ви можете працювати на будь-якій фірмі або працювати на себе, тобто започаткувати свій власний бізнес.

Ваші батьки, коли їм було стільки років, скільки зараз Вам, навіть на мріяли про власну справу. За часів Радянського Союзу це було неможливо. Коли Україна стала незалежною самостійною державою, було прийнято відповідні законодавчі та нормативно-правові документи, які дозволяють кожному громадянину нашої держави займатися підприємницькою діяльністю.

5.Закріплення нового матеріалу.
Які існують форми власності?

Перелічіть види підприємництва?


6. Підбиття підсумків уроку.
Про що ви зможете розповісти своїм знайомим після цього уроку?

Чи знання, які ви отримали під час цього уроку знадобляться вам у вашому житті?


7.Домашнє завдання:


 1. Вивчити параграф §15 ;

 2. Скласти 3 – 4 тести на вивчену тему;

 3. Підготувати доповідь про найвідоміших у нашому місті підприємців. Визначити основні шляхи досягнення успіху у підприємницкій діяльності.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал