Підготувала вчитель початкових класівСкачати 56.98 Kb.
Дата конвертації06.02.2017
Розмір56.98 Kb.

Підготувала

вчитель початкових класів

Бабенко С.О.


Слайд1 Педагогічне спрямування соціалізації молодшого школяра


Школа на даний час основну свою увагу концентрує на наданні учневі необхідних знань, виробленні вмінь та навичок, але недостатньо навчає школярів приймати відповідальні рішення, критично мислити, використовувати інформаційні та комунікаційні технології, вирішувати конфлікти. Мова йде про вміння відповідно самостійно діяти в конкретних ситуаціях, що чекають на людину в соціумі. Слайд2. Отже, створення умов для формування основ соціалізації особистості школяра, є актуальною проблемою сучасної загальноосвітньої школи.

Саме вчитель, задовольняючи потребу молодшого школяра в спілкуванні з дорослими й ровесниками, цим самим створює середовище для його соціалізації. Ефективність соціалізації учнів початкової школи зростає, коли їх життєдіяльність відбувається в такому педагогічно організованому просторі, який постійно змінюється, тобто, в якому створюються ситуації, аналогічні тим, що чекають учнів у дорослому житті. А тому так важливо з приходом дитини до школи створювати умови для її спілкування як з дорослими, так і з ровесниками в усіх видах їх діяльності. Тільки через діяльність в колективі кожний його член входить у суспільство, тільки в діяльності відбувається його соціалізація.Слайд3. В молодшому шкільному віці особливістю розвитку особистості є зміна її соціальної позиції, адже дитина приступає до систематичного учіння, стає членом шкільного і класного колективів. І головним завданням вчителя стосовно молодшого школяра в цей період полягає в тому, щоб сформувати у нього позицію учня, підвести його до розуміння й усвідомлення нових обов’язків. Початковий етап процесу шкільної соціалізації розпочинається з моменту вступу-прийняття дитини до школи. Його можна позначити як початок соціального навчання. Педагогічним завданням на цьому етапі є утвердження, коригування та розвиток базової системи життєвих відносин та орієнтацій, чуттєвості, інтелекту та волі, формування нахилів та вподобань, соціальних інстинктів та пристрастей, утвердження соціальної форми сприйняття, переживання, усвідомлення та задоволення потреб та інтересів.

Отже, найбільш результативно вплинути на становлення особистості молодшого школяра може саме вчитель початкових класів.Слайд4. Завдання кожного учителя початкових класів ви можете побачити на екрані. Тому нагальною потребою сьогодення стає соціально-педагогічна вимога до якісного оновлення професійно-педагогічної підготовки вчителя початкових класів в умовах оновленої школи, зокрема, в аспекті його компетентного втручання у процес соціалізації молодших школярів.

1) систематизувати наукові знання щодо педагогічної сутності феномена «соціалізація молодшого школяра»;

2) активізувати інтерес до соціалізуючих функцій учителя школи першого ступеня;

3) розвивати професійну компетентність педагогів в аспекті спрямування процесу соціалізації молодших школярів;

4) формування у вчителів переконань щодо особистісно-професійної відповідальності за процес позитивної соціалізації молодших школярів.

Історичною закономірністю є зростання педагогічної складової у діяльності всіх суспільних інституцій і суспільства як такого. Ця закономірність виражається поняттям "педагогізація суспільства" і відображає глибинну потребу і тенденцію у дедалі повнішому свідомому оволодінні людьми умовами власного життя і розвитку, а отже і процесом індивідуального розвитку та соціалізації учнів як однією з цих умов.Слайд 5. З позиції сучасної педагогічної науки соціалізація визначається як процес перетворення людини на повноцінного члена суспільства, який відбувається під стихійним впливом соціального середовища і спеціально організованої, свідомо спрямованої навчально-виховної роботи. Успішною соціалізацією може вважатися ефективна адаптація людини до суспільства й водночас здатність певною мірою протистояти всьому тому, що заважає її саморозвитку й самоствердженню.

Виявляється, що жорстко регламентована форма спілкування вчителя з молодшими школярами призводить до підвищення тривоги, зниження емоційного комфорту в дитини, що спричиняє суттєве гальмування активності та ініціативності. Усе це не може не відбиватись на стосунках між учителем та учнями в класі, на процесі соціалізації. Нашим первинним завданням виступає сприяння процесу адаптації дитини до нових умов життя та налагодження стосунків, без винятку, з усіма дітьми, залежно від їхніх індивідуальних особливостей.Слайд 6. Тому вчителі початкових класів створюють комфортне навчально-виховне середовище.

Слайд 7. З метою перетворення навчальної діяльності на радісний, цікавий, натхненний процес вивчають разом з психологом індивідуальні особливості, здібності та нахили своїх учнів.

Слайд 8. У практику роботи все активніше впроваджуються ігрові форми організації навчання

Слайд 9. Разом з друкованими матеріалами, які використовуємо на своїх уроках, пропонуємо своїм вихованцям дидактично-демонстраційний матеріал, розроблений та виготовлений вчителем з урахуванням особливостей кожного окремого класу.

Слайд 10. Для забезпечення особистісно орієнтованого навчання у школі І ступеня запроваджена мережа класів: навчання з поглибленим вивченням англійської мови, навчання за програмою всебічного розвитку дитини «Крок за кроком», навчання за науково-педагогічним проектом «Росток».

Наша роль як агента соціалізації оцінюється понад усе за такими критеріями, як забезпечення максимально сприятливих умов для індивідуального розвитку та соціального становлення вихованців, ставлення до них не стільки як до об'єктів, скільки як до суб'єктів процесу соціалізації. Враховуючи вищезазначене, можна виокремити такі найбільш суттєві аспекти реалізації соціалізуючих функцій:

1) уміння сформувати позитивну "Я-концепцію" в учнів;

2) спроможність до створення "ситуації успіху" та доброзичливої атмосфери в навчально-пізнавальній та позанавчальної діяльності;

3) компетентне врахування й з датність до оптимізації факторів соціалізуючого впливу на дитину молодшого шкільного віку.

Слайд 11. За умов традиційного навчання не в повній мірі забезпечується розширення педагогічно організованого простору життєдіяльності зростаючої особистості для її соціалізації. Ми переконані, що саме інноваційні технологія навчання виконують такі важливі функції: нормативну, що відбиває освоєння школярами норм соціально-типової поведінки (спілкування як нормативний процес); пізнавальну – набуття школярами індивідуального соціального досвіду в процесі спілкування (спілкування як пізнівальний процес); емоційну, що характеризує спілкування як аффективний процес; актуалізуючу – реалізація в спілкуванні типових та індивідуальних сторін особистості школяра.

Ефективність впливу інноваційних технологій навчання на соціалізацію молодших школярів досягається за умови, коли враховуються психологічні закономірності й особливості спілкування учнів на цьому віковому періоді їх розвитку.Слайд 12. Соціалізація у сучасній педагогічній науці здебільшого трактується як процес і результат засвоєння та наступного активного відтворення індивідом соціального досвіду, включення індивіда в соціальні стосунки. Вона розглядається як двосторонній процес. З одного боку, індивід засвоює соціальний досвід, входячи в соціальне середовище, в систему соціальних зв`язків, а з іншого – в процесі соціалізації він активно відтворює систему соціальних зв`язків за рахунок активного входження в середовище.

Таким чином, ефективність навчання ми намагаємося визначати не обсягом загальнопізнавальних умінь та навичок, які набуває дитина, а ступенем участі самої дитини в процесі їх здобуття. Вплітаючи у канву навчально-виховного процесу пропозиції учнів, враховуючи їх інтереси, спрямовуємо педагогічний процес на успішну соціалізацію молодших школярів.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал