Підготувала вчитель англійської мови Новоазовської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Дилда Олена ОлександрівнаСкачати 96.53 Kb.
Дата конвертації04.01.2017
Розмір96.53 Kb.
c:\users\рома\desktop\77 1.jpg

Підготувала

вчитель англійської мови

Новоазовської загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів №2

Дилда Олена Олександрівна

Оскільки наш час – це століття високих комп’ютерних технологій, то існує необхідність впровадження нових інформаційно-комп’ютерних технологій в сферу освіти, тому що сучасна дитина живе у світі електронної культури.

Використання інформаційних технологій дозволяє здійснити задумане, зробити урок сучасним, освіжити його, урізноманітнити. Використання сучасних комп'ютерних технологій у процесі навчання впливає на зростання професійної компетентності вчителя, це сприяє значному підвищенню якості освіти, що веде до вирішення головного завдання освітньої політики.

Інформаційно-комп’ютерні технології це різноманітні технологічні інструменти і ресурси, які використовуються для забезпечення процесу комунікації та створення і розповсюдження інформації. Під цими технологіями розуміють перш за все комп’ютер та мережу Інтернет, радіо- та телепередачі, телефонний зв'язок, відеоматеріали та аудіо записи.

Впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій регулюється наступними документами:


 • Законом України "Про освіту",

 • Законом України "Про загальну середню освіту",

 • Законом України "Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки".

Перетворення в галузі освіти торкнулися й навчання іноземної мови в школі. Зокрема стали інтенсивно впроваджуватися в навчальний процес нові інформаційні технології, такі як використання Інтернет-ресурсів, комп'ютерних програм, відеофільмів, комп'ютерних лекцій, мультимедійних проектів, тощо.

Розробкою й впровадженням у навчальний процес нових інформаційних технологій активно займаються такі дослідники як, Полат Е. С., Дмитрієва Е. И., Новиков С. В,Полілова Т.А., Цвєткова Л. А. та інші.

На сьогоднішній день найпоширенішим та дієвим методом викладання та навчання іноземних мов, безперечно, є комунікативно-орієнтований, який максимально наближений до реальних умов іншомовної середи. Одним із засобів реалізації цього методу є активне застосування комп'ютерних технологій, тому що саме вони відкривають доступ до нових джерел інформації, активізують навчально-пізнавальну діяльність учнів, скорочують час вивчення мови, дають нові можливості для розвитку професійних навичок та їх вдосконалення, значно підвищують ефективність самостійної роботи, а також допомагають реалізувати нові методи та форми навчання. Тому перед спеціалістами в галузі комп'ютерних технологій, лінгвістами, методистами та викладачами іноземних мов виникла необхідність створення якісних навчаючих та контролюючих програм, які отримали назву мультимедійні програми.

На сучасному етапі навчання іноземних мов значну увагу необхідно приділяти застосуванню мультимедійних технологій, в яких одночасно використовуються тексти, графіка, відеоматеріали, звукові ефекти, анімація - все це є сукупністю аудіо та візуальних ефектів разом з інтерактивним програмним забезпеченням, які впливають на емоційні та понятійні сфери, сприяють більш ефективному засвоєнню мовного матеріалу. Поєднання візуального зображення, тексту і звукового супроводження надає можливість для комплексного розвитку навичок мовної діяльності учня на іноземній мові. Загальновідомо, що ефективність навчання збільшується при використанні наочних ілюстрацій, а мультимедійні засоби об'єднують відео, аудіо матеріали, ілюстрації, таблиці тощо на одному носії. Завдяки таким технологіям з'явилися навчальні системи нового покоління, які перетворюють процес навчання в захоплюючу гру.

Пропоную розглянути практичне застосування інформаційно-комп’ютерних технологій під час уроків англійської мови, яке відкриває нові можливості у викладанні, відшукує нові форми и методи роботи.

На своїх уроках я використовую комп’ютер або ноутбук, мультимедійний проектор або інтерактивну дошку, телевізор, DVD- програвач або аудіотехніку, окрім стандартних засобів навчання.1. Використання Інтернет - ресурсів.

На уроках англійської мови використовуємо матеріали глобальної мережі з метою пошуку матеріалу, роботи зі словником, використання on-line сервісів.

Прикладом такого використання може служити веб-сервер-сервіс для вивчення і практики англійської мови – LinguaLeo. Сервіс базується на принципах, які названі на сайті як «сім секретів вивчення іноземних мов» і включають: «мотивацію і потяг, сприйняття автентичної, живої мови, моделювання і копіювання, взаємовплив, оптимальну інтенсивність, регулярність, практичність і ефективність». Завдання користувача — вибирати і освоювати цікаві тексти, відзначаючи невідомі для себе слова з перекладом, проходіть тренування і виконувати квести.

2. Презентації, комп’ютерні лекції.

З допомогою проектора на екран виводиться необхідна інформація. Це може бути лекція, презентація або окремі слайди. Комп'ютерна лекція, розроблена засобами Power Point - це тематично і логічно пов'язана послідовність інформаційних об'єктів, демонстрована на екрані чи моніторі. У результаті лекції використовуються різні інформаційні об'єкти: зображення (слайди), звукові і видеофрагменти. Ефективність роботи з слайдами, малюнками й іншими демонстраційними матеріалами буде набагато вища, якщо доповнювати їх показом схем, таблиць. Після таких уроків вивчений матеріал залишається у пам'яті як яскравий образ і допомагає вчителю стимулювати пізнавальну активність школяра.

З допомогою презентацій у програмі Power Point найчастіше, я використовую уроки- лекції, головна мета яких – дати складний матеріал в зручній формі або уроки - ілюстрації на теми, де є необхідність яскравих зорових образів.

3. Комп’ютерні програми.

На своїх уроках я використовую комп’ютерну програму LINGVA LAND використовується для вивчення нового лексичного матеріалу, контролю знань. Програма представлена такими темами:
Animals Nature People School Sport

The Town Food Free Time Future At Home

Кожна тема у свою чергу ділиться на підтеми. Наприклад, Animals:


 1. In the forest

 2. Animals on the farm

 3. Sea animals

 4. Small animals

 5. In the jungle

Тематика представлена дуже широко, тому цю програму можна використовувати і в початковій, і у середній школі. Використання даної програми завжди пожвавлює урок, підвищує мотивацію учнів. Кожна тема представлена на окремій анімованій сторінці. «Ефект несподіваності» - на сторінці щось сховалося, воно може зненацька вискочити при наведенні курсору, видавати різні кумедні звуки, що швидко налаштовує дітей на іншомовне середовище. Тематична сторінка представлена аудіовізуальними засобами: учні бачать зображення предмета, поруч – назва на англійській мові. Клікнувши на слово, вони мають змогу почути, як слово вимовляється. Коли всі слова опрацьовані, прийшов час для перевірки у формі різноманітних ігор.

4. Відеофільми, фрагменти, відеоролики, реклама.

Найчастіше в своїй практиці я використовую саме роботу з відео фрагментами, бо однією з труднощів навчання іноземній мові є дуже обмежена можливість спілкування з носіями мови і використання навичок розмовної мови поза школою. Використання відеопідтримки на уроках сприяє підвищенню якості знань, оскільки дозволяє використати наступні види комунікативної діяльності : аудіювання, мовлення, читання і письмо (при виконанні вправ). Використання відео виправдане психологічно: саме через органи зору і слуху людина отримує основний об'єм інформації про навколишній світ.

Більш детально ця тема розкрита в моїй статті «Формування комунікативної компетенції на уроках англійської мови», що увійшла у методичну збірку «ІКТ в освітньому просторі: досвід, співпраця, ефективні механізми впровадження» ( http://www.novoazovsk-school2.edukit.dn.ua/metodichna_robota/)або в статті «Використання відео на уроках англійської мови», яка розташована на сайті «Учительський журнал он-лайн»( http://www.teacherjournal.com.ua/shkola/angljiska-mova-ta-literatura/7264-vikoristannya-vdeo-na-urokax-angljsko-movi.html )

Пропоную подивитися відеоролик What is bicycle travel?” та завдання до цього ролика, які розроблені згідно з методикою навчання іноземним мовам та включають три основні етапи: Рreviewing, Viewing, Рost - viewing.5. Аутентичні пісні.

При опануванні англійської мови основною трудністю в учнів є процеси аудіювання і мовлення і ,відповідно, виконання завдань з аудіювання школярів часто не викликає особливого інтересу. Для формування навичок аудіювання я використовую аутентичні англійські пісні, які відповідають віковим особливостям учнів. Робота з піснями цікава для учнів будь-якого віку, крім того, відбувається накопичування лексичного матеріалу, а процес аудіювання сприймається учнями легше .

Можна навести приклад пісні Луї Армстронга «What a Wonderful World» та завдання з аудіювання, які також поділяються на три етапи: Pre-listening, Listening, Post-listening.

Завдання до кожного етапу роздаю учням на окремих аркушах.

Таким чином, застосування комп’ютерних технологій на уроках англійської мови дозволяє:


 • прослухати діалоги, тексти, пісні, радіопередачі англійською мовою;

 • здійснити заочну подорож містами, музеями, галереями Англії;

 • розвивати практичні навички швидко змінювати граматичну структуру речення;

 • віднайти необхідні морфологічні елементи у запропонованому тексті;

 • деталізувати структуру тексту за заданими параметрами (сконструювати послідовність тексту, вилучити й поновити частини мови, відновити речення тощо).

На відміну від звичайних технічних засобів навчання інформаційно-комп’ютерні технології дозволяють не тільки наситити учнів великою кількістю готових, суворо відібраних, відповідним чином організованих знань, але й розвивати інтелектуальні, творчі здатності учнів, їхнє вміння самостійно здобувати нові знання, працювати з різними джерелами інформації.

Підбиваючи підсумок, варто сказати, що використання інформаційно-комп’ютерних технологій у навчанні забезпечує: • інтенсифікацію всіх рівнів навчально-виховного процесу ;

 • багатоаспектний розвиток школяра ;

 • підготовку випускників школи до життя в умовах інформаційного суспільства;

 • реалізацію соціального замовлення, обумовленого процесами глобальної інформатизації.

Останнім часом набуває великої значущості питання про використання новітніх технологій в загальноосвітній школі. Це не тільки нові технічні засоби, але й нові форми та методи навчання, новий підхід до процесу навчання. Головна ціль навчання іноземних мов – це формування та розвиток комунікативної культури школярів, навчання практичного оволодіння іноземною мовою. Не можна заперечувати значущість традиційних шляхів оволодіння мовою та культурою, але ХХІ століття вимагає врахування сучасного стану науки та технологій, які дозволяють оптимізувати навчальний процес.

Також важливим завданням є призвичаювання учнів до цінностей народу - носія мови. Для виконання цього завдання велике значення має використання автентичних засобів (малюнок, текст, звукозапис, відеозапис, тощо). Знайомство з життям англомовних країн відбувається через текст та ілюстрації до нього, документальний відеофільм, або навіть краще, повний опис історії та мальовничі зображення відповідних подій на сайтах Інтернету.


Список використаної та рекомендованої літератури


1. Азимов Є. Г. «Матеріали Інтернету на уроках англійської мови» //Іноземні мови в школі .- 2001.- №1.- С 25-27

2. БарменковаО.И.Видеозанятия у системі навчання іноземної промови /О.И.Барменкова // Іноземні мови у шкільництві.- 1999. -№3.- З. 20- 25.

3. Верисокин Ю.І.Видеофильм як мотивації школярів під час навчання іноземної мови / Ю.І.Верисокин // Іноземні мови у шкільництві.- 2003.- №5. -С.31.-35.

4. Грецька О.О. Використання електронних енциклопедій у навчанні іноземних мов // Іноземні мови. – 2002. – №2. – С. 38-40.

5. Китайгородская Г.А.Методические основы интенсивного обучения иностранным языкам. - М.: Наука,1969.-308с.

6. Ляховицкий М.В., Кошман И.М. Технические средства в обучении иностранным языкам. - М.:Просвещение,1981.-144с.

7. Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах / Колект. автор. під керівн. С.Ю.Ніколаєвої. – К., 1999. – с.142 -186, 318с.

8. Рошак Н.М. Англійська мова з комп’ютером // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 1999. – № 2. – С.39-40.

9. Руденко-Моргун О.І. "Комп’ютерні технології як нова форма навчання". // "Іноземні мови в школі" №2, 2001р. – С.12.

10. Сердюков П.И. Методические аспекты компьютеризированного обучения иностранным языкам // Іноземні мови. – 1995. – №3-4. – С. 54-57.11. Скалій Л.І. Використання інформаційних технологій у формуванні професійної компетенції майбутнього вчителя іноземних мов // Іноземні мови. – 2003. – №4. – С. 5-9.Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал