Підготувала: учитель інформатикиСкачати 212.91 Kb.
Дата конвертації04.01.2017
Розмір212.91 Kb.


Теорія і практика застосування

комп’ютерних технологій

в роботі класного керівника

Власний досвід

http://player.myshared.ru/1536/data/images/img15.png

Підготувала:

учитель інформатики

ЗОШ І-ІІІ ст.№3

м. Хмільника

Іваниця Людмила Іванівна

2013-2014н.р.

ПланВступ ………………………………………………………………

Розділ І. Використання ІКТ в роботі класного керівника…

Розділ ІІ. Сфери застосування та можливості ІКТ в роботі класного керівника


  1. Електронна документація класного керівника………………………………………

  2. Діагностування та анкетування……………...

  3. Комунікації……………………………………

  4. Позакласні заходи…………………………….

  5. Робота з батьками……………………………..

  6. Методична робота…………………………….

Розділ ІІІ. Переваги використання ІКТ……………………….

Висновок…………………………………………………………...

Список використаних джерел…………………………………….

2

46

7

910

11

1213

16

18Вступ

На сучасному етапі розвитку системи освіти України «пріоритетом є впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, що забезпечують дальше удосконалення навчально-виховного процесу, доступність та ефективність освіти, підготовку молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві» (Національна доктрина розвитку освіти. Розділ ІХ «Інформаційні технології в освіті»).

Комп’ютеризація суспільства, розвиток ефективних інформаційних технологій, стрімке зростання ролі та значення інформації в сучасному світі спричинили зміни інформаційної складової розвитку науки, соціального життя, сфер виробництва.

Сучасний темп розвитку суспільства надзвичайно високий. Щоб встигати за змінами, людина повинна переробляти величезну кількість інформації, яка надходить з усіх точок земної кулі. Тому інформаційні технології мають сьогодні пріоритетне значення в усіх сферах діяльності й визначають розвиток суспільства завтрашнього дня.

У галузі освіти ці технології знаходять застосування в багатьох напрямках діяльності, зокрема, оновлюється зміст освіти, започатковується дистанційне навчання, впроваджуються нові форми спілкування: електронна пошта, відеоконференції, участь у роботі інтернет-форумів та ін. А це все потребує вищого рівня і якості підготовки учнів у школі.

Беззаперечно, що комп’ютерні технології сприяють активізації навчальної діяльності учнів. Саме завдяки мультимедійним технологіям відкриваються нові можливості для творчості та розвитку дітей. Комп’ютери дозволяють індивідуалізувати навчання не тільки за темпом вивчення матеріалу, але й за логікою та типом його сприйняття. Вони багатократно підвищують швидкість та точність збору й обробки інформації, дозволяють вести корекцію, є потужним інструментом. За комп’ютерами - майбутнє у пошуку необхідної інформації. Можливості комп’ютерних і мережевих технологій активізують уяву. Тому впровадження цих засобів у сучасний навчальний процес є абсолютно природним явищем. Звичайно, труднощів на цьому шляху більш, ніж достатньо. Значною перешкодою, зокрема, можна назвати недостатнє (або навіть нульове) фінансування розвитку комп’ютерних технологій у наших школах, а ці технології надзвичайно дорогі (вартість комп’ютерів, їх модернізація, обслуговування, мережа, придбання програмного забезпечення, підключення до мережі Інтернет); вони потребують високого фахового рівня вчителів, відповідної підготовки педагогічних кадрів та підвищення їх кваліфікації.

Сучасна освіта висуває також і нові вимоги до організації роботи класного керівника. Концепція виховної роботи в сучасній школі – це підтримка та допомога учнівській молоді в реалізації їхніх задумів, використання інформаційних технологій у формуванні інформаційної культури та особистісних якостей (самоаналіз, саморозвиток, самореалізація) для поліпшення, як свого життя, так і суспільства, в якому вони перебувають.

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:and9gcrlhqfau4bxwqgw3a47rlqdbvblifkprnjbzkjct3e0peksbx9d8w

Розділ І. Використання ІКТ в роботі класного керівника

Сучасні засоби навчання, технології, рівень інформатизації нашого суспільства дозволяють мені використовувати ІКТ у виховному процесі. Це є необхідним, оскільки у наш час неможливо виховати конкурентоздатного учня без використовування інформаційних технологій.

Метою виховного процесу є виховання вільної, талановитої, фізично здорової особистості, збагаченої науковими знаннями, готової до творчої трудової діяльності, яка досягається через формування в учнів морального ставлення до оточуючих людей і усвідомлення цінності людського життя, через формування культури інтелектуального розвитку і вдосконалення учнів, а також культури збереження власного здоров'я.

Комп'ютер став помічником в організації моєї роботи, як класного керівника, розширив можливості виховного процесу. З'явилася можливість створення видовищних комп'ютерних засобів виховання з елементами відео, графіки, звуку, аудіо ефектів.

Використання інформаційних технологій дозволило видозмінити зміст, методи і форми ви ховання. Результати цих змін можна побачити в наступному:


 • Відбувається формування особистості в процесі набуття знань, умінь, навичок, а не простого заучування.

 • Інтегроване вивчення предметів.

 • Взаємодія процесів навчання і виховання.

 • Пізнання світу здійснюється результаті створення його моделі.

Всі учні дуже люблять комп'ютер і виявляють до нього інтерес, тому цей інтерес завжди можна направити в потрібне русло. Для цього потрібно небагато: бажання, трохи терпіння, трохи вільного часу, любов до дітей та своєї роботи. Адже сучасної дитини не можна виховати без сучасних комп'ютерних технологій. Цього вимагає час. А педагог завжди повинен йти в ногу з часом, вловлюючи найменші зміни в суспільстві. Діти легше йдуть на контакт, якщо в класному керівнику вони бачать грамотну, сучасну людини, яка вміє використовувати всі прогресивні технології.

Виховні функції в школі виконуються усіма педагогічними працівниками, але головна роль у вирішенні завдань виховання підростаючого покоління відводиться класному керівникові. Від успішності його роботи залежить рівень вихованості учнів і міжособистісні відносини в класному колективі. Мета діяльності класного керівника - це створення умов для самореалізації і саморозвитку особистості учня, його успішної самореалізації в суспільстві. Але для того, щоб дитина вірила у щирість слів вчителя, самому класному керівникові необхідно саморозвиватися  і самореалізовуватися в суспільстві та оволодівати новими інформаційними технологіями. Використання ІКТ в педагогічній роботі – це один із способів самоствердження та самореалізації в шкільному колективі.

Застосування інформаційно-комунікаційних технологій в галузі освіти і безпосередньо в діяльності класного керівника нашої школи стало загальною необхідністю.

Розділ ІІ. Сфери застосування та можливості ІКТ

в роботі класного керівника


  1. Електронна документація класного керівника

Розглянемо застосування комп'ютерних технологій на практиці. По-перше, в щоденній роботі класного керівника часто доводиться звертатися до численних і, як правило, неупорядкованих даних про учнів класу, батьків, зайнятості учнів в позаурочний час і т.д. Для того щоб зібрати й упорядкувати дані воєдино, можна використовувати систему управління базами даних Microsoft Access. Всі необхідні дані про учнів та їх батьків вносять в таблиці і за необхідності складаються різні звіти, виконуються запити, гіперпосилання на інші документи, імпорт даних та інше.

Виставлення поточних оцінок, ведення журналу пропусків, здача і перевірка щоденників, моніторинг успішності по півріччях і за рік можуть формуватися за допомогою електронних таблиць Microsoft Excel. Кожен класний керівник у своїй роботі користується різними діагностиками, які вимагають великих витрат часу на обробку та аналіз. Дані звіти можуть формуватися за допомогою електронних таблиць Microsoft Excel. Електронні таблиці дозволяють наочно представити результати обробки анкет, діагностик за допомогою графіків і діаграм. Такі наочні результати анкетування цікаві не тільки учням, а й батькам. В Excel зручно використовувати шаблони для автоматичного підрахунку балів при проведенні заходів змагального типу (різноманітні конкурси з виставленням оцінок журі).

Розробка електронних учнівських портфоліо, створення класних мультимедійних альбомів в роботі класного керівника не тільки є актуальною а й надзвичайно затребуваною. Окрім того, на класних годинах використовуються відео лекції, наприклад, присвячені профілактиці алкоголізму, тютюнопаління та наркоманії, методику відновлення зору, пропаганда здорового способу життя та інші.

При підготовці та проведенні позакласних заходів, оформленні класного куточка, разом з учнями класний керівник використовує і інші прикладні програми, такі як програвач Windows Media, графічний редактор Adobe Photoshop, які роблять позакласну роботу яскравою і такою, що запам'ятовується.

Інформаційні технології дозволяють автоматизувати діловодство класного керівника. В комп’ютері створюється і зберігається банк даних необхідної інформації, яку можна кожен рік лише поновлювати, а не створювати заново. Наприклад:


 • План виховної роботи;

 • Соціальний паспорт класу;

 • Психолого-педагогічні характеристики учнів класу;

 • База даних учнів і їх батьків;

 • Анкети учнів;

 • Відомості успішності;

 • Табель успішності;

 • Години спілкування;

 • Методична робота;

 • Матеріали самоосвіти, тощо.

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:and9gcr7tpjandslfsgz_ro-1itpg-kayjorkf-n6_mjvhqlm-d_7vg88w  1. Діагностування та анкетування

Для класного керівника дуже важливо об'єктивно оцінити результати своєї роботи, причому зробити це професійно грамотно, сформулювавши мету і підібравши потрібну дослідницьку методику. Для вивчення результатів виховного впливу використовую наступні методики: моніторинг, діагностика, анкетування. Це дає можливість виявляти здібності дітей, їх позитивні та негативні риси характеру для подальшого коригування.

Кожен класний керівник у своїй роботі користується різними діагностиками, які вимагають великих витрат часу на обробку та аналіз. Він має вивчати індивідуальні особливості учнів та їх розвиток, рівень вихованості класу. В цьому класному керівнику можуть допомогти інформаційні технології. Проведення тестування і підрахунок результатів можна доручити комп’ютерній програмі.

В чому переваги комп’ютерного варіанту порівняно з текстовим представленням інформації про розвиток та вихованість учнів? По-перше, це наглядне представлення інформації, по-друге, при зміні класного керівника потрібно оперативно отримати достовірну інформацію про кожного учня. При складанні плану виховної роботи в класі на наступний рік потрібно враховувати особливості кожної дитини.

В цьому випадку дуже зручно використовувати програму Microsoft Excel, яка дозволяє при введені формул зразу ж підраховувати середній показник учня по різних критеріях, середній показник класу по цих критеріях та знайти значення у відсотках і побудувати діаграми. Таким чином ми отримуємо можливість оперативно отримати інформацію про вихованців та прослідковувати динаміку їх розвитку.

Під час такої роботи рік у рік легко відстежити що відбулося поліпшення чи покращення ситуації в класі. Наприклад, добре простежується динаміка успішності чи якості знань учнів, зміна рівня здоров’я, рівня зайнятості учнів у позаурочний час. За результатами порівняльних діаграм можна зробити висновок і відповідно до нього планувати роботу класного керівника.

Також результати анкетувань та діагностик зручно зберігати і переглядати за допомогою бази даних MSAccess.

http://news.guru.ua/img/1157.jpg  1. Комунікації

Соціальні мережі та електронна пошта дають можливість спілкуватися з учнями та їх батьками у позаурочний час, вирішувати різні питання на відстані. Такий вид роботи дає можливість виховувати в учнів культуру спілкування, навчати безпечної поведінки в мережі. А батьки можуть у будь який час дізнатися про успіхи своїх дітей.

Електронне листування з батьками – письмова форма інформування батьків про успіхи їх дітей. SMS–щоденники дозволяють інформувати батьків про успішність учнів, наприклад, відправляти батькам кожен тиждень табель успішності, а також вирішувати певні питання.SMS – повідомлення дозволяє в оперативному режимі інформувати про щось важливе, наприклад, про дату і час батьківських зборів, про факт порушення дисципліни, відсутність на уроці і т.д. Інтернетконсультації дають змогу батькам через електронну пошту взнати новини класу та школи, поставити запитання класному керівнику, адміністрації.

Під час хвороби учня через мережу Інтернет організовується дистанційне навчання, та консультації. Це дає можливість дитині засвоїти матеріал, пропущений під час хвороби.

Для колективного і особистого спілкування з учнями та батьками можна використовувати чати і форуми, а також гостьову книгу шкільного сайту.


2.4. Позакласні заходи
Інформаційні технології зручно використовувати при проведенні годин спілкування, які відразу для дітей стають цікавішими і кориснішими. Для проведення години спілкування, позакласного заходу я використовую презентацію. Безліч фотографій, відеофрагментів, музики дозволяють зацікавити абсолютно всіх учнів класу. Також учні приймають активну участь у підготовці такого роду заходів. Матеріал для тематичних годин спілкування діти знаходять в Інтернеті, використовуючи пошукові системи, в газетах, літературі та інших джерелах.

Використання ІКТ на виховних заходах сприяє: • розвитку інтересу учня до цього заходу;

 • розвитку вмінь і навиків роботи з інформаційними ресурсами;

 • ефективному керуванню увагою учня;

 • активізації пізнавальної діяльності;

 • формуванню навиків дослідницької роботи;

 • підвищенню інформаційної культури.

Учні набувають досвіду публічних виступів, підвищується самооцінка, так як вміння працювати з комп’ютером є одним із елементів сучасної молодіжної культури.

При підготовці і проведенні позакласних заходів з учнями використовуються такі прикладні програми, як MS Power Point, MS Publisher, графічний редактор Adobe Photoshop, музичні програвачі, тощо, які роблять позакласну роботу яскравою та запам’ятовуючою.

На шкільних святах комп’ютер став незамінним помічником. Всі заходи, на яких вдається використати мультимедійний проектор, музичний супровід, проходять на високому рівні і надзвичайно подобаються дітям. Презентації, відеозаписи і музика стають невід’ємною частиною шкільного життя.

Години спілкування, які проводяться з використанням ІКТ, сприяють розвитку самооцінки учнів, їх знань та навиків, виробляють вміння бачити сильні і слабкі сторони своєї особистості, характеру. Використання ІКТ у виховній роботі надає широкі можливості для реалізації різних проекті. Основні «плюси» у використанні ІКТ: наочність, можливість отримати великий об’єм інформації за малий проміжок часу, доступність і відносно низькі витрати на обладнання.
2.5. Робота з батьками

Нові сучасні технології допомагають не тільки в роботі з дітьми, але й з їх батьками. Часто доводиться відчувати труднощі з проведенням батьківських зборів. Не секрет, що більшість батьків не люблять їх відвідувати. Завжди знаходяться причини, з яких вони не можуть (або не хочуть) бути присутнім. Задача класного керівника – зібрати їх всіх. Є безліч методів для розв’язання цієї проблеми. І однин з них це – використання ІКТ. Використовуючи фото і відеоматеріали з життя класу,презентації з різних тем, пропонуючи діаграми успішності і якості знань, можна зробити батьківські збори яскравою подією. Кожному з батьків вручити «Пам’ятку для батьків», виготовлену у програмі MS Publisher, де записати найважливіші новини та проблеми їхніх дітей та класу. Такі збори усі батьки будуть відвідувати з задоволенням.

Проведені дослідження показали, що відсоток відвідування батьківських зборів значною мірою більший тоді, коли класний керівник максимально використовує інформаційно-комунікаційні технології в підготовці та проведенні даних заходів. Починаючи з друку ЗАПРОШЕНЬ для батьків, підготовки презентацій та відео сюжетів по темі зборів, підготовки «Проспектів для батьків» на різні тематики та закінчуючи створенням відео- або слайд-шоу про життя класу.

З батьками, як і з дітьми корисно проводити анкетування, порівнюючи думки дітей і батьків з різних питань, організовувати педагогічні консультації, проводити індивідуальну роботу з батьками. Для поліпшення взаєморозуміння і взаємодовіри «батько-учень» потрібно залучити батьків до життя класу і школи.

Отже при роботі з батьками ІКТ можна використовувати у таких напрямках:


 • для комунікацій;

 • для проведення батьківських зборів;

 • для анкетування;

 • для створення бази даних.

  1. Методична робота

Кожен педагог, який бере на себе функції класного керівника, має бути готовим до змін, що відбуваються в системі освіти, здатним сміливо приймати педагогічні рішення, виявляти ініціативу, творчість. Немає сумніву, що проблему ефективності, результативності педагогічного процесу можна розв'язати лише за умови забезпечення високої компетентності та професійної майстерності кожного педагога, його здатності до інноваційної діяльності. Якість, результати навчально-виховного процесу школи залежать передусім від учителя, його теоретичної підготовки, педагогічної та методичної майстерності.

Підвищенню фахової підготовки педагогічних кадрів у школах сприяє спеціальна методична робота, яка збагачує їх педагогічними знахідками. Учитель використовує ІКТ при підготовці виступів на педагогічних радах, засіданнях методичних об’єднань, для проведення семінарів і творчих нарад, а також для узагальнення власного досвіду. Комп’ютер – незамінний помічник при підготовці до різноманітних конкурсі. Інтернет дає змогу обмінюватись власним досвідом. Велика кількість педагогічних конкурсів у мережі дає можливість учителю показати свою фахову майстерність. Така діяльність сприяє підвищенню освітнього та кваліфікаційного рівня учителя, оновлення його професійних та загальноосвітніх знань.

http://thumbs.dreamstime.com/thumb_344/1229364653omys7o.jpg

Розділ ІІІ. Переваги використання ІКТ

Науково-технічний прогрес на протязі останніх десятиліть активно проникає в усі сфери людської діяльності, в тому числі і в освітню. Сучасні інформаційні технології покликані допомогти орієнтуватися в безкінечному потоці інформації, і головне, економії часу. Оволодівши комп’ютером, класний керівник володіє потужним інструментом, який допомагає йому провести цікаву виховну годину, проілюструвати наочним матеріалом будь який виступ на семінарі, педагогічній раді, батьківських зборах. Впровадження ІКТ у позаурочну діяльність – це підвищення інтересу багатьох підлітків, і саме цей ресурс необхідно використовувати для активізації виховної роботи в нових умовах.

Визначимо позитивні моменти використання ІКТ в навчально-виховному процесі:


 • Підвищення рівня мотивації навчання;

 • Створення умов для реалізації творчого потенціалу учня;

 • Виховання комп’ютерної культури;

 • Психологічна підготовка дітей до «інформаційного» віку.

Таким чином, використання інформаційно-комунікаційних технологій дозволяє підійти до питання організації виховного процесу з якісно нового боку. Використання ІКТ суттєво полегшує роботу класного керівника по веденню шкільної документації, а це означає, що залишається більше часу для роботи з учнівським колективом. З допомогою ІКТ класний керівник може готувати різноманітні матеріали для проведення виховних заходів, батьківських зборів, виступів на засіданнях методичних об’єднань та педагогічних радах. ІКТ дозволяють урізноманітнити форми роботи з учнями, зробити їх більш творчими. Використання ІКТ багато в чому спрощує процес спілкування з учнями та їх батьками.

Використання інформаційних технологій і їх застосування залежить від чіткого уявлення, де і з яким ступенем ефективності вони можуть бути застосовані. Визначимо критерії ефективності використання комп’ютера в роботі класного керівника: • Економія (зменшення матеріальних і часових ресурсів);

 • Компактність (можливість накопичувати інформацію на електронних носіях, виключаючи накопичення папок з інформаційним матеріалом);

 • Наочність (особливість ілюстрованого оформлення матеріалів і заходів)

 • Можливість проведення моніторингу (економна і ціленаправлена і індивідуальна діагностика і форма вивчення особистості учня через тести та анкети);

 • Можливість творчого розвитку особистості учня, його ініціативи, самореалізації і самодіяльності через індивідуальну роботу.

Отже, основними цілями впровадження ІКТ в роботу класного керівника є:

 • Залучення учнів і їх батьків в побудову єдиного інформаційного простору для організації ефективної взаємодії учителі, учнів та батьків;

 • Формування у школярів світогляду відкритого інформаційного суспільства, підготовка членів інформаційного суспільства;

 • Формування відношення до комп’ютера, як до інструменту для спілкування, навчання, творчості;

 • Розвиток творчого, самостійного мислення школярів, формування вмінь і навиків самостійного пошуку, аналізу і оцінки інформації, оволодіння навиками використання інформаційних технологій;

Сьогоднішній розвиток нашої цивілізації відбувається внаслідок впливу сучасних інформаційних і телекомунікаційних технологій на економіку, науку, культуру, державу та освіту. Тому на сучасну школу покладено нові вимоги – швидко та якісно засвоювати не тільки накопичені знання та величезну кількість інформації із здобутків минулого, а й сучасні знання та нову інформацію. Виконати ці завдання без сучасних можливостей ІКТ неможливо.Висновок

Для прийняття обґрунтованих і ефективних рішень у виробничій діяльності, в управлінні економікою і в політиці сучасний фахівець повинен уміти за допомогою комп'ютерів і засобів зв'язку одержувати, накопичувати, зберігати й обробляти дані, представляючи результат у вигляді наочних документів. В даний час будь-яка установа потребує комп'ютеризації своєї діяльності і перехід від роботи з паперовими носіями до роботи з електронними носіями.

Про своєчасність та актуальності аналізованої проблеми свідчить той факт, що більшу частину свого часу адміністратори закладів і вчителі витрачають на оформлення різної документації та звітів. Класному керівнику необхідно зберігати і використовувати безліч різної документації потрібної для ефективної роботи.

Маючи досвід роботи класного керівника можу з впевненістю сказати, що використання ІКТ в виховній роботі створює такі умови у колективі, при яких більше використовуються потенціальні особливості, викликає у дитини внутрішню позитивну реакцію і збуджує її власну активність у роботі над собою, здійснює більш ефективний і формуючий вплив на неї. Особливості виховання є не лише у знаннях психології, педагогіки і методики, а й у організації пізнавального інтересу учнів до поставленої проблеми. Буде інтерес – буде і результат.

Виховання - процес "живлення душі і серця" - неможливо відокремити від навчання. Процес інформатизації школи приносить нові технологічні рішення і нові проблеми. На перше місце ставиться формування надпредметних (загальнонавчальних) умінь і навичок, в тому числі - інформаційно-комунікаційних компетенцій.

Впровадження ІКТ в практику істотно "оживило" освітній процес і вдосконалило діяльність учасників даного процесу. В сучасному суспільстві, я думаю, багато хто зі мною погодиться, навчати дітей легше ніж виховувати. Процес виховання вимагає більш тонкого підходу до дитини і це процес постійної творчості. Сучасний класний керівник повинен знати і вміти визначати реальний рівень духовного, соціального, психічного, фізичного розвитку учнів класу, прогнозувати результат своєї діяльності, обирати із уже відомих, конструювати або виробляти єдину виховну технологію, яка б забезпечила особистісне зростання вихованців. Я вважаю, що у вирішенні сучасних виховних завдань значну роль відіграють інформаційно-комунікаційні технології. Саме ці технології покликані зблизити класного керівника та учня та забезпечити тісний зв’язок вчителя з класним колективом. Комп’ютер в сучасному вихованні стає засобом поширення і обміну інформацією між учнем та учителем, і розвиває в дитини підвищений інтерес до оточуючого світу.

Сьогодні відчувається нагальна потреба у використанні сучасних технологій у творчій роботі класного керівника в школі. Він мусить перебувати в епіцентрі інноваційної діяльності освітньої установи. Від класного керівника чекають роботи, наповненої новим змістом, новими технологіями проектування виховного процесу. Тільки за умови, якщо виховний вплив викликає у особистості внутрішню позитивну реакцію і збуджує її активність у роботі над собою, він здійснює вплив на неї, ефективний і формуючий.

На закінчення хочеться сказати, що класний керівник повинен рости і рухатися вперед разом зі своїми учнями, йти в ногу з часом. А час вимагання знань та вмінь використовувати інформаційно-комунікаційні технології у своїй роботі. Сучасну дитину не можливо виховати без використання у навчанні та вихованні новітніх комп'ютерних технологій.
Список використаних джерел
 1. Закон України Про Національнупрограмуінформатизації // ВідомостіВерховної Ради України. – 1998. – № 27/28.

 2. ІнформаційнезаконодавствоУкраїни:зб. законодавчихактів. У 6 т.Т. 1. ІнформаційнезаконодавствоУкраїни / за заг. ред. Ю. С. Шемшученка,І. С. Чижа. – К. :Юридична думка, 2005. – 411 с.

 3. Інформаційно-телекомунікаційнітехнології в сучаснійосвіті: досвід,проблеми, перспективи : зб. наук.пр. / редкол.: М. М. Козяр, І. А. Зязюн,Н. Г. Ничкало ; АПН України, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти. – Л.,2006. – 634 с.

 4. Посадовіобов’язкикласногокерівника – догма чипростір для творчості Ж-л «Класномукерівнику. Усе для роботи», №1(25) – 2011.

 5. Нурєєва О.С., Скворчевська О.В. Іміджкласногокерівника. – Харків, видавничагрупа «Основа», 2007. – 173 с.

 6. Омельченко Л.П. Настільна книга класногокерівника. – Харків, видавничагрупа «Основа», 2007. – 286 с.

 7. Корнієнко М.М., Іванова І.Д. Інформатика. Базиданих. СУБД MsAccess- Харків, видавництво «Ранок», 2009. – 48 с.

 8. Інформатика та інформаційнітехнології в навчальних закладах: Науково-методичний журнал. – К.: ОсвітаУкраїни, 2006.

 9. Інформатика: Всеукраїнськевидання для вчителів. – К.: Шкільнийсвіт, 2006.

 10. Інформатика: Комп’ютернатехніка. Комп’ютернітехнології. — Посіб. / За ред. О.І. Пушкаря. — К.: Видавничий центр “Академія”, 2001. — 696 с.

 11. Інформатика: Навч. посібн. для 10-11 кл. середн. загальноосвітн. шкіл / І.Т. Зарецька, Б.Г. Колодяжний, А.М. Гуржій, О.Ю. Соколов. — Х.: Факт, 2001. — 496 с.

 12. Інформаційнітехнології в навчанні. – К.: Видавничагрупа ВНV, 2006. – 240 с.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал