Підготовка до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження або позбавлення волі на певний строк, у тому числі неповнолітніх



Pdf просмотр
Сторінка7/17
Дата конвертації25.12.2016
Розмір3.6 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   17
54
Крім того, орган праці та соціального захисту населення сповіщає установу виконання покарань про прибуття або неприбуття особи, яка направлялась до спеціалізованої установи для звільнених осіб, до цієї установи.
2.2.3. Запобігання поширенню інфекційних захворювань
Одним зважливих питань для осіб, які відбувають покарання, готуються до звільнення чи звільнились з місць позбавлення воліє їх стан здоров’я.
Засуджені хворіють націлу низку різноманітних захворювань, утому числі інфекційні, що становлять загрозу для оточуючих, зокрема туберкульоз. З метою запобігання поширенню випадків інфекційних захворювань, зокрема туберкульозу, органи праці та соціального захисту населення при надходженні до них інформації від органів охорони здоров’я про засуджених (узятих під варту) осіб, які звільняються і мають хворобу за кодами А15–А19 згідно з міжнародною класифікацією хвороб та проблем, пов’язаних зі здоров’ям (додаток 32 Порядку взаємодії установ виконання покарань та суб’єктів соціального патронажу під час підготовки до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, повідомляють про них заклади для бездомних осіб та спеціалізовані установи для звільнених осіб.
Володіння зазначеною інформацією дасть можливість працівникам установ та закладів направляти до відповідних медичних закладів звільнених осіб, які звернулись до них самостійно та мають хворобу за кодами А15-А19, що у свою чергу убезпечить мешканців та працівників вищезазначених закладів та установ від інфікування. Крім того, при зверненні до органів праці та соціального захисту населення звільненої особи, яка згідно з чинним законодавством має право на влаштування до спеціалізованих установ для звільнених осіб або закладу для бездомних осіб, орган праці та соціального захисту населення повинен вимагати від неї результати профілактичного медичного огляду на туберкульоз або довідку протитуберкульозного закладу про стан здоров’я та можливість перебування у колективі. У разі відсутності зазначених документів, таких осіб варто направити до протитуберкульозних закладів.
У разі звернення до органу праці та соціального захисту населення, спеціалізованої установи для звільнених осіб або закладу для бездомних осіб звільненої особи, хворої на заразну форму туберкульозу, втому числі соціально дезадаптованої, орган праці та соціального захисту населення направляє її до протитуберкульозного закладу для взяття на облік та інформує про це органи охорони здоров’я та органи внутрішніх справ Порядок розміщено у Додатку А даного посібника.

55
II
Підготовка до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження або позбавлення волі на певний строку т.ч. неповнолітніх
Основні завдання та зміст діяльності органів та установ, які беруть участь у підготовці засуджених до звільнення
2.3.
Центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
2.3.1. Визначення потреб засудженого ЦСССДМ
у реалізації заходів з підготовки до звільнення
Визначення потреб засудженого у реалізації заходів з підготовки до звільнення розпочинається після отримання повідомлення з установи виконання покарань про звільнення дитини або молодої особи.
До звільнення особи спеціалісти центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді:
• здійснюють соціальне інспектування місця, в якому має намір проживати особа після звільнення, проводять оцінку потреб з урахуванням інформації, наданої установою виконання покарань;
• визначають необхідність залучення інших суб’єктів соціальної роботи з сім’я- ми, дітьми та молоддю до процесу підготовки засудженого до звільнення ідо проведення роботи з ним після звільнення;
• з’ясовують можливість реєстрації звільненого за вказаною адресою;
• повідомляють рідним та близьким засудженого про адресу центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, допомогу, яку він надає;
• надають іншу інформацію, в межах компетенції, за запитом близьких, родичів. Соціальне інспектування місця, в якому має намір проживати особа після звільнення, здійснюється відповідно до Порядку здійснення центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді соціального інспектування сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах, затвердженого наказом Мінсім’ямолодьспорту від
27.05.2010 № 1480. До складу комісії для здійснення соціального інспектування, у разі повернення з місця позбавлення волі неповнолітнього, необхідно залучати фахівця служби у справах дітей.
Під час соціального інспектування важливо:
• визначити стан житлового приміщення та можливість повернення до нього засудженого, з’ясувати потребу у проведенні ремонтних робіт, реструктуризації боргів за комунальні послуги;
• зробити оцінку мережі соціальних контактів засудженого вивчити його соціальне оточення, утому числі соціально-значимих в його житті людей з’я- сувати наявність сформованих стосунків між членами сім’ї та засудженим, характер цих стосунків, можливість їх відновлення (якщо стосунки не підтримуються визначити коло осіб, до яких можна звернутися за допомогою та підтримкою після звільнення засудженого;
• з’ясувати рівень освіти засудженого, стан здоров’я, наявність статусу дити- ни-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, особи з її числа, наявність досвіду перебування в інтернатних закладах, в установах виконання покарань в минулому.
Підготовка до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження або позбавлення волі на певний строку т.ч. неповнолітніх
Основні завдання та зміст діяльності органів та установ, які беруть участь у підготовці засуджених до звільнення
II
56
Використання методів при визначенні потреб засудженого у реалізації заходів з підготовки до звільнення залежить від відповідних ресурсів та можливостей. Серед них можуть бути:
• інтерв’ю/бесіда з засудженим;
• інтерв’ю/бесіда з працівниками закладу, в якому навчався, виховувався отримувач послуг (вихователями, класним керівником, лікарем тощо, або членами сім’ї, в якій проживав;
• інтерв’ю/бесіда з особами із соціального оточення отримувача послуг (родичами, сусідами тощо);
• вивчення та аналіз документів.
У результаті соціального інспектування має бути визначена можливість повернення засудженого доданого житлового приміщення та визначено зміст заходів з підготовки до звільнення у частині встановлення (відновлення) та підтримки стосунків з соціальним оточенням;
• оформлення (відновлення) необхідних документів;
• реалізації права на житло, майно, отримання роботи, влаштування на навчання;
• набуття та закріплення навичок проживання в громаді.
Крім зазначеного, необхідно визначити потреби членів сім’ї засудженого у їх підготовці до його повернення, особливо у випадках розірваних зв’язків. При визначенні потреб доцільно з’ясувати:
• рівень родинних стосунків;
• шляхи підтримки стосунків під час перебування засудженого у місцях позбавленні волі (листування, організація зустрічей або стосунки не підтримувались);
• чи володіють члени сім’ї інформацією щодо емоційного стану засудженого, його очікувань та планів після звільнення з місця позбавлення волі;
• чи готові вони надати йому допомогу та підтримку після звільнення.
З урахуванням зазначеного, необхідно з’ясувати якої допомоги та підтримки потребують члени сім’ї. Це може бути особливо актуально у випадках, коли вони неготові до прийняття в родину звільненого з місця позбавлення волі, мають певні страхи та упереджене ставлення щодо нього, давно живуть власним життям тане переймаються його станом, проблемами та потребами. Водночас, слід враховувати, до якої сім’ї планує повернутися засуджений. У випадку перебування цієї сім’ї у складних життєвих обставинах, важливо надати їй необхідну допомогу у їх вирішенні. За результатами проведеної роботи центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді направляються інформаційні листи до установ виконання покарань відносно всіх осіб, які готуються до звільнення. В них зазначається як результат здійснення соціального інспектування, з урахуванням оцінки потреб, такі заходів, вжитих для вирішення проблем, виявлених установою виконання покарань і при здійсненні соціального
інспектування.

57
II
Підготовка до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження або позбавлення волі на певний строку т.ч. неповнолітніх
Основні завдання та зміст діяльності органів та установ, які беруть участь у підготовці засуджених до звільнення
2.3.2. Зміст соціальних послуг
Одним із основних завдань центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молодіє соціальне обслуговування дітей та молоді, які вийшли з місць позбавлення волі у зв’язку з відбуттям строку покарання, звільненням від відбування покарання з випробуванням або умовно-достроково.
Надання соціальної допомоги зазначеній категорії отримувачів послуг передбачає допомогу в оформленні документів, налагодження соціальних зв’язків, допомогу в отриманні житла, влаштування на навчання, сприяння у працевлаштуванні та отриманні реєстрації та інших заходів з урахуванням їх потреб. Зазначені заходи реалізуються вході надання соціально-педагогічних, соціально-медичних, психологічних, юридичних, інформаційних послуг та забезпечення, за необхідності, їх соціального супроводу з метою надання комплексної допомоги у вирішенні проблем.
Як свідчить практика, враховуючи потреби звільнених дітей та молоді, зміст соціальних послуг може бути наступним:
• направлення до центру соціально-психологічної допомоги, соціального центру матері та дитини, соціального гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, або іншого закладу соціального обслуговування. Особам, які звільнилися з установ виконання покарань і не мають жилої площі, по прибутті до обраного місця проживання, може бути надано місце для тимчасового проживання в будинках нічного перебування, центрах реінтеграції, соціальних готелях, центрах соціальної адаптації, спеціальних будинках-інтер- натах, інших закладах соціального обслуговування, створених органами виконавчої влади або місцевого самоврядування та недержавними організаціями;
• надання допомоги у забезпеченні одягом, взуттям, гігієнічними наборами, продуктами харчування у проведенні медичного обстеження, в організації лікування, розвитку навичок піклування про своє здоров’я; у плануванні бюджету у виготовленні (поновленні) документів, в оформленні й отриманні державних виплат, пільг щодо підтримки або відновлення (встановлення) стосунків з рідними, друзями, соціальним оточенням щодо здобуття отримувачами послуг професійної освіти, роботи, утримання на робочому місці у реалізації та захисті житлових, майнових праву вирішенні конфліктних ситуацій, розв’язанні спорів;
• направлення на проходження програми реабілітації, ресоціалізації;
• планування та створення умов для майбутнього влаштування у громаді після виходу з місць позбавлення волі;
• організація тренінгів, навчальних занять з підготовки та розвитку навичок соціалізації, а саме розвиток комунікативних навичок, утому числі висловлювання власної думки уникнення та розв’язання конфліктів ведення домашнього господарства, формування домашнього бюджету організація змістовного дозвілля тощо ведення безпечного способу життя репродуктивного здоров’я; самопредставництва; відстоювати свої права та діяти в межах правового поля та відповідальності тощо;
• організація груп взаємодопомоги та взаємопідтримки.
Підготовка до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження або позбавлення волі на певний строку т.ч. неповнолітніх
Основні завдання та зміст діяльності органів та установ, які беруть участь у підготовці засуджених до звільнення
II
58
2.3.3. Здійснення заходів із ресоціалізації та адаптації
Підготовку до звільнення дітей та молоді з установ виконання покарань здійснює центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за місцем проживання, адресу якого вказала особа, яка звільняється. Здійснення заходів з побутового та трудового влаштування засуджених, а також адаптації їх до проживання в громаді має розпочинатись на етапі підготовки до звільнення та продовжуватись після звільнення. У випадку реалізації заходів на етапі підготовки до звільнення важливо створити умови для залучення членів сім’ї засудженого до вирішення питань, що сприятимуть його успішній ресоціалізації. У разі підготовки до звільнення засудженого до 18 років, до процесу визначення необхідних для його соціалізації заходів доцільно залучити службу у справах дітей або винести це питання на розгляд комісії з питань захисту прав дитини.
Перед звільненням засудженого з місця позбавлення волі важливо поінформувати його про:
• послуги, які він може отримати у громаді та організації, які їх надають, втому числі благодійні, релігійні та громадські організації;
• зміни, що відбулися у суспільстві (економічні, політичні, зміни, що відбулися в громаді (розвиток інфраструктури, підприємства, які функціонують, наявність ресурсів для забезпечення освітніми, медичними послугами, житлом, утому числі тимчасовим);
• про стан сім’ї, за відсутності підтримки контактів.
Після звільнення, подальша робота здійснюється за умови його (її) звернення або звернення батьків/осіб, які їх замінюють, до центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді по допомогу. Для здійснення соціального обслуговування центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді можуть залучати об’єднання громадян, підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, утому числі благодійні організації, а також волонтерів та окремих громадян. З урахуванням потреб звільненого та членів його сім’ї визначається необхідність взяття його під соціальний супровід або сім’ї, до якої він повернувся, чи надання певних видів соціальних послуг. Перед початком роботи зі звільненим, проводиться оцінка його стану, визначаються потреби.
Важливо зібрати та проаналізувати відомості про:
• емоційно-психологічних стан отримувача послуг;
• фізичний стан, потребу у лікуванні, догляді;
• фінансову ситуацію;
• особисту безпеку (особливо у разі підтримки стосунків з особами, які втягнули у злочинну діяльність);

59
II
Підготовка до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження або позбавлення волі на певний строку т.ч. неповнолітніх
Основні завдання та зміст діяльності органів та установ, які беруть участь у підготовці засуджених до звільнення
• потребу у захисті прав, представництві інтересів;
• залученість значимих в його житті людей до розв’язання проблем;
• наявні ризики (враховуючи ризик проявів насильства збоку звільненого, створення небезпеки для себе й оточення);
• можливість вести самостійний спосіб життя (наявність знань та навичок щодо формування стосунків, організації побуту, догляду за житлом, формування бюджету, організації вільного часу, дозвілля, формування відносин з органами влади, державними установами і організаціями, збереження здоров’я, розвитку та підтримки соціальних контактів тощо);
• потребу у залученні додаткових спеціалістів.
Отримувач послуг, члени його родини/піклувальник мають бути поінформовані про результати оцінювання. При цьому важливо зробити аналіз сильних сторін, які можна використати при проведенні роботи зі звільненим.
За результатами проведеного оцінювання спільно з отримувачем послуг, членами його родини/піклувальником, визначається перелік заходів, які необхідно вжити та формується план роботи. При складанні плану роботи враховуються побажання отримувача послуг, членів його родини/піклувальника щодо шляхів надання допомоги, умов співпраці, можливостей залучення додаткових спеціалістів. Доречним буде передбачити також у плані певні заходи для запобігання ризикам у щоденному житті звільненого, особливо у випадках схильності до проявів агресії, насильства.
Для надання допомоги в соціалізації отримувача послуг центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді:
• звертається до органів місцевої влади і самоврядування щодо вирішення питання житла, постановки на квартирний облік, поновлення права на житло, погашення заборгованості за комунальні послуги тощо вирішує питання, за наявності підстав, отримання державних гарантій (якщо такі є для окремих соціально-вразливих категорій громадян – пенсій, пільг, встановлення інвалідності);
• організовує, за потреби, надання юридичної допомоги у реалізації та захисті житлових та майнових прав отримувача послуг;
• здійснює представництво інтересів отримувача послуг в ситуації необхідності надання йому допомоги у вирішенні питань в органах державної влади, втому числі в ситуації, коли отримувач послуг з певних причин переживає труднощі у відстоюванні своїх прав або при спілкуванні з представниками різних підприємств, організацій, структур, закладів;
• працює з родиною і значимим оточенням отримувача для відновлення і підтримки соціальних зв’язків;
• надає підтримку після звільнення з місця позбавленні волі як звільненому, такі членам його сім’ї;
Підготовка до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження або позбавлення волі на певний строку т.ч. неповнолітніх
Основні завдання та зміст діяльності органів та установ, які беруть участь у підготовці засуджених до звільнення
II
60
• допомагає отримувачу послугу встановленні/відновленні та підтримці стосунків з рідними, друзями та іншими особами, які відіграють важливу роль в його житті;
• консультує з питань ведення домашнього господарства, планування сімейного бюджету;
• розвиває та підтримує навички самообслуговування, самопредставництва, спілкування, формування стосунків, безпечної поведінки, ведення здорового способу життя;
• залучає отримувача послуг до участі у тренінгах з розвитку навичок, необхідних у самостійному житті;
• надає допомогу у здобутті/завершенні освіти, профорієнтації, працевлаштуванні;
• надає допомогу в оформленні та отриманні державних соціальних допомог, необхідних документів.
Відповідно до видів і змісту соціальних послуг, визначених у Законі України Про со-
ціальні послуги”, та враховуючи потреби дітей та молодих осіб, звільнених з місць позбавлення волі, заходи з їх подальшої ресоціалізації та адаптації мають здійснюватись за такими напрямами.
I) Соціально-психологічна підтримка, що передбачає:
• формування стереотипів позитивної поведінки;
• розвиток вміння братина себе відповідальність та усвідомлювати значення і наслідки своїх вчинків;
• стимулювання розвитку позитивних рис характеру;
• формування впевненості в собі та адекватної самооцінки;
• набуття навичок планування власного майбутнього, усвідомлене ставлення до власного майбутнього.
II) Допомога в організації навчання:
• надання отримувачу послуг інформації про професії, які є актуальними у територіальній громаді та можливості здобуття освіти, перекваліфікації;
• визначення зацікавлень отримувача послуг та надання допомоги у виборі професії, виборі навчального закладу. Для надання допомоги у виборі професії доцільно звернутись до місцевої служби зайнятості щодо проведення професійної орієнтації звільненого;
• підтримка отримувача послуг під час його вступу до навчального закладу, надання допомоги у направленні на підготовчі курси. За необхідності, доцільно організовувати індивідуальні заняття з різних предметів та залучати до їх проведення викладачів або волонтерів, які мають відповідну професійну підготовку;
• підтримка під час навчання з метою уникнення втрати місця навчання.

61
II
Підготовка до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження або позбавлення волі на певний строку т.ч. неповнолітніх
Основні завдання та зміст діяльності органів та установ, які беруть участь у підготовці засуджених до звільнення
III) Допомога у працевлаштуванні передбачає:
• надання інформації про призначення та функції центрів зайнятості, молодіжних бірж праці, кадрових агенцій;
• аналіз наявних вакансій та визначення можливостей працевлаштування допомога у постановці на облік в центр зайнятості;
• консультування щодо особливостей проходження співбесіди, презентації своїх професійних знань та умінь;
• організація стажування на підприємствах, в установах, організаціях з метою подальшого працевлаштування;
• надання допомоги у влаштуванні на оплачувані громадські роботи;
• підтримка під час адаптації на робочому місці з метою утримання на ньому. Для організації такої підтримки можна залучати профспілкові комітети, домовлятись про перебування досвідченого працівника у ролі наставника на період адаптації отримувача послуг на робочому місці.
IV) Допомога у вирішенні юридичних питань, що надається шляхом:
• консультування з питань трудового, житлового, цивільного, сімейного законодавства України, прав, свобод та обов’язків, передбачених законодавством;
• надання допомоги у складанні офіційних документів (запитів, звернень тощо);
• захисту прав та інтересів у різних установах, організаціях, службах, закладах.
До надання допомоги доцільно залучати фахівців з юридичних питань. За необхідності вирішення питань захисту прав та інтересів отримувачів послуг віком до 18 років, необхідно долучати відповідну службу у справах дітей.
V) Допомога у підтримці, розвитку стосунків з соціальним оточенням
З метою надання допомоги у підтримці, відновленні або встановленні та розвитку стосунків з соціальним оточенням:
• здійснюється збір інформації про соціальне оточення отримувача, особливо про значимих для нього людей, втому числі їх контактної інформації;
• проводяться зустрічі з особами, які належать до соціального оточення, особливо з рідними та значимими людьми;
• визначаються наявні ресурси та можливості у відновленні або встановленні стосунків, їх розвитку та підтримці, втому числі готовність осіб з соціального оточення та самого отримувача послуг організовуються зустрічі, телефонні розмови, листування отримувача послуг з особами, які належать до соціального оточення.
Підготовка до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження або позбавлення волі на певний строку т.ч. неповнолітніх
Основні завдання та зміст діяльності органів та установ, які беруть участь у підготовці засуджених до звільнення
II
62
2.4.
Інші установи, заклади та організації, що забезпечують
надання допомоги з підготовки до звільнення
та підтримку звільненим особам
З метою забезпечення комплексного підходу у створенні умов для ресоціалізації та соціальної адаптації звільнених дітей та молодих осіб з місць позбавлення волів Законі України Про соціальну адаптацію осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, визначається перелік органів, установ та організаційна які покладається здійснення заходів соціального патронажу та їх функції.
Задля врегулювання взаємодії установ виконання покарань та суб’єктів соціального патронажу під час підготовки до звільнення осіб, які відбувають покарання, наказом Міністерства юстиції України, Міністерства соціальної політики України, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту, Міністерства охорони здоров’я, Міністерства внутрішніх справ від 28.03.2012 № 478/5/180/375/212/258 затверджено Порядок взаємодії установ виконання покарань та суб’єктів соціального патронажу під час підготовки до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк.
21
У зазначеному порядку визначено алгоритм дії суб’єктів соціального патронажу щодо сприяння у відновленні в соціальному статусі звільнених осіб та повернення їх до самостійного життя у суспільстві.
Також на сьогоднішній день діє наказ Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства транспорту та зав’яз- ку України, Міністерства внутрішніх справ України, Державного департаменту України з питань виконання покарань від 14.06.2006 № 1983/388/452/221/556/596/106 Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів соціальної роботи із сім’ями, які опинились у складних життєвих обставинах, в якому визначено функції кожного із суб’єктів щодо організації та здійснення соціальної роботи з сім’ями з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах і не в змозі подолати їх самостійно, утому числі у зв’язку з перебуванням когось з її членів у місцях позбавлення волі.
Перелік служб, установ та організацій, які можуть бути залучені до надання допомоги в процесі підготовки засуджених до звільнення, а також соціальної адаптації звільнених дітей та молодих осіб (Таблиця у

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   17


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал