Підготовка до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження або позбавлення волі на певний строк, у тому числі неповнолітніхPdf просмотр
Сторінка12/17
Дата конвертації25.12.2016
Розмір3.6 Kb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
Притулок для
дітей
У притулках для дітей тимчасово розміщуються діти віком від 3 до 18 років, які опинились у складних життєвих обставинах протягом часу, необхідного для їх подальшого влаштування, але не більш як 90 діб. Основним завданням притулків для дітей є соціальний захист дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, залишили сім’ї, навчальні заклади створення належних житлово-побутових і психолого-педагогічних умов для забезпечення нормальної життєдіяльності дітей, надання їм можливості навчатися, працювати та змістовно проводити дозвілля. Діти, які перебувають у притулку, навчаються в навчальних закладах системи загальної середньої освіти або за індивідуальними навчальними програмами.
Підготовка до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження або позбавлення волі на певний строку т.ч. неповнолітніх
Додатки
106
Органи, служби,
заклади
Зміст роботи
Центр соціально-
психологічної
реабілітації дітей
Центр соціально-психологічної реабілітації дітей (далі – Центр) – заклад соціального захисту, що створюється для тривалого (стаціонарного) або денного перебування дітей віком від 3 до 18 років, які опинились у складних життєвих обставинах, надання їм комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допо- моги.
Основними завданнями центрує надання дітям комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги проведення психолого-педагогічної корекції з урахуванням індивідуальних потреб кожної дитини створення умов для здобуття дітьми освіти з урахуванням рівня їх підготовки сприяння формуванню у дітей власної життєвої позиції для подолання звичок асоціальної поведінки здійснення трудової адаптації дітей з урахуванням їх інтересів та можливостей розроблення рекомендацій з питань соціально-психоло- гічної адаптації дітей для педагогічних та соціальних працівників і батьків. Центр може мати такі структурні підрозділи відділення соціальної, психологічної та педагогічної діагностики і реабілітації лікувально-профілактичне відділення юридичну службу службу Телефон довіри для дітей інші структурні підрозділи, діяльність яких пов’язана з соціально-психоло- гічною реабілітацією дітей. Відділення соціальної, психологічної та педагогічної діагностики і реабілітації аналізує стан педагогічної занедбаності дитини, надає соціально-психологічну допомогу, сприяє органам опіки та піклування у подальшому влаштуванні дітей, проводить роботу щодо встановлення місця проживання батьків, родичів, опікунів (піклувальників) дитини тощо.

107
Підготовка до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження або позбавлення волі на певний строку т.ч. неповнолітніх
Додатки
Органи, служби,
заклади
Зміст роботи
Центр соціально-
психологічної
реабілітації дітей
Лікувально-профілактичне відділення організовує і забезпечує своєчасне надання дітям лікувально-профілактичної допомоги, що передбачає проведення оцінки їх фізичного та психічного розвитку проведення терапії загальних нервово-психічних відхилень здійснення контролю за організацією та режимом харчування в закладі, дотриманням санітарно-епідемічних вимог забезпечення оздоровлення проведення інформаційно-просвітницької роботи серед дітей, батьків, персоналу закладу з питань здорового способу життя. Юридична служба надає дітям, їх батькам, опікунам (піклувальникам, при- йомним батькам та батькам-вихователям консультації з правових питань звертається з клопотанням до відповідних органів, установ та організацій щодо захисту прав та інтересів дітей житлові, майнові права тощо. Служба Телефон довіри для дітей надає телефонні консультації з соціальних, психологічних, педагогічних, правових та інших питань життєдіяльності дітей.
Підготовка до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження або позбавлення волі на певний строку т.ч. неповнолітніх
Додатки
108
Органи, служби,
заклади
Зміст роботи
Будинок нічного
перебування
Будинок нічного перебування (нічліжний будинок) є закладом соціального захисту для ночівлі (розміщення на ніч) бездомних осіб, які не мають житлового приміщення, яке б вони могли використовувати для проживання. Нічліжний будинок утворюється місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, об’єд- наннями громадян, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, реорганізовується та ліквідовується його засновниками.
Метою діяльності нічліжного будинку є зменшення кількості осіб, які ночують на вулиці, шляхом організації їх ночівлі та надання інших видів послуга саме
• соціально-побутових (забезпечення ліжко-місцем, користування душем та пральнею збереження речей та документів психологічних (вивчення соціально-психологічних характеристик особистості за бажанням клієнтів, надання методичних порад юридичних (організаційна допомога клієнтам у відновленні їх документів);
• інформаційних, інших консультативних послуг клієнтам щодо можливості їх реінтеграції працевлаштування тощо.

109
Підготовка до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження або позбавлення волі на певний строку т.ч. неповнолітніх
Додатки
Органи, служби,
заклади
Зміст роботи
Центр
реінтеграції
бездомних осіб
Центр реінтеграції бездомних осіб є закладом соціального захисту, діяльність якого спрямована на поступове повернення особи до самостійного повноцінного життя шляхом надання їй комплексу соціальних послуг з урахуванням індивідуальних потреб. Центр утворюється місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, реорганізовується та ліквідовується його засновниками. Метою діяльності Центрує соціальна реінтеграція бездомних осіб у суспільство, до самостійного повноцінного життя. Враховуючи індивідуальні потреби, Центр надає клієнтам наступні соціальні послуги
• соціально-побутові (харчування користування душем та пральнею збереження речей та документів психологічні (консультації психолога, психодіагностика, психокорекція);
• соціально-педагогічні (допомога в здобутті освіти розробка індивідуальних планів реінтеграції навчання самостійному вирішенню складних життєвих проблем організація дозвілля);
• соціально-медичні (перша медична допомога первинний медичний огляд організація консультації лікаря, направлення у заклади охорони здоров’я за місцем територіального розташування санітарно-гігієнічн ий контроль профілактичні заходи);
• соціально-еко номічні (видача одягу та взуття тощо);
• юридичні (допомога у відновленні паспортів роз’яснення чинного законодавства консультації з питань попередження бездомності тощо);
• послуги з працевлаштування (сприяння у працевлаштуванні соціальний супровід працевлаштованої особи);
• інформаційні (поширення інформації про послуги закладу довідкові і просвітницькі послуги);
• надання тимчасового притулку – денного перебування, короткострокового (до шести місяців, довготривалого понад шість місяців) проживання.
Підготовка до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження або позбавлення волі на певний строку т.ч. неповнолітніх
Додатки
110
Органи, служби,
заклади
Зміст роботи
Центр
реінтеграції
бездомних осіб
До Центру не приймаються особи, які під час звернення перебували у стані алкогольного та/або наркотичного сп’яніння.
У разі зарахування до Центру громадян, які мають туберкульоз в активній стадії, венеричні та гострі інфекційні захворювання, СНІД, онкологічні захворювання III та IV клінічних груп, психічні розлади, нарко- та/або алкозалежність, Центр направляє їх до закладів охорони здоров’я за територіальним розташуванням Центру.
Центр соціальної
адаптації
звільнених осіб
Центр соціальної адаптації звільнених осіб (далі – Центр) є спеціальною соціальною установою, діяльність якої спрямована на поступове повернення осіб, які відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, а також звільнені від подальшого відбування зазначених видів покарань на підставах, передбачених законом, до самостійного загальноприйнятого соціально-нормативного життя в суспільстві, шляхом надання їм соціальних послуг та сприяння в отриманні іншої допомоги з урахуванням індивідуальних потреб.
Основною метою Центрує реінтеграція та соціальна адаптація звільнених осіб.
Для досягнення зазначеної мети Центр:
• створює умови, які сприяють ефективному формуванню особистісних якостей звільнених осіб, зміцненню та відновленню їх соціально-корисних зв’язків, протидіє можливому негативному впливу на цих осіб;
• надає клієнтам соціальні послуги;
• здійснює індивідуально-виховну роботу з клієнтами;
• здійснює соціальний патронаж;
• залучає клієнтів до громадсько-корисної праці, утому числі на створених у Центрі міні-виробництвах;
• вирішує питання з органами управління освітою і наукою, молоддю та спортом, навчальними закладами про підвищення професійно-технічного та загальноосвітнього рівня клієнтів

111
Підготовка до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження або позбавлення волі на певний строку т.ч. неповнолітніх
Додатки
Органи, служби,
заклади
Зміст роботи
Центр соціальної
адаптації
звільнених осіб
• надає допомогу в оформленні необхідних документів для звернення до територіальних органів Державної міграційної служби з метою подальшої реєстрації місця проживання клієнта та оформлення документів, що посвідчують особу. Для успішного вирішення завдань Центр забезпечує роботу з надання таких соціальних послуг:
• соціально-побутові (тимчасове проживання харчування надання одягу, взуття, білизни користування душем та пральнею збереження речей та документів);
• психологічні (психологічні консультації психодіагностика психокорекція; психотерапія);
• соціально-педагогічні (розробка індивідуальних планів соціальної адаптації культурно-масові заходи формування відповідних навичок і вмінь позитивне ставлення до власної особистості навчання самостійному вирішенню життєвих проблем допомога в здобутті освіти
• соціально-медичні (організація первинного медичного огляду та, у разі потреби, надання першої медичної допомоги фізкультурно-оздоровчі заходи направлення до закладів охорони здоров’я за територіальним розташуванням Центру);
• юридичні (допомога в оформленні правових документів, відновленні паспорта консультації та роз’яснення чинного законодавства);
• послуги з працевлаштування (сприяння у працевлаштуванні соціальне супроводження працевлаштованої особи);
• інші соціальні послуги.
Центр надає соціальні послуги громадянам України, іноземцям та особам безгромадянства, які досягли 35 років, постійно проживають на території України і звернулися до Центру протягом шести місяців після звільнення з установ виконання покарань.
Підготовка до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження або позбавлення волі на певний строку т.ч. неповнолітніх
Додатки
112
Органи, служби,
заклади
Зміст роботи
Спостережні
комісії
Спостережні комісії створюються при органах місцевого самоврядування, наприклад, обласних або міських радах. До складу спостережних комісій входять представники установі організацій (керівник виконкому місцевої ради, представники виконавчих органів міської влади, наприклад, управління праці та соціальної політики, лідери відповідних НУО тощо, які водночас зазначені в чинному законодавстві як суб’єкти соціального патронажу звільнених осіб. Робота таких комісій здійснюється у форматі тематичних засідань (наприклад, стан працевлаштування звільнених, моніторингових візитів до СІЗО, виховних і виправних колоній, розташованих на території регіону, організація особистого прийому членами комісій засуджених і звільнених і т.ін.
Основними завданнями спостережних комісій є:
• організація громадського контролю за дотриманням праві законних інтересів засуджених та осіб, звільнених відвід- бування покарання;
• сприяння органам і установам виконання покарань у виправленні і ресоціалізації засуджених та створенні належних умов для їх тримання, залучення до цієї діяльності громадських організацій, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установі організацій незалежно від форми власності та громадян;
• організація виховної роботи з особами, умовно-достроко- во звільненими від відбування покарання, та громадського контролю за їх поведінкою протягом невідбутої частини покарання;
• надання допомоги у соціальній адаптації особам, звільненим від відбування покарання.

113
Підготовка до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження або позбавлення волі на певний строку т.ч. неповнолітніх
Додатки
Органи, служби,
заклади
Зміст роботи
Піклувальні ради
при спеціальних
виховних
установах
Піклувальні ради при спеціальних виховних установах опікуються проблемою соціального захисту засуджених неповнолітніх осіб, дотриманням їх прав та законних інтересів. До складу піклувальних рад входять представники громадських організацій, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установі організацій незалежно від форми власності та громадяни. Членами піклувальних рад не можуть бути особи, які мають непогашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість. Голова піклувальної ради, його заступник та секретар ради обираються на її засіданні. Персональний склад ради оголошується наказом начальника виховної колонії. Всі особи, які входять до складу піклувальної ради, беруть участь у її роботі на громадських засадах. Завдання піклувальних рад надання допомоги спеціальним виховним установам (далі
– виховні колонії) з питань соціального захисту засуджених неповнолітніх осіб сприяння громадським організаціям, органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам і організаціям незалежно від форми власності у вирішенні питань, пов’язаних з поліпшенням становища засуджених неповнолітніх осіб, дотриманням їх праві законних інтересів здійснення заходів, спрямованих на вдосконалення навчально-виховного процесу у виховних колоніях, зміцнення їх матеріально-технічної бази, вирішення питань трудового і побутового влаштування неповнолітніх осіб, звільнених від відбування покарання. Відповідно до покладених завдань піклувальні ради забезпечують розроблення та здійснення у виховних колоніях заходів, спрямованих на поліпшення становища засуджених, формування здорового способу життя подають пропозиції до проектів регіональних (місцевих) програм підтримки діяльності виховних колоній
Підготовка до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження або позбавлення волі на певний строку т.ч. неповнолітніх
Додатки
114
Органи, служби,
заклади
Зміст роботи
Піклувальні ради
при спеціальних
виховних
установах
• взаємодіють з громадськими організаціями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями незалежно від форми власності з питань сприяння діяльності виховних колоній надають допомогу адміністрації виховних колоній у проведенні соціально-виховної роботи із засудженими неповнолітніми особами, організації їх загальноосвітнього та професійно-технічного навчання вживають заходи щодо розширення зв’язків виховних колоній з підприємствами, установами і організаціями незалежно від форми власності з питань зміцнення матеріально-технічної бази цих колоній та залучення засуджених неповнолітніх осіб до суспільно корисної праці сприяють поліпшенню матеріально-побутового та медико-санітарного забезпечення засуджених неповнолітніх осіб, здійсненню оздоровчо-профілактичних заходів організовують шефство членів піклувальних рад, представників громадських організацій і трудових колективів над засудженими неповнолітніми особами, які є сиротами або залишилися без батьківського піклування, вирішують питання про подання їм матеріальної допомоги здійснюють разом з громадськими організаціями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями незалежно від форми власності заходи соціального патронажу стосовно неповнолітніх осіб, звільнених від відбування покарання виконують інші функції відповідно до законодавства. Під час здійснення своїх повноважень піклувальні ради не вправі втручатися в оперативно-службову діяльність виховних колоній.

115
Підготовка до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження або позбавлення волі на певний строку т.ч. неповнолітніх
Додатки
Органи, служби,
заклади
Зміст роботи
Громадські
організації
У наданні звільненим особам соціальної допомоги на добровільних засадах можуть брати участь об’єднання громадян, підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, утому числі благодійні організації, а також окремі громадяни.
Відповідно до ч. 1 статті 25 Кримінально-виконавчого кодексу України за об’єднаннями громадян, релігійними і благодійними організаціями та окремими особами визнається право брати участь у виправленні і ресоціалізації засуджених та проведенні соціально-виховної роботи з ними, надання допомоги органам і установам виконання покарань у порядку, встановленому цим Кодексом та іншими законами України. При цьому зазначені організації є досить значним ресурсом в організації заходів щодо ресоціалізації засуджених та проведенні соціально-виховної роботи з ними. Це стосується також і проведення роботи з особами, які звільнилися з місць позбавлення волі. Громадськими, релігійними та благодійними організаціями створюються центри для соціального обслуговування звільнених з місць позбавлення волі, як цілодобового, такі денного режиму перебування, надаються різні види гуманітарної допомоги, допомога у захисті прав та законних інтересів тощо.
Підготовка до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження або позбавлення волі на певний строку т.ч. неповнолітніх
Додатки
116
Додаток 3
Специфічні риси підлітків та юнаків, схильних до насильницької
і жорстокої поведінки
Агресія, жорстокість, насильство є своєрідним проявом непристосованості підлітка, молодої людини до взаємодії з соціальним середовищем. Жорстокість може виявлятися в бійках при розв’язанні конфліктів, у побитті та знущанні над молодшими, різноманітних формах насильства щодо фізично слабких, невпевнених в собі, позбавлених захисту дітей та дорослих. Агресія щодо молодших стає способом демонстрації власної вікової переваги та фізичної сили. В підлітковому та юнацькому віці гетероагресивна поведінка більшою мірою притаманна хлопцям, але – хоча і значно рідше – спостерігається й у дівчаті може проявлятися у наступних формах:
1) стійка, але неворожа агресія – форма агресивної поведінки, що слугує для захисту потреб дитини, її власності, праві тісно пов’язана із задоволенням особистих бажань, досягненням певної мети
2) ворожа, деструктивна поведінка, що завдає болю оточуючим та має наметі завдання шкоди або знищення чогось (когось) у своєму оточенні.
Гетероагресія – це агресія, спрямована на зовнішній об’єкт: інших людей, живих істот. Крайнім виявом гетероагресії є вбивство, нанесення тяжких тілесних ушкоджень тощо. Частіше за все гетероагресія супроводжується агресивними емоціями, а саме злістю, ненавистю.
Основними формами агресії, з якими фахівцям доводиться стикатися вході корекційної роботи з підлітками та юнаками, є
негативізм, спрямований проти дорослих, який має наметі встановлення власних правил
підозрілість, недовіра до оточуючих людей, яка ґрунтується на переконанні, що вони мають намір зашкодити
фізична гетероагресія – застосування фізичної сили проти іншої особи
вербальна гетероагресія – виявлення своїх почуттів через чвари, глузування, образливі та принизливі висловлювання щодо інших осіб
• аутоагресія – агресія спрямована на себе (самопошкодження, самозвинувачення, спроби самогубства або їх демонстрація).
Агресія старших підлітків щодо дорослих часто має наметі визначення меж дозволеного, є демонстративною і може виявлятися в підкресленому порушенні правил, суперечок з персоналом (нерідко в зухвалій, образливій формі, сутички в присутності дорослих, псуванні майна. При цьому молоді люди уважно спостерігають за поведін-
28
Бэрон Роберт, Ричардсон Д. Агрессия: учеб. пособ. для студ. и аспир. психол. факультетов, а также слушателей курсов психол. дисц. на гуманитарных факультетах вузов РФ. – СПб: Питер, 2000. – с.30.

117
Підготовка до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження або позбавлення волі на певний строку т.ч. неповнолітніх
Додатки кою дорослих причому ситуація загострюється, коли старші реагують роздратовано й гнівливо. Підлітку подобається дратувати таких дорослих (це сприймається як героїчний вчинок, а можливе покарання розцінюється як несправедливе (або, навіть, як нагорода за героїзм).
Підліткова жорстокість є, частіше за все, наслідком загального озлоблення і низької самоповаги, які сформувалися у взаєминах з батьками. Загалом, психологічні риси, характерні для осіб (перш за все) хлопців, що постійно вдаються до насильницьких дій, є наступними:
• дефектний, неадекватний образ себе, втому числі неадекватна самооцінка невідповідна життєвим реаліям – зазвичай занизька, незважаючи навіть на можливу об’єктивну успішність, що призводить до поведінки, спрямованої на її підвищення за рахунок інших осіб) або дисгармонійна (занизька водних сферах та зависока в інших. Такі особи нездатні прийняти себе такими як вони є, з власними перевагами та недоліками, атому намагаються вести себе відповідно до сценарію абстрактного справжнього чоловіка, який є агресивним, грубим, жорстким, демонструє силу, низьку емоційність тощо високий рівень потреби у владі, встановленні тотального контролю над подіями та пануванні над людьми, але контрольне пов’язується із самоконтролем, а власна жорстокість (втому числі до дітей та домашніх тварин) декларується як необхідність доведення власної гідності”;
• впевненість у природній, генетичній перевазі чоловіка над жінкою, стійке дотримання традиційних уявлень про розподіл соціальних та сімейних ролей, гіперрольова (“надчоловіча”) поведінка;
• нерозвиненість емоційної сфери при слабкому самоконтролі та високій схильності до сплесків гніву (загалом, гнів є емоцією, яка проявляється найчастіше, а всі інші вважаються тими, що негідні справжнього чоловіка”);
• пов’язування успіхів та невдач із зовнішніми факторами, схильність звинувачувати у своїх невдачах інших осіб або несприятливий збіг обставин. Зокрема, насильство виправдовується провиною жертви, впливом алкоголю тощо, але невласними особистісними рисами та/або проблемами;
• скарги на відчуження від інших людей і самотність, які насправді є наслідком нездатності до близьких емоційних контактів і неспроможності будувати зрілі міжособистісні стосунки на засадах компетентності. Фактично, юнак, схильний до насильства, власноруч створює ситуацію самоізоляції, але не може собі в цьому зізнатися, щоб не руйнувати власний образ Я. Такі підлітки характеризуються недовірою до інших, уникають розмов про себе та власні проблеми, мають низький рівень емпатії, не вміють приймати допомогу й підтримку (вона сприймається як спроба приниження) та обговорювати особистісні проблеми з іншими;
• походження (з великою імовірністю, але не обов’язково) з родини, в якій стосунки будувались на насильницьких засадах намагання применшити неадекватність своєї поведінки яку власних, такі в чужих очах (подібно до того як хворі на алкоголізм чи наркоманію схильні до-
Підготовка до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження або позбавлення волі на певний строку т.ч. неповнолітніх
Додатки


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал