Перелік умовних скорочень та абревіатурСторінка11/11
Дата конвертації11.01.2017
Розмір1.64 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Безпека в надзвичайних ситуаціях7.1. Підвищення стійкості роботи ПП ОККО-Нафтопродукт” у воєнний час
Під стійкістю роботи об'єкта розуміється його спроможність в умовах надзвичайної ситуації випускати продукцію в запланованому обсязі та номенклатурі, а при отриманні середніх руйнувань або порушенні зв'язків з кооперації та поставок відновлювати виробництво у мінімальні терміни.

Під стійкістю роботи об'єктів, які безпосередньо не виробляють матеріальні цінності, розуміється їх спроможність виконувати свої функції в умовах надзвичайних ситуацій.

На стійкість роботи ПП “ОККО-Нафтопродукт” в умовах надзвичайних ситуацій впливають наступні фактори:

— надійність захисту робітників та службовців;

— спроможність інженерно-технічного комплексу об'єкта протистояти у визначеному ступеню уражуючим факторам стихійного лиха, аварій, катастроф та сучасних видів зброї;

— захищеність об'єкта від вторинних уражуючих факторів (пожеж, вибухів, зараження ОР та СДОР);

— надійність системи забезпечення об'єкта всім необхідним для реалізації (сировиною/ паливом, комплектуючими вузлами і деталями, електроенергією, водою та іншим);

— стійкість та безперервність управління реалізацією нафтопродуктів та заходами цивільної оборони;

— підготовленість об'єкта до ведення рятувальних та інших невідкладних робіт до поновлення порушеної реалізації пального.

Перелічені фактори є основними і загальними для усіх об'єктів. Шляхами підвищення стійкості роботи в умовах надзвичайних ситуацій для ПП “ОККО-Нафтопродукт” є:

— забезпечення надійного захисту робітників та службовців від уражуючих факторів сучасної зброї, аварій, катастроф і стихійного лиха;

— захист основних виробничих фондів від уражуючих факторів, у тому числі і від вторинних, які виникають внаслідок надзвичайних ситуацій;

— стійке забезпечення всім необхідним для реалізації пального;

— підготовка до відновлення порушеного виробництва (реалізації пального);

— підвищення надійності та оперативності управління виробництвом та заходами ЦО.

Захист робітників та службовців досягається чотирма основними способами:

— укриття людей у захисних спорудах;

— проведення евакозаходів;

— радіаційно-хімічний захист;

— медичний і біологічний захист.

Надійно захистити виробничий персонал об'єкта можливо лише при комплексному використанні усіх цих способів захисту.

Захист виробничих фондів полягає у підвищенні протидії будинків, споруд і конструкції об'єкта до уражуючих факторів та захисті технологічного обладнання, систем, резервуарів, ПРК (паливо-розливних колонок), комунікацій та інших засобів, що формують основу діяльності підприємства.

Велику роль у підвищенні стійкості роботи об'єкта має створення надійних систем електро-, водо- та теплозабезпечення — стійкість яких у свою чергу досягається:

а) підвищенням стійкості електрозабезпечення:

— розподіл схеми електромереж на незалежно працюючі частини;

— закільцювання електромереж та підключення їх до декількох джерел енергозабезпечення;

— створення резерву дизельних електростанцій;

б) підвищенням стійкості систем водопостачання:

— водопостачання від двох незалежних джерел, одне з яких підземне;

— захист вододжерел та резервуарів чистої води;

— створення обвідних (байпасних) ліній навколо водонапірних веж;

Підвищення протипожежної стійкості у воєнний час на ПП “ОККО-Нафтопродукт” досягається:

— максимальним скороченням запасів паливо- та вибухонебезпечних речовин;

— проведення профілактичних протипожежних заходів;

— підготовкою сил і засобів пожежогасіння.

Для підвищення стійкості системи матеріально-технічного постачання на об'єктах створюються запаси комплектуючих вузлів і деталей, обладнання, які дозволяють продовжувати роботу на випадок дезорганізації постачання.

Стійкість системи управління залежать від:

— підготовки пунктів управління (захищених);

— забезпечення засобами зв'язку;

— використання автоматизованих систем управління.

З метою прискореного (негайного) відновлення порушеного виробництва проводиться:

— розроблення необхідної технічної та технологічної документації;

— створення запасів матеріальних засобів для відновлювальних робіт і розрахунки сил і засобів для їх проведення;

— визначення вірогідної черговості робіт з відновлення реалізації пального з урахуванням наявних ресурсів та місцевих умов.

Крім того, на стійкість роботи об'єкта буде впливати наявність підготовленої робочої сили.

Підвищення надійності та оперативності управління реалізацією пального на ПП “ОККО-Нафтопродукт” досягається за рахунок:

— створення на об'єкті стійкої системи зв'язку;

— високої підготовки керівного складу;

— своєчасного прийняття правильних рішень та постановка завдань підлеглим у відповідності до обстановки, що склалася.
Висновки до розділу 7
Як бачимо, підвищення стійкості роботи об'єктів досягається завчасним проведенням цілого комплексу інженерно-технічних, технологічних та організаційних заходів, які спрямовані на максимальне зниження дії уражуючих факторів і створення умов для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Інженерно-технічні заходи — це комплекс робіт, що забезпечує підвищення стійкості виробничих будинків і споруд, обладнання, комунально-енергетичних систем.

Технологічні заходи забезпечують підвищення стійкості роботи об'єкта шляхом зміни технологічного процесу, що сприяє спрощенню реалізації пального та усуває можливість виникнення вторинних уражуючих факторів.

Організаційні заходи передбачають розроблення і планування дій керівного, командно-начальницького складу штабу, служб і формуваннь ЦО при захисті робітників і службовців, проведення рятувальних та інших невідкладних робіт, відновлення реалізації пального.
ВИСНОВКИ
В дипломній роботі висвітлено теоретико-методологічні засади та зміст маркетингової стратегії підприємства, визначено вплив бренду на трансформацію змісту маркетингової стратегії підприємства, особливості її формування на основі бренд-підходу.

Результати дослідження характеризуються науковою новизною, мають теоретичне, методичне і науково-практичне значення та дають підстави для наступних висновків.

Під час вибору особливостей та найбільш оптимальної позиції бренду, торгової марки на ринку нафтопродуктів варто враховувати особливості національного менталітету, зміни в розвитку ринку, процеси розбудови соціально–орієнтованої економіки країни, державного регулювання як в окремій галузі економіки, так і в цілому в економіці країни.

Огляд ринку нафтопродуктів країни показав позитивну тенденцію щодо росту місткості ринку, довів, що шістьом найбільшим брендам ( LUKOIL, WOG, ОККО, АЗС ПРИВАТ, Shell, TNK-BP) належить 48% роздрібного ринку нафтопродуктів України. При цьому конкуренція відбувається між суб'єктами господарської діяльності, яких умовно можна розділити на чотири групи:  • до першої групи увійшли компанії–власниці нафтопереробних активів, які гарантують стабільність постачання палива на мережеві АЗС (близько 26% ринку);

  • до другої ринкової групи належать компанії, які створюють і розвивають власні мережі АЗС при відсутності переробних потужностей (24% ринку);

  • до третьої групи відносять власників місцевих мереж АЗС, яким належить близько 5% ринку;

  • до четвертої групи належать власники дрібних мереж і окремих АЗС (позабрендові АЗС, близько 45% роздрібного ринку).

Проведене дослідження ринку АЗС України та особливостей сприйняття споживачами брендових АЗС показало, що найбільше в Україні знають наступні бренди: "ТНК", "Лукойл", "ОККО", "WOG", "Укртатнафта", "Укрнафта" і "Сентоза–Авіас". Також було виявлено високий рівень подібності між брендами АЗС майже за всіма параметрами. Це означає, що споживачі не бачать між ними суттєвої різниці. Більш помітні позиції мають бренди "ТНК" "Лукойл", "ОККО" і "WOG" завдяки активнішим промо–акціям.

Аналіз структури маркетингового середовища ПП "ОККО-Нафтопродукт" показав, що фактори мікросередовища є достатньо контрольованими у зв’язку з тим, що велика кількість партнерів є дочірніми компаніями ПАТ "Концерн Галнафтогаз". Також був проведений SWOT-аналіз, на основі якого сформовано наступні рекомендації:  • розширювати мережу АЗК, при цьому реалізовуючи якісне брендове та імпортне пальне, також створювати невеликі станції технічного обслуговування (особливо актуально на АЗС які розташовані на автомагістралях).

  • за рахунок хорошого фінансування маркетингових заходів вводити в дію нові дієві промо-акції;

  • за рахунок наявності кваліфікованого робочого персоналу і володіння ним інструментами персонального продажу, - зменшити вплив цінової політики галузі.

  • при відсутності позитивного ставлення до власного персоналу зводить нанівець всі зусилля керівництва підприємства. Тобто нікому буде реалізовувати власні можливості.

  • найважливіша складова роботи підприємства – це безпека персоналу та клієнтів, тому потрібно вжити всіх заходів для дотримання належного рівня ОП;

  • слід зважати і контролювати темпи росту числа АЗК конкурентів і ринку загалом, при цьому збільшувати власну мережу в найбільш рентабельних місцях.

Сьогодні існує високий рівень подібності між брендами АЗС майже за всіма параметрами. Загалом всі вони мають оцінку "добре". Це означає, що споживачі не бачать між ними суттєвої різниці. Більш помітні позиції мають бренди "ТНК" "Лукойл", "ОККО" і "WOG" завдяки активнішим промо–акціям, особливо це стосується бренду "ТНК". Дещо гірше споживачами сприймаються бренди "Укртатнафта", "Укрнафта" і "Сентоза–Авіас", зокрема за якістю обслуговування, ставленням персоналу і зовнішнім дизайном. Таким чином, для розвитку бренду компаніям слід розробити систему маркетингових заходів для посилення диференціації серед конкурентних брендових АЗС.

За результатами АВС-аналізу асортименту ПП “ОККО-Нафтопродукт”, до групи “А” відноситься лише ДП-Євро – воно забезпечує підприємству більше 40% доходу і становить приблизно 45% від загальної кількості продукції, що реалізується. До групи “В” належать пальне 92-Євро та 95-Євро, які приносять близько 40% доходу і приблизно 40% по кількості продаж. Група “C” є найбільшою. До неї відносяться Pulls Diesel, Pulls-95, супутні товари та газ, які забезпечують компанії близько 20% доходу і займають чимале значення по кількості проданого товару.

Розглянувши детально групу “C”, можна побачити, що товари Pulls 95 та Pulls Diesel мають на порядок кращі показники, ніж супутні товари та газ, тому ми вважаємо, що їх доцільно просувати до тих пір, доки вони не ввійдуть до групи “А”. Ці товари мають великий потенціал та великі темпи росту показника кількості продаж.

Спираючись на висновки проведеного вище АВС-аналізу, із перерахованих товарів обираємо для просування перспективне брендове пальне Pulls 95 та Pulls Diesel. Дане пальне заслужило лояльне ставлення клієнтів завдяки відповідності показника "ціна-якість" та покращених його характеристик в порівнянні з іншими.

Також пропонуємо застосовувати персональний продаж на постійній основі, що дозволить реалізувати стратегію глибокого проникнення на ринок, а отже, підвищить значення і цінність бренду Pulls загалом.

За результатами проведеного соціометричного аналізу і розрахунків можна зробити висновок, що найсильнішим на ринку брендового пального в Тернопільській області є Pulls від ПП “ОККО-Нафтопродукт”, який отримав максимальний ранг за соціометричним статусом. На другому місці Mustang від “WOG”, а замикає трійку лідерів бренд v-power від “Shell”. Проведений соціометричний аналіз в Тернопільській області дозволив чітко визначити позицію бренду Pulls на ринку нафтопродуктів серед бренового пального.

В ході проведення економічного розрахунку запропонованого маркетингового рішення було виявлено економічну цінність даного заходу. В процесі визначення показника “дохід” отримано значення 7 761 900 грн. Це досить велика сума, зважаючи на те, що для досягнення такого результату не застосовуються додаткові інструменти, окрім як грамотно складена маркетингова інструкція для персоналу.

Персональний продаж, в даному випадку, є надзвичайно вдалим видом комунікації, оскільки при покупці пального клієнт жодним чином не може уникнути контакту з оператором.

Щодо статті “видатки”, то слід зазначити, що вона може коливатися в залежності від прийняття тих чи інших управлінських рішень зі сторони керівництва ПП “ОККО-Нафтопродукт”.

Питання охорони праці на підприємстві відіграє провідну роль, грамотне використання різних нематеріальних способів стимулювання працівників дають останнім необхідне почуття надійності, стабільності й зацікавленості керівництва у своїх співробітниках. Таким чином, завдяки налагодженій охороні праці знижується плинність кадрів, що в свою чергу благотворно впливає на стабільність усього підприємства.Безбека в надзвичайних ситуаціях, особливо у воєнний час, є особливо актуальною сьогодні. Як бачимо, підвищення стійкості роботи ПП “ОККО-Нафтопродукт” досягається завчасним проведенням цілого комплексу інженерно-технічних, технологічних та організаційних заходів, які спрямовані на максимальне зниження дії уражуючих факторів і створення умов для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

ДОДАТКИ

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал