Перелік умовних скорочень та абревіатурСторінка1/11
Дата конвертації11.01.2017
Розмір1.64 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ ТА АБРЕВІАТУР
АЗК – автозаправний комплекс.

АЗС – автозаправна станція.

ДП – дизельне паливо.

НПЗ – нафтопереробний завод.

ПРК – паливно-розливна колонка.

СУОПП – схема управління охороною праці на підприємстві.

ОП – охорона праці.

ВСТУП
Актуальність теми. Створення конкурентоспроможного бренду – один із основних напрямів маркетингової діяльності сучасних підприємств. Крупні світові компанії, які свого часу успішно витримали конкуренцію на ринку та стали лідерами у своїй галузі, багато чим завдячують створенню успішного бренду. Хоча за багатьма показниками вітчизняні товаровиробники знаходяться далеко позаду зарубіжних колег, деякі з них уже можуть говорити про важливість застосування інструментів експансії, перевірених на практиці в західних країнах, включаючи брендинг.

Особливості і проблеми, що виникають у процесі створення й реалізації бренду, досліджені досить ґрунтовно як зарубіжними, так і вітчизняними науковцями А. Баннікова, C. Денисов, Ж.-Н. Капферер, С. Кумбер Ч. Р. Лейн, Дж. Т. Расел, А. Ф. Павленко, Дж.Р. Росітер Дж.Рэнделл. Разом із тим триває пошук нових підходів до розробки брендингу як стратегічного напряму маркетингової політики підприємства.

Проблемам створення та управління брендом, розробки брендової стратегії для підприємства, формування капіталу бренду, вимірювання його вартості, становлення бренд–менеджменту як науки присвячені в основному праці зарубіжних авторів, при цьому відсутність єдиного теоретичного підходу до дослідження процесів формування, нарощення та управління брендом на роздрібному ринку нафтопродуктів ускладнює їх аналіз та спричиняє відсутність дієвих практичних рекомендацій щодо активізації бренд–менеджменту вітчизняних операторів роздрібного ринку нафтопродуктів.

Мета і завдання дослідження. Обґрунтування теоретичних засад та вироблення на їх основі ключових практичних положень щодо процесу розвитку бренду підприємства задля підвищення ефективності маркетингової стратегії підприємства та забезпечення прибутковості його діяльності.

Мета дослідження зумовила постановку і вирішення наступних завдань:  • дослідження сутності категорії "бренд" та його структурних компонентів

для поглиблення її змісту;

  • дослідження брендів, що представлені на роздрібному ринку нафтопродуктів України;

  • характеристика структури маркетингового середовища підприємства;

  • аналіз ефективності існуючої маркетингової стратегії підприємства;

  • підбір брендових товарів та послуг для просування, вдосконалення маркетингової стратегії та вибір ефективних заходів з метою просування, розрахунок ефективності проведених заходів.

Об’єктом дослідження є процес створення маркетингових заходів задля збільшення продаж брендового пального Pulls.

Предметом дослідження є підвищення конкурентоспроможності брендового пального.

Теоретичною і методологічною основою дослідження стали положення з питань розвитку бренду як чинника підвищення конкурентоспроможності підприємства, викладені у працях вітчизняних і зарубіжних вчених, а також законодавчі й нормативні акти України.Методи дослідження. Теоретичну та методичну основу дослідження склали загальнонаукові методи: структурно-логічного аналізу (при побудові логіки та структури роботи); узагальнення, систематизації, порівняння, групування, аналізу і синтезу (при визначенні основних конкурентів); індукції, дедукції, історико-логічний метод (у процесі визначення загальних тенденцій розвитку бренду); графічного зображення даних, економіко-статистичного аналізу (при дослідженні економічних показників підприємства); спостереження (при визначенні місця підприємства на ринку нафтопродуктів України).

Інформаційну базу дослідження склали матеріали підприємства, наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених, у тому числі з маркетингу, планування, аналізу та інших спеціальних дисциплін, матеріали науково-практичних конференцій та періодичної літератури, інструкції з департаменту маркетингу підприємства, економічні показники із бухгалтерської програми 1С із АЗС №ЛВ86.Наукова новизна одержаних результатів полягає в обґрунтуванні та розробці комплексу теоретичних, концептуальних, методичних і практичних рішень щодо вдосконалення маркетингової стратегії для підприємства загалом, а також зміні стратегії щодо брендового пального зокрема.

В роботі запропоновано ввести нову маркетингову стратегію по відношенні до брендового пального Pulls, а також підібрано маркетингові комунікації для реалізації задуманого. Даний комплекс заходів дозволить покращити економічні показники підприємства, а також збільшить частку ринку та прихильність споживачів до бренду.
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал