Перелік питань до іспиту з дисципліни: «організація І тех- нологія торговельних процесів» для спеціальності: това- рознавство та комерційна діяльністьСкачати 32.53 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації07.06.2017
Розмір32.53 Kb.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ІСПИТУ З ДИСЦИПЛІНИ: «ОРГАНІЗАЦІЯ І ТЕХ-
НОЛОГІЯ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ» ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ: ТОВА-
РОЗНАВСТВО ТА КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
1.
Загальна характеристика торгівлі. Функції торгівлі в економічному житті
України в умовах ринку
2.
Правове регулювання торгівлі
3.
Види торгівлі та їх характеристика
4.
Структурна перебудова торгівлі. Напрями розвитку торгівлі в сучасних умо- вах
5.
Суть, принципи, завдання та вимоги до організації роздрібної торговельної мережі
6.
Торговельне підприємство, його ознаки та функції
7.
Види роздрібної торговельної мережі, її типи
8.
Спеціалізація та типізація підприємств роздрібної торговельної мережі, її на- прями
9.
Суть і принципи розміщення роздрібної торговельної мережі
10.
Організація будівництва, ремонту і реконструкції торговельних підприємств.
Порядок введення в експлуатацію побудованих і відремонтованих торговельних під- приємств
11.
Склад приміщень магазину. Вимоги до улаштування та планування примі- щень магазину
12.
Види та класифікація торговельних будівель і споруд, вимоги до них
13.
Зовнішнє та внутрішнє улаштування підприємств роздрібної торгівлі, відпо- відальність до вимог раціональної організації торговельно-технологічного процесу
14.
Дизайн та імідж магазину
15.
Види планувань торговельних залів магазинів
16.
Техніко-економічні показники ефективності використання торговельної пло- щі магазину
17.
Зміст торговельно-технологічного процесу в магазині та його структура
18.
Принципи організації торговельно-технологічного процесу в магазині
19.
Законодавчі акти і нормативні документи, що регламентують роботу підпри-
ємств торгівлі, їх значення та зміст
20.
Приймання товарів в магазині: значення, види, нормативні документи, що ре- гламентують приймання товарів
21.
Порядок і технологія приймання товарів у магазині за кількістю та якістю.
Документальне оформлення результатів приймання
22.
Організація зберігання товарів в магазині
23.
Організація підготовки товарів до продажу
24.
Загальні правила розміщення та викладки товарів у торговельному залі
25.
Технологія розвантаження та внутрішнього транспортування товарів у мага- зині
26.
Особливості підготовки до продажу окремих груп продовольчих та непродо- вольчих товарів
27.
Класифікація форм і методів роздрібного продажу товарів, їх суть
28.
Характеристика елементів процесу торговельного обслуговування населення в магазинах

29.
Організація та технологія продажу товарів за різними методами
30.
Загальні правила продажу товарів у магазинах
31.
Особливі форми продажу товарів
32.
Позамагазинні форми продажу товарів
33.
Культура торгівлі, її складові частини
34.
Мерчандайзинг, його суть, методи
35.
Організація і технологія системи торговельних послуг
36.
Види товарних втрат в магазині. Шляхи скорочення товарних втрат
37.
Організація контролю за діяльністю торговельних підприємств
38.
Правила продажу продовольчих товарів
39.
Правила продажу непродовольчих товарів
40.
Правила обміну і повернення непродовольчих товарів
41.
Методи активізації продажу товарів
42.
Складська мережа, її складові. Класифікація товарних складів
43.
Планування та улаштування складів і вимоги до них
44.
Особливості улаштування та планування спеціальних складів
45.
Технологічний процес складських операцій, його складові частини, принципи організації. Чинники, що впливають на організацію складського технологічного про- цесу
46.
Технологія розвантаження транспортних засобів, транспортування товарів до місць приймання та зберігання
47.
Організація приймання товарів на складі за кількістю і якістю. Документаль- не оформлення приймання товарів
48.
Зберігання товарів на складах
49.
Методи продажу товарів зі складу
50.
Технологія підсортування та комплектування відвантажуваних партій товарів.
51.
Організація роботи експедиційного складу
52.
Документальне оформлення продажу товарів зі складу
53.
Роль упаковки в торговельно-технологічному процесі.
54.
Класифікація тари. Перспективні види тари та упаковки
55.
Зміст тарних операцій на торговельних підприємствах
56.
Порядок розрахунків за тару. Резерви зменшення витрат на тару та її втрат
57.
Характеристика основних видів тари
58.
Вимоги до тари і упаковки
59.
Особливості приймання склотари від населення
60.
Транспортні засоби, їх види та вибір для забезпечення вантажних перевезень у торгівлі
61.
Організація перевезення вантажів автомобільним транспортом
62.
Замовлення на транспортні засоби для перевезення вантажів.
63.
Порядок оформлення документів на перевезення вантажів. Оплата за переве- зення вантажів автотранспортом
64.
Організація перевезення вантажів залізничним транспортом. Порядок скла- дання комерційних актів
65.
Особливості організації перевезення вантажів водним і повітряним транспор- том
66.
Порядок отримання вантажів від органів залізничного транспорту


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал