Перелік питань до екзамену з історії української культуриДата конвертації12.04.2017
Розмір58.9 Kb.
Перелік питань до екзамену з історії української культури


 1. Теоретично-методологічні засади розуміння української культури.

 2. Періодизація історії української культури.

 3. Культура на українських землях в добу палеоліту та мезоліту.

 4. Неолітична революція та її вплив на розвиток культури. Трипільська культура (V – ІV тис. до. н. ери).

 5. Культура кочових спільнот Лісостепу та Північного Причорномор’я у ІХ ст. до. н. е. – ІІІ ст. (кіммерійці, скіфи, сармати).

 6. Культура античних міст Північного Причорномор’я (VІІІ ст. до. н. е. – V ст.).

 7. Культура та світогляд слов’янських племен у VІІ – ІХ ст.

 8. Християнізація Київської Русі (ІХ – Х ст.).

 9. Перекладна література (історична, природнича, художня) в Київській Русі (Х – початок ХІІІ ст.).

 10. Вітчизняна історична, філософсько-релігійна, педагогічна спадщина Київської Русі (Х – початок ХІІІ ст.).

 11. Розвиток архітектури та скульптури у Київській Русі (Х – початок ХІІІ ст.).

 12. Образотворче мистецтво (фреска, мозаїка, мініатюра, іконопис) у Київській Русі (Х – початок ХІІІ ст.).

 13. Розвиток архітектури та скульптури у Галицько-Волинській державі (ХІІІ – середина ХІV ст.).

 14. Образотворче мистецтво (фреска, мозаїка, мініатюра, іконопис) у Галицько-Волинській державі (ХІІІ – середина ХІV ст.).

 15. Вплив Візантії на культурний розвиток Київської Русі та Галицько-Волинської держави.

 16. Західноєвропейські впливи на культурний розвиток Київської Русі та Галицько-Волинської держави.

 17. «Олельковицький ренесанс». Особливості культурних процесів на українських землях у складі Великого князівства Литовського (середина ХІV ст. – середина ХVІ ст.).

 18. Участь вчених українського походження в ренесансному русі Західної Європи та Королівства Польського (друга половина ХV ст. – середина ХVІ ст.).

 19. Розвиток оборонної архітектури на українських землях (середина ХІV ст. – ХVІ ст.).

 20. Берестейська унія та її вплив на культурний, релігійний розвиток українських земель (остання чверть ХVІ ст. – 1648 р.).

 21. Острозька та Київська колегії та їх вплив на освітньо-культурний розвиток українських земель (остання чверть ХVІ ст. – 1648 р.).

 22. Братства та їх вплив на релігійно-освітній розвиток українських земель.

 23. Поширення друкарства на українських землях (друга половина ХV ст. – початок ХVІІ ст.).

 24. Формування основ сценічного мистецтва (декламації, містерії, вертеп) на українських землях другої половини ХVІ ст. – середини ХVІІ ст.

 25. Розвиток живопису в другій половні ХVІ ст. – середині ХVІІ ст.

 26. Ренесансні впливи в архітектурі та скульптурі ХVІ ст. – початку ХVІІ ст.

 27. Характерні риси українського бароко.

 28. Українська барокова архітектура.

 29. Українська барокова література.

 30. Українська барокова гравюра. Школа Леонтія та Антонія Тарасевичів. Книжкова справа.

 31. Козацьке літописання (Літописи Самовидця, С. Величка, Г. Граб’янки).

 32. Український живопис другої половини ХVІІ ст. – остання чверть ХVІІІ ст.

 33. Українські народні думи та історичні пісні ХV ст. – ХVІІІ ст.

 34. Києво-Могилянська академія та її вплив на культурний розвиток української та слов’янської культури (друга половина ХVІІ ст. – ХVІІІ ст.).

 35. Культурно-просвітницька діяльність гетьмана І. Мазепи.

 36. Початкова та середня освіта у Гетьманській та Слобідській Україні (друга половина ХVІІ ст. – остання чверть ХVІІІ ст.).

 37. Внесок українських митців у модернізацію російської культури другої половини ХVІІ – середини ХVІІІ ст.

 38. Розвиток українського сценічного мистецтва (інтермедія, вертеп, шкільна драма) другої половини ХVІІ ст. – остання чверть ХVІІІ ст.

 39. Відомі українські музичні митці другої половини ХVІІІ ст. – початку ХІХ ст. (М. Березовський, Д. Бортнянський, А. Ведель).

 40. Г. Сковорода – філософ, письменник, педагог.

 41. І. Григорович-Барський – визначний архітектор українського бароко.

 42. Живописна спадщина Д. Левицького.

 43. Глухів – культурна столиця Гетьманщини-України ХVІІІ ст.

 44. Оформлення нової української літературної мови. І. П. Котляревський «Енеїда».

 45. Епоха романтизму та початок українського національного відродження першої половини ХІХ ст.

 46. Харківський університет – центр українознавчих досліджень першої третини ХІХ ст.

 47. Розвиток архітектури на українських землях останньої третини ХVІІІ – першої половини ХІХ ст.

 48. Т. Шевченко як художник.

 49. Т. Шевченко як поет. «Кобзар».

 50. Засновники українського театру в Російській імперії: М. Кропивницький та І. Карпенко-Карий.

 51. Творчість Л. Українки.

 52. Становлення українського театру в підросійській Україні (остання третина ХІХ – початок ХХ ст.)

 53. І. Франко: письменник, поет, журналіст.

 54. . Формування українознавчих студій в останній третині ХІХ – поч. ХХ ст. НТШ, Київський імператорський університет св. Володимира, Харківський імператорський університет.

 55. Розвиток музичного мистецтва на українських землях (остання третина ХІХ – початок ХХ ст.). М. Лисенко.

 56. Дискримінація української культури після прийняття Валуєвського циркуляру та Емського указу.

 57. Культурно-освітній розвиток західноукраїнських земель у (остання третина ХІХ – поч. ХХ ст.). «Просвіта».

 58. Традиція та модерн в українському живописі останньої третини ХІХ – початку ХХ ст.

 59. Архітектура українських земель в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.

 60. Політика коренізації 1923 – 1933 рр. та її прояви в культурній та освітній сферах Радянської України.

 61. Становлення української академічної науки у Радянській Україні. ВУАН УСРР та АН УРСР (20-40-ві роки ХХ ст.).

 62. Політика полонізації та румунізації на західноукраїнських землях у 1920 – 1930-х рр.

 63. Розвиток українського живопису у 1920-1930-х рр.

 64. Літературні об’єднання радянської України в 1920 – на початку 1930-х рр.

 65. Український архітектор, скульптор В. Кричевський.

 66. Л. Курбас, Г. Юра, А. Бучма – зачинателі українського авангардного театрального мистецтва 1920 – поч. 1930-х рр.

 67. Українське радянське кіно 1920 – 1930-х рр. О. Довженко.

 68. «Розстріляне відродження». Репресії 1930-х років.

 69. Українська культура у 1940 – 1956 рр.

 70. «Відлига» 1956 – 1972 рр. та її вплив на культурні процеси в УРСР.

 71. Українське поетичне кіно: С. Параджанов, Ю. Іллєнко, І. Миколайчук.

 72. Українська література у 1950-1980-х рр.

 73. Український живопис 1950-1980-х рр.

 74. Українська архітектура в УРСР у 1950 – 1980-х рр.

 75. Розвиток музики в УРСР у 1950 – 1980-х рр.

 76. Культурні здобутки української діаспори в США та Канаді (ХХ ст.).

 77. Глухівський національний педагогічний університет ім. О. Довженка з 1874 до сьогодення.

 78. Епоха В. Щербицького (1972 – 1987 рр.) та політика русифікації.

 79. Становлення і розвиток класичної університетської освіти (1918 – 1991 рр.)

 80. О. Архипенко – знаний скульптор українського походження.

 81. Досягнення української академічної науки у 1950 – 1990-х рр.

 82. Український традиційний розпис. К. Білокур. М. Приймаченко.

 83. Українське декоративно-ужиткове мистецтво (килимарство, склоробство, різьбярство) у ХХ ст.

 84. Модернізація соціосфери (житло, побут, мода, стиль життя) у 1930 – 1980-х рр.

 85. Релігійно-конфесійна ситуація в Україні (1991 по теперішній час).

 86. Українська культура з 1991 по теперішній час.

 87. Українська література у 1990 – 2010-х рр.

 88. Український театр у 1990 – 2010-х рр. Б. Ступка.

 89. Музичне життя в незалежній Україні.

 90. Здобутки та втрати української академічної науки 1990 – 2010-х рр.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал