Перелік нормативних документів, на виконання яких була спрямована робота закладу у 2013/2014 Н. РСторінка24/25
Дата конвертації01.12.2016
Розмір3.19 Mb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25

Підвищення кваліфікації. Організаційно-методична робота.
Зміст роботи

Термін

ВиконанняВідповідальний

1.

Підвищувати свою професійну кваліфікацію систематично відвідуючи МО бібліотекарів району, семінари, педради.

Протягом року

бібліотекар

2

Вивчити досвід роботи Головатюк Т.О. бібліотекаря ВатутінськоїЗОШ

Протягом року

бібліотекар

3.

Раціонально планувати і використовувати свій робочий час.

-«-

-«-

4

Обмінюватись досвідом з працівниками шкільних бібліотек

-«-

-«-

Зміцнення матеріальної бази бібліотеки
Зміст роботи

Термін

виконанняВідповідальний

1.

Придбати канцтовари

вересень

Аміністра-ція

2.

Провести ремонт в бібліотеці:

 • побілка

 • покраска

червень

бібліотекар

3.

Придбати

 • каталожні картки

 • інвентарну книгу

 • щоденник бібліотеки

 • сумарну книгу підручників

Протягом року

бібліотекар

4.

Зробити стелаж для підручників

1 семестр

робітник

5


Придбати вогнегасники (порошковий)

Протягом року

адміністрація


4.7 Організація роботи щодо державної атестації навчального закладу

Відповідно до законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту» державна атестація є основною формою контролю за діяльністю навчальних закладів незалежно від їх підпорядкувань, типу та форм власності, яка проводиться для забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти.

Суть державної атестації навчальних закладів полягає у визначенні рівня їх діяльності згідно з державними стандартами, у здійсненні комплексного аналізу потенційних можливостей та ступенів реалізації освітніх завдань. Вона дозволяє оцінити умови функціонування та результати діяльності навчальних закладів, визначити фактичний стан навчально-виховного процесу, стимулювати розвиток навчальних закладів і спрямовувати їх діяльність на підвищення якості надання освітніх послуг.

Згідно наказу по відділу освіти Нововодолазької районної державної адміністрації №251 від 04 грудня 2006 року «Про атестацію загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.с.Охоче Нововодолазького району Харківської області» загальноосвітня школу І-ІІІ ст. с.Охоче Нововодолазького району Харківської області визнана атестованою. Загальний рівень, за яким здійснювалася освітня діяльність, становила Кзаг = 45,19, достатній.

Заходи на виконання рекомендацій, які були розроблені у грудні 2006 року, були виконані повністю.


15. Робота зі зверненнями громадян

На виконання Указу Президента України від 7 лютого 2008 року № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», розпорядження першого заступника голови обласної державної адміністрації від 27.12.2010 № 737 “Про вдосконалення роботи із зверненнями громадян” адміністрацією Охоченської ЗОШ І-ІІІ ступенів проаналізовано роботу зі зверненнями громадян за 2013/2014 навчальний рік. Протягом навчального року до Охоченської ЗОШ І-ІІІ ступенів надійшло 3 звернення: з приводу зарахування до школи дитини, яка не прописана на території Охоченської сільської ради, працевлаштування на посаду шкільного психолога випускниці школи, а також пропажи телефона у учня. Згідно з чинним законодавством усі звернення були розглянуті своєчасно у термін не більше одного місяця. Усім заявникам була надана відповідь.5. Аналіз результатів здійснення

моніторингових досліджень навчальних процесів
Об’єктами моніторингових досліджень у Охоченській ЗОШ І-ІІІ ступенів у 2013/2014 навчальному році були: аналіз рівня вихованості школярів, якість навчальних досягнень учнів із базових дисциплін, участь і результативність вихованців Охоченської ЗОШ І-ІІІ ступенів у Всеукраїнських учнівських олімпіадах, турнірах, конкурсах, спортивних змаганнях, управлінська діяльність, професійне зростання педпрацівників. Моніторингові дослідження спонукали до корекції роботи адміністрації та педагогічної діяльності, обґрунтування раціональних шляхів, підвищення ефективності й результативності роботи педагогічного й учнівського колективів, з обдарованими дітьми, виховного процесу, розробки індивідуальних програм підвищення педагогічної майстерності класних керівників, роботи ШМО тощо.

Запровадження моніторингу в управлінську діяльність навчального закладу відбувалося в такій послідовності: • визначення мети та об’єкта дослідження;

 • визначення критеріїв, на підставі яких буде здійснюватися визначення стану об’єкта;

 • збір інформації;

 • обробка даних;

 • систематизація;

 • аналіз інформаційних даних;

 • висновки щодо зіставлення отриманих результатів з еталонним значенням показників;

 • прийняття управлінських рішень;

 • розробка рекомендацій.

На останньому етапі моніторингових досліджень здійснювався аналіз та інтерпретація його результатів. Заключним етапом діяльності вищезазначених динамічних груп із моніторингу була підготовка рекомендацій щодо корекційної роботи, усунення негативних чинників та формування подальшої освітньої політики.

Результати моніторингових досліджень обговорювалися на засіданнях нарад при директору, нарад вчителів, засіданнях методичної ради школи та ШМО.15. Організація медичного обслуговування та харчування учнів
Згідно із спільним наказом Комунального закладу охорони здоров'я «Нововодолазька центральна районна лікарня» та відділу освіти Нововодолазької районної державної адміністрації від 20.09.2013 № 229/365 року раз на рік проводяться медичні огляди усіх учнів Охоченської ЗОШ І-ІІІ ступенів фахівцями поліклінічного відділення Нововодолазької ЦРЛ. Дані медичних оглядів заносяться до медичної форми (Ф-26), за результатами яких визначається диспансерна група дітей за різними соматичними захворюваннями. Розроблені плани оздоровчих заходів, заведені форми диспансерного нагляду (Ф-30).

У системі проводиться диспансеризація учнів: профілактичні огляди – на початку кожного навчального року; дообстеження, спрямовані на виявлення одного-двох захворювань. Упродовж навчального року періодичні огляди школярів через рівномірні проміжки часу з метою оцінки стану здоров’я в динаміці, виявлення ранніх проявів захворювань, визначення спрямованості перспективних оздоровчих заходів. Результати медичних обстежень доводяться обов’язково до відома батьків і педагогів, оформлюються в листах здоров’я по класах, які зберігаються в класних журналах.

Питання стану здоров’я постійно розглядаються на педагогічній раді, нарадах при директорові, засіданнях ради школи.

Щодо педагогів, то з метою підтримки та покращення вони мають можливість пройти санаторно-курортне лікування за заявкою через профспілковий комітет.

Під час навчально-виховного процесу використовуються і впроваджуються здоров’язбережувальні технології.

Усім дітям згідно з календарем проводиться планування профілактичних щеплень за згодою батьків. Постійно, за потребою, оформлюється документація на учнів, які потребують звільнення від профілактичних щеплень за медичними показниками.

Організація харчування учнів у закладі входить у систему роботи, спрямовану на створення умов для підтримки та збереження їхнього здоров’я, профілактику захворювань , виникнення яких пов’язано з порушенням режиму прийому їжі, з уживанням неякісних продуктів.

У закладі створені необхідні умови для організації харчування учнів. На харчоблоці є в наявності всі нормативні документи, необхідні для роботи.

Важливим елементом організації раціонального харчування дітей є правильне розподілення об’єму вживання їжі між окремими її прийомами. На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування в навчальних та оздоровчих закладах» та наказу Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 01.06.2005 №242/329 «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах» у закладі визначені три вікові групи учнів:


 • І вікова група – 6-10 років;

 • ІІ вікова група - 10-13 років;

 • ІІІ вікова група – 13 і більше років.

Питання стану харчування заслуховується на нарадах при директорові, батьківських зборах.

Постійно проводиться контроль за станом організації харчування з боку медичної сестри з дієтичного харчування АЗПСМ с.Охоче, адміністрації школи та ради школи.


16. Організація роботи щодо державної атестації навчального закладу
Відповідно до законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту» державна атестація є основною формою контролю за діяльністю навчальних закладів незалежно від їх підпорядкувань, типу та форм власності, яка проводиться для забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти.

Суть державної атестації навчальних закладів полягає у визначенні рівня їх діяльності згідно з державними стандартами, у здійсненні комплексного аналізу потенційних можливостей та ступенів реалізації освітніх завдань. Вона дозволяє оцінити умови функціонування та результати діяльності навчальних закладів, визначити фактичний стан навчально-виховного процесу, стимулювати розвиток навчальних закладів і спрямовувати їх діяльність на підвищення якості надання освітніх послуг.

Згідно наказу по відділу освіти Нововодолазької районної державної адміністрації №251 від 04 грудня 2006 року «Про атестацію загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.с.Охоче Нововодолазького району Харківської області» загальноосвітня школу І-ІІІ ст. с.Охоче Нововодолазького району Харківської області визнана атестованою. Загальний рівень, за яким здійснювалася освітня діяльність, становила Кзаг = 45,19, достатній.

Заходи на виконання рекомендацій, які були розроблені у грудні 2006 року, були виконані повністю.2.8 Робота по підготовці до зовнішнього незалежного оцінювання


з/п


Заходи

Термін

виконанняВідповідальний

Відмітка

про


виконання

1.

Аналіз результативності участі випускників школи у ЗНО-2014 на нараді при директорові

Жовтень

Ковальов С.А.
2.

Опрацювання нормативних документів щодо реєстрації та підготовки учнів 11 класу до участі у ЗНО-2015

Жовтень

Березень


Ковальов С.А.
3.

Проведення батьківських зборів з даного питання

Вересень

Грудень


Харченко Л.В.

Чужикова Л.І.


4.

Оформлення загальношкільного інформаційного куточка «ЗНО-2015»

Поновлення протягом року

Ковальов С.А.
5.

Забезпечення участі учнів 11 класу у пробному тестуванні

Березень

Чужикова Л.І.
6.

Провести навчальний урок інформатики,щодо ознайомлення учнів з механізмом реєстрації для участі у ЗНО-2015

Січень

М’ячкіна В.В.
7.

Надання допомоги учням 11 класу у здійсненні реєстрації для участі у ЗНО-2015

За потребою

Чужикова Л.І.
8.

Організація роботи позабюджетних груп з предметів ЗНО

Протягом року

Ковальов С.А.
9.

Проведення моніторингу готовності учнів до ЗНО-2015

Березень

квітень


Ковальов С.А.

2.9 Організація індивідуального навчання хворих дітей


з/п


Зміст

Термін

Відповідальні

Відмітка

про виконання,

№ справи


1.

Підготувати клопотання до відділу освіти Нововодолазької РДА

До 02.09.2014

адміністрація
2.

Видати накази:

- «Про роботу щодо організації навчання учнів за індивідуальною формою у 2014/2015 навчальному році»

- «Про затвердження персонального складу та розподіл навчального навантаження педагогічних працівників, які будуть здійснювати навчання учнів за індивідуальною формою у 2014-2015 навчальному році»

- «Про підсумки роботи з організації навчання за індивідуальною формою».


02.09.2014

02.09.2014
Червень

2014

Директор

Директор
директор


3.

Скласти та подати на затвердження індивідуальний навчальний план учня, який навчається за індивідуальною формою, навчальну програму, розклад навчальних занять, календарно-тематичні плани.

02.09.2014

ЗДНВР
4.

Вести окремий класний журнал індивідуального навчання

Упродовж навчального року

Вчителі- предметники
5.

Проводити роз’яснювальну роботу з батьками щодо порядку надання індивідуального навчання, відповідно до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, наказу Міністерства освіти і науки України від 19.05.2008 № 431 «Про внесення змін до Положення про індивідуальну форму4 навчання в загальноосвітніх навчальних закладах».

Упродовж навчального року

ЗДНВР
6.

Розглянути питання про організацію індивідуального навчання на:

- нараді при директорові

- раді школи

- методичних об’єднанняхВересень


Вересень

жовтень


ЗДНВР


Голова ради

Кер.ШМО

7.

Розглянути питання про підсумки індивідуального навчання на:

- нараді при директорові

- раді школи


Травень


червень

ЗДНВР


Голова ради


6.3 Організація медичного обслуговування


з/п


Зміст

Термін

Відповідальні

Відмітка

про виконання,

№ справи


1.

Провести поглиблений медичний огляд та диспансеризацію учнів

згідно графіка РВО та ЦРЛ

Медсестра

Кл. керівникиінформація

2.

Під час прийому дітей до школи звернути увагу на обов’язковість здачі довідок про проходження поточного медичного огляду

До 30.08.2014

Медсестра

Кл. керівникиінформація

3.

Проводити дні здоровья

1 раз в семестр

Вчитель основ здоров’я

інформація

4.

Розглядати на педраді, нарадах при директорові, раді школи питання щодо медичного обслуговування учнів

згідно графіка

ЗДВР

Медсестра
інформація

5.

Проведення зустрічей з медпрацівниками АЗПСМ та поліклінічним відділенням ЦРЛ щодо медичного обслуговування дітей

згідно графіка

ЗДВР

Медсестра
інформація

6.

Поновлення матеріалів загальношкільного куточка здоров’я та класних куточків

1 раз в квартал

Вчитель основ здоров’я, кл. керівники

інформація


2.10 Організація забезпечення проведення державної підсумкової атестації

учнів 4-го, 9-го, 11-го класів.


з/п


заходи

Термін виконання


Відповідальні

Відмітка про виконання № справи

примітка

1.

Затвердити план заходів щодо проведення ДПА учнів 4-9 та 11 класів

квітень

Харченко Л.В.

Наказ №
2.

Підготувати наказ «Про порядок організованого закінчення 2014-2015 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4-го, 9-го, 11-го класів»

До 15.04.2015

Заступник директора з НВР

Наказ №
3.

Провести нараду при директорові з роз’ясненням нормативних документів про проведення ДПА у 4-му, 9-му, 11-му класах

До 20.04.2015

Директор школи

Протокол №
4.

Провести засідання ШМО вчителів-предметників з роз’ясненням методики проведення державної підсумкової атестації учнів 4,9,11-х класів

До 25.04.2015

Заступник директора з НВР

Протоколи №
5.

Оформити окрему папку щодо проведення ДПА.

До 14.04.2015

Заступник директора з НВР

інформація
6.

Здійснити контроль за якісним виконанням робочого навчального плану та програм. Результати перевірки узагальнити наказом

До 20.05.2015


Адміністрація закладу

Наказ №
7.

Скласти наказ про зміни у режимі роботи школи на час проведення ДПА у 4 та 11 класах

До 10.05.2015

Заступник директора з НВР

Наказ №
8.

Надати на погодження начальнику відділу освіти розклади ДПА у 4,9,11 класах

До 23.04.2015

Директор школи

подання
9.

Проконтролювати проведення державної підсумкової атестації у 4-9-му та 11-му класах

У визначені терміни

Адміністрація закладу

довідка
10.

Подати на затвердження начальнику відділу освіти склади державних атестаційних комісій

До 23.04.2015

Директор школи

подання
11.

Отримати у відділі освіти пакети з екзаменаційними матеріалами

16.05.2015

Директор школи

інформація
12

Узагальнити, проаналізувати та подати до відділу освіти результати проведення ДПА

у 4,9,11-х класахдо 01.06.15-11кл.,

до 20.06.15-9 кл.,

до 23.05.15-4 кл.


Заступник директора з НВР

подання
13

Не допускати фактів хабарництва під час організованого закінчення навчального року та проведення ДПА.

Травень – червень 2015

Директор школи

інформація
14

Підготувати проект наказів:

- «Про результати проведення ДПА у 4 класі»

- «Про результати проведення ДПА у 9 та11 класах»


До 25.05.2015
До 01.07.2015

Ковальов С.А.

Ковальов С.АНаказ №

Наказ №ЗмістВступ

Аналіз роботи школи за 2011-2012 навчальний рік. Завдання на новий 2012-2013 навчальний рік.

  1. Перелік нормативних документів, на виконання яких була спрямована робота закладу у 2011-2012 навчальному році.

  2. Аналіз шкільної мережі.

  3. Аналіз роботи закладу щодо виконання ст.53 Конституції України, ст.35 Закону України «Про освіту», ст.6 Закону України «Про загальну середню освіту».

  4. Аналіз результатів навчальних досягнень учнів за минулий навчальний рік.

  5. Аналіз кадрового забезпечення.

  6. Аналіз науково-методичної роботи з педагогічними кадрами закладу.

  7. Аналіз виховної роботи закладу за 2011-2012 навчальний рік.

  8. Аналіз роботи по забезпеченню безпеки життєдіяльності учнів, створенню умов для забезпечення психічного та фізичного здоров’я учнів і вчителів.

  9. Аналіз роботи по виконанню Закону України «Про оздоровлення та відпочинок учнів».

  10. Аналіз роботи по соціальному захисту учнів.

  11. Аналіз роботи закладу по реалізації програми «Обдарована молодь».

  12. Робота методичного об’єднання класних керівників

  13. Аналіз результатів здійснення контрольно-аналітичної діяльності адміністрації навчального закладу.

  14. Аналіз роботи закладу щодо виконання ст.10 Конституції України, Закону України «Про мови».

  15. Аналіз роботи шкільної бібліотеки.

  16. Аналіз роботи по комп’ютерізації та інформатизації навчального та управлінського процесів.

  17. Аналіз фінансово-господарської діяльності.

  18. Завдання на новий 2012/2013 навчальний рік.

Стор

6
6


7
10

17

1924

33
34

34

35

3539

39

3940

40


Розділ І

Розподіл обов’язків


42

Розділ ІІ

Організація навчально-виховного процесу у загальноосвітньому навчальному закладі.

2.1. Створення умов для забезпечення права на здобуття повної загальної середньої освіти. Виконання ст.53 Конституції України, ст.35 Закону України «Про освіту», ст.6 Закону України «Про загальну середню освіту».

2.2. Робота педагогічного колективу спрямована на підвищення якості навчання і виховання учнів.

2.3 Організація роботи по підготовці дітей п’ятирічного віку до школи. Робота з логопедом.

2.4. Виконання ст.10 Конституції України, Закону України «Про мови».

2.5. Організаційно-дорадча діяльність навчального закладу.

2.5.1. Педагогічні ради.

2.5.2. Наради при директору.

2.5.3. План засідань ради школи.

2.6. Створення умов щодо початку навчального року.

2.7. Заходи щодо організованого закінчення навчального року, проведення державної підсумкової атестації.


54

56
59

61

62
6466

72

7476

Розділ ІІІ

Виховна, позакласна та позашкільна робота.

3.1. Основні завдання виховної роботи.

3.2.Організація роботи по розвитку учнівського самоврядування.

3.3. Захист Вітчизни, військово-патріотичне виховання.

3.4. Робота з попередження злочинності, правопорушень, запобігання дитячій бездоглядності.

3.5.Формування основ здорового способу життя, профілактики алкоголізму, наркоманії, токсикоманії серед учнівської молоді, запобігання захворювання на СНІД.

3.6.Робота з батьківською громадськістю.

3.7.Помісячний план роботи.

3.8. Спортивно-масова робота.

3.9. Профорієнтаційна робота.78

78

7980

84

77


89

91

105107

Розділ ІV

Організація науково-методичної роботи. Робота по підвищенню професійної майстерності педагогічних працівників. Робота з обдарованими дітьми.

4.1. Завдання методичної служби.

4.2.Структура методичної служби.

4.3. Організаційна робота.

4.4. Циклограма методичної роботи на 2012/2013 навчальний рік.

4.5. Атестація педагогічних працівників.

4.6. Організація роботи з обдарованими дітьми.


108
108

109


110

113


114

115


Розділ V

Контрольно – аналітична діяльність закладу. Моніторингові дослідження. Рейтингування.

5.1. Річна циклограма діяльності адміністрації закладу.

5.2. Перспективний план перевірки стану викладання предметів інваріантної та варіативної частини робочого навчального плану.

5.3. Циклограма внутрішкільного контролю на 2012/2013 навчальний рік.

5.4. контроль за виконанням річного плану та прийнятих рішень.

5.5. Контроль за веденням документації.

5.6. Перевірка стану викладання навчальних предметів у 2012/2013 навчальному році.

5.7. Моніторинг якості освіти і контролю реалізації основних завдань освітньої діяльності закладу.

5.8. Циклограма видання наказів за результатами контрольно-аналітичної діяльності.


118

118


136
137

140


140

142


142

144


Розділ VІ


Охорона здоров’я та життя дітей. Охорона праці. Цивільний захист.

6.1. Заходи з запобігання дитячого травматизму.

6.2. Санітарно-профілактична і оздоровча робота.

6.3. План роботи школи з організації охорони праці.148

148


152

153


Розділ VІІ

Організація харчування та медичного обслуговування учнів. Оздоровлення. Соціальний захист.

158

Розділ VІІІ

Матеріально-технічне забезпечення. План розвитку навчально-матеріальної бази. Фінансово – господарська діяльність.

160

Розділ ІX

Інформатизація та комп’ютеризація закладу.

162

Розділ X

Спільна робота закладу, сім’ї та громадськості з формування особистості дитини

165

Розділ XІ

Організація роботи шкільної бібліотеки.

169
Додатки.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал