Павлівський Перший навчально-виховний комплекс I-II ступенів Творча групаСторінка2/4
Дата конвертації01.01.2017
Розмір0.61 Mb.
1   2   3   4

Мета Школи становлення громадянина

 • створити умови для розвитку та самовдосконалення особистості, для освоєння нею життєвих і соціальних ролей;

 • формування в учнів громадянської самосвідомості;

 • створення відповідних освітньо-культурних передумов для виховання патріота рідного краю, держави;

 • підготувати підростаючу особистість до участі в розв’язанні нагальних і перспективних завдань держави, до управління її справами і виконання функцій трудівника та господаря, керівника та виконавця , громадського діяча та захисника Батьківщини;

 • формування якісно нового – як у національному, так і в соціальному плані

і – громадянина незалежної української держави;

 • набуття досвіду соціальної дії шляхом залучення школярів до активної

громадянської роботи.

Завдання Школи становлення громадянина

 • створити умови для розвитку учнівського самоврядування;

 • створити умови для формування в учнів рис громадянина Української держави;

 • виховувати в дітях почуття любові до свого рідного краю, Батьківщини, народу, українських законів, традицій та звичаїв;

 • створити умови для досконалого знання і володіння учнями державної мови;

 • виховувати шанобливе ставлення до державної символіки;

 • виховувати повагу до батьків, свого родоводу, усвідомленість своєї належності до рідного народу, як його представника, спадкоємця і наступника;

 • створити умови для формування в підлітків активної життєвої позиції.

соціально компетентна особистість

Правова культура

національна свідомість

комунікативність

здатність до вибору життєвого шляху

організаторський досвід

Структурні компоненти Школи становлення громадянина


 • базовий освітньо-виховний компонент, що передбачає навчання, виховання і розвиток учнів під час вивчення таких предметів як українська мова і література, історія і географія України, музика, образотворче мистецтво тощо, а також таких вибірково-обов᾽язкових, як народознавство, історія і культура рідного краю, етика, які містять поняття про загальнолюдські цінності;

 • позаурочний компонент ШСГ передбачає заняття в гуртках краєзнавчого та правового спрямування, організацію і проведення різноманітних суспільно-корисних, трудових,пізнавально-розвиваючих, художньо-естетичних та військово-спортивних заходів громадянської наповненості

 • робота з батьками передбачає проведення для них педагогічного лекторію, зборів, організації родинних свят, індивідуальних консультацій, тощо.

 • науково-методична діяльність передбачає впровадження інноваційних педагогічних технологій.

 • управлінська діяльність передбачає забезпечення принципів ШСГ.

Форми і методи Школи становлення громадянина

Серед форм і методів процесу формування учня як громадянина пріоритетна роль належить: • інтерактивним технологіям;

 • інноваційним педагогічним технологіям;

 • традиційним методам (бесіда, позитивний і негативний приклади, лекція, семінар, переконання, тощо);

 • тренінгам;

 • застосуванню набутих знань під час практичної проектної діяльності

Методи ШСГ враховують вікові особливості дітей, а саме

 • для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку вихователь та вчитель здійснюють активну діяльність у життєвому просторі дитини: практичні заняття, фізичні вправи, дидактичні ігри, пошукова робота;

 • для учнів середнього шкільного віку пропонуються різноманітні роз᾽яснювально-ілюстративні ( бесіди, розповіді, повідомлення, диспути, зустрічі, тематичні конференції тощо), дослідно-пошукові ( експедиції, екскурсії, вивчення історичних джерел, опрацювання зібраних матеріалів тощо) методи.


Умови реалізації концепції

Основними умова успішної реалізації концепції є створення збагаченого освітнього середовища, яке сприятиме:

розвитку особистості дитини;

педагогічній майстерності учителя;

модернізації форм, методів і засобів навчально-виховного процесу;

створенню умов для творчості;

створення умов для розвитку обдарованої дитини;

впровадження педагогіки співробітництва.


Очікувані результати

У процесі активної громадянської діяльності в учнів та молоді сформуються: • громадянська самосвідомість;

 • почуття громадянської гідності;

 • почуття громадянського обов’язку;

 • почуття громадянської відповідальності;

 • громадянська совість;

 • громадянська мужність.
Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

1.

І. Ціннісне ставлення до себе
2.

Бесіда «Як організувати свій день?».


Вересень

Кл кер

2 кл


3.

Година спілкування «Найцінніше в моєму житті».

Вересень

Кл кер

3 кл


4.

Година спілкування «Мої права і обов’язки».


Жовтень

Кл кер

4 кл


5.

Година спілкування «Вміння знаходити себе в суспільстві».

Листопад

Кл кер. 5 кл

6.

Година спілкування «Права дитини – мої права ».

Жовтень

Кл кер. 6 кл

7.

Година спілкування «Я» на арені суспільного життя.

Березень

Кл кер.

7 кл


8.

Година спілкування «Мої життєві принципи».

Лютий

Кл кер

8 кл


9.

Тренінг «Як стати лідером?».

Вересень

Кл кер. 8 кл

10.

Практикум «Створення життєвого проекту саморозвитку».

Квітень

Кл кер.

9 кл


11.

Участь у шкільному та районному святі «День туризму».

Травень

Пед-орг.

12.

Спортивні змагання «Козацькі забави».


Жовтень

Пед-орг.

13.

Тренінг «Полюби себе» 5- 8 кл


Січень

Соц. пед.

14.

Корекційна робота з дітьми з обмеженими можливостями

Постійно

психолог
ІІ. Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей
15.

Виховна година «Традиції та реліквії моєї родини»

Жовтень

Кл кер

2 кл


16.

Година спілкування Як і чим випробовується дружба».

Листопад

Кл кер

3 кл


17.

Година спілкування «Ти знаєш, що ти людина?».

Вересень

Кл кер

4 кл


18.

Година спілкування «Заповіді людяності».


Лютий

Кл кер.

5 кл


19.

Година спілкування «Людей я буду любити, добро й милосердя чинити».

Грудень

Кл кер.

6 кл


20.

Година спілкування «Через віки пам’ять проростає».

Травень

Кл кер. 7 кл

21.

Година спілкування « Дисципліна – свобода, чи необхідність?».

Жовтень

Кл кер. 8 кл

22.

Година спілкування «Собори наших душ».


Лютий

Кл кер.

9 кл


23.

Анкетування «Портрет мого колективу». 5-9 кл


Листопад

Соц. пед


24.

Усний журнал «Молодь проти насильства та СНІДу».

Грудень

Виступ агітбриг

25.

Відвідування ветеранів та запис спогадів про війну «Поспішаймо до оселі ветерана».

Травень

Пед-орг.

26.

Анкетування серед учнів школи з метою вивчення відносин між батьками та дітьми (5-9 кл.)

Листопад

Соц. пед

27.

Тренінг «Чому в нашому житті важко бути толерантним?»5-9 кл.

Грудень

Соц. пед

28.

Родинне свято

Лютий

Пед-орг.

29.

Свято Матері

Травень

Пед-орг.
ІІІ. Ціннісне ставлення до праці
30.

Година спілкування «Навіщо людина працює».

Лютий

Кл кер

2 кл


31.

Виховна година «Мої обов’язки в родині».

Грудень

Кл кер

2 кл


32.

Година спілкування «Професія моїх батьків».

Січень

Кл кер

3 кл


33.

Виховна година «Праця годує, а лінь – марнує».

Квітень

Кл кер

4 кл


34.

Бесіда «Я – черговий».

Вересень

Кл кер.

5 кл


35.

Виховна година «Трудові традиції української родини».

Березень

Кл кер. 6 кл

36.

Година спілкування «Як організувати себе».


Вересень

Кл кер.

7 кл


37.

Виховна година «Це потрібно знати, щоб професіоналом стати».

Квітень

Кл кер.

8 кл


38.

Година спілкування «Країна потребує професіоналів. Як ним стати?».

Квітень

Кл кер.

9 кл


39.

Акція «Впорядкуємо ігровий майданчик – для малят».8-9 кл

Квітень

Вч. фізк.

40.

Семінар «Підліткова праця: правознавчий аспект»5-9 кл.

Березень

Соц. пед

41.

Конкурс «Нумо, хлопці!».

Грудень

Пед-орг.

43.

Анкетування серед учнів з метою визначення типу професій. 8-9 кл.

Березень

Соц. пед

ІV. Ціннісне ставлення до природи44.

Екскурсії «Екологічна стежка в різні пори року» (вулицею міста, села).

Вересень - Травень

Кл. кер

2-4 кл.


45.

Рухливі ігри з елементами техніки туризму.

Вересень - Травень

Кл кер

2-4 кл.


46.

Година спілкування «Я – маленька частиночка Природи».

Березень

Кл кер

2 кл


47.

Виховна година «Заповідні місця мого краю».

Квітень

Кл кер

3 кл


48.

Година спілкування «Себе я бачу в дзеркалі природи».

Січень

Кл кер

4 кл


49.

Похід «Екологічною стежиною нашого краю».

Жовтень

Кл кер.

5 кл


50.

Виховна година «До природи – не неси шкоди».

Вересень

Кл кер. 6 кл

51.

Виховна година «Земля – годувальниця».


Березень

Кл кер. 7 кл

52.

Виховна година «Світ природи в народному епосі»

Грудень

Кл кер.

8 кл


53.

Мальовнича моя Україна; оформлення фотоальбому»

Січень -Червень

Кл кер. 9 кл

54.

Конференція «Майбутнє природи в наших руках» 8-9 кл.

Березень

Соц. пед

55.

Скорботна лінійка «Чорнобиль – рана України».

Квітень

Пед-орг.

56.

Акція «Посади дерево». 2-9 кл


Квітень

Кл кер.

57.

Акція «Чисте довкілля». 2-9 кл


Квітень

Кл кер.

58.

Конкурс «Наш квітник – найкращий». 2-9 кл

Квітень - Жовтень

Кл кер.

59.

Виставка виробів та композицій з природних матеріалів «Свято врожаю». и 8-9 кл


Жовтень

Кл кер.
V. Ціннісне ставлення до культури і мистецтва
60.

Виховна година «Музичний фольклор рідного краю». 2-4 кл.

Лютий

Вчит муз.

61.

Виховна година «Народні звичаї».


Січень

Кл кер

2 класу


62.

Конкурс «Я вишиваю рушничок».


Лютий

Кл кер

3 кл


63.

Виховна година «Архітектурні перлини рідного краю».

Листопад

Кл кер

4 кл


64.

Виховна година «Народ скаже як зав’яже».

Травень

Кл кер.

5 кл


66.

Семінар «Мистецтво і його вплив на культуру нації».5-7 кл.

Березень

Вч. обр. мистецтва

67.

Виховна година «Письменники рідного краю».

Травень

Кл. кер.

7 кл


68.

Свято «Різдвяний вертеп».


Січень

Кл. кер.

8 кл.


69.

Свято «Купальські вогні».

Липень

Пед.-орг.

70.

«Подорож мережею Інтернет: відкриті наукові архіви, електронні бібліотеки, віртуальні музеї, світ електронних словників, електронна культура, термінологічні довідники».

Січень

Кл. кер.

9 кл.

VІ. Ціннісне ставлення до суспільства і держави71.

Виховна година «У нас одна Батьківщина – наша рідна Україна».

Листопад

Кл. кер.

2 кл.


72.

Виховна година «Славетні українці».


Квітень

Кл. кер.

3 кл.


73.

Година спілкування «Я – маленький громадянин».

Листопад

Кл. кер.

4 кл


74.

Конкурс «Легенди мого краю».

5-9 кл.Січень

Вч. укр. мови та літ.

75.

Свято «Люби і знай свій рідний край».


Травень

Пед-орг.

76.

Дослідження «Сторінки історії мого міста (села)».

Березень

Вчит іст

5-9кл.


77.

У роки пам’яті «Всі народи України живуть в злагоді та мирі». «Україна пам’ятає» (Голодомор 1932-1933 рр.).

Листопад

Вчитель історії з учнями 5-9кл.

78.

Година спілкування «Закони життя нашого класу».

Вересень

Кл кер.

5 кл


80.

Година спілкування «Демократичні принципи та цінності».

Квітень

Кл кер.

9 кл


81.

Лінійка слави «Ніхто не забутий, ніщо не забуте» (Ветерани Великої Вітчизняної війни).

Травень

Пед-орг.


82.

Свято «Мова рідна – слово рідне!».

5-9 клЛистопад

Вч укр. мови та літ.

83.

Виховна година Україна від козацьких часів до сьогодення».

Жовтень

Кл кер.

8 кл


84.

Година спілкування «Вчинок, відповідальність, наслідки».

Березень

Кл. кер.

7 кл


85.

Година спілкування «Я – громадянин і патріот держави».

Лютий

Кл кер.

9 кл


86.

Година спілкування «Виконую Кодекс класу (школи)».

Вересень

Кл кер.

9 кл


87.

Диспут «Громадянське суспільство – гарантія дотримання прав людини».

Жовтень

Кл кер.

9 кл


88.

«Державні символи України».


Лютий

Пед-орг.

89.

Дебати «Право на приватне життя» 9 кл


Травень

Соц. пед

90.

Лекція «Дитяча праця і права дитини» для учнів 5-9 кл.


Червень

Соц. пед

91.

Святковий концерт «Ваш світлий подвиг незабутній».

Травень

Пед-орг.

92.

Твір-роздум на тему «Якби я був президентом...». 5-9 кл.

Жовтень

Вч укр. мови та літ.


У сім’ї, образно кажучи, закладається коріння, з якого виростають потім і гілки, і квіти, і плоди. Сім’я – це джерело, водами якого живиться повноводна річка нашої держави.

В. О. Сухомлинський

ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУ

Відомі педагоги говорили про тісний зв’язок сімейного виховання з громадським життям народу і про те, що сімейне виховання ніяк не може бути протиставлене суспільному. Разом з тим вони відзначали, що розумна батьківська любов має величезну силу впливу. В суспільстві родина і школа повинні спільно вирішувати загальні задачі виховання щасливої людини, разом нести перед суспільством відповідальність за це.

В умовах будь - якого суспільства всі діти охоплені суспільним вихованням, але значення родини не применшується , навпаки, її виховна роль зростає, наближаючись до рівня суспільного, котре здійснюється спеціальними педагогічними установами. У наших родинах незмірно зріс інтерес до питань виховання, підвищився рівень педагогічних знань. У багатьох родинах виховання дітей покращилось, багато чого робиться для всебічного розвитку дітей, їхньої загальної культури. Батьки турбуються не тільки про здоров’я дітей та їх навчальні успіхи, але і прагнуть перебороти конкретні недоліки у поведінці дитини, впливають на формування характеру, на розвиток інтересів,правильно організувати її дозвілля, підвищити її естетичну культуру. Разом з тим багато батьків прямо заявляють, що їм самим доводиться безупинно поповнювати свої власні знання, багато читати, дізнаватися для того, щоб задовольнити допитливість дітей, щоб з гідністю виконувати свій батьківський борг. Батьки все краще розуміють, що виховання в родині ґрунтується на вихованні батьків.

У правильному вихованні підростаючого покоління зацікавлене все суспільство. Робота школи з родиною містить у собі педагогічну освіту батьків, залучення їх до особистої участі в діяльності шкільного колективу,організацію єдиної системи впливу на дитину в школі і родині.

У спілкуванні вчителів з батьками головне – спільне рішення виховних задач, пошуків найкращих засобів впливу на дитину. Тому тут дуже важлива і потрібна атмосфера взаємної довіри, загальної турботи про спільну справу.

Школа є центром,що організовує і направляє не тільки діяльність родини, але і громадськості щодо виховання дітей. Дружна спільна робота школи, родини, громадськості забезпечує успіх виховання підростаючого покоління.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал