Патопсихологічні дослідження при розумовій відсталості. Патопсихологічні дослідження в геронтологічній практиці. (4 год.)Скачати 168.25 Kb.
Дата конвертації12.04.2017
Розмір168.25 Kb.
ТипМетодичні вказівки
Методичні вказівки для студентів 4 курсу медичного факультету №2 (спеціальність –медична психологія)по підготовці і роботі на практичному занятті з патопсихології
Тема: Патопсихологічні дослідження при розумовій відсталості. Патопсихологічні дослідження в геронтологічній практиці. (4 год.)
І.Актуальність теми:

Патопсихологічні дослідження хворих похилого та старечого віку допомагають не тільки отримати об’єктивні дані щодо структури психічного розладу, але й оцінити ступінь інтелектуально-мнестичного зниження та збережені елементи психіки. Вони мають свої особливості як проведення експерименту, використання відповідних методик, так і інтерпретації отриманих даних.

Розумова відсталість - це стан затриманого або неповного розвитку психіки, що, в першу чергу, характеризується порушенням здібностей, які проявляється в період розвитку і забезпечують загальний рівень інтелектуальності, тобто когнітивних, мовних, моторних і соціальних здібностей. Розумова відсталість може розвиватись з будь-яким іншим соматичним або психічним розладом або виникати без нього

Розумова відсталість є групою захворювань різної етіології, загальним і типовим для якої є психічний недорозвиток. В першу чергу це проявляється у інтелектуальній недостатності і характеризується синдромом відносно стабільного, непрогресуючого недоумства. Однак інтелектуальна недостатність не вичерпує всієї картини олігофренії. У олігофренів відмічається недорозвиток і інших властивостей - емоційності, моторики, сприймання, уваги.


ІІ. Навчальні цілі заняття:

Студент повинен ознайомитись (α-І) з особливостями патопсихологічного експерименту при обстеженні при хворих з розумовою відсталістю і в геронтологічній практиці.
Студент повинен знати (α-ІІ) :

 • патопсихологічну семіотику при розумовій відсталості.

 • патопсихологічні методики, які використовуються для визначення розумової
  недостатності і особливості інтерпретації їхніх результатів.

 • вимоги ВООЗ до патопсихологічних досліджень хворих з розумовою
  відсталістю (МКХ-10) і постановки діагнозу.

 • патопсихологічну семіотику інволюційних та старечих психозів;

 • особливості проведення патопсихологічного дослідження у осіб похилого та старечого віку;

 • мету патопсихологічногодослідження в геронтологічнійпрактиці;

 • методики, які використовуються для патопсихологічного дослідження осіб похилого віку;

 • методики, які використовуються для патопсихологічного дослідження осіб старечого віку.


Студент повинен уміти (α-ІІІ):

 • скласти план патопсихологічного дослідження хворого;

 • застосовувати патопсихологічні методики для визначення розумової
  недостатності

 • провести клініко-патопсихологічне дослідження хворого похилого, старечого віку;

 • провести аналіз отриманих результатів патопсихологічного дослідження;

 • скласти протокол патопсихологічного дослідження;

 • сформулювати заключення по проведеному патопсихологічному дослідженню.

 • проводити патопсихологічні дослідження у геронтологічній практиці іінтерпретувати їхні результати.На основі вище перерахованих знань та умінь студент повинен опанувати та володіти такими практичними навичками (α-ІІІ):

 • встановлення психологічного контакту з хворими дітьми, особами похилого та старечого віку;

 • проведення патопсихологічного дослідження хворих дітей, осіб похилого та старечого віку;

 • проведення аналізу отриманих результатів патопсихологічного дослідження;

 • написання протоколу проведеного дослідження ;

 • формулювання заключення патопсихологічного дослідження.


ІІІ. Цілі розвитку особистості

Пізнання лікарем-психологом психології хворого, структури і закономірностей психічної діяльності дозволяє індивідуалізувати систему діагностичних, лікувальних, психопрофілактичних та експертних заходів.IVіждисциплінарнаінтеграція

Дисципліни

знати

вміти

 • попередні ( забезпечуючі) дисципліни

психіатрія

Медична психологія

Психологічне консультування та психокорекція

Експериментальна психологія

Психопатологічні синдроми

Критерії порушення психічних процесів

МКБ10

Особливості психокорекційної та психотерапевтичної роботи лікаря патопсихолога у дітей та людей похилого вікуОсобливості особистості та реакцій на стресові ситуації

у осіб різних вікових груп

Методи психологічного дослідження

Класифікацію та характеристику методів


 • Наступні дисципліни, ті що забезпечуються:

Психіатрія

Медико-психологічна експертиза

 • Внутрішньо предметнаінтеграція (між темами даної дисципліни): Патопсихологічні регістр-синдроми

Патопсихологічна семіотика при ендогенних та екзогенних психічних захворюваннях

V. Зміст теми заняття:

Розумова відсталість - це стан затриманого або неповного розвитку психіки, що, в першу чергу, характеризується порушенням здібностей, які проявляється в період розвитку і забезпечують загальний рівень інтелектуальності, тобто когнітивних, мовних, моторних і соціальних здібностей. Розумова відсталість може розвиватись з любим іншим соматичним або психічним розладом або виникати без нього

Розумова відсталість є групою захворювань різної етіології, загальним і типовим для якої є психічний недорозвиток. В першу чергу це проявляється у інтелектуальній недостатності і характеризується синдромом відносно стабільного, непрогресуючого недоумства. Однак інтелектуальна недостатність не вичерпує всієї картини олігофренії. У олігофренів відмічається недорозвиток і інших властивостей - емоційності, моторики, сприймання, уваги.

Питання, що студент має підготувати до заняття

1. Охарактеризуйте патопсихологічну семіотику при розумовій відсталості.

2. Які патопсихологічні методики і психометричні тести використовуються для
визначення розумової недостатності ?

3. Назвіть особливості інтерпретації їхніх результатів.

4. Які вимоги ВООЗ до патопсихологічних досліджень хворих з розумовою

відсталістю (МКХ-10) і постановки діагнозу ?

5. Як проводити патопсихологічні дослідження у геронтологічній практиці?


VІ. План та організаційна структура заняття.


п/п


Основні етапи заняття,

їх функції та змістНавчальні цілі в рівнях засвоєння

Методи контролю і навчання

Матеріали методичного забезпечення:

Контролю, наочності, інструктивні, обладнання, тощоРозподіл

часу1

2

3

4

5

6

1

2

34

5

67


Підготовчий етап

Організація заняття

Постановка навчальної мети та мотивація

Контроль вихідного рівня знань: 1. патопсихологічну семіотику інволюційних та старечих психозів;

 2. вимоги ВООЗ до патопсихологічних досліджень хворих з розумовою
  відсталістю (МКХ-10) і постановки діагнозу.

 3. особливості проведення патопсихологічного дослідження у осіб похилого та старечого віку;

 4. мету патопсихологічного дослідження в геронтологічній практиці;

 5. патопсихологічну семіотику при розумовій відсталості.

 6. патопсихологічні методики, які використовуються для визначення розумової
  недостатності і особливості інтерпретації їхніх результатів.

Основний етап заняття

Формування професійних вмінь та навичок: 1. скласти план патопсихологічного дослідження хворого;

 2. провести клініко-патопсихологічне дослідження хворого похилого, старечого віку;

 3. провести аналіз отриманих результатів патопсихологічного дослідження;

 4. скласти протокол патопсихологічного дослідження;

 5. сформулювати заключення по проведеному патопсихологічному дослідженню.

 6. застосовувати патопсихологічні методики для визначення розумової
  недостатності

 7. проводити патопсихологічні дослідження у геронтологічній практиці і
  інтерпретувати їхні результати.

Підсумковий етап

Контроль та корекція рівня професійних вмінь та навичокПідведення підсумків заняття

Домашнє завдання


ІІ

ІІ

ІІІІ

ІІ

ІІІІІ

ІІІ


ІІІ

ІІІ


ІІІ


індивідуальна теоретична співбесіда (опитування)

 • тестовий контроль ІІ рівня

 • рішення типових задач ІІ рівня


формування навичок:

практичний тренінгМетод формування вмінь:

професійний тренінг у вирішенні нетипових клінічних, ситуаційних задачМетод контролю навичок: індивідуальний контроль навичок та їх результатів

Метод контролю вмінь:

Аналіз та оцінка результатів психодіагностики • Тестовий контроль ІІІ рівня

Питання ІІ рівня Таблиці

Тести ІІ рівня Малюнки

Задачі ІІ рівня Структурно- логічні схеми, аудіо- та відео матеріали

Професійні алгоритми (інструкції) щодо формування практичних навичок та професійних вмінь.

Таблиці, слайди, психодіагностичні опитувальники, учбові альбоми

Текстові ситуаційні нетипові задачі.

Орієнтовна карта для самостійної роботи з літературою

Рекомендована література2-6хв

10-25%


10-25%

60-90%


10-20%VІІ. Матеріали методичного забезпечення заняття


Тести :

1. Тривале і незворотне порушення будь-якої психічної функції, загального розвитку психічних здібностей або характерного образу мислення, відчуття і поведінки, що складає окрему особистість, називається:


 1. маразмом

 2. олігофренією

 3. дефектом

 4. деменцією

 5. деградацією

2. Типовими психологічними особливостями похилих людей являються всі нижче перераховані, крім:

а) егоцентризму;

б) альтруїзму;

в) недовіри;

г) тривожності;

д) зниження спілкування.


3. Юнак 18 років направлений на військово-психіатричну експертизу, бо під час медичного огляду у військоматі виявив дуже низький рівень загальних знань. Зростав без однолітків - жив у лісі разом з батьком-лісником. У школу ходив рідко, так як найближче село було за 10 кілометрів. Формально закінчив 7 класів. При експериментально-психологічному дослідженні вирішував завдання на аналіз, синтез, комбінаторику, створення понять. Як слід оцінити стан хворого?:

 1. затримка психічного розвитку

 2. соціально-педагогічна запущеність

 3. помірна розумова відсталість

 4. психічний інфантилізм

 5. легка розумова відсталість
 1. Хвора похилого віку, на вигляд спокійна, привітна, одягнена охайно. У вільний час дивиться телевізор. Переглядаючи телесеріал, бурхливо висловлює свої думки, коментує, плаче, переживаючи за героїв фільму. Довго готується до зустрічі з рідними, чекає, а побачивши їх, плаче від радості. Під час розмови стає роздратованою, ображається, свариться, бо їй здається, що її не слухають. Bизначіть психічний розлад:

 1. обсесивно-фобічний стан

 2. депресія

 3. астено-невротичний синдром

 4. слабкодухість

 5. психомоторне збудження

 1. Хвора 75 років, не може назвати місяць, число, пору року. Після довгих роздумів називає своє ім'я. Настрій дратівливо-незадоволений. Постійно носить з собою вузлик з речами, ховає у себе на грудях у білизні пакуночки з хлібом та свої черевики, "безцінні книги". Який найбільш імовірний діагноз?:

 1. Розлад поведінки

 2. Aтеросклеротична деменція

 3. Пресенильна меланхолія

 4. Cтареча деменція

 5. Корсаковський синдромТест на підстановку з фіксованою кількістю відповідей:


 1. Класифікація розумової відсталості за МКХ -10 та її діагностичні критерії:

а)

б)в)

г)


 1. Для розумової відсталості характерні такі порушення психічних процесів:

а)


б)

в)

г)д)

Задача
Хворий М., 18р. Мати – К., 40 років, працює дояркою в колгоспі. Батька не знає. Має 2-х братів: 19 р. і 8 р. Мати позбавлена ​​батьківських прав у 1992 р. - страждає алкоголізмом. Спадковість не обтяжена. Про викиднів, мертвонароджень у матері не знає. Спогади дитинства не ясні. Харчування погане, часто засинав голодним. Не вимовляв "Р" (і донині). У скільки пішов, почав говорити не пам'ятає. У дитячий садок не ходив. Улюблених ігор не було. Вихованням займалася мати. Запам'яталися часті розпивання спиртних напоїв матері з чужими людьми, хлопчик у цей час перебував без нагляду. У спогадах домінує почуття страху перед матір'ю, вона під час алкогольного сп'яніння ставала жорстокою і часто била дитину по голові. Ласки, теплоти відносин не було. Відносини з братами хороші. У 1992 р. матір позбавили батьківських прав і діти були відправлені в інтернат. У дитячому будинку не подобалося. Карали не часто.

Період навчання (в інтернаті). Вчитися не любив, старанністю не відрізнявся. Погано давалися всі предмети, за винятком фізкультури. По поведінці - "3". Брав участь у художній самодіяльності. Улюблених ігор не було. Розваги - прогулянки по вулиці. Закінчив 8 класів на "3", "4", після чого поступив вчитися в училищі на повара.

Трудова діяльність, професія. За фахом не працював, тому що мало платять. Працює різноробочим (тесляр, маляр). Ініціативи на роботі не проявляє, взаємини з колегами по роботі нормальні. Отримує задоволення від роботи, коли все виходить. Працездатність: відчуття втоми настає не скоро, після нетривалого відпочинку проходить. Зовні намагається не показувати втому. Є інтерес до зарплати.

Статеве життя з 15 років. В даний час проживає із співмешканкою. Конфліктів не буває.

Матеріальна забезпеченість низька.

Фізично витривалий, розумово не працює. У момент гострого конфлікту запальний, воліє вирішувати конфлікт кулаками. При зниженні настрою, алкогольному сп'янінні виникають суїцидальні думки (порізав собі вени в 1999 р.) Самоучка з боксу, карате (інтерес короткочасний).

Нестриманий у поведінці, не терплячий до тривалого очікуванню. Вважає, що вміє знайти підхід до людини. Дратівливий, легко збудливий, емоційно лабільний, при цьому недостатньо самокритичний. Недисциплінованість і конфліктність поєднується з недостатністю критики до власної особистості і своїм вчинкам, що вказує на неврівноваженість процесів збудження і гальмування. Мислення уповільнене, схильне до конкретизації, фантазіям - переважає перша сигнальна система.

Читає тільки газети. Знає письменників - Пушкіна, Лермонтова, слухає музику - В. Цоя, "Наутілус Помпіліус". Коло інтересів не широке.

Перенесені захворювання: простудні, пупкова грижа (1986 р.), 2 струсу головного мозку: 1-е в 8 років (1990 р.) з втратою свідомості (впав з велосипеда), був госпіталізований, 2-е в 18 років (листопад 2000 м.) без втрати свідомості (бійка), амбулаторне лікування; апендектомія (1996 р.), хронічний гастрит (1998 р.).

Шкідливі звички: палить по 1 пачці на день. Алкоголь вживає "в міру", з 14 років.

Хворим вважається з листопада 2000 р., коли під час проходження військової комісії при огляді лікарем психіатром на правому і лівому передпліччях були виявлені множинні порізи лінійної форми. Був поставлений діагноз «Олігофренія, невиясненої етіології. Соціально-педагогічна запущеність». Сам себе хворим не вважає, скарг не пред'являє. При спробі з'ясувати мотиви суїциду, хворий відповідає відмовою.
 1. Складіть план патопсихологічного обстеження

 2. Назвіть та обґрунтуйте методики, що необхідно застосувати для уточнення діагнозу

 3. Опишіть зміни психічних процесів, що будуть спостерігатися у даного хворого

 4. Напишіть приклад патопсихологічного заключення для даного пацієнта


VІІІ. Література:


 1. Блейхер В.М., Крук И.В.Патопсихологическаядіагностика.- К.,1986. - 280с.

 2. Блейхер В.М., Крук И.В., Боков С.Н. Практическаяпатопсихология.-Ростов-
  на-Дону.- 1996,448с.

 3. Блейхер В.М., Крук И.В., Боков С.Н. Клиническаяпатопсихология.- М.
  Воронеж.- 2006, 620с.

 4. Зейгарник Б.В Патопсихология.- М- 2000, 458с.

 5. Менделевич В.Д. Клиническая и медицинскаяпсихология.- М., Медпресс-
  2005,426с.

6. РубинштейнСЯ. Зкспериментальньїе методики патопсихологии и опьіт
примененияих в клинике. - М. 2007.

Підготувала: асистент Герасимук В.А.Затверджено на засіданні кафедри, прот.№_ від «__»__ 20 р.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал