Панченко с. ПСкачати 33.07 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації13.02.2017
Розмір33.07 Kb.

69

КОНОТОПСЬКИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ ЗБІРНИК. ВИПУСК І. 2013
ІСТОРІЯ ОСВІТИ
ПАНЧЕНКО С. П.
ВЗАЄМОДІЯ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА ШКОЛИ ТА СІМ'Ї
Постановка проблеми та її зв'язок із важливими науковими або практичними завданнями. Середовище сім'ї та школи є факторами, що, у першу чергу, впливають на перебіг соціалізації дитини. Алена сучасному етапі, у зв'язку з кризою сім'ї, спостерігаються її негативні впливи настановлення дитини. Сприяти підвищенню педагогізації сім'ї покликана школа, і обов'язки щодо налагодження взаємодії школи та сім'ї в інтересах дитини покладаються на соціального педагога. Але значна кількість сімей, що мають проблеми,
вимагає особливого підходу школи та пошуків нових шляхів взаємодії педагогів та батьків.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучасні дослідження із соціальної
педагогіки присвячені переважно проблемам специфіки роботи соціального педагога з певними категоріями населення та сім'єю (Т. Ф. Алєксєєнко, І. Д.
Звєрєва, АЙ. Капська, Г. М. Лактіонова, ЛІ. Міщик, І. М. Трубавіна та ін.).
У науковій літературі використовують багато варіантів визначень поняття "середовище" - це комплекс різноманітних зовнішніх явищ, що стихійно діють на людину сукупність умов, що оточують людину й впливають на неї як організм та особистість реальна дійсність, в умовах якої відбувається розвиток людини;
навколишні суспільні, матеріальні та духовні умови існування людини оточення людини, яке вона сприймає, на яке реагує, з яким вступає в контакт та взаємодіє.
У вихованні (соціалізації) людини беруть активну участь різноманітні соціальні
інститути (середовища) - починаючи від дитячих дошкільних закладів до навчальних, трудових колективів залежно від того, де навчається, працює
людина. Проте особливий вплив, уже з перших кроків дитини, справляє сім'я,
де, власне, і починається її соціалізація, закладається основа моральності. Тому сім'я, батьки несуть особливу відповідальність за виховання підростаючого покоління.
Середовище сім'ї, а також школи продукують систему способів, форм виховної діяльності, норм поведінки вихователів, колективів, інституцій, засобів соціального контролюй систем цінностей. У ранньому дитинстві формуються елементарні знання про моральну культуру, правила поведінки в суспільстві,
котрі в подальшому визначатимуть морально-ціннісну цілісність особистості.
Отже, сім'я закладає фундамент особистості, а її остаточне формування здійснює школа.
Школа, забезпечує організацію навчально-виховного процесу, який мають здійснювати кваліфіковані спеціалісти. Середовище школи, на відміну від

70

КОНОТОПСЬКИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ ЗБІРНИК. ВИПУСК І. 2013
загального, є штучним, сформованим людиною для досягнення мети навчально- виховного процесу. Середовище школи, у якому відбуваються освітні особистісні
процеси взаємодії учителів та учнів на основі використання новітніх
інформаційних технологій, називають функціональним простором сучасної
школи. Цей простір має забезпечувати не тільки розвиток творчого потенціалу школяра, ай збереження та зміцнення його фізичного та психічного здоров'я.
Шкільне навчальне середовище повинне забезпечувати комфортний стан дітей.
Правильно організоване навчальне середовище дасть змогу кожній дитині
знайти заняття до душі, повірити в свої сили та здібності, навчитися взаємодіяти з дорослими та однолітками, розуміти та оцінювати їх почуття та вчинки.
Соціальні педагоги та практичні психологи навчальних закладів є головною ланкою в структурі психологічної служби освітив Україні, їхня діяльність регламентується Положенням про психологічну службу та іншими нормативно- правовими документами психологічної служби системи освіти.
Донедавна в загальноосвітніх навчальних закладах функції соціального педагога певною мірою виконували класні керівники, вихователі груп подовженого дня, організатори дитячих колективів, тренери та керівники гуртків,
заступники директорів з навчально-виховної та виховної роботи. Соціальний педагог - це фахівець із виховної роботи з дітьми, підлітками, молоддю,
дорослими, який покликаний створювати сприятливі соціальні, навчально-виховні
умови для розвитку й соціалізації особистості він організовує взаємодію освітніх та позашкільних закладів та установ, сім'ї, громадськості з метою створення в соціальному середовищі умов для соціальної адаптації та благополуччя в мікросоціумі дітей та молоді, їх всебічного розвитку Соціальний педагогу навчальному закладі виступає посередником між навчальним закладом та сім'єю: допомагає батькам і вчителям зрозуміти
інтереси та потреби дітей в отриманні освіти й віднайти способи їх задоволення в навчальному закладі допомагає визначати індивідуальні навчальні програми для дітей, які цього потребують (наприклад, навчання вдома. До посадових обов'язків соціального педагога входять також турбота про дітей, які за певних причинне відвідують школу надання допомоги та підтримки батькам при переведенні дитини в інший навчальний заклад захист прав дітей, які є
представниками національних меншин виявлення дітей, які незаконно зайняті
на роботів навчальний часі вирішення питання їхньої освіти сприяння дітям та батькам в отриманні гарантованих їм пільг організація різноманітних благодійних акцій тощо.
Сьогоднішні учні стикаються з багатьма соціальними, економічними,
особистісними проблемами, які часто негативно впливають на процес їхнього соціального й громадянського становлення. Роль сім'ї в сучасному суспільстві
й житті людини незрівнянна за своїм значенням ні з якими іншими соціальними
інститутами. Сім'я, як основний осередок суспільства, виконує найважливіші
соціальні функції, відіграє значущу роль ужитті людини, його захисту,
забезпеченні соціалізації, формуванні й задоволенні індивідуальних потреб.
Сучасна ситуація в Україні (економічна криза, нагнітання соціальної та політичної

71

КОНОТОПСЬКИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ ЗБІРНИК. ВИПУСК І. 2013
напруженості, міжетнічні конфлікти, зростаюча матеріальна й соціальна поляризація суспільства тощо) загострила проблеми сім'ї. У значної частини сімей різко погіршилися умови реалізації основних соціальних і особистісних функцій, вони виявилися в складних життєвих обставинах.
Однією з актуальних проблем, які стоять перед сучасною школою, є
профілактика будь-яких проявів жорстокості щодо дітей та молоді. Потенційно неблагополучними вважаються сім'ї, у яких порушені зв'язки з середовищем,
внутрішньородинні зв'язки, порушена структура сім'ї, її спроможність виконувати свої функції. І не завжди потенційно неблагополучні сім'ї стають неблагополучними. Це залежить від потенціалу сім'ї, підтримки та допомоги у вирішенні життєвих проблем. Колектив навчального закладу повинен комплексно вирішувати проблеми учня. Роль соціального педагога в цій справі досить вагома [2, 3]. Відвідування та вивчення сімей учнів загальноосвітніх закладів - важлива складова педагогізації батьківської громадськості й необхідна передумова організації роботи соціального педагога - з формування педагогічної
культури сім'ї. Вивчення сімей учнів - це можливість для соціального педагога знайти правильний підхід до вихованців, уникнути помилок і конфліктних ситуацій,
використовувати доцільні методи й прийоми у своїй педагогічній практиці,
познайомитись з виховними особливостями, системою моральних і духовних цінностей батьків, виявити неблагополучні сім'ї та випадки порушення прав дитини всім ї. На стабілізацію сім'ї, відновлення її функціональних зв'язків,
нормалізацію стосунків між батьками і дітьми впливатиме залучення батьків соціальним педагогом до спеціальних програм педагогічної просвіти, які б сприяли повноцінному функціонуванню сім'ї й запобіганню проблемам у взаєминах дітей і батьків.
Висновки. Отже, школа покликана й має можливості позитивно впливати на виховний потенціал сім'ї. Сприяє цьому введення посади соціального педагога.
Враховуючи складність та важливість даного напрямку роботи школи та соціального педагога, подальшим напрямком дослідження є вивчення формування професійної компетентності майбутнього соціального педагога у вищих навчальних закладах до роботи з сім'єю.
_________________________________
1. Професія - соціальний працівник Текст / упоряд.: О. Главник ; за заг.
ред. К. Шендеровського, І. Ткач. - К. : Главник, 2006. - 112 с. Закревська Л. М. Перші кроки соціального педагога у школі [Текст].
На допомогу соціальному педагогу - початківцю. - Кам`янець-Подільський Аксіома, 2005. - 52 с. Никитина Л. Е. Социальный педагог в школе Текст. - М. : Академ.
проект, 2003. - 112 с.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал