Паливно-мастильні та інші експлуатаційні матеріалиСкачати 117.73 Kb.
Дата конвертації13.03.2017
Розмір117.73 Kb.
Метою вивчення дисципліни „Паливно-мастильні та інші експлуатаційні матеріали" є засвоєння знань про властивості палив, мастильних матеріалів, спеціальних рідин і ремонтно-експлуатаційних матеріалів; вплив їх якості на техніко-економічні показники сільськогосподарської техніки, а також опанування навичками щодо визначення основних показників якості та підбору відповідних сортів і марок палива, мастильних матеріалів. Спеціальних рідин та мастильно-експлуатаційних матеріалів для машин, які експлуатуються.

Навчальний матеріал дисципліни поділяється на чотири розділи:

1. Паливні матеріали.

2. Мастильні матеріали.

3. Експлуатаційні матеріали.

4. Контроль якості та основи раціонального, економного та безпечного використання паливно-мастильних та інших експлуатаційних матеріалів.

Дисципліна тісно пов'язана з дисциплінами, які вивчаються в навчальному закладі. Так, попередньо вивчені предмети („Хімія", „Фізика") дають базові знання під час вивчення складу мастильних матеріалів, способів переробки нафти очищення нафтопродуктів, набуті знання з дисципліни „Паливно-мастильні та інші експлуатаційні матеріали" застосовують при подальшому вивченні дисциплін „Трактори і автомобілі", „Сільськогосподарські машини", „Ремонт сільськогосподарської техніки", „Гідропривод сільськогосподарської техінки", „Машиновикористання в землеробстві", а також застосовують у майбутній професійній діяльності техніків-механіків сільськогосподарського виробництва.
Література

Основна


 1. Окоча А.І, Білоконь Я.Ю. Паливно-мастильні та інші експлуатаційні матеріали. – К.: Український духовний центр, 2004.

 2. Окоча А.І., Антипенко А.М. Паливно-мастильні та інші експлуатаційні матеріали. – К.: Урожай, 1996.

 3. Кузнєцов А.В. Практикум по топливу и смазочным материалам. - М.: Агропромиздат, 1987

Додаткова


4. Шпак О.Г. Нафта та нафтопродукти. – К.: Ясон-К, 2000

5. Караулов А.К. Автомобильные топлива. Бензины и дизельные. Справочник. – К.: Радуга, 2000


Назва розділу, модуля, програми

Обсяг годин

За навчальною

програмоюЗа робочою навчальною

програмоювсього

аудиторних

самостійних

всього

аудиторних

самостійних

1

2

3

4

5

6

7

8
Вступ. Зміст та завдання дисципліни

1

1

-

2

2

-

1

1. Паливні матеріали. Вступ

1.1 Види палив, їх характеристика.


3

2

1

2

2

-


2

1.2 Загальні відомості про отримання паливно-мастильних матеріалів

1

-

1

2

2

-


3

1.3 Автомобільні бензини

4

3

1

4

4

-

4

1.4 Паливо для дизельних двигунів

6

5

1

6

4

2

5

1.5 Газоподібне паливо

1

-

1

1

-

1

6

1.6 Альтернативні види палива для ДВЗ

2

1

1

1

-

1

7

1.7 Палива для теплових установок с/г призначення

1

-

1

1

-

1

8

2. Мастильні матеріали

2.1 Призначення та класифікація мастильних матеріалів


1

1

-

1

-

1


9

2.2 Експлуатаційні властивості олив, їх визначення та вимоги до них

1

-

1

1

-

1


10

2.3 Моторні оливи

2

1

1

2

1

1

11

2.4 Трансмісійні оливи

3

2

1

3

3

-

12

2.5 Оливи для гідравлічних систем

2

1

1

1

-

1

13

2.6 Оливи індустріальні та іншого призначення

1

-

1

1

-

1

14

2.7 Консервативні матеріали

2

1

1

2

-

2

15

2.8Пластичні й тверді пластичні матеріали

4

2

2

4

2

2

16


3. Експлуатаційні рідини

3.1 Охолоджувальні рідини


2

1

1

2

1

1


17

3.2 Спеціальні технічні рідини

2

1

1

2

1

1

18


4. Ремонтно-експлуатаційні матеріали

4.1 Лакофарбові та клейові матеріали


4

3

1

4

3

1


19

4.2 Гумові та інші ремонтно-експлуатаційні матеріали

2

-

2

2

1

1

20


5. Контроль якості ПММ

5.1 Контроль якості ПММ


7

7

-

7

61

21

5.2 Відновлення якості нафтопродуктів

1

-

1

1

-

1

22

5.3 Основи раціонального використання ПММ

2

1

1

2

2

-
Всього з дисципліни

54

32

22

54

32

22


Тести по ПММ

1 Паливом називають речовину, яку спеціально:

 1. спалюють для одержання тепла

 2. спалюють для одержання світла

 3. спалюють для одержання руху

 4. спалюють для одержання газу

2. Паливо повинно мати такі властивості:

 1. легко займатись та виділяти якомога більше тепла

 2. бути поширеним у природі та доступним при розробці

 3. бути нетоксичним та не виділяти отруйних речовин

 4. усі перераховані властивості

3. За агрегатним станом всі види палива розподіляються на:

 1. тверді

 2. рідкі

 3. газоподібні

 4. усі перераховані

4. За походженням паливо ділиться на:

 1. нафтове та не нафтове (альтернативне)

 2. органічне

 3. мінеральне

 4. штучне

5. За способом одержання паливо буває:

 1. природне та штучне

 2. газотурбінне

 3. побутове

 4. скраплене

6. За тепловою цінністю палива діляться на:

 1. висококалорійні

 2. середньокалорійні

 3. низькокалорійні

 4. усі перераховані

7. В залежності від сфери застосування нафтові палива поділяються на:

 1. бензин

 2. дизельне паливо

 3. побутове

 4. усі перераховані

8. Паливо складається з таких частин:

 1. горюча та негорюча

 2. вуглець

 3. водень

 4. азот

9. Горюча частина палива складається з:

 1. мінеральних домішок

 2. органічних сполук

 3. золи

 4. вологи

10. Теплота згорання палива:

 1. кількість тепла, що виділяється при згоранні1 кг або 1м3 палива

 2. кількість тепла, що виділяється при згоранні100 кг або 100м3 палива

 3. кількість тепла, що виділяється при згоранні1000 кг або 1000м3 палива

 4. кількість тепла, що виділяється при згоранні 0,1 кг або 0,1м3 палива

11. Заходи по зниженню токсичної дії продуктів згорання ДВЗ на навколишнє середовище:

 1. переведення ДВЗ на газоподібне паливо

 2. використання нейтралізаторів

 3. електронні системи впорскування палива

 4. усі перераховані

12. Нафта, це:

 1. в’язка, масляниста рідина з різким запахом темно-бурого кольору

 2. легкозаймиста, без кольору або жовтувата рідина

 3. прозора, масляниста рідина світло-коричневого кольору

 4. рідина без кольору та запаху

13. При переробці нафти отримують автомобільного бензину:

 1. 2%

 2. 23%

 3. 67%

 4. 100%

14. При переробці нафти отримують дизельного пального:

 1. 7%

 2. 14%

 3. 26%

 4. 77%

15. Бензин – це паливо для:

 1. реактивних двигунів

 2. дизельних двигунів

 3. двигунів з примусовим запалюванням

 4. стаціонарних установок

16. Бензин – це легкозаймиста речовина, яка википає в межах:

 1. 10-150С

 2. 30-2150С

 3. 150-5100С

 4. 1000-25000С

17. Октанове число характеризує властивість бензину:

 1. займатися від електричної іскри

 2. протистояти детонації

 3. швидко згорати

 4. утворювати горючу суміш

18. Згорання бензинової робочої суміші може бути:

 1. нормальним

 2. жаровим

 3. детонаційним

 4. усі перераховані варіанти

19. Октанове число бензину визначають:

 1. лабораторним методом

 2. практичним методом

 3. моторним та дослідницьким методами

 4. експериментальним методом

20. В позначенні бензину автомобільного А-95 за ДСТУ 4063-2001 цифра 95 означає:

 1. якість

 2. октанове число

 3. ціну

 4. термін зберігання


21. В позначенні бензину автомобільного А-95 за ДСТУ 4063-2001 літера А означає:

 1. автоматичний

 2. автомобільний

 3. асортимент

 4. ароматичний

22. В країнах Європейської економічної співдружності використовуються такі марки бензину:

 1. premium

 2. regular

 3. super

 4. усі перераховані

23. Дизельне паливо – це паливо для:

 1. реактивних двигунів

 2. дизельних двигунів

 3. двигунів з примусовим запалюванням

 4. газогенераторних установок

24. Дизельне пальне – це масляниста рідина, яка википає в межах:

 1. 10-150С

 2. 170-3800С

 3. 350-5100С

 4. 1000-25000С

25. Температура застигання дизельного пального – це температура при якій:

 1. паливо мутніє

 2. паливо починає кипіти

 3. паливо втрачає текучість

 4. паливо не змінює своїх якостей

26. Для пониження температури застигання у виробничих умовах дизельне паливо розбавляють:

 1. водою

 2. бензином або гасом

 3. оливою

 4. гальмівною рідиною

27. Цетанове число дизельного пального характеризує:

 1. займання від електричної іскри

 2. самозаймистість палива

 3. швидкість згорання

 4. швидкість утворювання робочої суміші

28. Дизельне паливо виготовляється таких марок:

 1. літнє, зимове

 2. весняне, осіннє

 3. літнє, зимове, арктичне

 4. все сезонне

29. В позначенні дизельного пального «Л-0,2-40» літера Л означає:

 1. легке

 2. літнє

 3. експортне

 4. екологічно чисте

30. В позначенні дизельного пального «З-0,2 мінус 35» мінус 35 означає:

 1. температура спалаху

 2. температура застигання

 3. температура помутніння

 4. температура закипання

31. В позначенні дизельного пального «А-0,4» 0,4 означає:

 1. 0,4 % сірки

 2. 0,4 % води

 3. 0,4% домішок

 4. 0,4% водню

32. До природних твердих палив відносять:

 1. тверді горючі копалини

 2. деревина

 3. відходи с/г виробництва

 4. усі перераховані варіанти

33. Вугілля поділяється на:

 1. буре

 2. кам’яне

 3. антрацит

 4. усі перераховані варіанти

34. За твердістю деревні породи поділяються на:

 1. сухі, напівсухі, сирі

 2. тверді, напівтверді, м’які

 3. дубові, ясенові, кленові

 4. соснові, липові, березові

35. Моторні оливи застосовуються у:

 1. системах змащування двигунів

 2. коробках передач, ведучих мостах, роздавальних коробках

 3. гідравлічних системах

 4. металорізальних верстатах, пресах

36. В позначенні SAE 15W моторної оливи літера W позначає:

 1. моторна

 2. зимова

 3. трансмісійна

 4. літня

37. В позначенні SAE 15W-20 моторної оливи 15W-20 позначає:

 1. літня

 2. зимова

 3. все сезонна

 4. трансмісійна

38. Трансмісійні оливи застосовуються у:

 1. системах змащування двигунів

 2. коробках передач, ведучих мостах, роздавальних коробках

 3. гідравлічних системах

 4. металорізальних верстатах, пресах

39. В позначенні трансмісійної оливи ТМ-5-18(И) літери ТМ позначають:

 1. моторна олива

 2. трансмісійна олива

 3. гідравлічна олива

 4. індустріальна олива

40. Гідравлічні оливи застосовуються у:

 1. системах змащування двигунів

 2. коробках передач, ведучих мостах, роздавальних коробках

 3. гідравлічних системах

 4. металорізальних верстатах, пресах41. Гальмівні рідини застосовуються у:

 1. системах охолодження двигунів

 2. системах мащення двигунів

 3. гальмівних системах

 4. гідравлічних системах

42. До гальмівних рідин відносяться рідини:

 1. «Нева»

 2. «Томь»

 3. «Роса», «Роса ДОТ-3», «РОСДОТ-4»

 4. усі перераховані

43. До холодильних рідин відносяться:

 1. вода, антифриз, тосол

 2. бензин, дизельне паливо

 3. моторні та трансмісійні оливи

 4. гальмівні рідини

44. В позначенні холодильної рідини «Тосол А-40» А-40 означає:

 1. авіаційний, 40%

 2. автомобільний з температурою кристалізації -400С

 3. автономний з температурою кипіння +400С

 4. автомобільний з температурою кристалізації -600С

45. Лакофарбові матеріали призначені для:

 1. захисту металу від корозії

 2. попередження деревини від зволожування та загнивання

 3. надання поверхням красивого вигляду

 4. усі перераховані варіанти

46. До лакофарбових матеріалів відносяться:

 1. лаки, ґрунтовки, фарби

 2. палива

 3. мастильні матеріали

 4. технічні рідини

47. Шпаклівка призначена для:

 1. забезпечення міцного зв’язку між фарбою і поверхнею

 2. одержання зовнішнього шару лакофарбового покриття

 3. вирівнювання поверхні

 4. очищення поверхні перед фарбуванням

48. Олійна фарба – це:

 1. суміш пігментів з оліфою

 2. суміш пігментів з лаком

 3. суміш пігментів з розчинником

 4. суміш пігментів з ґрунтовкою

49. Клеї призначені для:

 1. надання поверхням красивого зовнішнього вигляду

 2. створення з різних матеріалів нероз’ємних з’єднань

 3. ізоляції поверхонь

 4. одержання прозорого покриття

50. Балони, в яких зберігається газ, повинні перевірятися:

 1. раз на рік

 2. два рази на рік

 3. +раз на два роки

 4. раз на три роки.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал