Пакет комплексної контрольної роботиСкачати 299.57 Kb.
Дата конвертації11.05.2017
Розмір299.57 Kb.
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ І ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ КОЛЕДЖ ЛНАУ

Циклова комісія економічних дисциплін

ЗАТВЕРДЖУЮ

заступник директора

з навчальної роботи

________Г.П.Кулаєць

"__"__________20 р.ПАКЕТ

КОМПЛЕКСНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

З ДИСЦИПЛІНИ "Організація виробництва"

Спеціальність: 5.03060101 "Організація виробництва"

Напрям підготовки:_____________________________

Розглянуто на засіданні циклової комісії

економічних дисциплін

протокол №___ від ______________

Голова циклової комісії

_____________ Досин О.М.

Івано-Франківськ, 2012КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

З ДИСЦИПЛІНИ "ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА"

для студентів спеціальності 5.03060101 "Організація виробництва"

Варіант №1

1. Обгрунтувати поняття землі, як основи матеріального виробництва в сільському господарстві.

2. Проаналізувати організацію виробництва зерна.

Задача. У фермерському господарстві « Покуття» необхідно провести оранку 300 га поля трактором ДТ-75. Норма виробітку даного трактора становить 6 га за зміну, коефіцієнт змінності – 1,2, коефіцієнт технічної готовності – 1,5, коефіцієнт метеорологічних умов – 1,0. Дану роботу необхідно виконати за 4 дні.

Необхідно розрахувати потребу господарства в тракторах даної марки за обсягом робіт у найбільш напружений період часу.Розглянуто на засіданні циклової комісії економічних дисциплін

Протокол №____ від "___"_________ 20 р.

Голова циклової комісії _______________ Досин О.М.

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

З ДИСЦИПЛІНИ "ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА"

для студентів спеціальності 5.03060101 "Організація виробництва"

Варіант №2

1. Дати оцінку паюванню майна.

2.Проаналізувати технологію переробки м'яса, виготовлення ковбасних виробів.

Задача. У господарстві «Колос» є молочна ферма. Необхідно визначити потребу в працівниках, що її обслуговують, якщо річний фонд часу одного працівника у галузі тваринництва становить – 285 днів.

Категорія працівників

Кількість голів ВРХ

Норма обслугов.,голів

Розрахункова кількість працівників,осіб

Річний фонд часу всіх праців., люд-дні

Потрібно мати працівників, осіб

1.Доярки

1220

30


2.Скотарі

1220

55


3.Нічні скотарі

1220


4004.Механізатори

1220

200Всьго:

х

х


Розглянуто на засіданні циклової комісії економічних дисциплін

Протокол №____ від "___"_________ 20 р.

Голова циклової комісії_______________ Досин О.М.

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

З ДИСЦИПЛІНИ "ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА"

для студентів спеціальності 5.03060101 "Організація виробництва"

Варіант №3

1. Дати оцінку паюванню земель.

2. Обгрунтувати ліцензування підприємницької діяльності.

Задача. Фермерське господарство «Зоря» складає плани щодо посіву сільськогосподарських культур на наступний рік. Необхідно розрахувати потребу господарства у насіннєвому матеріалі та визначити вартість насіння, якщо відомі такі дані:

1.Основний насіннєвий фонд розраховується добутком площі на норму висіву насіння на 1 га.

2.Страховий насіннєвий фонд розраховується як відсоткове відношення від основного фонду, яке становить 12%.

Показники

Площа,

га


Норма висіву, ц/га

Насіннєвий фонд

Вартість

1 ц, грн


Загальна вартість,

грн


основний

страховий

Озима пшениця

400

2,2200
Ярий ячмінь

210

2,3180
Овес

50

2,1150
Горох

80

3,4240
Цукрові буряки

560

0,2230
Кукурудза на зерно

120

0,45150
Картопля

210

4080
Кормові буряки

200

0,2250
Розглянуто на засіданні циклової комісії економічних дисциплін

Протокол №____ від "___"_________ 20 р.

Голова циклової комісії_______________ Досин О.М.

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

З ДИСЦИПЛІНИ "ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА"

для студентів спеціальності 5.03060101 "Організація виробництва"

Варіант №4

1.Дати визначення грошовій оцінці земель.

2.Висвітлити технологію переробки молока, виготовлення молочних продуктів.

Задача. Розрахувати акордні розцінки за центнер продукції у господарстві «Врожай», якщо:1)коефіцієнти переводу побічної продукції в основну такі: для зернових культур – солома 1 ц = 0,08; цукрові буряки – гичка 1 ц = 0,20;2)акордний фонд оплати праці визначають додаванням до тарифного фонду суми доплати за продукцію;3)акордна розцінка розраховується діленням акордного фонду оплати праці на валовий збір продукції.

Сільськогоспо-дарська культура

Площа

посіву,гаНормативна

урожайністьВаловий збір в перерах. на основ. продук.

Тарифний фонд оплати праці, грн

Норма доплати, %

Сума доплато, грн

Акорд. фонд оплати праці

Акордрозцінка, грн

Основна продукція

Побічна продукція

Озима

пшениця


450

32

30
71310

35


Картопля

92

156

х
320520

35


Цукрові буряки

195

350

100
295310

45


Кукуру-

дза


на силос

108

320

х
41150

30


Ярий ячмінь

45

28

29
15325

25


Розглянуто на засіданні циклової комісії економічних дисциплін

Протокол №____ від "___"_________ 20 р.

Голова циклової комісії_______________ Досин О.М.

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

З ДИСЦИПЛІНИ "ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА"

для студентів спеціальності 5.03060101 "Організація виробництва"

Варіант №5

1.Обгрунтувати реформування сільськогосподарських підприємств у ринкові структури.

2. Проаналізувати організацію і утримання основного поголів'я свиней.

Задача. У господарстві «Надія» проходить збирання зернових культур. Плаща збирання становить 450 га. Погодні умови примушують провести збирання врожаю за 5 днів. Протягом доби комбайн працює 12 год. Норма виробітку на комбайн становить 1,5 га за зміну, коефіцієнт технічної готовності – 1,0.

Розрахувати потребу господарства у зернових комбайнах на передбачений термін.Розглянуто на засіданні циклової комісії економічних дисциплін

Протокол №____ від "___"_________ 20 р.

Голова циклової комісії_______________ Досин О.М.

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

З ДИСЦИПЛІНИ "ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА"

для студентів спеціальності 5.03060101 "Організація виробництва"

Варіант №6

1.Дати оцінку організаційно-економічним основам міжгосподарських та агропромислових формувань.

2. Проаналізувати управління ризиками у підприємницькій діяльності.

Задача. Розрахувати потребу у нафтопродуктах та його вартість для ПП "Агромакс", якщо відомі такі дані:

1.Планове річне навантаження на трактои:

* Т-150 – 2000 ум.ет.га.

* ДТ-75 – 1800 ум.ет.га.

* МТЗ - 82 – 1500 ум.ет.га.

* ЮМЗ – 1100 ум.ет.га.

* Т-70 – 800 ум.ет.га.

* Т-25 – 500 ум.ет.га.

Всі розрахунки занести у нижче подану таблицю.

Показники

Марки тракторів

Всього

Т-150

ДТ-75

МТЗ-80

ЮМЗ

Т-70

Т-25
Обсяг механ. робіт,ум.е.га.

Норми витрат пального на 1 ум.ет.га.,кг

12

10

8


8

9

7
Потреба пального, ц


Нормативна потреба маст. матер. у % до осн. пал.

7

8

9

9

7

8
Потреба маст. матеріалів, ц


Ціна пального,грн

9,50

9,50

9,50

9,50

9,50

9,50
Вартість пального, грн

Ціна мастильн. матер., грн

14,00

14,00

14,00

14,00

14,00

14,00
Вартість маст. матер.,грнЗаг. вартість пальн.і маст. матер.,грнРозглянуто на засіданні циклової комісії економічних дисциплін

Протокол №____ від "___"_________ 20 р.

Голова циклової комісії_______________ Досин О.М.

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

З ДИСЦИПЛІНИ "ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА"

для студентів спеціальності 5.03060101 "Організація виробництва"

Варіант №7

1. Охарактеризувати сільськогосподарське підприємство та його види.

2. Висвітлити технологію переробки цукрових буряків.

Задача. Розрахувати розцінку за 1 ц продукції у галузі рослинництва, якщо відомо:


 • площа посіву озимого ячменю становить 60 га;

 • урожайність зерна становить 29 ц / га;

 • урожайність соломи становить 32 ц / га;

 • коефіцієнт перерахунку побічної продукції в основну становить 0,08;

 • тарифний фонд оплати праці згідно з технологічною картою становить 226000 грн;

 • норма доплати за продукцію становить 30%.Розглянуто на засіданні циклової комісії економічних дисциплін

Протокол №____ від "___"_________ 20 р.

Голова циклової комісії_______________ Досин О.М.

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

З ДИСЦИПЛІНИ "ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА"

для студентів спеціальності 5.03060101 "Організація виробництва"

Варіант №8

1. Дати оцінку господарським товариствам.

2.Визначити основні рганізація виробництва картоплі.

Задача. Розрахувати розцінку за 100 грн. валового доходу як частку між фондом оплати праці і валовим доходом, помножену на 100. Усі розрахунки оформити у подану таблицю.

Показники

Сільськогосподарські культури

Разом у виробн. підрозд.

озима пшениця

картопля

цукрові буряки

кукурудза на силос

ярий ячмінь

Площа,га

450

92

195

108

45

х

Урожайність,

ц / га


32

156

350

320

28

х

Норма виробництва

продукції,ц

Ціна реалізації,грн

470,00

480,00

160,00

75,00

395,00

х

Вартість валов. продукції,грнПрямі матер. затрати на 1га,грн

5110,00

23550,00

23000,00

7100,00

5210,00
Всього прямих затрат,грнВаловий дохід,грнФонд оплати праці,грн

71310

320520

295310

41150

15325

х

Розцінка за 100грн вал доходу,грнРозглянуто на засіданні циклової комісії економічних дисциплін

Протокол №____ від "___"_________ 20 р.

Голова циклової комісії_______________ Досин О.М.

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

З ДИСЦИПЛІНИ "ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА"

для студентів спеціальності 5.03060101 "Організація виробництва"

Варіант №9

1.Охарактеризувати засоби виробництва аграрних формувань.

2.Обгрунтувати причини ліквідації та банкрутства суб'єкта підприємницької діяльності.

Задача. Розрахувати для господарства «Колос» річний тарифний фонд для бригади та нормативну чисельність працівників, якщо у корівнику – 600 голів худоби.

Категорії працівників

(гол.)


Норма обслугову-

вання


(голів)

Нормативна

чисельність

працівників

(осіб)


Денна

тарифна

ставка

(грн.)


Річний тарифний

фонд


(грн.)

Доярки

5035,50
Скотарі

100
35,50
Ветлікар

600
28,35
Оператор із штучного

осіменіння600
41,10
Розглянуто на засіданні циклової комісії економічних дисциплін

Протокол №____ від "___"_________ 20 р.

Голова циклової комісії_______________ Досин О.М.

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

З ДИСЦИПЛІНИ "ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА"

для студентів спеціальності 5.03060101 "Організація виробництва"

Варіант №10

1. Визначити організаційно-економічні основи виробничих кооперативів.

2. Проаналізувати основні мотиваційні чинники поведінки підприємця.

Задача: Фермерське господарство «Труд» виростило на площі 45 га гречку. Урожайність її становила 15 ц /га. Усю вирощену продукцію підприємство передало на місцеву крупорушку. Необхідно визначити обсяги виробництва продукції переробки, якщо нормативи виходу готової продукції при переробці становлять:

 • 45% ядриці, крупи першого сорту;

 • 15% крупи другого сорту;

 • 10% проділу;

 • 5% дієтичного борошна;

 • 21% лузги;

 • 3% кормових відходів.Розглянуто на засіданні циклової комісії економічних дисциплін

Протокол №____ від "___"_________ 20 р.

Голова циклової комісії_______________ Досин О.М.

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

З ДИСЦИПЛІНИ "ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА"

для студентів спеціальності 5.03060101 "Організація виробництва"

Варіант №11

1. Дати оцінку господарському розрахунку, визначити його завдання, функції та принципи.

2. Визначити порядок державної реєстрації суб'єктів підприємництва.

Задача: Розрахувати собівартість 1 тонни борошна 1 і 2 сорту та 1 тонни висівок від переробки озимої пшениці. На переробку буде здано 2000 тонн озимої пшениці. Собівартість 1 тонни зерна становить 1200 грн. Крім собівартості підприємство буде мати витрати по переробці 1 тонни зерна. Оплата праці з нарахуваннями становить 69 грн; вартість електроенергії становить 42 грн; вартість палива – 36 грн4 інші затрати – 30 грн.

Норми виходу готової продукції такі: • борошно 1 сорту – 45%;

 • борошно 2 сорту – 33%;

 • вихід висівок – 22%.

Ціна 1 тонни муки 1 сорту – 2500грн; 2 сорту – 1500грн; висівок – 320грн.

Розглянуто на засіданні циклової комісії економічних дисциплін

Протокол №____ від "___"_________ 20 р.

Голова циклової комісії_______________ Досин О.М.

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

З ДИСЦИПЛІНИ "ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА"

для студентів спеціальності 5.03060101 "Організація виробництва"

Варіант №12

1. Висвітлити організаційно-економічні основи обслуговуючих кооперативів.

2. Дати оцінку кормовій базі, кормовому плану і балансу кормів.

Задача: Переробне підприємство «Смак» одержало замовлення на виготовлення 80 кг баклажанної ікри. Норми витрат сировини у господарстві встановлені в такому розмірі:

 • баклажанів – 118%;

 • моркви – 11%;

 • білих коренів – 2,8%;

 • цибулі – 8,5%;

 • зелені – 0,5%;

 • перцю духмяного молотого – 0,04%;

 • томат-пюре – 19%;

 • олії – 11,5%.

Визначити: скільки потрібно затратити кілограм кожного із інгредієнтів на виготовлення зазначеної кількості готового виробу.

Розглянуто на засіданні циклової комісії економічних дисциплін

Протокол №____ від "___"_________ 20 р.

Голова циклової комісії_______________ Досин О.М.

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

З ДИСЦИПЛІНИ "ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА"

Для студентів спеціальності 5.03060101 "Організація виробництва"

Варіант №13

1.Охарактеризувати особисті селянські господарства в системі аграрного виробництва.

2. Висвітлити організаційно - правові форми підприємництва.

Задача: Фермерське господарство «Покуття» виростило картоплю на площі 7 га. Нормативна урожайність картоплі становить 140 ц /га. Всю картоплю підприємство планує здати на переробку на місцевий завод з виготовлення чіпсів. При виробництві чіпсів вихід готової продукції становить 29%. На кожну тонну готової продукції затрачають 45% олії та 1,8% солі. Необхідно розрахувати вихід готових виробів і кількість витраченої олії та солі.

Розглянуто на засіданні циклової комісії економічних дисциплін

Протокол №____ від "___"_________ 20 р.

Голова циклової комісії_______________ Досин О.М.

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

З ДИСЦИПЛІНИ "ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА"

для студентів спеціальності 5.03060101 "Організація виробництва"

Варіант №14

1.Визначити внутрішньогосподарські формування підприємств, їх завдання та господарська діяльність.

2. Проаналізувати організацію відтворення стада великої рогатої худоби.

Задача. Фермерське господарство «Добробут» виростило цукровий буряк. Валовий збір становить 8500 т. Всі корені необхідно перевезти на цукровий завод за 18 днів. Одна автомашина перевозить за зміну 20 т коренів, коефіцієнт змінності - 1,2.

Розрахувати потребу господарства в автомашинах для перевезення цукрових буряків у встановлений період часу.Розглянуто на засіданні циклової комісії економічних дисциплін

Протокол №____ від "___"_________ 20 р.

Голова циклової комісії_______________ Досин О.М.

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

З ДИСЦИПЛІНИ "ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА"

для студентів спеціальності 5.03060101 "Організація виробництва"

Варіант №15

1. Висвітлити організаційно-економічні основи приватних підприємств.

2. Дати визначення підприємницького ризику, вказати його причини.

Задача. Розрахувати розцінку за 100 грн. валового доходу як частку між фондом оплати праці і валовим доходом, помножену на 100. Усі розрахунки оформити у подану таблицю.

Показники

Сільськогосподарські культури

Разом у виробн. підрозд.

озима пшениця

картопля

цукрові буряки

кукурудза на силос

ярий ячмінь

Площа,га

500

85

210

115

50

х

Урожайність,

ц / га


30

155

350

300

27

х

Норма виробн.

продукції,ц

Ціна реалізації,грн

450,00

500,00

170,00

85,00

400,00

х

Вартість валов. продукції,грнПрямі матер. затрати на 1га,грн

5150,00

23850,00

23500,00

8100,00

5290,00
Всього прямих затрат,грнВаловий дохід,грнФонд оплати праці,грн

71340

320720

295380

41750

17325

х

Розцінка за 100грн валов. доходу,грнРозглянуто на засіданні циклової комісії економічних дисциплін

Протокол №____ від "___"_________ 20 р.

Голова циклової комісії_______________ Досин О.М.

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

З ДИСЦИПЛІНИ "ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА"

для студентів спеціальності 5.03060101 "Організація виробництва"

Варіант №16

1. Дати оцінку зношенню основних засобів, охарактеризувати його види.

2.Обгрунтувати якості, що необхідні підприємцю для здійснення своєї діяльності.

Задача. У приватному підприємстві «Зоря» проходить збирання зернових культур. Плаща збирання становить 450 га. Погодні умови примушують провести збирання врожаю за 4 дні. Протягом доби комбайн працює 10 год. Норма виробітку на комбайн становить 1,5 га за зміну, коефіцієнт технічної готовності – 1,0.

Розрахувати потребу господарства у зернових комбайнах на передбачений термін.Розглянуто на засіданні циклової комісії економічних дисциплін

Протокол №____ від "___"_________ 20 р.

Голова циклової комісії_______________ Досин О.М.

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

З ДИСЦИПЛІНИ "ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА"

для студентів спеціальності 5.03060101 "Організація виробництва"

Варіант №17

1. Висвітлити організаційно-економічні основи фермерських господарств.

2. Провести класифікацію кормів і джерел їх надходження.

Задача. Розрахувати потребу господарства «Перспектив» на плановий рік у мінеральних та органічних добривах для певних сільськогосподарських культур, якщо відомі такі дані:

Назва с.г. культури

Площа,

га


Органічні

добрива


Мінеральні добрива діючої речовини

На

1га тонн


Всього,

тонн


И
Р2О5

К2О

на

1га,


кг

всього,

ц


на

1га,


кг

всього,

ц


на

1га, кг


Всього,

ц


Озима пшениця

400

20
20
40
20
Ярий ячмінь

220

х
30
30
20
Овес

50

х
30
40
40
Горох

85

х
30
40
40
Цукрові буряки

720

30
90
90
90
Кукурудза на зерно

130

30
90
90
90
Картопля

210

40
30
30
40
Кормові буряки

180

х
90
90
90


Розглянуто на засіданні циклової комісії економічних дисциплін

Протокол №____ від "___"_________ 20 р.

Голова циклової комісії_______________ Досин О.М.

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

З ДИСЦИПЛІНИ "ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА"

для студентів спеціальності 5.03060101 "Організація виробництва"

Варіант №18

1. Проаналізувати формування і використання доходів підприємства.

2. Висвітлити проблеми організації зберігання зерна.

Задача. Розрахувати розцінку за 1 ц продукції у галузі рослинництва, якщо відомо:

 • площа посіву озимого ячменю становить 75 га;

 • урожайність зерна становить 28 ц / га;

 • урожайність соломи становить 30 ц / га;

 • коефіцієнт перерахунку побічної продукції в основну становить 0,07;

 • тарифний фонд оплати праці згідно з технологічною картою становить 228000 грн;

 • норма доплати за продукцію становить 25%.Розглянуто на засіданні циклової комісії економічних дисциплін

Протокол №____ від "___"_________ 20 р.

Голова циклової комісії_______________ Досин О.М.

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

З ДИСЦИПЛІНИ "ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА"

для студентів спеціальності 5.03060101 "Організація виробництва"

Варіант №19

1.Висвітлити організаційно-економічні основи державних сільськогосподарських підприємств.

2. Вказати та охарактеризувати способи вивчення трудових процесів.

Задача: У фермерському господарстві «Ріст» є молочна ферма. Необхідно визначити потребу в працівниках, що її обслуговують, якщо річний фонд часу одного працівника у галузі тваринництва становить – 285 днів.

Категорія працівників

Кількість голів ВРХ

Норма обслугов.,голів

Розрахункова кількість працівників,осіб

Річний фонд часу всіх праців., люд-дні

Потрібно мати працівників, осіб

1.Доярки

1540

27


2.Скотарі

1540

50


3.Нічні скотарі

1540


3504.Механізатори

1540

220Всьго:

х

х


Розглянуто на засіданні циклової комісії економічних дисциплін

Протокол №____ від "___"_________ 20 р.

Голова циклової комісії_______________ Досин О.М.

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

З ДИСЦИПЛІНИ "ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА"

для студентів спеціальності 5.03060101 "Організація виробництва"

Варіант №20

1. Дати оцінку тарифній системі та її складовим елементам.

2. Проаналізувати організацію зберігання та переробки яєць.

Задача. Господарство «Мрія» складає плани щодо посіву сільськогосподарських культур на наступний рік. Необхідно розрахувати потребу господарства у насіннєвому матеріалі та визначити вартість насіння, якщо відомі такі дані:

1.Основний насіннєвий фонд розраховується добутком площі на норму висіву насіння на 1 га.

2.Страховий насіннєвий фонд розраховується як відсоткове відношення від основного фонду, яке становить 12%.

Показники

Площа,

га


Норма висіву, ц/га

Насіннєвий фонд

Вартість

1 ц, грн


Загальна вартість,

грн


основний

страховий

Озима пшениця

500

2,2240
Ярий ячмінь

250

2,5180
Овес

30

2,1160
Горох

75

3,5240
Цукрові буряки

700

0,2230
Кукурудза на зерно

130

0,45145
Картопля

250

3880
Кормові буряки

350

0,2555
Розглянуто на засіданні циклової комісії економічних дисциплін

Протокол №____ від "___"_________ 20 р.

Голова циклової комісії_______________ Досин О.М.

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

З ДИСЦИПЛІНИ "ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА"

для студентів спеціальності 5.03060101 "Організація виробництва"

Варіант №21

1. Визначити поняття амортизації основних засобів, вказати методи амортизації.

2. Проаналізувати державне регулювання оплати праці.

Задача: Приватне підприємство «Сонячне» виростило на площі 30 га гречку. Урожайність її становила 17 ц /га. Усю вирощену продукцію підприємство передало на місцеву крупорушку. Необхідно визначити обсяги виробництва продукції переробки, якщо нормативи виходу готової продукції при переробці становлять:


 • 45% ядриці, крупи першого сорту;

 • 15% крупи другого сорту;

 • 10% проділу;

 • 5% дієтичного борошна;

 • 21% лузги;

 • 3% кормових відходів.

Розглянуто на засіданні циклової комісії економічних дисциплін

Протокол №____ від "___"_________ 20 р.

Голова циклової комісії_______________ Досин О.М.

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

З ДИСЦИПЛІНИ "ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА"

для студентів спеціальності 5.03060101 "Організація виробництва"

Варіант №22

1. Дати визначення трудовому процесу, його елементам та принципам.

2. Висвітлити організацію використання природних кормових угідь.

Задача. У господарстві «Зоря» необхідно провести оранку 450 га поля трактором ДТ - 75. Норма виробітку даного трактора становить 5 га за зміну, коефіцієнт змінності – 1,2, коефіцієнт технічної готовності – 1,5, коефіцієнт метеорологічних умов – 0,8. Дану роботу необхідно виконати за 5 днів.

Необхідно розрахувати потребу господарства в тракторах даної марки за обсягом робіт у найбільш напружений період часу.Розглянуто на засіданні циклової комісії економічних дисциплін

Протокол №____ від "___"_________ 20 р.

Голова циклової комісії_______________ Досин О.М.

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

З ДИСЦИПЛІНИ "ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА"

для студентів спеціальності 5.03060101 "Організація виробництва"

Варіант №23

1. Проаналізувати завдання організації промислового виробництва м'яса птиці.

2. Обгрунтувати режим праці та відпочинку.

Задача: Фермерське господарство «Врожай» виростило на площі 20га ячмінь, нормативна врожайність якого становить 25 ц /га. З усього зібраного ячменю планують отримати продукти переробки, обсяг якої необхідно визначити, користуючись поданими нормативами:

 • 78% - крупа першого сорту;

 • 6% - борошенце;

 • 10% - плівки;

 • 55 – кормові відходи;

 • 0,5% - не кормові відходи.Розглянуто на засіданні циклової комісії економічних дисциплін

Протокол №____ від "___"_________ 20 р.

Голова циклової комісії_______________ Досин О.М.

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

З ДИСЦИПЛІНИ "ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА"

для студентів спеціальності 5.03060101 "Організація виробництва"

Варіант №24

1. Висвітлити суть, завдання та принципи нормування праці.

2. Обгрунтувати проблеми утримання основного поголів'я свиней.

Задача: Приватне підприємство «Агропродукт» виростило огірки на площі 0,5 га, нормативна урожайність яких становить 800 кг /га. Весь урожай підприємство передало до місцевого консервного підприємства. Переробне підприємство виготовило з них консервовані огірки «Хрумчик». За рецептурою підприємства для їх виготовлення потрібно затратити такі інгредієнти: - 1% кропу; 0,25% петрушки; 0,7% селери; 0,8% листків хріну; 0,25% часнику; 0,08% перцю; 0,02% лаврового листка; 5,0% солі; 1,0% оцту.

Визначити скільки потрібно затратити інгредієнтів для засолювання урожаю огірків?Розглянуто на засіданні циклової комісії економічних дисциплін

Протокол №____ від "___"_________ 20 р.

Голова циклової комісії_______________ Досин О.М.

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

З ДИСЦИПЛІНИ "ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА"

для студентів спеціальності 5.03060101 "Організація виробництва"

Варіант №25

1. Визначити проблеми організації відгодівлі та утримання поголів'я овець.

2. Здійснити класифікацію ризиків у підприємницькій діяльності та дати х коротку характеристику.

Задача: Приватне підприємство «Дружба» виростило картоплю на площі 8 га. Нормативна урожайність картоплі становить 158 ц /га. Всю картоплю підприємство планує здати на переробку на місцевий завод з виготовлення чіпсів. При виробництві чіпсів вихід готової продукції становить 28%. На кожну тонну готової продукції затрачають 45% олії та 1,7% солі. Необхідно розрахувати вихід готових виробів і кількість витраченої олії та солі.

Розглянуто на засіданні циклової комісії економічних дисциплін

Протокол №____ від "___"_________ 20 р.

Голова циклової комісії_______________ Досин О.М.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал