Освітні рівень – бакалавр Семестр – п’ятий Обсяг дисципліниСкачати 37.53 Kb.
Дата конвертації07.03.2017
Розмір37.53 Kb.
Конституційна економіка
Освітні рівень – бакалавр

Семестр – п’ятий

Обсяг дисципліни: загальна кількість годин - 60; кредитів ЄКТС – 2

аудиторні годин (лекції - 16; практичні - 16)Лектор – доц. Чорненький В.І.

Результати навчання:

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:знати:

Предмет, завдання і місце конституційної економіки в системі суспільних наук, роль і місце держави в системі конституційної економіки, економічний зміст конституцій, економічні права та свободи людей, конституційно-правове регулювання всіх видів власності, конституційно-правове регулювання оподаткування, розвитку фінансових взаємостосунків, банківської діяльності.вміти:

аналізувати зміст Конституції України, конституцій зарубіжних держав на наявність економічного змісту у програмних документах, аналізувати судову практику та визначати ступінь її впливу на економічні відносини, застосувати загальні принципи права в контексті конституційної економіки, аналізувати та оцінювати наслідки прийняття нормативно-правових актів на економічні відносини, які виникають в державі.


Анотація навчальної дисципліни

Предметом вивчення цього спецкурсу є конституційна економіка - науковий напрям, що вивчає принципи оптимального поєднання економічної доцільності з досягнутим рівнем конституційного розвитку, який відображений в нормах конституційного права, що регламентують економічну і політичну діяльність в державі.

Метою викладання спеціального курсу є пізнання та осмислення взаємовпливу права на економічні відносини, які об’єктивно складаються у суспільстві.

В ході вивчення дисципліни студенти засвоять теми, що стосуються предмету, завдань і місця конституційної економіки в системі суспільних наук, ролі і місце держави в системі конституційної економіки, економічного змісту конституцій, економічних прав та свобод, конституційно-правового регулювання приватної та державної власності, конституційно-правове регулювання відносин оподаткування, страхування та розвитку фінансових взаємостосунків, банківської діяльності.Рекомендована література:
1. Гаджиев Г. А. Конституционные принципы рыночной экономики/ Г. А. Гаджиев. – М. : Юристъ, 2004.

http://www.read.in.ua/book201003/

2. Данилов С. Ю. Конституционная экономика в зарубежных странах : учебное пособие / С. Ю. Данилов. – М. : Изд дом ГУ ВШЭ, 2008.https://www.hse.ru/pubs/share/direct/demo_document/54927051

3. Баренбойм П. Д. Конституционная экономика : учебник для юридических и экономических вузов / П. Д. Баренбойм, Г. А. Гаджиев, В. И. Лафитский, В. А. Мау. – М. : ЗАО “Юстицинформ”, 2006. – 528 с.http://www.philosophicalclub.ru/content/docs/p5/p5.pdf

4. Андреева Г. Н. Экономическая конституция в зарубежных странах / Г. Н. Андреева. - М.: Наука, 2006. - 268 с.

5. Buchanan J. M. The Domain of Constitutional Economics / J. M. Buchanan // Constitutional Political Economy. – 1990. – Vol. 1. – № 1.

http://www.ppge.ufrgs.br/giacomo/arquivos/diremp/buchanan-1990.pdf
6.Charles A. Beard (1913). An Economic Interpretation of the Constitution of the United States, New York: Macmillan Publishing Co, Inc.

http://thenewschoolhistory.org/wp-content/uploads/2014/07/Beard_An_Economic_Interpretation_of_the_Consti.pdf

7. Бабенко К. А. Конституційні основи розвитку економічної системи України // Вісник господарського судочинства. - 2007. - № 1. - С. 94-96.http://kaas.gov.ua/law-library/articles/b/211-konstitutsijni-osnovi-rozvitku-ekonomichnoji-sistemi-ukrajini.html

8. Добродумов П.О. Конституційна економіка як об’єкт дослідження / П. О. Добродумов // Правовий вісник Української академії банківської справи. – 2010. – № 1 (3). – С. 18-23.http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Pvuabs/2010_1/03_02_01.pdf

9. Мережко О. Економіка Конституції України / О. Мережко // Економічна правда. – 05.07.2007.http://www.epravda.com.ua/columns/2007/07/5/147712/

10. Лощихін О. М. Конституція як правова основа розвитку економічних функцій держави: вітчизняний та зарубіжний досвід/О. М. Лощихін // Бюлетень Міністерства юстиції України. -Київ:Логос, 2016,N N 6.-С.6-11http://www.stattionline.org.ua/pravo/76/12126-konstituciya-yak-pravova-osnova-rozvitku-ekonomichnix-funkcij-derzhavi-porivnyalnij-analiz.html

11. Скупінський О. В. Конституційна економіка: поняття та перспективи для України / О. В. Скупінський // Форум права. – 2011. – № 1. – С. 909–914 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-1/11covpdu.pdf

12. Андреева Г.Н. О месте концепции "экономической конституции" в европейском дискурсе // Журнал российского права. 2007. N 12. - С. 50-64.

http://cyberleninka.ru/article/n/o-meste-kontseptsii-ekonomicheskoy-konstitutsii-v-evropeyskom-diskurse

13. James M. Buchanan (1988). "Contractarian Political Economy and Constitutional Interpretation," The American Economic Review, 78(2): 135–39.http://www.be.wvu.edu/phd_economics/pdf/13-08.pdf

14. Jonathan R. Macey (1987). "Competing Economic Views of the Constitution," Faculty Scholarship Series, 56(50): 50–80.http://digitalcommons.law.yale.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2777&context=fss_papers

15. Block, Walter and Thomas J. DiLorenzo (2000). "Is Voluntary Government Possible? A Critique of Constitution Economics," Journal of Institutional and Theoretical Economics 156(4): 567–82.https://www.researchgate.net/publication/5174161_Is_Voluntary_Government_Possible_A_Critique_of_Constitutional_Economics

Форми та методи навчання: лекції, практичні завдання, консультації, самостійна робота

Форма звітності: залік

Мова навчання: українська
Розглянуто на засіданні кафедри конституційного права «__» _________2016 р.

протокол № __Завідувач кафедри д. ю. н., проф. Гураль П. Ф.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал