Особливості превентивного виховання учнів вечірньої школиСкачати 235.99 Kb.
Дата конвертації10.05.2017
Розмір235.99 Kb.
ТипПрактикум
Управління освіти та науки Білоцерківської міської ради

Центр практичної психології, соціальної і виховної роботи

Білоцерківська вечірня (змінна) загальноосвітня школа ІІ-ІІІ ступенів №1

Білоцерківської міської ради Київської областіСемінар-практикум на тему:

«Особливості превентивного виховання учнів вечірньої школи »

м. Біла Церква2015р.

Тема: «Особливості превентивного виховання учнів вечірньої школи»

Мета: превенція серед підлітків і молоді здорового способу життя і необхідності його в майбутньому, формування відповідального ставлення до збереження сімейних цінностей, закладання основ відповідального батьківства; надавати комплексну психолого-педагогічну допомогу неповнолітнім «групи ризику»; розробка концепції корекційно-превентивного виховання, спямованого на інтенсифікацію процесу формування у важковиховуваних дітей знань, умінь, навичок з подальшою реалізацією її положень у процесі шкільного навчання

Завдання:

 • створення умов для формування позитивних якостей особистості;

 • забезпечення соціально-психологічної діяльності з превентивного виховання;

 • надання комплексної психолого-педагогічної та медико-соціальної допомоги неповнолітнім;

 • формувати у підлітків усвідомлення цінності життя і здоров’я, відповідальне ставлення та мотивацію ;

 • запровадити тематичні тренінгові заняття корекції девіантної поведінки учнів, формування конструктивних моделей поведінки в ситуаціях ризиків.


Використана література:


 1. Дорослішай на здоров’я: навч.-метод. посіб. / Н. О. Лещук, Ж. В. Савич, О. А. Голоцван. — К., 2012. 1. Васильченко О.М. Діагностика та корекція репродуктивної поведінки особистості: навчально-методичне видання – К.:2012.

 2. Капська А. Соціальна робота: деякі аспекти роботи з дітьми та молоддю: Навч.-метод, посібник.— К.: УДЦССМ, 2001.

 3. Цушко І.І. Формування навичок захисту і збереження репродуктивного здоров’я учнівської і студентської молоді – Електрон. дані. – Київ, Український НМЦ практичної психології і соціальної роботи. 2014.

 4. Новік Л. Сценарій плану тренінгу «Про це…» // Психолог. – 2005. - № 37-38.
 1. Оржеховська В. М., Габора Л. І. Збереження репродуктивного здоров’я неповнолітніх. Навчально-методичний посібник. – Тернопіль: Астон, 2005.

 2. Підлипинп Л. Психотерапія мистецтвом. Програма з основ артотерапії // Психологічна газета. – 2008. – № 5.
 1. Петрунько О. В. Актуальні проблеми сексуального виховання підлітків. – К.: ДЦССМ, 2004. – 80 с.
 1. Профілактика ВІЛ/СНІД в учнівському та молодіжному середовищі: Довідник для соціальних працівників, вчителів, шкільних психологів, батьків / За ред. І. Ф. Ільїнської та ін. – К., 2005.


Хід семінару-практикуму:

«У вихованні все повинно базуватися на особистості вихователя, тому що виховна сила випливає тільки з живого джерела людської особистості. Без особистого безпосереднього впливу вихователя на вихованця, який проникає у характер навчання та виховання неможливе. Тільки особистість може вплинути на розвиток і визначення особистості, тільки характером можна сформувати характер»

К. Д. Ушинський

І. Привітання учасників семінару. Вступне слово.

Доброго дня шановні учасники семінару! Школа у якій ви знаходитесь – вечірня, відмінною особливістю від звичайних шкіл – є організація навчально-виховного процесу. Контингент учнів досить різноманітний, оскільки не має вікових обмежень у навчанні. Я працюю з учнями до 18 років, в основному це важковиховувані діти, тому тема, яку я обрала є актуальною для роботи з неповнолітніми, які навчаються у даній школі. Робота з такими учнями досить об’ємна і психологічно виснажлива, адже результати можна спостерігати, в основному, у випускному класі. Учні, які приходять до нас не мають елементарних навичок тактовного виховання, субординації, яскраво і демонстративно використовують нецензурну лексику та зверхність у відношенні до педагогічного колективу, а про адитивну поведінку, то вже й мова не йде.


Основним і першим кроком психологічної є відвідування новоприбулих учнів за місцем проживання, це дає багато корисної інформації про причини негативної поведінки у школі. Другий етап – вивчення кола спілкування учня, третій – розробка спільно з соціальним педагогом та класним керівником індивідуального плану роботи з дитиною.
Головна мета: дитина повинна комфортно почувати себе у школі. Як кажуть у народі: «Діти, то є квіти», якщо за ними доглядати вони виростають прекрасними людьми, а якщо ж навпаки не приділяти уваги – в’януть. (відео про квіти).
ІІ. Інформаційне повідомлення про особливості організації превентивної роботи практичного психолога з учнями вечірньої школи.
Сьогодні наше суспільство переживає різноманітні перетворення у всіх сферах свого існування. Перехід до ринкової економіки, зміни у суспільних процесах, породили цілу низку негативних явищ; вади у духовному, психічному особистісному та інтелектуальному розвитку. Учнівська молодь є найбільш соціально дезадаптованими, як наслідок це виражається в різних формах девіантної та протиправної поведінки, розвитку у молодіжному середовищі саморуйнівної поведінки: наркоманії, алкоголізму, хвороб, що передаються статевим шляхом, інфікування на ВІЛ/СНІД, туберкульоз тощо. Актуальними є проблеми бродяжництва, безпритульності, девальвації моральних цінностей, незаконних видів дитячої праці та падіння репродуктивного здоров'я майбутніх батьків.

Давайте розглянемо таблицю «Демографічна ситуація в Україні з 1990-2015 рр».Нині Україна входить в число країн Європи з найнижчою народжуваністю поряд з Іспанією, Італією, Німеччиною та Росією. Рівень народження в цих країнах низький, а дитяча смертність у 2 рази вища, ніж в Японії та Шведції; в 1,5 раза вища, ніж у США. Разом з тим зростає кількість дітей з порушеною психікою, частка їх складає 3,65 % від усього підростаючого покоління, тобто психічно неповноцінною є кожна 30-та дитина, або кожен 30-й громадянин в майбутньому.
Стан здоров'я молодої людини залежить не тільки від спадковості але й від власної поведінки і вибору, особливо коли це стосується сексуальної практики учнів «групи ризику». За результатами соціологічного дослідження «Здоров'я та поведінкові орієнтації учнівської молоді» серед учнів БВЗШ №1 віком до 18 років, мали власний досвід статевого життя 47% учнів 8-12 класів (56 % - хлопців; 44 % - дівчат). Аналіз відповідей на запитання щодо першого сексуального досіду засвідчив, що певна частина респондентів (21 % усіх опитаних) отримала досвід статевих стосунків до досягнення 15 років. Хлопці повідомляли про ранній досвід статевого життя частіше за дівчат, дівчата переважали в групі респондентів, які починали інтимні стосунки у 16 років і пізніше.
Негативними наслідками сексуальної активності молоді часто стають гінекологічні захворювання. Так, поширеність гінекологічних захворювань серед дівчат-підлітків становить 138,5 на 1 000. Близько третини усіх випадків становлять розлади менструації, 10 % - затримка статевого розвитку, 20 % - запальні захворювання репродуктивних органів.
Наприклад, розлади менструацій, що вперше були зареєстровані у дівчат 15-17 років (29,3 на 1000 жінок відповідного віку), нині зустрічаються майже у 3 рази частіше, ніж серед жінок репродуктивного віку 15-49 років (10,7 на 1000 жінок відповідного віку), що не може не турбувати в аспекті питання щодо підвищення рівня народження здорових дітей від здорових батьків.
Слід зазначити, що існують деякі особливості статевого розвитку серед молодих чоловіків. Так, науковими співробітниками ДУ «Інституту охорони здоров'я дітей та підлітків Академії медичних наук України» було проведено медичне обстеження юнаків віком 10-18 років (2 894 особи), які проживали у міській та сільській місцевості. Результати дослідження показали особливості перебігу статевого дозрівання у сучасних підлітків, а саме - більш ранню появу (на 1-1,5 роки) ознак статевого розвитку ніж 20 років тому. Випередження статевого дозрівання сучасними підлітками зберігається десь до 13-14 років, після чого темпи дозрівання уповільнюються, а вже у 16-17 років цей рівень стає нижчим, ніж на початку 90-х років.
Порушення статевого розвитку, переважно за рахунок його затримки, реєструються у 5,5 % - 5,7 % хлопців, незалежно від місця проживання, що в 1,5 рази перевищує показники 20-річної давнини. Ранній початок статевого життя дуже часто призводить до негативних наслідків, серед яких небажана вагітність та ранні пологи. Нині ситуація є невтішною, оскільки кількість ранніх пологів у дівчат-підлітків продовжує зростати.
Загалом частота ранніх пологів протягом останніх років становить 9,1-10,8 на 1 000 відповідного населення, що значно перевищує цей показник в розвинутих європейських країнах (3,0-4,0).
Дитина перебуває під впливом навколишнього середовища увесь час свого існування. Причому це середовище носить не скільки природний, біологічний характер, скільки соціальний, і від цих соціальних параметрів, в тому числі і виховних складається його успішність, або неуспішність у сучасному становленні його, як особистості. Діти набувають «непривабливий» соціальний образ не тому, що вони такими народжуються, а під впливом різних, головним чином, не залежних від них факторів ризику.

Учні "групи ризику" - це така категорія дітей, яка вимагає особливої уваги з боку педагогів, вихователів та інших фахівців. До «групи ризику» серед учнів БВЗШ №1 за результатами психодіагностичних досліджень входить 40% віком до 18 років. Основними причинами можна виділити такі:

• медико-біологічні (стан здоров'я, спадкові і вроджені властивості, порушення в психічному і фізичному розвитку, травми внутрішньоутробного розвитку і т.д.) 5% ;

• соціально-економічні (матеріальні проблеми сім'ї, несприятливий психологічний клімат у сім'ї, аморальний спосіб життя батьків, непристосованість до життя в суспільстві і т.д.) 80%;

• психологічні (неприйняття себе, невротичні реакції, емоційна нестійкість, труднощі спілкування, взаємодії з однолітками і дорослими тощо) 50%;

• педагогічні (невідповідність змісту програм освітньої установи та умов навчання дітей їх психофізіологічних особливостей, темпу психічного розвитку та навчання дітей; відсутність інтересу до навчання, закритість для позитивного досвіду, невідповідність образу школяра і т.д.) 70%.

Характерною рисою підлітків є їх прагнення бути чи принаймні вважатися дорослими. З цією метою вони часто наслідують не найкращі взірці навколишньої дійсності: сексуальне експериментування, паління, уживання наркотиків та спиртних напоїв. Часто приклади такої поведінки беруть із ЗМІ та мережі Інтернету, вважаючи все побачене проявом дорослості. Не завжди збігається уявлення і вимоги до статевої поведінки у суспільстві, окремо взятій сім’ї та групі ровесників. Така неоднорідність догм спричинює різноманітні відхилення у поведінці підлітка (система вчинків чи окремі вчинки, що суперечать прийнятим у суспільстві правовим та моральним нормам).


Наприклад: загальноприйнятою думкою дівчинка не повинна палити, уживати брутальні слова, мати надто відверті татуювання. З погляду суспільства це вважається відхиленням від норми. З боку її найближчого оточення – це вияв дорослості, самостійності, обов’язкова умова перебування в групі. Тому, підлітки губляться в орієнтирах і нерідко виходять за рамки розумного, самостійно вирішуючи проблеми дозволеного і недозволеного. А особливо у 14-15 років та ще й, де ніхто не буде «контролювати» і «вказувати».
Превентивне виховання є пріоритетним у БВЗШ №1. Основною метою якого є профілактика ВІЛ/СНІДу, хвороб, що передаються статевим шляхом, тютюнопаління, наркоманії, алкоголізму та формування навичок безпечної поведінки.
Для реалізації використовуються різноманітні методи.

Проводиться щороку: акція «Замість цигарки - цукерка», вистава «Суд над цигаркою», «Скажи СНІДУ – НІ!», тощо.


Організовуються зустрічі зі спеціалістами «Медістану»: лікар-гінеколог, нарколог. Зазвичай учні залишаються зі спеціалістами наодинці (без педпрацівників) і в них виникає дуже багато різноманітних запитань.
Репродуктивне здоров'я – це частина здоров'я взагалі. І одним із напрямків є орієнтування на здоровий спосіб життя.
Ще одне завдання, яке вирішується в стінах нашої школи – це вироблення особистої життєвої позиції, та знаходження себе в соціумі, як знайти роботу і не потрапити в халепу.
Висновок, який доноситься до підлітків про те, що сексуальна близькість з іншою людиною – не гра і не ритуал переходу в дорослість і керувати власною сексуальністю можуть тільки сильні й розсудливі люди, здатні взяти на себе відповідальність.
Починаючи з 2015\2016 н.р. я працюю над програмою «Дорослішай на здоров’я», яка розроблена за підтримки Фонду Народонаселення ООН.
Метою тренінгового факультативного курсу «Дорослішай на здоров’я» є популяризація серед підлітків і молоді здорового способу життя й важливості цих аспектів для стану репродуктивного здоров’я у майбутньому; сприяння усвідомленню ними необхідності збереження та зміцнення здоров’я як важливої складової успішного дорослого життя; формування відповідального ставлення та мотивації до збереження сімейних цінностей, закладання основ відповідального батьківства.
Цікавим є те, що самостійні завдання, учні отримують через сайт «Вчимося жити!», де і з задоволення з ними ознайомлюються та виконують, адже така форма роботи для неповнолітніх нова.
У ранній юності корисно проводити розвиваючу роботу по формуванню і розвитку цілепокладання, умінню правильно планувати життєві події. Старшокласники дуже стурбовані своїми життєвими планами, з одного боку, а з іншого зазнають значних труднощів у визначенні своїх життєвих цілей і перспектив. Життєві плани, устремління формуються стихійно протягом усього дитинства через присвоєння ціннісних орієнтації батьків, засвоєння загальнокультурних соціальних норм. До юнацького віку людина здобуває власну здатність будувати життєву перспективу, замислюється над тим, ким і яким хотілося б бути в майбутньому. Найчастіше ці плани пов'язані із прагненням до досягнення успіху, з конкретними подіями. Діти ж у цій шкалі цінностей не мають ваги. Тому важливо, щоб старшокласники змогли усвідомити, для чого їм дійсно необхідне досягнення тих або інших цілей, у чому їхній екзистенціальний зміст. Прагнення до успіху або накопичення матеріальних благ, в остаточному підсумку, потрібне для задоволення базових потреб у любові, визнанні й самоактуалізації, але досягнення цих цілей не завжди в результаті задовольняє ці потреби. У той час як у народженні й вихованні дітей людина одержує задоволення саме цих базових потреб. Кращою формою роботи в цьому випадку є тренінгові групові заняття.
У старших класах потрібно проясняти ціннісні орієнтації учнів, улаштовувати обговорення із приводу сімейних цінностей. Учні в ході диспутів зіштовхуються з різними думками про наслідки тієї або іншої репродуктивної поведінки.
Таким чином, включаючи дітей у різноманітну ігрову й навчальну діяльність, у процес спілкування із приводу ролі народження дітей для людини, ми можемо впливати на процес формування репродуктивних установок необхідних для суспільства й оптимальних для самої людини.

ІІІ. Практична частина. Фрагмент використання тренінгових вправ факультативного курсу «Дорослішай на здоров’я»

Мета і завдання: поглибити знання учнів з проблеми здорового способу життя; формувати уявлення учнів про репродуктивне здоров’я; виховувати почуття цінності родинних стосунків, відповідального батьківства.

Хід заняття

 1. Організаційний момент.

(Привітання, організація учнів, психологічне налаштування до роботи).
2. Мотивація навчальної діяльності.

Хтось народжений бути митцем, хтось – фінансовим генієм, а хтось – майбутнім олімпійцем. Та більшість людей можуть почуватися щасливими, лише виконавши особливе призначення – продовження роду. Можливо, ви або дехто з ваших друзів поки що не вважає це головним. Однак мине час, і створення сім’ї, народження та виховання дітей стануть найважливішим і найвідповідальнішим у вашому житті.


- Чи хотіли б ви в майбутньому створити власну родину?

- Чи хотіли б ви мати дітей? Чому?

- Що, на вашу думку, означає термін «відповідальне батьківство»?

3. Повідомлення теми і мети заняття.


Коли народжується син,

Сягає радість до вершин:

Радіють мама, тато, дід –

Це ж розбруньковується рід!Коли народжується доня,

Маленьке сонечко в долонях,

Несе вона для всіх під стріху

Лад, затишок, любов і втіху!Коли народжуються діти,

Чому б нам всім і не радіти?

Надію й сили дай їм, Боже,

Що виросли вони всі гожі!- Народження дитини – це диво, щастя для кожної людини. Але, на жаль, цього дива може і не статися, якщо змолоду недбайливо ставитися до свого здоров’я.

- Що впливає на репродуктивне здоров’я? Сьогодні ми спробуємо знайти відповіді на це та інші запитання.4. Вправа «Чоловік - Жінка» (5 хв.)

Учасники розділяються на дві групи. На окремих аркушах необхідно описати одній групі всі якості, які притаманні жінці, другій групі – чоловікові: «Жінка – це…», «Чоловік – це…». Ці якості озвучуються, вивішуються на плакаті «Інь - янь».Висновок: будь-яка людина втілює в собі певний відсоток чоловічих і жіночих якостей, тобто, в кожному є й чоловічий, і жіночий початки. «Чисті» якості є псевдотипами. (перегляд гумористичного відео різниця між чоловіком та жінкою)

Особливості статевого розвитку для різних віків

Вік, років

Хлопчики

Дівчатка

9-10

-

Ріст кісток тазу, округлення сідниць

10-11

Початок росту яєчок і статевого члена

Початок росту молочних залоз. Ріст волосся на лобку.

11-12

Активність простати

Ріст зовнішніх і внутрішніх геніталій. Гормонально зумовлені зміни епітелію піхви.

12-13

Ріст волосся на лобку (спочатку за жіночим типом)

Пігментація сосків. Збільшення молочних залоз.

13-14

Швидкий ріст яєчок і статевого члена. Ущільнення біля соскової області.

Ріст волосся в підпахвових западинах. Початок ментсруації (у середньому в 13,5 років, коливання від 9-17 років). Перші менструації кілька років можуть бути без овуляції.

14-15

Ріст волосся в підпахвовій області, поява пушку на верхній губі. Початок зміни голосу.

Найраніша нормальна вагітність.

15-16

Зрілі сперматозоїди (у середньому в 15 років, коливання від 11-17 років)

Вугрі. Більш низький голос. Регулярні менструації.

16-17

Ріст волосся на обличчі і тулубі. Чоловічий тип рослинності на лобку. Вугрі.

Зупинка росту скелету.

21

Зупинка росту скелету.

5. Мозковий штурм «Ситуації, в яких є ризик зашкодити своєму здоров'ю»
Мета: усвідомлення учасниками, що є багато ситуацій, наслідками яких може бути загроза здоров'ю, і того, що ці наслідки безпосередньо пов'язані з поведінкою самої людини.

Учасникам пропонується назвати ситуації, які є ризикованими для здоров'я. Усі відповіді записуються на дошці. Отримана інформація узагальнюється.

Підсумок. Отже, що являють собою ризик і ризикована поведінка?

Ризик — це ситуації чи обставини, за яких вам та вашому здоров'ю або, навіть, життю може загрожувати небезпека, але за певної поведінки її можна уникнути. Ви ризикуєте:


 1. Коли вживаєте алкоголь, тютюн або наркотики.

 2. Коли починаєте жити статевим життям.

 3. Коли маєте кілька статевих партнерів.

Кожен з вас має усвідомити, наскільки він ризикує і як цей ризик можна зменшити або уникнути його зовсім. Ризиковані ситуації потребують відповідального ставлення, відповідальних рішень і поведінки.
6. Вправа. Закінчити речення «Для мене кохання — це...».

Учасники об'єднуються в 3 підгрупи.

Ранні сексуальні стосунки призводять до багатьох небажаних, навіть трагічних наслідків. Серед поширених проблем — психологічні травми, осуд оточуючих, вагітність, зараження інфекціями, що передаються статевим шляхом. Послухайте історію, подібні до якої трапляються в реальному житті. Прочитайте й обговоріть можливі наслідки запропонованої історії.
Історія

Олена, як і багато її подруг, давно задивлялася на одинадцятикласника Максима: гарний, дотепний, має мотоцикл. Щоправда, репутація в нього не вельми багатьох дівчат довів до сліз. Та це лише додавало йому популярності.

Одного разу Максим зустрів Олену після школи і запросив покататися. Дівчина одразу погодилася: нарешті її мрія здійснилася! «Головне, подумала вона, не розчарувати його». Коли вони залишилися наодинці, Максим запитав: «Я тобі подобаюся? Ти мене любиш?». Дівчина зашарілася й тихо відповіла: «Так». «Тоді довірся мені», сказав Максим, і вона не насмілилась відмовити...

Наступного дня Олена побачила Максима у школі. Він розмовляв із хлопцями. Підійшла, привіталася, але Максим навіть не глянув у її бік. Дівчина кілька тижнів переживала, шукала зустрічі з ним, а він уникав її. Невдовзі Олена зрозуміла, що вагітна...
Варіанти розвитку подій

1. Під тиском батьків Олена і Максим погоджуються взяти шлюб.

• 3 якими психологічними і матеріальними проблемами вони зіткнуться?

• Чи готові вони самостійно розв'язувати ці проблеми? • Чи вдасться їм продовжити навчання?

 • Чи великі шанси на збереження цього шлюбу?

2. Олена вирішує народити дитину.

 • Які можливі негативні наслідки для здоров'я дитини під час вагітності і матері — підлітка?

 • Які шанси має Олена продовжити навчання і здобути професію?

 • Які наслідки цього рішення для Максима (тест на ДНК крові є підставою для визначення батьківства і призначення аліментів на дитину)?

3. Олена зважується на аборт.

 • Як це вплине на фізичне здоров'я дівчини?

 • Як це вплине на психічний стан Олени?

 • Як можуть поставитися до цього її батьки, родичі, знайомі?

4. Олена вирішує народити дитину і віддати її на всиновлення.

 • Як почуватиметься дівчина в подальшому житті?

 • Як це може вплинути на її подальше сімейне життя?

 • Як це може позначитися на долі її дитини?

Рефлексія. Що ви відчували під час виконання цієї вправи? Які думки у вас виникали?

Висновок. Ранні статеві стосунки призводять до багатьох проблем. Утримання від раннього статевого життя це єдиний засіб уникнення небажаної вагітності, осуду оточуючих, психологічних травм.


 1. Вправа «Твій свідомий вибір»

Мета: навчити робити свідомий, відповідальний вибір щодо початку статевого життя.

Робота в 3 підгрупах. Нижче наведені типові причини, з яких люди погоджуються на сексуальну близькість. Обговоріть, які з цих причин, на вашу думку, є відповідальними, а які — ні.

Причини, з яких люди погоджуються на сексуальну близькість:


 1. Щоб довести своє кохання.

 2. Щоб утримати коханого; через побоювання, що в іншому разі він покине.

3. 3 цікавості.

 1. Через упевненість, що «всі так роблять» (або побоювання бути «білою вороною»).

 1. Тому, що це здається правильним.

6. Щоб стати популярнішим серед однолітків.

7. Тому, що партнер пропонує довіритися йому, запевняє, що не буде жодних проблем.

8. 3а гроші чи подарунки.

9. Тому, що обом цього хотілося.

10. У стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння.

11. Щоб довести, що вони вже дорослі.

12. Якщо люди хочуть мати дитину.


 1. Якщо люди створили сім'ю.

 2. Коли люди кохають один одного, готові до близьких стосунків і до відповідальності за можливі наслідки.

Представники кожної підгрупи називають номери тих причин, які, на їх думку, свідчать про відповідальність під час вступу в статеві стосунки.

Рефлексія. Що ви відчували під час виконання цієї вправи? Які думки у вас виникали?Висновок. Хоча ранні статеві стосунки створюють багато проблем, молоді люди часто погоджуються на них. Рішення про це зазвичай приймається необдумано, під впливом алкоголю. Дуже важливо, щоб рішення про статеві стосунки приймалися завчасно у спокійній атмосфері. Ваша позиція має бути зваженою і чітко визначеною. Лише в цьому випадку ви зможете пояснити її своєму другу й відстояти. Приймаючи це важливе рішення, беріть до уваги свої життєві цінності і плани.

Кожен обирає свої варіанти відмови, прийнятні для нього. Чітка відмова — запорука уникнення небажаних стосунків.

Наведені поради та міфи на сексуальну тематику допоможуть вам відмовитися від статевого життя, уникнути небажаних стосунків. Прочитайте їх.
Поради

1

Ходіть на вечірки та інші розважальні заходи тільки з друзями2

Уникайте місць, де не можете отримати допомогу, безлюдних місць

3

Не носіть провокуючого одягу, не поводьтеся сексуально, якщо не прагнете сексу, не ходіть вечорами самі

4

Як тільки відчуваєте незручність або страх, ситуація виходить з-під контролю — йдіть геть

5

Займіться чимось (спорт, мистецтво, творчість, навчання)

6

Не сідайте в попутні машини, не подорожуйте автостопом

7

Не беріть грошей і подарунків від малознайомих людей

8

Відмовляйтеся від пропозиції зайти додому

9

Застосовуйте інші можливості прояву почуттів (подаруйте квітку, напишіть СМС, приготуйте сюрприз, доторкніться, візьміть за руку, пригорніть, поцілуйте, привітайте)

10

Відмовляйте впевнено

Міфи на сексуальну тематику

1. Міф про шкідливість і протиприродність сексуального утримання.

Це міф про те, що стримувати статевий потяг, закладений в людині самою природою, протиприродно й шкідливо. Уявлення про шкідливість сексуального утримання для здоров'я нав'язується молоді тими, хто заробляє гроші у сфері сексуального бізнесу. Проте, як свідчить житейська практика, жодна людина не померла від нестачі сексуальних стосунків. Навпаки, вседозволеність та надмірна сексуальна розкутість зіпсувала життя багатьом людям. У свою чергу, як свідчить історія, розпуста й уседозволеність неодноразово призводили до деградації суспільств і народів, спричинювали загибель цілих цивілізацій. Натомість відомо багато прикладів, як цнотливе життя та сексуальне утримання вивільняло духовну й інтелектуальну енергію людини, спрямовувало її на користь служіння людству, давало людині творче натхнення. Уміння володіти собою за всі часи цінилося як найбільша чеснота справжнього мужчини, а однією з ознак особистісної зрілості людини вважається її здатність контролювати власні потяги та поведінку.

Однак украй важливо пояснити підліткам, що сексуальне утримання має бути свідомим, з доброї волі, а не через страх, сором чи почуття меншовартості. Лише свідомо накладені на себе обмеження дають поштовх до особистісного зростання і не призводять до формування психологічних комплексів.

2. Міф про користь дошлюбного сексуального досвіду для наступних сімейних стосунків між подружжям, згідно з яким вважається, що дошлюбний сексуальний досвід убезпечує від помилок при виборі дружини (чоловіка) і гарантує міцні, гармонійні взаємини між чоловіком і дружиною. Саме по собі виникає питання: чи можуть хлопець і дівчина пізнати одне одного без сексуальних взаємин? Можуть, і при цьому значно краще, ніж маючи такі взаємини. Молодим людям слід добре усвідомити, що сама по собі сексуальна досвідченість, набута через численні статеві зв'язки, але позбавлена довіри і любові, не гарантує гарних подружніх стосунків. Вона не лише не забезпечує міцних і надійних взаємин між партнерами, а навіть завдає їм збитків.

Любов – це передусім здатність щасливо жити поряд з іншою людиною, здатність поважати її, розуміти, співчувати, бути безкорисливим, а у разі потреби жертвувати собою заради її щастя. Що ж до розхожого поняття про «сексуальну несумісність», то воно штучно вигадане й існує заради виправдання для тих, хто не здатний любити. На відміну від тварин, сексуальне задоволення людини міститься не стільки в її геніталіях, скільки в її голові.

Крім того, сексуальні взаємини без шлюбу означають стосунки, позбавлені серйозних.
8. Підсумок заняття.

У житті молодої людини може виникати багато ризикованих ситуацій. Ви ризикуєте, коли починаєте жити статевим життям. Небажана вагітність, інфекції, що передаються статевим шляхом, у тому числі ВІЛ-інфекція, психологічні травми, почуття неповноцінності, самотності, відчуження, осуд і нерозуміння оточуючих — це основні проблеми, з якими можуть стикнутися молоді люди. Утримання від початку статевого життя, використання презервативів, збереження вірності партнеру — це основні способи уникнення вищеназваних проблем. Ваше майбутнє, ваше життя і здоров'я залежить від вашої свідомої, відповідальної поведінки зараз. Бажаю вам бути здоровими!Наш семінар підходить до кінця. На завершення я пропоную рефлексійну вправу, для зняття напруги, створення позитивного емоційного настрою. Запрошую вас до столу з ватманом і фарбами. Виразіть свої почуття за допомогою засобів мистецтва.

9. Рефлексія. Вправа «Почуття без слів»

Колективна робота. На одному ватмані всі учасники семінару одночасно малюють маркерами свій настрій, почуття.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал