Орієнтовні теми науково-дослідницькихСторінка5/5
Дата конвертації25.12.2016
Розмір0.95 Mb.
1   2   3   4   5

Ветеринарія


 • Гігієнічні заходи та догляд за шерстистими породами собак.

 • Фітотерапія в ветеринарній медицині.

 • Традиційні і нетрадиційні методи лікування собак ( кішок ).

 • Долікарська ветеринарна допомога домашнім тваринам.

 • Незаразні хвороби кроликів та їх лікування.


Секція агрономії, селекції та генетики


 • Перспективні сорти картоплі для грунтово-кліматичної зони Бердичівщини

 • Вивчення біоіндикатора (серед культурних рослин) на вміст свинцю в ґрунті

 • Вплив агростимуліну на ростові параметри перцю сорту "Дарунок Молдови"

 • Ефективність використання імуномоделюючого препарату "Гомотин" для підвищення природної резистентності організму сільськогосподарських тварин в умовах дії паратипових факторів

 • Вплив підкорму "Айдар" на ріст та розвиток кімнатно-оранжерейних рослин

 • Вивчення впливу різних технологій вирощування насіння на продуктивність сільськогосподарської культури - картоплі

 • Регенераційна здатність живців ліщини деревоподібної

 • Вивчення змін кількості та якості клейковини м'якої озимої пшениці у період післязбирального дозрівання

 • Характеристика мікроорганізмів ґрунту та їх вплив на врожайність сільськогосподарських культур

 • Медопродуктивність бджіл карпатської породи в умовах Придніпровського межиріччя Буковини

 • Вплив мінеральних добрив на формування, урожай та якість зерна ярої пшениці

 • Бджільництво в Рогатинському районі

 • Екотоксикологічна оцінка вмісту свинцю і кадмію в системі "ґрунт - рослина"

 • Вплив препарату "Престиж" на врожайність та якість бульб картоплі

 • Порівняльне вивчення сортів льону-довгунця в грунтово-кліматичних умовах північно-східного Полісся України

 • Медоносні рослини Каховщини

 • Агроекологічні аспекти сортовипробування нових гібридів кукурудзи

 • Вплив гетерозису на розвиток та адаптивність сортів та гібридів томатів в тепличному фермерському господарстві "Мрія"

 • Ростовий рух у рослин

 • Біохімічні мутації насіння гірчиці сарептської під дією етилметансульфонату

 • Перспективи вирощування фундука в умовах Степової зони України

 • Вплив інгібіторів росту рослин-ретардантів на ріст, розвиток і продуктивність озимого ріпака

 • Формування високопродуктивних посівів польових культур: яра пшениця, цукрові буряки, озима пшениця.

 • Урожайність сої залежно від прийомів вирощування: спосіб сівби, норми висіву, регулятори росту.

 • Урожайність пшениці ярої залежно від застосування фізіологічно активних речовин.

 • Урожайність різних гібридів сорго зернового залежно від прийомів вирощування: строки сівби, норми висіву, система удобрення, способи сівби.

 • Вплив передпосівної обробки насіння біологічно активними речовинами на урожайність квасолі.

 • Вплив біопрепаратів на продуктивність вики ярої і нуту при вирощуванні екологічно чистої продукції.

 • Адаптивна селекція ярого ячменю пивоварного напрямку.

 • Вирощування гречки з використанням біотехнологічних методів.

 • Сортова реакція ярого ячменю на обробку насіння бактеріальними препаратами.

 • Культура амаранта: адаптивна селекція.

 • Насінництво нових сортів амаранту.

 • Вплив системи добрив на урожайність польових культур (пшениця, цукрові буряки).

 • Вплив системи обробітку ґрунту і добрив на урожайність польових культур.

 • Визначення стійкості сортів твердої і м’якої ярової пшениці до збудників борошнистої роси.

 • Вплив прийомів вирощування на урожайність і посівні якості насіння сої.

 • Ефективність допосівної обробки насіння овочевих культур фізіологічно активними речовинами.

 • Ефективність різних елементів технології вирощування у гібридів соняшника різної скоростиглості.

 • Можливості адаптивної селекції у підвищенні біологіч-ного захисту рослин ячменю від кореневих гнилей.

 • Вплив норми висіву на урожайність гірчиці білої.

 • Дослідження складу нуклеотидних послідовностей в зв’язку з функціональною активністю генів.

 • Дослідження складу нуклеотидних послідовностей різних ділянок гена.

 • Дослідження розподілу CpG-сайтів у зв’язку з систематичним положенням організму.

 • Дослідження розподілу CpG-сайтів у зв’язку з положенням в різних за функціями ділянках.

 • Сверхспіралізована ДНК у зв’язку з будовою та просторовою організацією.

 • Гетерохрометин в клітинах людини та реакція клітини на електромагнітні поля.

 • Гетеро хроматин на в клітинах людини та реакція клітини на біологічно активні речовини.


Секція лісознавства


 • Лісове біорізноманіття.

Видовий склад, рясність рослинного покриву (Трав’яниста рослинність. Мохи. Чагарники. Дерева. Природне поновлення (підріст)). Комахи. Їстівні гриби та ягоди.

Сутність роботи. За однаковою методикою порівняти видовий склад і кількісні показники (рясність, висоту і діаметр у рослин, щільність поселення в комах) на різних ділянках, наприклад: на різних частинах галявини, ділянки лісових культур, розсадника, на різній відстані від краю лісу вглиб і вбік відкритого простору, у різних парках міста, на різній відстані від траси, на ділянках із різним рівнем рекреаційного навантаження, ущільнення ґрунту, з різною густотою дерев, з поливом і без поливу (для розсадників або квітників). • Природне поновлення лісових порід.

Сутність роботи. див. п.1. Обліковують сходи та підріст дуба, сосни, ясена та інших лісових порід під насінними деревами і на різній відстані від них, на ділянках із прорихленим і непрорихленим ґрунтом, з наявністю і відсутністю бур’янів, на різній відстані від стін лісу, на різних експозиціях і висоті схилу.

 • Вирощування садивного матеріалу з відкритою та закритою кореневою системою у розсадниках і теплицях.

Сутність роботи. Роботу проводять у шкільних лісництвах. Порівнюють варіанти різної підготовки насіння, різного складу субстрату, різної норми витрати насіння, різної відстані між рядками, випробовують нешкідливі речовини для стимулювання росту рослин і захисту від збудників хвороб (активовану воду, настої і відвари трав).

 • Облік насіннєношення лісових порід.

Протягом сезону оцінюють за бальною шкалою або кількісно на окремих гілках рівень цвітіння лісових порід, а потім рівень плодоносіння. Враховують щотижня опадання зав’язей і його причини. В період збирання плодів (насіння) визначають кількість повноцінного насіння, визначають посівні властивості (пророщують). Стратифікують за потреби різними способами. Визначають ступінь заселення комахами (розтинанням або утримуванням у посудинах до виходу комах). Порівнюють усі показники на ділянках із різною густотою деревостану, висотою дерев, наявністю й відсутністю підліску, підросту, трав’яного покриву, лісової підстилки (її потужності, см).

 • Способи зберігання насіння лісових порід.

Насіння зберігають традиційними, прийнятими в лісництві способами та іншими (експериментальними) – під водою, в холодильнику, на горищі, в підпіллі, в піску сухому й вологому тощо. Весною пророщують і оцінюють рівень схожості й ураженість збудниками хвороб.

 • Вплив рекреаційного навантаження на стан лісу.

Закладають пробні площі на ділянках із різним ступенем рекреаційного навантаження (ущільнення ґрунту, засміченості, слідів пожежі, наявності залишків багать). Оцінюють стан не менше 50 дерев на кожній площі за шкалою, згідно з санітарними правилами (1 – здорові, 2 – ослаблені, 3 – сильно ослаблені; 4 – всихають; 5 – всохли у поточному році; 6 – старий сухостій). Якщо досліди ведуться 2 роки, порівнюють зміни стану. Обліковують рослинний покрив, як в напрямі 1, потужність лісової підстилки.

 • Лісові птахи і звірі

Дослідження проводять разом із єгерями, іншими представниками мисливських господарств або фахівцями-біологами, узгоджують із ними методичні питання.

 • Розмноження лісових порід живцюванням

Роботу виконують у шкільних лісництвах або у домашніх парниках. Випробовують різні способи сприяння швидшому укоріненню живців. Оцінюють частки успішного укорінення.

 • Мікроклімат лісу

Вимірюють температуру повітря, ґрунту, поверхні кори дерев на різних сторонах стовбурів, біля окоренку і на висоті 1 і 2 м, на пнях різного діаметра з різних боків в різних ділянках лісу – на межі зі зрубом, галявиною, в лісі різної густоти, з наявністю й відсутністю підросту, підліску. Доступними засобами вимірюють вологість повітря і ґрунту.

 • Стан лісу на ділянках, пошкоджених пожежею

Закладають пробні площі на ділянках із різним рівнем пошкодження дерев пожежею (до висоти 0,5 м, 1 м, 2 м, до висоти розташування перехідної кори, тонкої кори сосни) та різного віку дерев, з різною густотою підліску, підросту, трав’яного покриву, з різною потужністю і пошкодженням вогнем лісової підстилки. Оцінюють стан не менше 50 дерев на кожній площі за шкалою, згідно з санітарними правилами (1 – здорові, 2 – ослаблені, 3 – сильно ослаблені; 4 – всихають; 5 – всохли у поточному році; 6 – старий сухостій). Якщо досліди ведуться 2 роки, порівнюють зміни стану. Обліковують рослинний покрив, як в напрямі 1, потужність лісової підстилки.

 • Розкладання пнів.

У лісі, на галявинах, на ділянках лісових культур різного віку вибирають пні для дослідження. Частину розтинають сокирою, визначають вологість деревини шляхом зважування, реєструють склад грибів і комах усередині пнів. На деякі пні надівають пластикові (з дрібними отворами) або тканинні мішки, закріплюють і з одного боку прикріплюють невелику посудину з водою (розчином солі, прального порошку) для уловлювання комах, що вилетять із пнів. Вологість пнів бажано визначати декілька разів за сезон і при цьому вимірювати температуру повітря.

 • Лісова підстилка

Склад, потужність лісової підстилки, організми, що в ній перебувають, відрізняються залежно від породного складу дерев, чагарників, віку й густоти лісу, рівня рекреаційного навантаження.

 • Комахи у зелених насадженнях міста

Переважно мінери. Дубова, липова, каштанова, акацієві молі. Рівень пошкодження листків, частка пошкоджених листків у різних регіонах міста, на різній експозиції й висоті крони, на різній відстані від будинків і автошляхів. Збирання опалого листя і виведення комах, що там зимує, зокрема паразитів.

 • Залежність кількості ростових пагонів, маси листя, площі поверхні гілок другого порядку від діаметра гілки перед облистяною частиною (для різних порід)

Матеріал можна збирати на зрубах (після закінчення лісосічних робіт), при зрізанні дерев у місті. Окремі вимірювання можна робити на низько розташованих гілках живих дерев (без обривання листя). Окремо враховувати гілки верхнього, середнього й нижнього ярусів, різної експозиції крони. Така робота потрібна для розробки оптимальних методів обліку комах, зокрема шкідників бруньок, пагонів і гілок шляхом їх підрахування на окремих зразках і перерахуванні на все дерево.

 • Оцінювання стану та захисної ролі полезахисних смуг (пришляхових смуг)

При виконанні роботи здійснюють оцінку показників мікроклімату на різній відстані від смуг, категорію стану дерев у смугах та пошкодженість їх комахами і збудниками хвороб, а також (для полезахисних смуг) – стан і ріст сільськогосподарських культур у міжсмуговому просторі на різні відстані від смуг різних експозиції, ширини, конструкції.

 • Фенологічні спостереження.

Вибирають об’єкти, за якими можна спостерігати щодня. Порівнюють дати фенологічних явищ на рослинах одного виду, що ростуть у різних місцях – на бугрі і в низині, біля паркану і на площі. Порівнюють дати настання одних явищ у різних частинах крони (верх-середина-низ, південна-північна-західна-східна). Одночасно визначають показники мікроклімату.

 • Поширеність пошкодження рослин у розсадниках, лісових культурах, лісі комахами, збудниками хвороб.

Враховують частку пошкоджених рослин, листків і рівень пошкодження рослин, листків; поширеність і розвиток хвороб на різних ділянках, частинах ділянки, що відрізняються освітленням, зволоженням та іншими рисами.

 • Комахи – шкідники жолудів, шишок, насіння.

див. напрями 4, 5

 • Пастки і ловильні дерева (колоди, гілки) для обліку комах.

Пастки Барбера – пластикові стакани закопують у ґрунт на різних ділянках, наливають розчин солі, прального порошку. Регулярно оглядають, визначають видовий склад комах і підраховують кількість.

У лісових культурах весною закопують або влаштовують на поверхні відрізки гілок, колод різного діаметра й довжини. У серпні оглядають, знімають кору, визначають видовий склад і кількість комах. • Лісова селекція. Відбір кращих і стійкіших рослин.

Роботу виконують разом із фахівцями. Оцінюють біометричні показники, стійкість рослин.

 • Озеленення. Створення газонів, квітників, вертикального озеле¬нення, розаріїв.

Практичне оцінювання різних методів озеленення.

Секції екології, охорони довкілля та раціонального природокористування


 • Вивчення рівня забруднення довкілля з використанням біоіндикаторів.

 • Розробка методів оцінювання стану рослин за зовнішніми ознаками.

 • Складення прогнозів про зміну біогеоценозів під впливом діяльності

людини.

 • Дослідження вмісту нітратів у фруктах та овочах.

середовищі, спричинених техногенною діяльністю людини.

 • Математичне моделювання екосистем – перспективи й обмеження.

 • Технічний дизайн та екологія.

 • Антропогенне забруднення водойм вашого району та шляхи поліпшення

їх екологічного стану.

 • Сучасний екологічний стан лісових ресурсів Вашого району та заходи

щодо його поліпшення.

навколишнього середовища.

 • Рідкісні та зникаючі рослини. Проблеми їх охорони.

 • Природно-заповідна мережа Вашого району (історія створення, сучасний стан та перспективи розвитку).

 • Результати модельних досліджень характеристик переходу важких металів у тест-культуру на прикладі …

 • Вивчення лікарської флори рідного краю

 • Очищення стічних вод промислових підприємств

 • Вплив різних екологічних умов на фізичний розвиток дітей дошкільного і шкільного віку

 • Шляхи вторинної переробки твердих хімічних відходів на прикладі …

 • Моніторинг деяких видів лікарських рослин Харківщини


Секція психології


 • Дослідження емоційного аспекту відносин між юнаками та дівчатами

 • Батьки і діти: проблема спілкування

 • Вплив сімейних цінностей на формування громадянської самосвідомості старшокласників

 • Особливості формування системи ціннісних орієнтацій сучасної молоді

 • Особливості механізмів взаємодії в системі «Вчитель-учень»

 • Вплив просвітницького тренінгу на формування лідерських якостей

 • Гендерні особливості мотивації вибору професії старшокласників

 • Психологічні аспекти сприймання інформації у юнацькому віці

 • Як достигнути успіху в спілкуванні?

 • Дослідження впливу типу темпераменту на інтелектуальну лабільність та успішність у розв’язуванні логічних задач

 • НЛП – репрезентативні системи та проблеми стилів викладання

 • Залежність стилю поведінки в конфліктної ситуації від гендерного типу особистості

 • Особистісні аспекти молодіжного алкоголізму

 • Гармонійні стосунки батьків і дітей як психологічна основа готовності підлітків до утворення майбутньої сім’ї

 • Дослідження особливостей ціннісних орієнтацій підлітків

 • Вплив неповної сім’ї на становлення поведінки підлітка

 • Вплив ролевих комп’ютерних ігор на агресивність підлітків

 • Психологічні особливості українського національного характеру у сприйманні сучасної молоді

 • Психологічні особливості взаємозв’язку егоцентризму особистості та тривожності у старшокласників у процесі складання екзаменів

 • Взаємозв’язок соціально-психологічного клімату в учнівських колективах з рівнем шкільної тривожності


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал