Орієнтовні теми науково-дослідницькихСторінка4/5
Дата конвертації25.12.2016
Розмір0.95 Mb.
1   2   3   4   5

Секція математичного моделювання


 • Математичне моделювання поведінки натовпу в екстремальних умовах

 • Алгоритм отримання необхідного об’єму при двох заданих об’ємах

 • Використання моделі Фельхюста-Фейгенбаума

 • Моделювання фрактальних об’єктів

 • Застосування теорії графів у маршрутизації даних у локальних мережах

 • Застосування центра мас і моменту інерції в задачах механіки


Відділення фізики і астрономії
Секція теоретичної фізики


 • Альтернативні джерела енергії

 • Використання модуляції лазерного випромінювання в оптоволоконному зв’язку

 • Затухаючі коливання

 • Від складного до простого у фізиці при допомозі теорії груп

 • Космічні польоти без затрат пального

 • Дослідження виникнення звуків у трубах змінного перетину

 • Про властивості трясовини

 • Сила «гальмування часом»

 • Вплив розподіленої сили опору на коливання

 • Використання симетрії задачі у фізичному дослідженніСекція експериментальної фізики


 • Експериментальне вивчення радіохвиль

 • Світлодіоди

 • Дослідження виникнення звуків у трубах змінного перетину

 • Вирощування кристалів з розчинів

 • Моделювання еволюції пор на границях зерен під час дії електричного струму в металевих з’єднаннях мікросхем

 • Вплив розподіленої сили опору на коливання

 • Визначення коефіцієнту поверхневого натягу рідини.

 • Дослідження залежностей коефіцієнту поверхневого натягу від температури поверхнево-активних речовин

 • Експериментальне визначення коефіцієнту в’язкості рідини

 • Особливості плавління льоду при різних зовнішніх умовах

 • Методи вимірювання освітленості поверхнею

 • Поверхні CD- та DVD-дисків як дифракційні гратки. Дослідження оптичних властивостейСекція астрофізики


 • Що таке Пояс Койпера?

 • Спостереження покрить зірок Місяцем.

 • Сонячна активність та її земні прояви.

 • Магнітосфера Юпітера – унікальний об’єкт Сонячної системи.

 • Пошук поза сонячних планет, методи та результати.

 • Якого кольору Сонце та Місяць?

 • Чим астрофізика відрізняється від фізики?

 • Що таке антропний принцип?Секція астрономії


 • Еволюція системи Земля – Місяць, приливні явища.

 • Астероідна небезпека та шляхи її подолання.

 • Марсіанська екваторіальна система небесних координат.

 • Рахунок часу та календар Марсу.

 • Резонанси в Сонячній системі.

 • Рефракція в атмосфера планет Сонячної системи.

 • Хвилі густини у галактиках


Секція аерофізики та космічних досліджень


 • Дослідження Місяця космічними апаратами.

 • Космічна геодезія, методи та застосування.

 • Побудова траси штучного супутника Землі.

 • Нетрадиційні засоби космічних польотів.

 • Календар польотів до планет Сонячної системи.

 • Де треба будувати постійну науково-дослідну базу на Місяці?

 • Екологія навколоземного космічного простору.

 • Харків – космічне місто.

 • Рух космічного апарату під сонячним парусом.

 • Орбіти космічних телескопів.

 • Пертурбаційні маневри, теорія та практика застосування.


Відділення економіки
Економічна теорія та історія економічної думки


 • Податкова система України, проблеми функціонування та шляхи їх вирішення

 • Інвестиційна діяльність: загальнонаціональний і регіональний аспекти

 • Методи управління системами мотиваційних процесів

 • Іпотечне кредитування житла в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку

 • Монополія та антимонопольне законодавство

 • Формування ринку праці в транзитивній економіці України

 • Сучасний стан та перспективи розвитку інноваційного підприємництва в Україні

 • Українська національна економіка: криза і вихід із неї

 • Бізнес-план як основа успішного функціонування нового підприємства

 • Тіньова економіка в Україні: причини існування та шляхи легалізації

 • Людський капітал в умовах ринкової економіки

 • Проблеми та перспективи розвитку фондового ринку в Україні

 • Сучасний стан безробіття в вашому районі або місті та можливі шляхи його покращання

 • Особливості формування та перспективи розвитку фондового ринку України

 • Страховий ринок України

 • Аграрна політика ЄС і СОТ та її вплив на конкурентні позиції України

 • Економічна динаміка країн, що розвиваються, на тлі довгострокових економічних циклів (мистецтво «економічного серфінгу»)

 • Освіта як важливий чинник економічного зростання

 • Стан ринку праці вашого району або міста.

 • Методи розрахунку ризикових ситуацій в економіціСекція мікро- та макроекономіки


 • Особливості кредитування юридичних осіб в сучасних економічних умовах

 • Визначення стратегії підприємства на основі портфельного аналізу за методом Мак Кінсі (на прикладі ВАТ «Комсомолець»)

 • Порівняльна характеристика супермаркетів «Марс» та «Абсолют»

 • Розв’язання проблем житлово-комунального господарства шляхом його демонополізації

 • Розрахунок економічного ефекту від використання вторинних енергоресурсів у чорній металургії України для вироблення електроенергії

 • Злиття і поглинання як форми об’єднання підприємств в умовах глобалізації

 • Діяльність Української фондової біржі

 • Шлях зменшення енергетичної залежності Харкова та його економічна доцільність

 • Регіональна інтеграція України в умовах глобалізації

 • Перспективна оцінка розвитку житлового будівництва в м. Харкові

 • Ефективність використання рекреаційно-туристичних ресурсів вашого регіону

 • Антиінфляційна політика держави

 • Моніторинг ринку картоплі нашого міста

 • Тенденції та перспективи розвитку спеціалізованого ринку праці (на прикладі сфери оптово-роздрібної торгівлі)

 • Перспективи розвитку конкурентного середовища в житлово-комунальному господарстві України

 • Феномен економічного розвитку Китаю

 • Іноземні інвестиції в економіці та шляхи підвищення інвестиційної привабливості регіону

 • Монетарна політика в перехідній економіці України

 • Державний бюджет та проблема державного дефіциту

 • Сучасні підходи до ефективного управління полікультурним персоналом підприємства

 • Моделювання економічних ситуацій за допомогою поведінкових функцій

 • Малий бізнес та його роль у вирішенні проблеми зайнятості населення в Україні

 • Підвищення ефективності менеджменту компанії …

 • Управлiння пiдприємством

 • Менеджмент персоналу підприємства

 • Управлiння iнновацiйною дiяльнiстю підприємства

 • Управлiння iнвестицiйною дiяльнiсю підприємства

 • Управлiння затратами на пiдприємствi

 • Управлiння збутом

 • Менеджмент конфліктних ситуацій на пiдприємствi

 • Управлiння основною дiяльнiстю підприємства

 • Соцiальнi аспекти управлiння

 • Управлiння розвитком пiдприємстваВідділення комп’ютерних наук
Секція комп'ютерних систем та мереж
У цій секції можуть бути представлені роботи, в яких головний акцент робиться на розробку програмно-апаратних комплексів або систем, а також програм призначених для роботи в локальній мережі (мережеві протоколи передачі даних, адміністрування локальних мереж та інші).
Секція безпеки інформаційних та телекомунікаційних систем
Програми, пов’язані з шифруванням, кодуванням інформації, розробкою різноманітних алгоритмів, а також методик використання існуючих засобів захисту інформації.
Секція технологій програмування
Програми, пов’язані з розробкою операційних середовищ, середовищ програмування, мов програмування, а також опис технології роботи з ними.

Секція Internet-технологій та WEB-дизайну
Розробка сайтів, Web-сервисів, розробка пошукових систем в Інтернет. Будь-яка робота в цій секції повинна мати програмну частину, тобто код на PHP, JavaScript, ASP.NET або на іншій мові програмування. Лише гарна картинка (макет WEB-дизайну сайту) не буде розглядатися на конкурсі.
Секція мультимедійних систем, навчальних та ігрових програм
Створення різноманітних навчальних та ігрових програм, мультимедійні програмні розробки.
Секція інформаційних систем, баз даних та систем штучного інтелекту
Програми, пов’язані з різноманітною обробкою інформації, наприклад, розрахункові задачі, програми для автоматизації різноманітних бізнес-процесів, які використовують бази даних як сховища великих об’ємів економічної, фінансової та іншої інформації.

Системи штучного інтелекту. Програми для роботи з нейронними мережами, програми для розпізнавання образів, нескладні експертні системи або системи підтримки прийняття рішень.ВІДДІЛЕННЯ ТЕХНІЧНИХ НАУК
Секція технологічних процесів та перспективних технологій


 • Отримання нанорозмірних плівок сульфіду кадмію для сонячних батарей

 • Створення перетворювачів сонячної енергії на основі хімічно осадженого нікелю з наноструктурним рельєфом.

 • Вивчення фото каталітичних систем на основі наночасток оксиду титану.

 • Використання покриття з наноструктурним рельєфом у алмазних абразивних інструментах.

 • Технологія збагачення ультра дисперсних систем алмазів.

 • Надміцні композитні матеріали на основі нанодисперсних алмазів.


Секція екологічно безпечних технологій та ресурсозбереження


 • Екологічна безпека транспорту та засоби її забезпечення

 • Альтернативні види палив та енергоносіїв для транспортних засобів (водень, рапс, стисле повітря та ін.)

 • Влияние современных экологических требований на создание летательных аппаратов различного назначения.Секція систем безпеки, контролю та автоматизації


 • Система регулювання рівня підлоги міських автобусів

 • Розробка пристроїв, що приймають силу удару при зіткненні транспортних засобів

 • Система курсової стійкості транспортних засобів при гальмуванні

 • Травмо безопарна рульова колонка

 • Система керування гібридною силовою установкою транспортних засобів


Секція машинобудування, робототехніки, матеріалознавства


 • Огляд та аналіз конструкцій сучасних транспортних засобів, нові конструкторські розробки та пропозиції

 • Застосування нових матеріалів та методів обробки для деталей двигунів, автомобілів та інших транспортних засобів

 • Экспериментальное оборудование и статические испытания лёгких самолётов.

 • Дослідження робочих процесів агрегатів та вузлів транспортних засобів

 • Розробка систем автоматичного управління агрегатами та вузлами транспортних засобів (автоматичні трансмісії, системи управління двигуном, системи курсової стійкості та ін.)

Секція електроніки та приладобудування


 • Автоматизація вимірювання параметрів напівпровідникових елементів

 • Розробка стаціонарного побутового освітлювача малої потужності з автономним енергоживленням від сонячних батарей

 • Дослідження електролюмінісцентних джерел світла

 • Система з’єднання двох комп’ютерів лазерним променем

 • Дослідження похибок мікроконтролерів при обчисленні тригонометричної функції y=cos(x) за допомогою ступеневих рядів


Секція інформаційних, телекомунікаційних систем та лабораторій віддаленого доступу


 • Цифровий пристрій зв’язку

 • Система дистанційного тестування

 • Сервісний центр підприємства зв’язку

 • Модель міні АТС


Відділення екології та аграрних наук
Секція хімії


 • Дослідження природних вод (вміст металів, хлоридів, сульфатів, нітратів та ін.)

 • Аналіз забрудників (вміст важких металів, аніонів-забрудників, органічних речовин) у стічних водах.

 • Визначення вмісту мікроелементів у біологічних об’єктах.

 • Визначення твердості води (різними методами, в різних водах).

 • Визначення каротину в плодах, кормах і інших об’єктах.

 • Визначення кислотності меду.

 • Визначення вмісту органічних кислот в плодах (або соках і інших біологічних об’єктах).

 • Дослідження вмісту жирних кислот у рослинних оліях.

 • Визначення якості ефірних олій (одним або двома методами дослідження).

 • Вивчення залишкових мікрокількостей препаратів у овочах після їх хімічної обробки.

 • Визначення вмісту аскорбінової кислоти у плодах хімічними методами.

 • Визначення кислотності, жирності, вмісту лактози в молочних продуктах.

 • Визначення вмісту солі, золи в твердих сирах.

 • Дослідження мінерального складу молока методом тонкошарової хроматографії.

 • Визначення якості миючих засобів.

 • Вивчення антикорозійних властивостей хімічних покрить (на прикладі одного або двох покрить).

 • Вивчення антикорозійних властивостей електрохімічних покрить (на прикладі одного покриття).

 • Визначення залежності швидкості корозії металів, (сплавів, виробів) від різних факторів.

 • Визначення нітратного азоту в рослинах методом тонкошарової та паперової хроматографії.

 • Визначення вмісту азоту (або фосфору) в мінеральних добривах (або ґрунтах) хроматографічним методом.

 • Дослідження залежності між будовою і хімічними властивостями певних сполук (неорганічних, органічних).

 • Дослідження процесів електроосадження металів (чи сплавів).

 • Порівняльна характеристика визначення певних іонів сучасними методами.

 • Дослідження комплексоутворення сучасними методами.

 • Дослідження будови органічних сполук сучасними методами.

 • Ідентифікація галогенпохідних (інших похідних) органічних сполук сучасним методами.

 • Дослідження кінетики певних хімічних реакцій.

 • Синтез нових органічних (або неорганічних) сполук.

 • Закономірності зв’язку термодинамічних та хімічних властивостей певних хімічних сполук.

 • Вивчення реакцій комплексоутворення органічних лігандів з іонами металів.

 • Одержання тонкодисперсних малорозчинних сполук методом хімічного осадження (на одному прикладі).

 • Визначення коефіцієнтів активності у сумішах електролітів.

 • Використання зміннострумових електрохімічних методів для виготовлення селективних поглинаючих покриттів теплових колекторів.

 • Розробка нових експрес-методів перевірки кислотності молока та молочних продуктів.

 • Хімічний та радіаційний аналіз ґрунтів певного району Харківської області.

 • Контроль якості певного фармацевтичного препарату.

 • Роль гетероциклічних сполук у створенні потенційно біологічно активних речовин.

 • Дослідження певної хімічної сполуки, як основи для творення магнітокерованих лікувальних засобів.

 • Дослідження фізико-хімічних властивостей процесу металізації синтетичних алмазів.


Секція загальної біології, біології людини


 • Флора й рослинність водних і лучних фітоценозів.

 • Флора й рослинність степових фітоценозів.

 • Лікарські рослини Вашого району. Біологічна характеристика. Проблеми

охорони.

 • Акваріумні риби. Особливості утримання. Біологія розмноження окремих

видів.

 • Фенологія весняних та осінні міграцій птахів різних таксономічних груп.

 • Ботанічна характеристика деяких природничо-заповідних територій

Вашого району.

 • Зоологічна характеристика деяких природничо-заповідних територій

Вашого району.

 • Видовий склад та територіальне розміщення зимуючих птахів Вашого

міста, селища.

 • Вплив фізіологічно-активних речовин на укорінення деяких видів

кімнатних рослин.

 • Морфо-анатомічні та екологічні особливості рослин (будь-якої групи)

Вашого району.

 • Еколого-біологічна характеристика ботанічних чи зоологічних об'єктів Вашого району (класів, рядів, родин, родів).

 • Вивчення пухлин та наростів у покритонасінних рослин.


Секція медицини


 • Вивчення стану серцево-судинної системи у школярів та вплив різних факторів (навантаження, гіподинамія, інфекційні захворювання, грип і т.д.);

 • Вивчення стану захворюваності органів серцево-судинної системи серед школярів чи якихось груп населення;

 • Вивчення факторів ризику серцево-судинних захворювань у школярів чи населення;

 • Хвороби органів дихання серед підлітків та їх зв'язок з палінням;

 • Вивчення стану функції зовнішнього дихання у школярів і залежність його від різних факторів зовнішнього середовища (природні фактори, паління, простудні захворювання);

 • Вивчення впливу запиленості та загазованості повітря на функцію органів дихання людини;

 • Вплив шуму на нервову систему та працездатність старшокласників;

 • Вплив екологічних факторів на стан імунної системи;

 • Імунний дефіцит та його прояви у школярів;

 • Стан імунітету в нормі та при патології і вивчення його у школярів;

 • Вплив якості навчальних посібників (підручники, комп'ютери) на зір школярів;

 • Частота патології зору у школярів та вплив на неї факторів зовнішнього середовища;

 • Сучасні методи вивчення стану крові;

 • Хвороби крові та органів кровотворення у школярів;

 • Проблеми дитячого травматизму в сучасних умовах;

 • Вивчення стану опорно-рухового апарату у школярів.

 • Особливості режиму дня школярів та заходи необхідної корекції.

 • Дослідження способу життя школярів, його оцінка та обґрунтування заходів оптимізації.

 • Організація навчального процесу у школі (побудова розкладу, проведення уроку) та динаміка працездатності школярів.

 • Особливості харчування дітей та заходи з корекції.

 • Дослідження харчового статусу та його вплив на здоров’я дітей.

 • Стан шкільного харчування та його вплив на працездатність дітей.

 • Дослідження вільного часу школярів та його оцінка як чиннику впливу на здоров’я.

 • Розповсюдженість шкідливих звичок та їх можливий вплив на здоров’я.

 • Стан осанки та профілактика його порушень.

 • Стан зору школярів та шляхи профілактики шкільної міопії.

 • Дослідження біологічних ритмів школярів.

 • Особливості фізичного розвитку дітей шкільного віку.

 • Дослідження особливостей працездатності (розумової або фізичної) школярів.

 • Дослідження та оцінка здоров’я школярів, виділення чинників ризику та розробка шляхів корекції.

 • Дослідження психофізіологічних особливостей дітей шкільного віку.

 • Первинна профорієнтація як психофізіологічна оцінка функціонального стану підлітків.Секція зоології, ботаніки


 • Особливості вирощування догляду та розмноження кактусів

 • Оцінка стабільності розвитку в популяціях прудкої ящірки Lacerta agilis exigua в урбанізованих та природних екосистемах

 • Вивчення видового складу та поширення ряду Лускокрилих або метеликів Lepidoptera серії Булавовусі або денні Rhophalocera

 • Вивчення популяцій дикорослої опунції

 • Порівняльний аналіз розмірних характеристик креветок родини Palacmonidae

 • Дослідження цитотоксичної активності окремих лікарських рослин Allsum сера-тестом

 • Дослідження вікової структури цінопопуляції проліска білосніжного

 • Успадкування деяких господарсько-цінних ознак у сої (glycne max)

 • Дослідження особливостей та характеру видимих весняних міграцій птахів

 • Роль населених пунктів сільського типу долини Південного Бугу у збагаченні зимової орнітофауни

 • Фізіолого-біологічні особливості деяких реліктових рослин, як показники адаптації

 • Локальний екомоніторинг та вивчення впливу абіотичного фактору у рамках роду Trichogramma

 • Біологія та екологія оси Polistes dominulus Christ в вашому місті

 • Генетичні та фенотипові переваги районованих порід бджіл

 • Біологічні особливості гніздування деяких видів птахів-дуплогніздовиків на території вашого району

 • Об’єкти ботанічного профілю природно-заповідного фонду вашого району, стан їх збереженості та перспективи розвитку

 • Гіногенез сріблястого карася

 • Порівняльне морфо-екологічне дослідження кори мозочка жаби ставкової, квакші звичайної та ящірки прудкої

 • Життєва стратегія рослин відвальних екотопів як основа фіторекультивації природних відвалів

 • Вивчення впливу біогумусу сорту «Старатель» і рідкої суміші «Айдар» на культуру томатів

 • Попелиці садово-паркових насаджень

Секція зоотехнії, ветеринарії • Вплив кормової добавки Біо-Мос на продуктивність кролів.

 • Вплив різних типів годування на фізіологічний стан собак.

 • Господарсько-корисні ознаки медоносних бджіл при використанні

феромонних препаратів.

 • Використання лікарських рослин при відгодівлі свиней.

 • М’ясна продуктивність кроликів при використанні сіна кропиви.

 • Технологія використання карпатських бджіл на запиленні культури

огірків в теплицях.

 • Фізіологічні механізми розвитку інстинктивної поведінки.

 • Виникнення неврозів у тварин.

 • Феромони та їх роль у поведінці тварин.

 • Поведінка воронових птахів у природі і в експериментальних умовах.

 • Акустична комунікація в світі комах ( птахів, риб ).

 • Експериментальне вивчення імітаційної поведінки.

 • Орієнтування тварин у просторі.

 • Інтелектуальна поведінка птахів.

 • Біологічні форми поведінки і основні шляхи їх формування.

 • Будівнича діяльність суспільних комах.

 • Системи ієрархії в угрупованнях тварин.

 • Поведінка суспільних комах.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал