Орієнтовна тематика курсових робіт з педагогіки Напрям підготовки «Початкова освіта»Скачати 75.05 Kb.
Дата конвертації25.12.2016
Розмір75.05 Kb.


Орієнтовна тематика курсових робіт з педагогіки

Напрям підготовки «Початкова освіта»

 1. Національне виховання учнів молодшого шкільного віку.

 2. Використання народних символів у моральному вихованні молодших школярів.

 3. Народна педагогіка про формування в молодших школярів загальнолюдських якостей (доброти, чесності, працьовитості).

 4. Форми та методи використання народознавчого матеріалу у формуванні особистості громадян України.

 5. Психолого-педагогічна характеристика виховних засобів народноїпедагогіки.

 6. Роль учителя початкових класів у формуванні національної свідомості учнів.

 7. Шляхи формування наукового світогляду в учнів початкових класів.

 8. Виховання почуття колективізму в учнів початкових класів.

 9. Виховання у молодших школярів рис ощадливості і бережливості.

 10. Виховання в учнів початкових класів бережливого ставлення до природи.

 11. Основні форми і методи виховання свідомої дисципліни у молодших школярів.

 12. Роль навчального процесу у поліпшенні правового виховання молодших школярів.

 13. Роль навчального процесу у вихованні в дітей початкових класів любові до батьків, сім'ї.

 14. Виховання у молодших школярів культури поведінки.

 15. Виховання в учнів початкових класів позитивного емоційно-ціннісного ставлення до праці.

 16. Виховання у молодших школярів чесності і правдивості.

 17. Система трудового виховання учнів початкових класів.

 18. Професійна орієнтація учнів початкових класів і умови підвищення її ефективності.

 19. Індивідуальний підхід у вихованні молодших школярів та умови підвищення його ефективності.

 20. Методи стимулювання позитивної поведінки учнів початкових класів.

 21. Методи самовиховання, їх застосування у роботі з учнями початкових класів.

 22. Роль доручень у моральному вихованні молодших школярів.

 23. Роль прикладу у моральному вихованні учнів молодшого шкільного віку.

 24. Гра як метод виховання молодших школярів.

 25. Особливості організації морального виховання з учнями молодшого шкільного віку.

 26. Спільна діяльність вчителя початкових класів та родини з морального виховання учнів.

 27. Виховання у молодших школярів громадянських якостей.

 28. Патріотичне виховання молодших школярів.

 29. Естетичне виховання молодших школярів у позаурочний час.

 30. Зміст і шляхи естетичного виховання учнів молодшого шкільного віку.

 31. Шляхи формування моральної культури учнів молодшого шкільного віку засобами народної педагогіки.

 32. Аналіз моральних ідеалів та цінностей учнів молодшого шкільного віку.

 33. Формування основ гуманістичної моралі засобами сімейної педагогіки.

 34. Зміст, засоби та форми естетичного виховання в сім'ї.

 35. Вдосконалення форм і методів естетичного виховання учнів початкових класів

 36. Шляхи вдосконалення фізичного виховання учнів початкових класів у процесі навчання.

 37. Місце народної педагогіки в естетичному вихованні молодших школярів.

 38. Режим життя молодшого школяра як засіб фізичного виховання.

 39. Зміст і форми фізичного виховання учнів початкових класів у позаурочний час.

 40. Народні ігри як фактор фізичного вдосконалення молодших школярів у позакласній роботі.

 41. Формування фізичної культури молодших школярів засобами козацької педагогіки.

 42. Екологічне виховання учні молодшого шкільного віку.

 43. Економічне виховання учнів початкових класів.

 44. Розумове виховання учнів молодших класів.

 45. Використання народознавчих матеріалів у розумовому вихованні молодших школярів..

 46. Творче використання ідей педагогів-новаторів для розвитку розумових здібностей дітей у сім'ї.

 47. Вдосконалення форм і методів патріотичного виховання молодших школярів.

 48. Основні напрямки позакласної виховної роботи з учнями молодших класів.

 49. Виховуючий характер навчання і шляхи його поліпшення в початкових класах.

 50. Розвиток нетрадиційних форм організації виховання у сучасній початковій школі.

 51. Організаційні форми позакласної роботи з учнями молодшого шкільного віку.

 52. Спрямованість особистості учня початкових класів.

 53. Соціалізація особистості учня молодшого шкільного віку.

 54. Організація навчально-виховної роботи з дітьми, у яких наявні вади мови.

 55. Організація навчально-виховної роботи з дітьми, у яких наявні вади зору.

 56. Система роботи з педагогічно занедбаними дітьми.

 57. Система роботи школи з обдарованими дітьми.

 58. Організація різнопланової діяльності школярів початкових класів.

 59. Система коригуючої діяльності вчителя в процесі індивідуальної роботи з дітьми.

 60. Педагогічні умови ефективного використання заохочення та покарання як методів виховання.

 61. Шляхи та засоби оптимізації естетичного виховання школярів.

 62. Міжпредметні зв'язки у екологічній підготовці учнів початкових класів.

 63. Роль громадських та дитячих організацій у вихованні школярів.

 64. Самовиховання учнів молодшого шкільного віку.

 65. Розвиток пізнавальної активності учнів початкових класів.

 66. Дидактичні засоби підвищення пізнавальної активності школярів у навчанні.

 67. Активізація методів навчання у сучасній школі.

 68. Проблемне навчання, його характеристика і використання.

 69. Роль проблемного навчання у виявленні здібностей обдарованих дітей.

 70. Методи стимулювання пізнавального інтересу у дітей.

 71. Залежність результатів навчання від застосування пізнавальних ігор у навчальному процесі.

 72. Педагогічні умови використання наочності у навчанні.

 73. Шляхи розвитку у школярів пізнавального інтересу до навчання.

 74. Індивідуальний підхід до учнів молодшого шкільного віку.

 75. Розвиваючий характер навчання в початкових класах і умови підвищення його ефективності.

 76. Особливості розвитку пізнавальної діяльності молодших школярів і шляхи її організації в процесі навчання.

 77. Проблемне навчання і можливості його здійснення в початкових класах.

 78. Проблема диференціації навчання в початковій школі.

 79. Підготовка дітей до навчання в школі.

 80. Роль принципу наступності навчання в початкових класах.

 81. Гуманізація навчання в початкових класах.

 82. Система принципів навчання, їх реалізація на уроках в початкових класах.

 83. Диференційоване навчання в початкових класах, його значення в підвищенні якості знань учнів.

 84. Особливості диференційованого навчання в початкових класах.

 85. Забезпечення індивідуалізації навчання і умови його ефективності..

 86. Шляхи забезпечення систематичності і послідовності навчання учнів початкових класів.

 87. Багатоваріантність структури уроку в початкових класах.

 88. Розвиваючий компонент уроку в початкових класах.

 89. Пізнавальні інтереси молодших школярів, їх розвиток в процесі навчання.

 90. Вдосконалення методів навчання в початкових класах.

 91. Умови організації нестандартних уроків у початковій школі.

 92. Нестандартні уроки в початковій школі. Вимоги до їх проведення.

 93. Шляхи удосконалення роботи з підручниками на уроках

 94. Практичні роботи в початкових класах і умови підвищення їх ефективності.

 95. Лабораторні роботи в початкових класах і умови підвищення їх ефективності.

 96. Вправи в системі методів навчання, шляхи підвищення їх ефективності.

 97. Наочність в навчальному процесі, її роль в підвищенні якості знань учнів початкових класів.

 98. Формування навичок самостійної роботи учнів молодшого шкільного віку.

 99. Оптимізація самостійної роботи учнів молодшого шкільного віку.

 100. Застосування технічних засобів навчання і умови підвищення їх ефективності.

 101. Методи перевірки знань, умінь і навичок у початкових класах.

 102. Особливості побудови уроку і методика проведення його в класах-комплектах.

 103. Типи уроків у початкових класах та умови підвищення їх ефективності.

 104. Оптимізація типів і структури уроків у початковій школі.

 105. Педагогічні умови проведення інтегрованих уроків.

 106. Педагогічні вимоги до організації та проведення проблемних уроків у

 107. початковій школі.

 108. Розвиваючі уроки в початковій школі.

 109. Шляхи інтенсифікації сучасного уроку в початкових класах.

 110. Екскурсія в початкових класах як форма організації навчального процесу.

 111. Домашні завдання в системі початкового навчання, умови підвищення їх ефективності.

 112. Удосконалення змісту навчання в початкових класах.

 113. Розвиток нетрадиційних форм організації навчання у сучасній початковій школі.

 114. Система і методика організації та самопідготовки в групі продовженого дня.

 115. Шляхи розвитку загально навчальних умінь і навичок у молодших школярів у процесі навчання.

 116. Педагогічне керівництво пізнавальною діяльністю учнів у процесі навчання.

 117. Міжпредметні зв'язки в процесі навчання в початкових класах, їх значення для підвищення якості

знань учнів.

 1. Аналіз сучасного уроку в початковій школі.

 2. Роль сім'ї у підготовці дітей до навчання в школі.

 3. Реалізація у школі педагогічного досвіду педагогів-новаторів з метою оптимального вибору форм,

методів і засобів навчання.

 1. Особливості роботи вихователя групи продовженого дня в початкових класах.

 2. Вдосконалення зв'язків вчителя і батьків у поліпшенні виховної роботи з молодшими школярами.

 3. Особливості педагогічної пропаганди серед батьків і громадськості.

 4. Форми і методи вивчення, узагальнення і впровадження передового педагогічного досвіду

вчителів початкових класів.

 1. Демократизація управління навчально-виховною роботою в школі.

 2. Особливості вивчення і пропаганди передового педагогічного досвіду вчителів початкових класів.

 3. Дидактичні вимоги до системи оцінювання якості початкового навчання.

 4. Форми і методи оцінювання учнів початкових класів.

 5. Джерела педагогічної майстерності і шляхи її вдосконалення


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал