Орієнтовна тематика дипломних робіт з педагогіки Спеціальності «Початкова освіта»Скачати 74.74 Kb.
Дата конвертації26.12.2016
Розмір74.74 Kb.
Орієнтовна тематика дипломних робіт з педагогіки

Спеціальності «Початкова освіта» 1. Індивідуалізація навчально-виховного процесу початкової школи.

 2. Психолого-педагогічні умови розвитку творчої активності учнів.

 3. Підтримка і розвиток творчого потенціалу учня у навчально-виховному процесі.

 4. Формування колективного та індивідуального в особистості школяра у процесі навчання.

 5. Оптимізація навчально-виховного процесу в початковій школі.

 6. Педагогічні вимоги до змісту освіти в національній школі.

 7. Особистісно-орієнтований підхід до процесу навчання і виховання учнівпочаткових класів (варіанти: за роками навчання, предметами, напрямами виховання).

 8. Педагогічні технології інтегрованого навчання в початковій школі.

 9. Використання особистісно-орієнтованих технологій з метою поглибленого вивчення предметів у початкових класах.

 10. Функціїпочаткового навчання в системі неперервної освіти.

 11. Дидактичний аналіз компонентів змісту початкової освіти.

 12. Взаємозв'язок навчання, розвитку і виховання учнів у системі навчальної діяльності.

 13. Функціїта структура Державних стандартів початкової освіти. Аналіз їх втілення в практиці роботи школи.

 14. Навчальне середовище як ресурсний центр розвитку особистості учня.

 15. Культурно-освітнє середовище як джерело розвитку дитини.

 16. Соціалізація молодших школярів через зміст, методи, форми і засоби початкового навчання.

 17. Дидактичні вимоги до організації уроків з елементами дитячої творчості в початковій школі.

 18. Технологіяорганізації уроків у ігровій формі в початковій школі.

 19. Інтегровані уроки - шлях розвитку пізнавальної самостійності учнів

початкових класів.

 1. Дидактичні можливості народної педагогіки для розвитку особистості молодшого школяра.

 2. Розвитокпізнавальних інтересів учнів молодшого шкільного віку.

 3. Формування світогляду молодших школярів засобами навчальної діяльності.

 4. Способиінтеграції змісту початкового навчання.

 5. Шляхи гуманізації змісту початковогонавчання.

 6. Порівняльнийаналіз початкового навчання в українській і зарубіжних школах.

 7. Порівняльна педагогіка і її можливості для розвитку початкової школи в Україні.

 8. Теорія і практика формування толерантної поведінки дітей молодшого шкільного віку.

 9. Духовний саморозвиток особистості молодшого школяра

 10. Народна педагогіка - кодекс морального виховання учнів початкових класів.

 11. Основи морального виховання особистості молодшого школяра.

 12. Системаетико-правової освіти в початковій школі.

 13. Функціїта технології патріотичного виховання молодших школярів.

 14. Технологія економічного виховання в початковій школі.

 15. Технологія морального виховання в початковій школі.

 16. Технологія трудового виховання в початковій школі.

 17. Технологія екологічного виховання в початковій школі.

 18. Технологія естетичного виховання в початковій школі.

 19. Технологія розумового виховання в початковій школі.

 20. Технологія фізичного та гігієнічного виховання особистості молодшого школяра.

 21. Вихованняв учнів початкових класів культури господарювання.

 22. Психолого-педагогічні особливості соціалізації особистості молодшого школяра.

 23. Екологічна освіта молодших школярів.

 24. Індивідуально-орієнтована система навчання в початковій школі.

 25. Особливості технології когнітивного навчання.

 26. Нетрадиційні форми навчальних занять як засіб формування пізнавальних інтересів молодших школярів.

 27. Дидактична система інтенсивного навчання.

 28. Рольі місце комунікативних ситуацій у навчальному процесі.

 29. Шляхи реалізації дидактичних принципів навчання (варіанти формулювань за окремими принципами).

 30. Принцип не традиційності системи навчання.

 31. Дидактична характеристика системи оцінювання якості початкового навчання.

 32. Дидактичний аналіз навчальних технологій у початковому навчанні (за циклами предметів).

 33. Варіанти структури уроків вивчення нового матеріалу.

 34. Нестандартні уроки в початковій школі.

 35. Способи організації повторення навчального матеріалу в системі уроків у початковій школі.

 36. Використання схем і зорових опор для засвоєння головного в навчальному матеріалі.

 37. Регіональні компоненти у змісті початкової освіти.

 38. х зміст, форми і методи втілення.

 39. Шкільний компонент у змісті початкової освіти.

 40. Реалізація краєзнавчого компоненту початкової освіти.

 41. Міжпредметні зв'язки як засіб інтеграції змісту початкової освіти.

 42. Формування навчальних умінь молодших школярів на міжпредметній основі.

 43. Формування самоконтролю в молодших школярів.

 44. Формування системного мислення у молодших школярів.

 45. Формування логічного мислення у молодших школярів.

 46. Формування комунікативних умінь молодших школярів на міжпредметній основі.

 47. Система вправ для узагальнення навчального матеріалу.

 48. Способи поєднання індивідуальних, групових і фронтальних завдань (варіанти: у різних класах і циклах предметів).

 49. Система диференційованих завдань на різних етапах уроку.

 50. Уроки з ігровим сюжетом. Організація та методика проведення.

 51. Уроки з комп'ютерною підтримкою.

 52. Способи диференціювання домашніх завдань.

 53. Види контролюючої діяльності вчителя в системі уроків.

 54. Дидактичні вимоги до перевірки та оцінювання знань, умінь і навичок молодших школярів.

 55. Способи організації навчального співробітництва (варіанти: щодо навчального діалогу, міжособистісного спілкування, виконання завдань за вибором тощо).

 56. Способи управління навчальною діяльністю учнів (варіанти: за складовими навчальної діяльності).

 57. Система пізнавальних завдань (варіанти: за прийомами розумової діяльності).

 58. Система завдань з розвитку творчих умінь (варіанти: уявляти, конструювати, переносити знання у нову ситуацію тощо).

 59. Види навчальних алгоритмів та їх дидактичні функції в початковому навчанні.

 60. Дидактична характеристика навчальних комплектів для учнів початкової школи (за циклами предметів).

 61. Системадидактичних прийомів організації роботи молодших школярів над новим текстом.

 62. Розвиток інтелектуальних здібностей учнів на уроках.

 63. Формування самооцінки у молодших школярів як умова їх навчальної активності.

 64. Дидактичний аналіз труднощів молодших школярів у навчальній діяльності.

 65. Формування елементів інформаційної культури в учнів початкових класів.

 66. Формуванняв молодших школярів спостережливості.

 67. Формування допитливості в першокласників у процесі спілкування з природою.

 68. Формування пізнавальних інтересів молодших школярів (варіанти: за роками навчання та циклами предметів).

 69. Вплив морально-психологічних взаємовідносин у сім'ї на формування особистості дитини.

 70. Особливості роботи вчителя початкових класів з математично обдарованими дітьми.

 71. Дидактичні проблеми і перспективи використання сучасних інформаційних технологій при вивченні математики в початкових класах.

 72. Організація інтегрованих уроків в початковій школі.

 73. Моделювання проблемних ситуацій в навчальному процесі початкової школи

 74. Розвиток творчих здібностей молодших школярів у системі початкової освіти.

 75. Психолого-педагогічні особливості літературного розвитку молодших школярів засобами усної народної творчості.

 76. Психолого-педагогічні особливості спілкування учнів початкової школи у процесі позакласної роботи.

 77. Психолого-педагогічні засади формування загально-пізнавальних умінь і навичок у молодших школярів.

 78. Психолого-педагогічні умови формування самовиховання молодших школярів.

 79. Психолого-педагогічні особливості естетичного виховання на уроках в початковій школі.

 80. Співпраця сім’ї та школи у системі виховання молодших школярів.

 81. Психолого-педагогічний вплив засобів масової інформації на соціалізацію учнів молодших класів.

 82. Впровадження новітніх інформаційних технологій в навчальний процес початкової школи.

 83. Дидактична гра як засіб стимулювання пізнавальної активності молодших школярів.

 84. Використання навчальних моделей як засобу організації пізнавальної діяльності молодших школярів.

 85. Психолого-педагогічні особливості адаптації учнів 1 класів до навчання.

 86. Психолого-педагогічні особливості переходу школярів на навчання в середню ланку школи.

 87. Розвиток уяви молодших школярів на уроках української мови та літератури.

 88. Розвиток Мислення молодших школярів на уроках математики.

 89. Розвиток творчих здібностей учнів молодшого шкільного віку засобами ігрової діяльності.

 90. Розвиток творчих здібностей учнів молодшого шкільного віку в позакласній роботі.

 91. Активізація ігрової діяльності молодших школярів у навчально-виховному процесі.

 92. Організація навчально-виховної роботи краєзнавчого змісту в умовах початкової школи.

 93. Розвиток пам'яті у школярів початкових класів.

 94. Розвиток уваги у молодших школярів.

 95. Розвиток уяви молодших школярів на уроках української мови та літератури.

 96. Розвиток пізнавальних інтересів молодших школярів на уроках математики.

 97. Духовно-моральне виховання дітей молодшого шкільного віку в сім'ї.

 98. Формування навичок самостійної навчальної діяльності в учнів початкової школи.

 99. Педагогічні умови залучення народознавчого матеріалу в освітньому процесі початкової школи.

 100. Формування провідних навчальних компетенцій у дітей молодшого шкільного віку.

 101. Розвиток культури співпраці у навчальному процесі початкової школи.

 102. Використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчальний процес початкової школи.

 103. Моральне виховання у початковій школі.

 104. Підготовка вчителя до роботи з обдарованими дітьми в початкових класах.

 105. Дидактичні особливості проведення нестандартних уроків у початковій школі.

 106. Інтерактивні технології у початковій школі.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал