Орієнтований перлік питань до іспитуДата конвертації26.12.2016
Розмір54.2 Kb.
Орієнтований перлік питань до іспиту:

1. Предмет, задачі і основні категорії педагогіки. Методологія педагогічних

досліджень.

2. Підходи до виникнення виховання в людському суспільстві. Школа та

виховання у первісному суспільстві.

3. Сутність процесу виховання, його специфіка, структурні елементи,

рушійні сили.

4. Проблема мети виховання в педагогічному, загальнолюдському,

національному аспектах. Мета та ідеал національного виховання.

5. Розвиток і формування особистості. Рушійні сили та фактори розвитку

особистості. Взаємообумовленість процесів виховання, навчання і розвитку.

6. Характеристика методів формування свідомості особистості.

7. Характеристика методів організації діяльності та формування суспільної

поведінки особистості.

8. Методи стимулювання діяльності та поведінки.

9. Характеристика методів контролю та самоконтролю у вихованні

особистості.

10. Планування та діагностика в роботі класного керівника.

11. Принципи, джерела планування роботи класного керівника. Види планів.

Вимоги до плану виховної роботи.

12. Розумове виховання школярів. Формування пізнавального інтересу учнів.

13. Моральне виховання школярів. Мета, завдання, зміст, форми, методи і

засоби.

14. Основи економічного виховання школярів. Трудова підготовка татрудове виховання підростаючого покоління. Система профорієнтаційної

роботи в сучасні школі.

15. Естетичне виховання. Мета, завдання, зміст, форми і методи.

16. Основи екологічного виховання школярів.

17. Основи патріотичного та громадянського виховання школярів.

18. Система фізичного виховання школярів.

19. Виховання дітей у сім’ї. Робота класного керівника з батьками учнів.

20. Індивідуальна робота з школярами.

21. Самовиховання і перевиховання особистості.

22. Індивідуальна робота вчителя-вихователя з важковиховуваними дітьми.

23. Основи діяльності дитячих та громадських організацій в Україні.

24. Основи діяльності позашкільних освітньо-виховних закладів. Концепція

позашкільної освіти та виховання.

25. Основи родинного виховання.

26. Вікова періодизація в сучасній педагогіці. Психолого-педагогічна

характеристика різних вікових груп.

27. Виховання в Древній Греції (Спарта, Афіни).

28. Педагогічна професія та її високе призначення в суспільстві. Вимоги до

вчителя.

29. Зміст та форми взаємодії школи з батьками учнів. Школа – родина.

30. Самоосвіта та самовиховання вчителя. Підвищення кваліфікації вчителів.

31. Школа та виховання у Стародавньому Римі.

32. Козацька педагогіка. Система виховання козака-лицаря.

33. Роль діяльності, активності і спілкування в розвитку і формуванні

особистості.

34. Основи виховання несприятливості до вживання алкогольних та

наркогенних речовин. Концепція освіти „Рівний – рівному” щодо здорового

способу життя.

35. Гуманізм епохи Відродження та його вплив на навчання і виховання

дітей. Гуманістичне виховання

36. Колектив, його ознаки і структура. Динаміка та етапи його розвитку.

37. Зміст освіти в національній школі. Основні види освіти. Закон України

„Про загальну середню освіту”.

38. Сутність процесу виховання, його специфіка, структурні елементи,

рушійні сили.

39. Сучасні підходи до організації навчання та виховання.

40. Принципи виховання як відображення закономірностей виховного

процесу та їх характеристика.

41. Основні засоби виховання особистості в українській народній педагогіці.

42. Педагогіка співробітництва. Основні ідеї досвіду роботи педагогів-

новаторів.

43. Сутність народної педагогіки та етнопедагогіки. Основні компоненти і

зміст української народної педагогіки.

44. Основи естетичного виховання школярів. Використання народних

традицій в естетичному вихованні.

45. Розкрити сутність основних категорій теорії виховання. Охарактеризувати

виховання як суспільно-історичне явище.

46. Розкрити сутність поняття «процес виховання», охарактеризувати його

особливості .

47. Розкрити структуру процесу виховання. Охарактеризувати основні компоненти

процесу виховання.

48. Розкрити сутність понять «критерії ефективності та якості педагогічного

процесу», «критерії вихованості», «рівні вихованості». Охарактеризувати

основні показники рівня вихованості школяра та групи учнів залежно від їх

рівня вихованості.

5. Розкрити сутність понять «методи», «прийоми», «засоби» виховання.

Охарактеризувати основні підходи до класифікації методів виховання.

6. Охарактеризувати методи формування свідомості особистості.

7. Охарактеризувати методи формування суспільної поведінки.

8. Охарактеризувати методи стимулювання діяльності і поведінки вихованців.

9. Охарактеризувати методи контролю й аналізу ефективності виховання.

Аргументувати фактори, що визначають вибір методів виховання.

10. Розкрити сутність поняття «форма виховання». Обґрунтувати взаємозв’язок між

змістом, формою і засобом виховання. Охарактеризувати основні функції форм

виховного процесу та умови пошуку виховних форм.

11. Класифікація форм виховання. Охарактеризувати форми виховання за

кількісним критерієм (масові, групові та індивідуальні).

12. Розкрити сутність гуманістичного і авторитарного напрямівховання.

13. Розкрити сутність поняття «колектив». Охарактеризувати його ознаки та

функції. Охарактеризувати основні види колективу.

14. Охарактеризувати систему перспективних ліній. Обґрунтувати виховний вплив

колективу. Охарактеризувати основні чинники розвитку колективу.

15. Розкрити сутність понять «учитель-вихователь», «класний керівник»

(«класовод», «куратор»). Охарактеризувати історичний аспект проблеми.

16. Обґрунтувати вимоги до сучасного класного керівника. Охарактеризувати

функції, права та обов’язки класного керівника.

17. Охарактеризувати завдання та форми роботи класного керівника.

18. Розкрити сутність поняття «виховний процес». Охарактеризувати його, його мету

та особливості в гуманній педагогіці.

19. Розкрити сутність поняття «виховний процес». Охарактеризувати його, його мету

та особливості в початкових класах.

20. Методика проведення розповіді для дітей молодшого шкільного віку.

21. Методика проведення бесіди для дітей молодшого шкільного віку.

22. Підготовка і проведення диспуту, дискусії в початковій школі .

23. Підготовка і проведення тематичної, оглядової інформації в початковій школі.

24. Розкрити методику роботи з пресою в початкових класах.

25. Підготовка і проведення випуску шкільної газети в початковій школі.

26. Підготовка і проведення «усних газет » та «усних журналів» в початковій школі.

27. Підготовка і проведення читацької конференції в початковій школі.

28. Підготовка і проведення вікторини в початкових класах .

28. Підготовка і проведення конкурсу для дітей молодшого шкільного віку .

29. Підготовка і проведення змагання в початковій школі.

30. Підготовка і проведення виховних ситуацій з молодшими школярами .

31. Підготовка і проведення екскурсій в початковій школі.

32. Підготовка і проведення ранкових зустрічей для молодших школярів.

33. Особливості підготовки та проведення гри для молодших школярів.

34. Підготовка і проведення виховної години в початкових класах .

35. Підготовка і проведення зборів класу в початкових класах .

36. Підготовка і проведення батьківських зборів у початкових класах.

37. Охарактеризувати особливості відвідування вчителем сім’ї учня початкових

класів.

38. Підготовка і проведення тренінгу для батьків учнів початкової школи.39. Охарактеризувати індивідуальні форми роботи з батьками молодших школярів та

методику їх проведення.

40. Охарактеризувати масові форми роботи з батьками учнів початкової школи .

41. Охарактеризувати групові форми роботи з батьками та методику їх проведення в

початкових класах .

42. Підготовка і проведення методику колективної творчої справи в початкових класах.

43. Підготовка і проведення свята у початковій школі.

44. Індивідуальний план роботи класного керівника, його мета та структура.

45. Охарактеризувати види планів виховної роботи педагогів з учнями в початковій

школі.


46. Охарактеризувати основні завдання та функції класовода в початковій школі.

47. Розкрити сутність поняття «педагогічна культура батьків». Охарактеризувати її

основні компоненти.

48. Підготовка і проведення сюжетно-рольової гри в початковій школі.49. Підготовка і проведення проведення тренінгу для учнів початкової школи.

50. Розкрити особливості роботи гуртка в початковій школі.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал