Орієнтований перелік питань для тестового контролю самостійної роботи з навчальної дисципліни теорія держави та праваСкачати 60.23 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації30.04.2017
Розмір60.23 Kb.

Орієнтований перелік питань для тестового контролю самостійної
роботи з навчальної дисципліни
ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА

1. Що є предметом теорії держави іправа?
2. Що відноситься до системи юридичних наук?
3. В чому полягає роль теоретико-правових знань дляюристів?
4. Які підходи формують методологію сучасного правознавства?
5. Які функції виконує теорія держави і права як наука?
6. Які види монархій та республік Ви знаєте?
7. Що таке форма державного правління?
8. Що таке фФорма територіального устрою держави?
9. Які Ви знаєте види форм державного устрою?
10. Як визначається державно-правовий режим як елемент форми держави?
11. Види форм державного режиму.
12. Видами функцій права є?
13. Які функції права відносяться до спеціально-юридичних?
14. Загальносоціальні функції права.
15. Етапи виникнення права.
16. Основні теорії походження права.
17. Зміст та сутність права:
18. Які існують типи праворозуміння?
19. Система права та її елементи.
20. Види галузей права.
21. Система законодавства та її структура.
22. Систематизація законодавства та її форми.
23. Співвідношення системи права та системи законодавства.
24. Засоби правового регулювання.
25. Поняття та ознаки правовідносин.
26. Об`єкти правовідносин.
27. Юридичні факти: поняття, види.
28. Суб`єкти права: поняття, види.
29. Поняття тлумачення норм права та його структура.
30. Поняття та види нормативно-правових актів.
31. Види тлумачення за суб`єктом та за обсягом.
32. Способи тлумачення.
33. Поняття та види юридичної відповідальності.
34. Хто застосовує дисциплінарні стягнення?
35. Поняття злочину та його ознаки.
36. Поняття, ознаки та види правопорушення.
37. Функцій юридичної відповідальності
38. Підстави юридичної відповідальності.
39. Поняття та види правової свідомості.
40. Поняття та види правової культури.
41. Поняття правового нігілізму.

42. Поняття та елементи політичної системи суспільства.
43. Поняття правової держави та її взаємодія з громадянським суспільством.
44. Які ознаки характерні для державної влади?
45. Що таке правовий статус особи?
46. Види правового статусу особи.
47. Гарантії правового статусу особи.
48. З яких елементів складається правовий статус особи?
49. Гарантії прав та свобод людини та громадянина.
50. Які існують школи права?
51. Поняття та види правової поведінки.
52. Поняття законності та її гарантії.
53. Поняття правової сім`ї та її види.
54. Дія нормативно-правових актів у просторі та по колу осіб.
55. Дія нормативно-правових актів у часі.
56. Поняття та форми реалізації норм права.
57. Застосування норм права як особлива форма їх реалізації.
58. Стадії застосування норм права.
59. Гарантії законності.
60. Поняття та принципи законності.
61. Поняття та класифікація функцій держави.
62. Поняття та структура суб'єктивного права.
63. Механізм держави як система державних організацій.
64. Поняття та структура державного апарату України.
65. Принципи організації та функціонування апарату держави.
65. Поняття та ознаки органів держави.
66. Види органів держави.
67. Види норм права.
68. Структура норм права.
69. Норма права і стаття нормативно-правового акту.
70. Співвідношення і взаємодія норм права з іншими соціальними нормами.
71. Суб’єкти та види правотворчості.
72. Принципи правотворчості.
73. Стадії правотворчості.
74. Поняття і види форм /джерел/ права.
75. Правове регулювання як різновид правового впливу на суспільні відносини.
76. Стадії процесу правового регулювання.
77. Поняття механізму правового регулювання та його структура.
78. Поняття правової системи та характеристика її елементів.
79. Поняття та ознаки держави.
80. Склад правопорушення та характеристика його елементів.

3.5. ОРІЄНТОВАНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ПІДСУМКОВОГО
КОНТРОЛЮ

Поняття теорії держави і права як фундаментальної юридичної науки, навчальної дисципліни.

Предмет і методологія теорії держави та права.

Функції теорії держави та права.

Система юридичних наук і місце в них теорії держави та права.

Значення вивчення ТДП для підготовки співробітників ОВС.

Поняття та ознаки права.

Поняття та ознаки держави.

Поняття суверенітету та його види.

Право і держава: аспекти співвідношення.

Загальна характеристика Конституції України 1996р. (та змін до
Конституції України 2004 р.)

Теорії походження держави.

Передумови виникнення держави.

Нові підходи до типології держав. Історичні типи держав.

Поняття та структура суб'єктивного права.

Політична система суспільства: поняття, основні функції та елементи.

Місце і роль держави в політичній системі України.

Поняття та класифікація функцій держави.

Внутрішні функції держави: поняття і зміст.

Зовнішні функції держави: поняття та зміст.

Форми і методи здійснення функцій держави.

Роль ОВС України в здійсненні державних функцій.

Поняття та елементи форми держави.

Поняття та види форми правління. Їх характеристика.

Поняття та види форми державного устрою. Їх характеристика.

Поняття та види державно-правового режиму.

Характеристика різновидів демократичного режиму.

Особливості елементів форм Української держави.

Механізм держави як система державних організацій.

Поняття та структура державного апарату України.

Принципи організації та функціонування апарату держави.

Поняття та ознаки органів держави.

Види органів держави.

ОВС в механізмі держави.

Поняття та ознаки правової держави.

Поняття та ознаки соціальної держави.

Поняття громадянського суспільства та основні риси.

Доктрина держави загального благоденства та технократії.

Основні ідеї марксистського вчення про державу.

Основні положення теорії плюралістичної демократії.

Теорія еліт та елітарної демократії.

Поняття та види державної дисципліни.

Класифікація конституційних прав громадян України.

Поняття предмету та методу правового регулювання.


Поняття права та його соціальна цінність.

Принципи права та їх характеристика.

Поняття та види функцій права.

Характеристика спеціально-юридичних функцій права.

Поняття системи права.

Структура права та характеристика її елементів.

Основні елементи системи права і їх характеристика.

Поняття і зміст системи законодавства.

Співвідношення системи права і системи законодавства.

Місце та роль Основного Закону в системі законодавства.

Поняття і види систематизації нормативно-правових актів.

Поняття і види соціальних норм, їх основні властивості.

Види норм права.

Структура норм права.

Норма права і стаття нормативно-правового акту.

Співвідношення і взаємодія норм права з іншими соціальними нормами.

Суб’єкти та види правотворчості.

Принципи правотворчості.

Стадії правотворчості.

Поняття і види форм /джерел/ права.

Нормативно-правовий акт як основна форма /джерело/ права України.

Види нормативно-правових актів.

Закон та його види.

Види нормативно-правових актів, що регулюють діяльність ОВС.

Дія нормативно-правових актів у просторі та по колу осіб.

Дія нормативно-правових актів у часі.

Поняття та форми реалізації норм права.

Реалізація норм права у сфері професійної діяльності ОВС.

Застосування норм права як особлива форма їх реалізації.

Стадії застосування норм права.

Способи тлумачення норм права.

Поняття і види тлумачення норм права.

Офіційне та неофіційне тлумачення норм права.

Тлумачення норм права за обсягом.

Прогалини в законодавстві і шляхи їх усунення.

Тлумачення норм права, що здійснюється працівниками ОВС.

Акти застосування норм права, що видаються ОВС.

Вимоги правильного застосування норм права співробітниками ОВС.

Поняття і основні ознаки правовідносин.

Види правовідносин і критерії їх класифікації.

Склад правовідносин.

Зміст правовідносин.

Поняття і види об’єктів правовідносин.

Поняття суб’єктивного права та його структура.

Поняття та види суб’єктів права.

Види суб’єктивних прав людини і громадянина та їх характеристика.

Поняття та класифікація юридичних фактів.

Види правової поведінки.


Правова поведінка: поняття та ознаки.

Поняття та ознаки правомірної поведінки.

Види правомірної поведінки.

Правопорушення: поняття, ознаки та види.

Склад правопорушення та характеристика його елементів.

Поняття та ознаки юридичної відповідальності.

Мета та функції юридичної відповідальності.

Підстави притягнення та звільнення від юридичної відповідальності.

Види юридичної відповідальності.

Гарантії законності.

Поняття та принципи законності.

Поняття і структура правосвідомості.

Правова культура: поняття і структура.

Правове регулювання як різновид правового впливу на суспільні відносини.

Стадії процесу правового регулювання.

Поняття механізму правового регулювання та його структура.

Поняття правової системи та характеристика її елементів.

Основні види правових сімей та їх характеристика.

Поняття та елементи правового статусу особи.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал