Організаія іпроведення рятувальних та інших невідкладних робіт в осередку ураженняPdf просмотр
Сторінка4/6
Дата конвертації25.12.2016
Розмір5.01 Kb.
1   2   3   4   5   6
Оцінка радіаційної обстановки
1. Визначення рівня радіації через 1 годину після аварії на АЕС

55 11
,
2 41
,
1 5
,
1 2
2 1

K
P
P
Р/год, де Р
2
– рівень радіації через 2 год після аварії на АЕС
К
2
– коефіцієнт перерахунку, табл. 2.3 [2].
2. Можлива доза опромінення особового складу формування за 6 годин проведення РНР визначається за формулою
8 1
3 9
11
,
2 33
,
1
t t
33
,
1 4
3 4
3 П 3
K
1


ПОС
М
К
р
Д
Р.
Варіант висновків із оцінювання радіаційної обстановки
При рівні радіації Р
2
=1,5 Р/год і допустимій дозі опромінення
Д
Д
=20 Р можна працювати водну зміну 6 і більше годин. ЗРК №1 може приступити до проведення РНР о 10.10....
Варіант рішення командира ЗРК №1
1. З прибуттям на об'єкт негайно приступити до рятувальних робіт і вести їх одночасно на всій дільниці №1. Основні зусилля зосередити на рятуванні людей, які знаходяться в завалених сховищах 12 і 17.
2. Послідовність проведення робіт
В першу чергу розчистити проїзд між будинками 12 і 13 і підходи до сховищ 12, 17, подати повітря в сховище 17, розкрити сховища 12, 17, надати допомогу потерпілим, вивести їх на площадку до центральних воріт.
3. Розподілення силі засобів
Для успішного виконання поставленої задачі наявні сили і засоби розподілити так
– 1РГ підсилити 1, 2 ланками сандружини і технікою із ГМАТР бульдозер, автокран, компресор
– 2РГ підсилити 3, 4 ланками сандружини і технікою із ГМАТР екскаватор, компресор.
Примітка. Додаткові засоби одержані із ЗРК №2 за рішенням начальника ЦО заводу.

56
4. Задачі підлеглим і приданим формуванням
а) 1РГ у взаємодії з КПГ і КЗ провести рятувальні роботи в цеху №17 і на території складських приміщень. В першу чергу подати повітря в сховище №17; б) 2РГ у взаємодії з КПГ і КЗ провести рятувальні роботи в цехах
№12 і №13. Основні зусилля зосередити на рятуванні людей із сховища
№12; в) ГМАТР:
– розчистити завали між цехами і підходи до сховищ. Після закінчення цих робіт техніку передати рятувальним групам
– передбачити маневр технічних засобів між 1РГ і 2РГ;
– локалізувати аварії на КЕМ, які заважають проведенню робіт, вимкнути пошкоджену дільницю водопроводу між цехами №12 і №17 і відвести воду із затопленої дільниці г) ЛЗР постійно вести радіаційну розвідку і спостереження за сигналами безпеки, підтримувати зв'язок з начальником ЦО заводу д) КПГ локалізувати і погасити пожежі в цеху №17 і на складській території е) СД разом з особовим складом рятувальних груп проводити пошук потерпілих, надавати їм першу медичну допомогу і виносити їх на пункт посадки на транспорт ж) КЗ №1 провести дезактивацію під'їзних доріг і дільниць робіт. Бути готовими до проведення дегазації доріг, техніки, дільниць робіт у випадку виникнення хімічної небезпеки.
5. При проведені робіт всім підрозділам ЗРК №1 взаємодіяти з КПГ і
КЗ.
6. Командирам підрозділів
– здійснювати контроль опромінення особового складу
– роботи вести в засобах індивідуального захисту

57
– в задимлених і загазованих приміщеннях роботи вести групами
(2–3 чол.);
– в кожній РГ мати спостерігачів за сигналами
– сигнали оповіщення попередні
– потерпілих виносити на площадку до центральних воріт
– допустима доза опромінення 20 Р
– до роботи приступити о 10.10..., закінчити о 16.10...
7. Моє місце – в районі будинку 12. Зв'язок – посильними і особистим спілкуванням. Про проведення робіт доповідати через кожні півгодини. а при отримані дози опромінення 20 Р – негайно. Мій замісник – командир 1РГ.
Ввідна №7. Оперативний час 10.00... Місце – центральні ворота заводу. ЗРК №1 прибула до центральних воріт заводу. Начальник ЦО заводу заслухав доповідь командира ЗРК №1, затвердив його рішення і наказав уточнити задачі підлеглим. Поставив вимогу про виконання робіт доповідати на ПУ ЦО об'єкта (сховище 3) через кожну годину, а при отриманні дози опромінення 20 Р – негайно.
Потрібно. Студентам в ролі командира ЗРК №1 віддати наказ підлеглим підрозділам і приданим формуванням на проведення РНР.
Викладач заслуховує 1–2 студентів, об'являє можливий варіант усного наказу.
Варіант усного наказу командира ЗРК №1 (уточнений)
1. Внаслідок аварії на Зарічинській АЕС і вибуху 50 тонн пропану на дільниці №1 заводу, цех №17 сильно зруйновано і горить, будинки цехів №12 і №13, пожежного депо, отримали середні зруйнування. Завалені входи до сховищі, в сховище №17 не поступає повітря,

58 потрібна медична допомога потерпілим. Між будинками цехів утворилися завали, висотою 0,4 м. Пошкоджена водопровідна мережа. Рівень радіації на дільниці проведення робіт приблизно Р
1
=2,1 Р/год.
2. ЗРК №1 у взаємодії з КПГ і КЗ має задачу провести РНР на дільниці №1 заводу.
3. На сусідній дільниці РНР веде ЗРК №3 заводу.
4. РНР вести одночасно на всіх елементах дільниці №1. Основні зусилля зосередити на рятуванні людей в сховищах 12 і 17.
5. Наказую а) 1РГ зі ланками СД при допомозі техніки ГМАТР (бульдозер, автокран, компресор) рятувальні роботи провести в цеху №17. Основні зусилля зосередити на врятуванні людей із сховища №17. Повітря в сховище
17 подати не пізніше 10.30... б) 2РГ зі ланками СД при допомозі техніки ГМАТР (бульдозер, екскаватор, компресор) рятувальні роботи провести в цехах 12, 13. Основні зусилля зосередити на врятуванні людей із сховища 12; в) ГМАТР розчистити завали на підходах до сховищ 12, 17, між цехами 12 і 17, після чого техніку передати рятувальним групам. Передбачити маневр екскаватором і автокраном зоб єктів робіт рятувальних груп локалізувати аварії на водопроводі і лінії електропередачі дільниці №1. В першу чергу вимкнути дільницю водопроводу між будинками 12, 17, відвести воду із затопленої дільниці г) КПГ локалізувати і погасити пожежі в цеху №17 і в районі складських приміщень д) СД спільно з особовим складом рятувальних груп здійснювати надання медичної допомоги потерпілим, винесення до пункту посадки на автотранспорті медичний оглядна пункті збору потерпілих на площадці біля центральних воріт

59 е) команді знезаражування провести дезактивацію під'їздних шляхів і дільниць робіт ж) ланці зв'язку і розвідки безперервно вести радіаційну розвідку і нагляд за сигналами з посту радіаційного та хімічного нагляду (РХН) на дільниці робіт. Підтримувати зв'язок з ПУ начальника ЦО заводу.
6. Потерпілих направляти на пункт медичної допомоги, розташований в Кустівцях, транспортом заводу.
7. Допустима доза опромінення 20 Р. Роботи проводити в засобах індивідуального захисту органів дихання.
8. Рятувальні роботи почати о 10.10..., закінчити о 16.10... При зміні формувань інженерну техніку передати другій зміні. Я буду знаходитись у будинку 12, зв'язок зі мною – особистим спілкуванням і посильними. Доповідати про виконання робіт через кожні півгодини, а при отриманні дози 20 Р – негайно. Мій заступник – командир 1РГ.

Закінчення
Викладач аналізує роботу студентів за час заняття, дає вказівки на усунення недоліків, видає завдання на СР.


4.3. Керування об’єктовими формуваннями при проведенні РНР в
осередку ураження
І. Навчальні питання
1. Керування ЗРК при виконанні робіт.
2. Зміна формувань.
ІІ. Мета заняття

60 Дати практичні навики в роботі командира формування по керуванню підлеглими при проведенні робіт, при зміні формувань та організації спеціальної обробки особового складу і техніки.
III. Часі місце проведення
2 години, клас секції ЦО.
IV. Форма проведення
Групова вправа в складі групи.
V. Матеріальне забезпечення
1. План місцевості позаміської зони.
2. План заводу з нанесеною обстановкою.
3. Діафільм (слайди) по темі 6 4. Макет Зарічинської області.
VI. Завдання на самостійну роботу
Підготовка до заліку.
VП. Література
1. Л – 1, Л – 2, Л – 3.
2. Конспект лекцій.

VIII. План заняття
Організація заняття і повторення обстановки. 10 хв.
1. Керування ЗРК при виконанні РНР.................................. 45 хв.
2. Зміна формувань. 30 хв. Розбір групової вправи. 5 хв.
Зміст навчальних питань
4.3.1. Керування ЗРК при виконанні робіт
Ввідна №1. Оперативний час 14.00... Місце – дільниця №1 заводу Студенти в ролі командира ЗРК №1. Викладач доводить до студентів обстановку, яка склалася на дільниці робіт.

61 Командир 1РГ доповів
– в сховище 17 повітря подано о 10.55..., зв'язок з людьми в сховищі підтримується, доступ водив сховище припинено, вода із сховища відкачується
– пожежа в цеху 17 ліквідована
– закінчується розчищення входів в сховище 17. Командир 2РГ доповів
– продовжується розчищення входів в сховище 12;
– розчищення входів в сховище 12 утруднено відсутністю під'ємних засобів.
Потрібно. Оцінити обстановку і здійснити маневр наявними силами й засобами.
Дії викладача. Дає студентам 5–7 хв для розробки рішення, після чого в ролі НЦО заводу заслуховує 1–2 студентів. При необхідності викладач дає вірний варіант розпорядження.
Варіант розпорядження командира ЗРК №1
1. Командиру 1РГ після розчищення входів в сховище 17 автокрані одну рятувальну ланку передати в розпорядження командира 2РГ.
2. Командиру 2РГ прискорити розчищення входів в сховище 12.
3. Команда пожежогасіння поступає в розпорядження начальника
ЦО заводу.
4. Командирам 1РГ, 2РГ забезпечити виведення людей із сховищ до
15.00...
Ввідна №2. Оперативний час 14.20... Місце – дільниця №1 заводу. По радіо із штабу ЦО м. Зарічинська поступив сигнал "Загроза хімічного забруднення"

62
Потрібно. Студентам в ролі командира ЗРК №1 спрогнозувати обстановку через 1 год після аварії (Т
П
=1 годі прийняти рішення на подальші дії з проведення РНР.
Додаткові дані
1. На хімічному заводі, розташованому в північному напрямку від заводу на відстані приблизно 5 км сталася аварія зруйнуванням обвалованої ємності місткістю 50 тонн рідкого хлору. Висота обвалювання
Н=1 м.
2. Метеодані:
2

CB
V
мс,
0 360

CB

, вертикальна стійкість атмосфери – інверсія.
3. Особовий склад формувань засобами захисту органів дихання і шкіри забезпечений повністю.
Послідовність оцінювання хімічної обстановки на заводі
1. Визначення часу випаровування хлору
18 069
,
0 24
,
1 1
33
,
1 052
,
0 553
,
1 8
,
0 7
4 2


K
K
K
d
h
T
ВИП
год,
0,8 0,2
-
1 0,2
-
H
hм.
2. Визначення глибини зони хімічного забруднення.
2.1. Еквівалентна кількість речовини у первинній хмарі
9 50 1
1 1
18
,
0
Q
Q
0 7
5 3
1
E1K
K
K
K
т,
2.2. Еквівалентна кількість речовини у вторинній хмарі


28
,
2 553
,
1 8
,
0 50 1
1 1
33
,
1 1
052
,
0 т 7
6 5
4 3
2 1
E2

d
K
K
K
K
K
K
К

Примітка: Коефіцієнти К
1

К
7
, d визначаються із табл. 5.1, 5.2 [2].

63 2.3. За
1
E
Q
,
2
E
Q
і с
м
2

CB
V
із табл. 5.4 [2] визначаються глибини зон за первинною та вторинною хмарами
1
,
10 4
5 2
,
7 83
,
10 Г км,
24
,
4 28
,
1 2
84
,
2 35
,
5 64
,
2
Г
2

км, Сумарна можлива глибина зони хімічного забруднення
24
,
9 44
,
4 5
0,5Г
Г
2 1
M

Г
км.
3. Глибина перенесення хмари забрудненого повітря за прогнозований час
10 10 1
V
П


П
П
Т
км,

V
визначається із табл. 5.8 [2]. Отже, Г = 9,24 км.
4. Орієнтовний час підходу хмари забрудненого повітря визначимо за формулою
5
,
0 10 5П
П
Y
R
t
год. Висновки із оцінювання хімічної обстановки (варіант)
1. Початок розповсюдження забрудненого хлором повітряна дільниці №1 заводу приблизно 14.50...
2. Може бути середня концентрація СДОР.
Варіант рішення
1. Роботи продовжувати в прискореному темпі з метою скорішого виведення робітників і службовців з завалених захисних споруд.
2. Особовому складу ЗРК №1, КПГ і КЗ, хто працював в респіраторах, респіратори замінити на ізолюючі протигази, негайно.
3. Особовому складу за сигналом (3 жовтих ракети) одягти засоби захисту шкіри.

64 4. Ланці зв’язку та розвідки вести постійне спостереження за сигналами хімічної розвідки, котрі будуть передані із району основного пункту управління (сховище 3), з ціллю дублювання сигналу на дільниці
№1.
Ввідна №3. Оперативний час 14.50... Місце – дільниця №1 заводу.
1. На території заводу почали розповсюджуватися пари хлору.
2. Із району основного пункту управління видно серію жовтих ракет.
Дії командира ЗРК №1. Сам особисто, через своїх заступників і командирів підрозділів контролює виконання дій підлеглими за сигналом "Загроза хімічного забрудненням.
4.3.2. Зміна формувань
Ввідна №4. Оперативний час 15.40... Місце – дільниця №1 заводу. Студенти в ролі командира ЗРК №1. Викладач в ролі НЦО заводу об'являє розпорядження на зміну формувань.
Командиру ЗРК №1
1. До 16.00... передати дільницю №1 і техніку командиру ЗРК №2.
2. Після передачі вивести особовий склад ЗРК №1 в район збору формувань біля центральних воріт заводу для відправлення на ПуСО.
3. КПГ і КЗ переходять в моє розпорядження.
4. Одночасно з повідомленням про зміну формувань доповісти мені про виконані роботи за час проведення РНР.
Студентам. В ролі командира ЗРК №1 віддати розпорядження на зміну формувань.
Викладач. Заслуховує 1-2 студентів.

65
Рішення
командира ЗРК №1 на зміну формування (варіант)
1. Командирам 1РГ і 2РГ передати дільниці робіт і інженерну техніку прибувшим командирам підрозділів ЗРК №2.
2. Командиру ГМАТР передати всю інженерну техніку командиру ЗРК №2.
3. Передачу об'єктів робіт і передачу техніки проводити на робочих місцях і закінчити до 16.00...
4. Командирам підрозділів після здачі об'єктів робіт особовий склад зосередити біля центральних воріт, перевірити наявність людей, майна і бути готовими до маршу до с.Кустовці на ПуСО.
5. Початок руху 16.20... Порядок руху попередній. Під час передачі дільниці робіт я буду знаходитись в районі сховища 12.
Ввідна №5. Оперативний час 15.45... Місце – дільниця №1 заводу. ЗРК №2 прибула на дільницю №1 заводу. Командир ЗРК №1 інформує командира ЗРК №2 про виконані і невиконані РНР на дільниці
№1. Доповідає НЦО про підсумки проведення РНР.
Потрібно. Студентам в ролі командира ЗРК №1 підготовити доповідь про підсумки проведення РНР.
Викладач. Заслуховує 1-2 студентів і оголошує можливий варіант доповіді НЦО.
В а р і а н т доповіді НЦО
1. РНР проводяться на всій дільниці №1. Задачі, які були поставлені начальником ЦО заводу, виконані приблизно на 80%:
– зроблені проїзди і проходи до місць робіт, закінчуються роботи по розчищення проїзду навколо цеху №17;
– подано повітря в сховище №17. Закінчене розчищення входів в сховище 12 і 17;

66
– всім потерпілим в сховищі 17 надана медична допомога
– локалізовані пожежі в цеху 17 і районі складських приміщень
– ліквідовані ушкодження водопроводу, проведено відкачування води із підземного переходу
– проводиться виведення людей із захисних споруд.
Ввідна №6. Оперативний час 16.50... Місце – ПуСО в с. Кустовці.
Студенти. В ролі командира ЗРК №1 готують розпорядження на проведення спецобробки.
Викладач. Заслуховує 1-2 студентів, доводить вірний варіант розпорядження.
В а р і а н т розпорядження командира ЗРК №1
1. Командирам підрозділів вивести особовий складі транспортна контрольно-розподільний пункт.
2. Порядок виведення ЛЗР, 1РГ, 2РГ, СД, ГМАТР.
3. В першу чергу направити особовий складна площадку знезаражування одягу, ЗІЗ, а після – на площадку санобробки.
4. Одночасно з санобробкою особового складу провести знезаражування транспорту.
5. Санобробку людей розпочати о 17.00... , закінчити о 18.00...
6. Після закінчення спецобробки особовий складі транспорт вивести в район збору. Бути готовими до проведення маршу в район Олександрівки. З прибуттям підрозділів в пункт відпочинку підтримувати повну готовність до продовження робіт.
Розгляд групових вправ
Викладач нагадує тему і мету групових вправ. Відмічає значення відпрацьованих питань для практичної роботи на об'єктах господарської діяльності.

67 Дає оцінку роботи групи, відмічає позитивні сторони і недоліки у відпрацюванні окремих питань теми. Називає студентів, які показали кращі і гірші знання. Звертає увагу на необхідність доопрацювання окремих питань.

68
5 НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА ГРУПОВИХ ВПРАВ
(ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПРОФІЛЮ)

5.1. Завдання на групові вправи
На підставі розвідувальних даних, які поступили в управління з надзвичайних ситуацій області із Головного штабу Збройних сил України, в Заріченській області введено надзвичайний стан. Всі об’єкти господарської діяльності переведені на двозмінну роботу. Об’єктові формування ТЕЦ приведені в готовність та виведені у приміську зону – в район населеного пункту Олександрівка. О 7.10... внаслідок диверсійних дій невідомої терористичної групи сталася аварія на Заріченській АЕС з викидом радіоактивних речовин в атмосферу. О 7.20... із управління з НС Заріченської області передані сигнали Увага всім, Загроза радіоактивного забруднення. До 7.30... робітники та службовці ТЕЦ вимкнули всі системи і сховались в захисних спорудах. О 7.35... внаслідок порушення технологічного процесу після вимкнення систем ТЕЦ в районі котельної стався вибух 50 тонн пропану, який зберігався в спеціальній ємності. О 7.50... начальник ЦО ТЕЦ із свого командного пункту управління, сховище 1, віддав наказ командирам формувань, розташованих на південній околиці населеного пункту Олександрівка, на проведення РНР з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на території ТЕЦ. Примітка. Студентам пропонується виступити в ролі командира зведеної рятувальної команди (ЗРК №1). З наказу начальника ЦО командиру ЗРК №1 стало відомо. Внаслідок вибуху газу на ТЕЦ виникли руйнування будинків і споруд, пожежі, завали території, аварії на комунально-

69 енергетичних мережах. Можливе радіоактивне забруднення території ТЕЦ і маршруту висунення формувань. ЗРК №1 поставлена задача здійснити маршу складі сил ЦО
ТЕЦ за маршрутом Олександрівка, Лісники, Мар’янівка, Заозерне, Лугове, ТЕЦ з метою проведення РНР на дільниці №1
ТЕЦ. Район збору формувань на південній околиці Олександрівки. Вихідний пункт, північну околицю Олександрівки, пройти о 9.00..., на завод прибути до 10.00... До роботи приступити о 10.10... Закінчити роботи приблизно о
16.10... Середня швидкість руху 40-50 км/год, інтервал між колонами формувань 100 м, між машинами – 40 м. Пункт посадки потерпілих на транспорту центральних воріт. Евакуацію потерпілих проводити транспортом ТЕЦ до медичного пункту, розташованого в районі населеного пункту
Кустовці. Допустима доза опромінення особового складу – 15 Р (5 Р під час маршу, 10 Р під час проведення робіт. Розвідку маршруту і дільниці робіт буде проводити розвідувальна група ТЕЦ. Розвіддані будуть передаватись радіомережею з 9.00... Сигнали оповіщення Загроза радіоактивного забруднення – 3 зелені ракети, по радіо –
“500”; Загроза хімічного забруднення – 3 жовті ракети, по радіо – “700”; Небезпека минула – 3 білих ракети, по радіо – “900”. Управління під час маршу здійснює начальник штабу ЦО ТЕЦ із свого пересувного командного пункту управління. Зв’язок з начальником ЦО на марші – по радіо, з прибуття на об’єкт – по радіо і провідних засобах зв’язку.

70 Додаткові дані.
1.
ТЕЦ розміщується на південно-східній околиці міста
Зарічинська, на відстані 10 км. Робітники та службовці місцями в сховищах забезпечені на
100%. ЗРК №1 особовим складом, технікою і майном укомплектовані. Особовий склад підготовлений до дій у надзвичайних ситуаціях. Маршрут висунення – асфальтований шляху доброму стані.
5.
Метеодані: ясно, температура повітря С вдень, С вночі, азимут середнього вітру

CB
= 270

- 290

швидкість вітру V
CB
= 50 км/год. Студентам в ролі командира ЗРК №1 з’ясувати задачу, оцінити обставини, прийняти рішення й бути готовими поставити задачі підлеглим і керувати їхніми діями під час маршу і при виконанні РНР в осередку ураження.
5.2. Організація РНР командиром зведеної рятувальної команди ТЕЦ.
Варіант розрахунку часу. Виходячи із наказу начальника ЦО командир ЗРК №1 до початку руху має в своєму розпорядженні 60 хвилин, котрі розподіляються
- з’ясування задачі – 5 хв;
- доведення попередніх розпоряджень – 5 хв;
- оцінювання обстановки та прийняття рішення – 20 хв;
- доведення наказу до підлеглих – 10 хв;
- підготовка ЗРК до маршу – 20 хв;
5.2.1. З’ясування задачі командиром ЗРК №1. Доведення попередніх
розпоряджень.
Ввідна №1. Оперативний час 8.00...

71 Місце південно–західна околиця Олександрівки. Командир ЗРК №1 прибув на свій командний пункт(КП) і приступив доз ясування задачі. Варіант з’ясування задачі. ЗРК №1 отримала задачу здійснити марш за маршрутом Олександрівка, Лісники, Мар’янівка, Заозерне, Лугове, ТЕЦ з метою проведення РНР на дільниці ТЕЦ (головний корпус, газорозподільний пункт, мазутне господарство, приміщення хімводоочистки, компресорна, насосна. До ТЕЦ прибути не пізніше 10.00..., до роботи прступити о
10.10... Швидкість руху колони 40-45 км/год. ЗРК №1 діє в першій зміні сил ЦО ТЕЦ і має велике значення у виконанні загальної задачі при проведенні РНР в осередку ураження.
5.2.2. Варіант попередніх розпоряджень.
1.
Командиру ланки зв’язку і розвідки підготувати прилади і радіостанцію для проведення розвідки і організації зв’язку під час маршу. Командирам всіх підрозділів ЗРК і приданих формувань підготовити особовий складі техніку до маршу. Забруднені радіоактивними речовинами дільниці маршруту долати з використанням фільтруючих протигазів. Організувати спостереження за сигналами оповіщення. Шикування підрозділів о 8.30... на південно – західній околиці Олександрівки для заслуховування наказу.
5.2.3. Оцінювання обстановки і прийняття рішення.
Оперативний час 8.10... Місце південно-західна околиця Олександрівки. Командир ЗРК №1 приступив до оцінювання обстановки і прийняття рішення.

72
А. Оцінювання обстановки.
Оцінювання обстановки ведеться на підставі даних, отриманих від начальника ЦО ТЕЦ з використанням макета місцевості і плану ТЕЦ. Варіант оцінювання обстановки.
1.

Висновки із оцінювання стану ТЕЦ:
a.
Внаслідок вибуху пропану на ТЕЦ виникли руйнування будинків, споруд, пожежі, завали території, аварії на КЕМ, пошкодження систем управляння, контролю та інше. Орієнтовно ЗРК №1 у взаємодії з приданими підрозділами потрібно
- зробити проїзди, проходив завалах
- розкрити завалене сховище №1 і протирадіаційне укриття ПРУ, надати допомогу потерпілим
- локалізувати і погасити пожежі на території дільниці №1;
- поновити роботоздатність систем управління і зв’язку;
- локалізувати аварії на КЕМ. Характер руйнувань, пожеж, аварій та обсяг майбутніх робіт потрібно уточнити з прибуттям до осередку ураження.
2.

Висновки із оцінки маршруту висунення
a.
Маршрут висунення – асфальтований шлях в доброму стані. Зруйнування мостів на маршруті не виявлено. Можливе радіоактивне забруднення місцевості, по якій проходить маршрут. Взагалі стан маршруту особливих труднощів в районі проведення маршу не викличе. Бути готовими подолати дільниці маршруту, які забруднені радіоактивними речовинами.
3.

Висновки із оцінювання радіаційної обстановки
a.
У зв’язку з місцезнаходженням Заріченської АЕС, азимутом

73 середнього вітру вітру

CB
= 270 -300

і швидкістю середнього вітру V
CB
= 50 км/год, потрібно чекати радіоактивного забруднення території ТЕЦ і маршруту висунення. Встановлена доза опромінення особового складу ЗРК №1 і приданих формувань на марші Р, на час проведення РНР – Р. Ланці зв’язку і розвідки під час маршу і при проведенні РНР вести безперервну радіаційну розвідку.
4.

Висновки із оцінювання стану і можливостей ЗРК №1:
a.
ЗРК №1 і придані формування особовим складом, технікою і майном укомплектовані до штату. Особовий склад пройшов підготовку. ЗРК у взаємодії з приданими формуваннями може виконати поставлену задачу.
5.

Висновки із оцінювання погоди, пори року та доби.
Погода, пора року та доба в проведенні маршу і робітна дільниці №1
ТЕЦ особливих труднощів не викликає.
Б. Прийняття рішення.
Викладач в ролі начальника ЦО ТЕЦ, студенти в ролі командира ЗРК
№1 доповідають свої варіанти рішення.
Варіант рішення командира ЗРК №1.
1.
РНР проводити одночасно на всій дільниці №1. Основні зусилля зосередити на рятуванні людей, які знаходяться в завалених захисних спорудах. В першу чергу улаштувати проїзди і проходи до місць проведення рятувальних та поновлювальних робіт, локалізувати аварії на комунально–енергетичних мережах, які перешкоджають проведенню

74 рятувальних робіт. Рятувальні роботи провести рятувальними групами, посиленими санітарними ланками і технікою із ГМАТР. Задачі підрозділам Ланці зв’язку і розвідки на всіх етапах здійснювати контроль за радіаційною і хімічною обстановкою, підтримувати постійний зв’язок з начальником ЦО і розвідгрупою. Рятувальним групам, підсиленим ланками санітарної дружини у взаємодії з ГМАТР, КЗ, КПГ провести рятувальні роботи на дільниці №1 ТЕЦ.
2.3.
ГМАТР у взаємодії з рятувальними групами і КЗ улаштувати проїзди і проходив завалах, локалізувати аварії на КЕМ, надати допомогу рятувальним групам при розкритті сховища №1.
2.4.
КПГ в першу чергу локалізувати і погасити пожежі в місцях проведення рятувальних робіт після приступити до локалізації та гасіння пожеж в інших місцях ТЕЦ. Ланкам автоматизованих систем управління та контролю за роботою систем ТЕЦ поновити роботоздатність систем АСУ, провести на них пусконалагоджувальні роботи.
2.6.
П’ятій ланці СД у взаємодії з КЗ обладнати пункт посадки потерпілих на транспорт в районі котельної. Похідний порядок ЛЗР, КПГ, ГМАТР, КЗ, 1РГ, 2РГ, СД, ланки АСУ. Вихідний пункт – північну околицю Олександрівки – пройти о
9.00..., швидкість руху колони 35 – 40 км/год, дистанція між підрозділами
100 м, між машинами – 40 м. До осередку ураження прибути до 10.00... Під час маршу необхідно вести безперервну радіаційну розвідку маршруту проводити дозиметричний контроль особового складу на всіх машинах мати спостерігачів за сигналами

75 дільниці забруднення долати в засобах індивідуального захисту (ЗІЗ). При організації взаємодії узгоджувати дії підрозділів ЗРК №1 та приданих формувань (підрозділів. Пункт управління ЗРК №1 розвернути в районі головного корпусу.
Зв’язок з пунктом управління начальника ЦО – по радіо, провідним засобом, зв’язок з командирами підрозділів ЗРК №1 – сигнальними засобами прапорцями, ракетами, посильними і особистим спілкуванням.
5.2.4. Постановка задач підлеглим і приданим формуванням на
проведення маршу і РНР
Обстановка. Оперативний час 8.25... Студенти в ролі командира ЗРК №1 на підставі рішення готують наказна марш та проведення РНР.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал