Організаія іпроведення рятувальних та інших невідкладних робіт в осередку ураженняPdf просмотр
Сторінка3/6
Дата конвертації25.12.2016
Розмір5.01 Kb.
1   2   3   4   5   6
3.2. Завдання на групові вправи
3.2.1. Початкові дані
О 7 годині 10 хвилинна Зарічинській АЕС сталася аварія з викидом радіоактивних речовин в атмосферу. Штабом ЦО міста Зарічинська вбув поданий сигнал "УВАГА ВСІМ, оголошено про загрозу радіоактивного забруднення і дана вказівка для захисту населення.

38 На заводі до 7.30... робітники й службовці сховались в захисних спорудах. О 7.35... внаслідок порушення технологічних вимог після зупинки виробництва на заводі стався вибух 50 тонн пропану. О 7.50... начальник ЦО заводу із основного командного пункту управління видав наказ формуванням філіалу заводу, розташованого на південній околиці Олександрівки, на збір, висунення і проведення РНР по ліквідації наслідків аварії на заводі.
Примітка. Студентам пропонується виступити в ролі командира звідної рятувальної команди (ЗРК, або аварійно- технічної команди (АТК) (додатки 1,3). Із наказу начальника ЦО командиру ЗРК №1 стало відомо
1. Сьогодні о 7.35 на заводів районі котельної, стався вибух 50 тон пропану, який зберігався в цистернах. На території заводу мають місце сильні, середні і слабкі зруйнування будинків і споруд, пожежі, завали території, завалені входив сховища, в яких знаходяться люди. Територія заводу забруднена радіоактивним викидом Зарічинської АЕС. Виміряні рівні радіації на території – 4-6 Р/год, можливе радіоактивне забруднення ділянки дороги Олександрівка-Лугове.
2. Першій зміні формувань ЦО філіалу заводу поставлена задача здійснити марш по маршруту Олександрівка, Лісники, Мар'янівка, Заозерне, Лугове, завод з метою проведення РНР на території заводу. Район збору формувань на південній околиці Олександрівки. Вихідний пункт, північну околицю Олександрівки пройти о 9.00... На завод прибути до 10.00... Середня швидкість руху 40 км/год, інтервал між колонами формувань 100 м, між машинами – 40 м.
3. До складу ЗРК №1 входять команда знезаражування (КЗ) і команда пожежогасіння (КПГ). РНР провести на дільниці №1 заводу. Основні зусилля зосередити на урятуванні людей. В першу чергу зробити проїзди

39 до місць роботи. До роботи приступити в 10.10... Закінчити роботи приблизно в 16.10...
4. Пункт посадки потерпілих на транспорт – біля центральних воріт. Евакуацію потерпілих проводити транспортом заводу до медичного пункту, розташованого на північній околиці с. Кустовці.
5. Допустима доза опромінення особового складу – 25 Р (за час маршу – 5 Р, за час проведення робіт – 20 Р.
6. Розвідку маршруту веде розвідувальна група (РГ) філіалу заводу.
Розвіддані передаються радіомережею з 9.00... СИГНАЛИ ОПОВІЩЕННЯ :
– "ЗАГРОЗА РАДІОАКТИВНОГО ЗАБРУДНЕННЯ" – 3 зелених ракети, по радіо - "300";
– "ЗАГРОЗА ХІМІЧНОГО ЗАБРУДНЕННЯ – 3 жовтих ракети, по радіо - "400";
– "НЕБЕЗПЕКА МИНУЛА" – 3 білих ракети, по радіо - "600";
7. Управління на марші начальник ЦО філіалу заводу здійснює з пересувного командного пункту управління. Зв'язок з начальником ЦО на марші – по радіо, з прибуттям на об'єкт – по радіо і провідними засобами зв'язку.

3.2.2. Додаткові дані
1. Завод розмішується на південно-східній околиці міста
Зарічинська. Будинки цехів малоповерхові, цегляні.
2. Кількість робітників і службовців на ділянці №1 заводу у найбільшій зміні 500 чоловік. Пункт управління заводу обладнаний у сховищі 3.

40 3. ЗРК №1 особовим складом, технікою і майном укомплектована. Особовий склад ЗРК №1 пройшов підготовку.
4. Маршрут висунення Олександрівка - завод, асфальтований шляху доброму стані.
5. Метеодані: ясно, температура повітря вдень +18 0 С, вночі +10 0
С, азимут середнього вітру
0 300 270


CB

, швидкість вітру
год
км
V
CB
50

Командиру ЗРК №1 з'ясувати задачу, оцінити обставини, прийняти рішення і бути готовим поставити задачі підлеглим і керувати їхніми діями на марші і при виконанні РНР в осередку ураження.

41
4 НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА ГРУПОВИХ ВПРАВ
(Для студентів загальнотехнічного та будівельного профілів)

4.1 Організація РНР командиром об’єктового формування ЦО
І. Навчальні питання
1. З'ясування задачі командиром ЗРК №1.
2. Оцінка обстановки і прийняття рішення.
3. Постановка задач своїм і приданним формуванням на марші проведення РНР.
II. Мета заняття
Надати практичні навики студентам у виконанні функціональних обов'язків командира звідної команди по організації РНР.
III. Часі місце проведення
2 години, клас секції ЦО.
IV. Форма проведення
Групова вправа у складі групи.
V. Матеріальне забезпечення
1. Методичні вказівки для проведення практичних занять з теми 6.
2. Макет місцевості Зарічинської області.
3. План заводу і схема Зарічинської області.
4. Слайди по темі.42
VI. Завдання на самостійну роботу (СР)
Самостійно розробити варіант наказу на проведення РНР. Підготовитись до управління ЗРК №1 при висуненні і введенні в осередок ураження. Література

1. Конспект лекцій.
2. Методичні вказівки по проведенню практичних занять та групової вправи за темою 6.
VIII. План заняття
Організація заняття.
1. З'ясування задачі командиром ЗРК №1.......................... 10 хв.
2. Оцінка обстановки і прийняття рішення. 40 хв.
3. Постановка задач своєму і додатковим формуванням на марші проведення РНР.............................................................. 30 хв. Закінчення .............................................................................. 5 хв.
Зміст навчальних питань
Організація заняття
1. Перевірити присутність і підготовку студентів до заняття.
2. Об'явити тему, навчальну мету і метод проведення групової вправи. Викладач проводить топографічну і тактичну орієнтацію на макеті місцевості, коротко доводить до студентів загальну обстановку. Встановлюється 5 хв часу для самостійного вивчення студентами часткової обстановки і довідникових даних за методичними вказівками і завданням на групову вправу. В цілях перевірки засвоєння обстановки задати студентам питання
1. Доповісти обстановку.

43 2. Доповісти склад ЗРК №1 і її можливості.
4.1.1. З'ясування задачі командиром ЗРК №1.
Ввідна №1. Оперативний час …8.00...
Місце – південно–західна околиця Олександрівки. Обстановка за завданням Замісник начальника ЦО заводу віддав наказ формуванням на висунення до осередку ураження для проведення
РНР. Студенти в ролі командира ЗРК №1. Викладач заслуховує 1–2 студентів поз ясуванню задачі, розрахунку часу і віддачі попереднього розпорядження, уточнює їх відповіді, при необхідності пропонує свій варіант відповіді.
Варіант з'ясування задачі
1.
Звідна команда отримала задачу здійснити марш за маршрутом Олександрівка, Лісники, Мар'янівка, Заозерне, Лугове, завод довжиною 35 км з метою проведення РНР на дільниці №1 заводу цехи 12, 13, 17, силова станція. На завод прибути о 10.00..., до робіт приступити о 10.10... Виходячи з відстані від заводу до Олександрівки, швидкість руху повинна бути приблизно 40 км/год. ЗРК №1 діє в першій зміні сил ЦО заводу го ешелону сил району і відіграє важливу роль у виконанні загальної задачі при проведенні
РНР.
Варіант розрахунку часу
Командир ЗРК №1 одержав наказ о 7.50... Початковий пункт північну околицю Олександрівки) пройти головою колони о 9.00... До воріт заводу прибути о 10.00... Таким чином, на підготовку ЗРК №1 до висунення в осередок ураження командир має 70 хвилин. Із них

44
– на з'ясування задачі – 5 хв;
– на доведення попередніх розпоряджень – 5 хв;
– на оцінку обстановки і прийняття рішення – 20 хв;
– на доведення наказу – 10 хв;
– на підготовку ЗРК №1 до маршу і перевірку готовності – 30 хв. Студенти в ролі командира ЗРК №1 віддають командирам підрозділів попередні розпорядження.
Варіант попередніх розпоряджень
1. Командиру ланки зв'язку і розвідки підготувати ланку до проведення розвідки на марші і організації зв'язку для управління командою на марші.
2. Командирам підрозділів і приданих формувань підготовити особовий склад до маршу, перевірити забезпеченість і стан засобів індивідуального захисту і табельного майна. Шикування о 8.25... на південно–західній околиці Олександрівки для заслуховування наказу.

4.1.2. Оцінка обстановки і прийняття рішення
Оперативний час 8.00... Місце – південно–західна околиця Олександрівки. Командир ЗРК №1 приступив до оцінки обстановки і прийняття рішення.
А. Оцінювання обстановки
Оцінювання обстановки ведеться на підставі даних, отриманих від начальника ЦО об'єкта з використанням макета схеми місцевості і плану заводу. Всі студенти в ролі командира ЗРК №1. Заслухати висновки по кожному елементу оцінки обстановки 1–2 студентів, підвести підсумки.

45
Варіант оцінювання обстановки
1. Висновки із оцінки зруйнувань і пожежна території заводу
а) внаслідок вибуху 50 тон пропану на заводі виникли сильні, середні і слабкі зруйнування будинків цехів, пожежі, завали території заводу, аварії на КЕМ. б) орієнтовно ЗРК №1 потрібно
– зробити проїзди і проходи у завалах
– розкрити завалені сховища, надати допомогу потерпілим людям
– локалізувати аварії на КЕМ;
– надати допомогу КПГ у гасінні пожеж в) характер зруйнувань і обсяг майбутніх робіт потрібно уточнити з прибуттям на завод.
2. Висновки із оцінювання маршруту висунення
а) маршрут висунення – асфальтований шлях, стан добрий б) зруйнування мостів на маршруті не виявлено в) можливе радіоактивне забруднення місцевості, по якій проходить маршрут г) взагалі стан маршруту особливих труднощів в проведенні маршу не викличе. Бутив готовності подолати дільниці маршруту, які заражені радіоактивними речовинами.
3. Висновки із оцінювання радіаційної обстановки
а) у зв'язку з місцезнаходженням Зарічинської АЕС, азимутом середнього вітру
0 300 270


CB

і швидкістю
50

CB
V
км/год, потрібно чекати радіоактивного забруднення території заводу і маршруту висунення. Встановлена доза опромінення особового складу ЗРК №1 і приданих формувань на марші – 5 Р, на час проведення РНР – 20 Р

46 б) Ланці зв'язку і розвідки під час маршу і при проведенні РНР вести безперервну радіаційну розвідку.
4. Висновки із оцінювання стану і можливостей ЗРК №1:
ЗРК №1 розташована на південно–західній околиці Олександрівки. Особовим складом, технікою, майном укомплектована повністю. Особовий склад пройшов підготовку. Дати характеристику транспортних засобів і можливостей ЗРК №1 по виконанню різних робіт за встановлений час (додаток 1).
5. Висновки із оцінювання погоди, пори року і доби
Погода, пора року і доба в проведені маршу і робітна дільниці
№1 заводу особливих труднощів не викликає.
В. Прийняття рішення
Викладач в ролі начальника ЦО заводу, студенти в ролі командира ЗРК №1 доповідають своє рішення. З кожного пункту заслухати 1–2 студентів.

Варіант рішення командира ЗРК №1
1. РНР проводити одночасно на всій дільниці №1. Основні зусилля зосередити на рятуванні людей, які знаходяться в завалених захисних спорудах. В першу чергу здійснити улаштування проїздів і проходів до місць рятувальних робіт, локалізувати аварії на комунально–енергетичних мережах, які перешкоджають проведенню рятувальних робіт. Рятувальні роботи провести рятувальними групами, посиленими санітарними ланками, а при необхідності – інженерною технікою.

2. Задачі підрозділам.
Ланці зв'язку і розвідки вести неперервну радіаційну розвідку і

47 підтримувати постійний зв'язок з начальником ЦО і розвідгрупою заводу. З прибуттям на завод в першу чергу виміряти рівні радіації, після чого стежити за зміненням обстановки на дільниці проведення робіт, підтримувати стійкий радіо і телефонний зв'язок з ПУ начальника ЦО заводу. Рятувальним групам (1РГ, 2РГ) з ланками санітарної дружини (СД) у взаємодії з групою механізації аварійно-технічних робіт (ГМАТР), КЗ,
КПГ провести основні рятувальні роботи в осередку ураження.
ГМАТР у взаємодії з рятувальними групами і КЗ улаштувати проїзди і проходив завалах, локалізувати аварії на КЕМ, надати допомогу рятувальним групам при розкритті завалених захисних споруд. Санітарній дружині у взаємодії з командою знезаражування обладнати пункт посадки уражених на транспорт біля центральних воріт і організувати евакуацію уражених. Надати допомогу рятувальним групам в проведенні рятувальних робіт.
3. Похідний порядок ЗРК №1: ЛЗР, КПГ, ГМАТР, КЗ, 1РГ, 2РГ, СД.
Початковий пункт – північну околицю Олександрівки – пройти о
9.00..., швидкість руху 40 км/год, дистанція між машинами 40 м. На завод прибути о 10.00... Під час маршу необхідно
– вести безперервну радіаційну розвідку маршруту
– проводити дозиметричний контроль особового складу
– на всіх машинах мати спостерігачів, сигнали оповіщення відповідно завданню
– дільниці забруднення долати в засобах індивідуального захисту
(ЗІЗ) на підвищених швидкостях і збільшених дистанціях.

4. При організації взаємодії узгоджувати дії підрозділів ЗРК №1 і
приданих формувань.

48
5. Пункт управління розташувати в районі завалених сховищ. Зв'язок с ПУ начальника ЦО – по радіо і провідним засобам, зв'язок з командирами підрозділів ЗРК №1 – сигнальними засобами (прапорцями, ракетами, посильними і особистим спілкуванням.
4.1.3. Постановка задач підлеглим і приданим формуванням на марші проведення РНР
Обстановка. Оперативний час 8.25... Місце – південно–західна околиця Олександрівки. До командира ЗРК №1 прибули командири підрозділів і приданих формувань. Студенти в ролі командира ЗРК №1. Заслухати 1–2 студентів на основі з'ясування задачі, оцінки обстановки, рішення і наказу начальника ЦО заводу.
Н А К АЗ
командира ЗРК №1 на проведення РНР (варіант)
1. Сьогодні о 7.35.. на заводів районі насосної станції, стався вибух
50 тонн пропану. Виникли руйнування будинків, споруд, пожежі, завали, завалені сховища, в яких знаходяться робітники і службовці. Можливе радіоактивне забруднення території заводу і маршруту руху формувань.
2. ЗРК №1 у взаємодії з командою пожежогасіння, командою знезаражування має задачу у складі сил ЦО першої зміни, першого ешелону вести РНР на дільниці №1 заводу. Марш до осередку ураження здійснити за маршрутом Олександрівка, Лісники, Мар'янівка, Заозерне, Лугове, завод в похідному порядку ЛЗР, КПГ, ГМАТР, КЗ, 1РГ. 2РГ, СД.
3. Нарешті території заводу РНР веде перший рятувальний загін.
4. РНР проводити одночасно на всій дільниці №1. Основні зусилля зосередити на рятуванні людей із завалених захисних споруд. В першу чергу зробити проїзди і проходи до місць рятувальних робіт, локалізувати пожежі і аварії на КЕМ.
5. Наказую

49
– першій рятувальній групі (1РГ) зі ланками сандружини (СД) вести рятувальні роботи на ділянці цеху 17 і території складських приміщень, основні зусилля зосередити на рятуванні людей із сховища 17;
– другій рятувальній групі (2РГ) зі ланками сандружини (СД) вести рятувальні роботи на ділянках цехів 12, 13, основні зусилля зосередити на рятуванні людей із сховища 12;
– групі механізації і аварійно–технічних робіт у взаємодії з рятувальними групами зробити проїздив завалах, локалізувати аварії на
КЕМ, в першу чергу запобігти попаданню водив завалені сховища. Надати допомогу рятувальним групам при розкритті завалених захисних споруд
– команді пожежогасіння в першу чергу локалізувати і погасити пожежі, які заважають проведенню рятувальних робіт
– й ланці санітарної дружини у взаємодії з командою знезаражування обладнати пункт посадки потерпілих на транспорту центральних воріт. Спільно з рятувальними групами рятувати людей із завалених захисних споруд, завалів, надати їм медичну допомогу, евакуювати на пункт посадки на транспорт, організувати їх реєстрацію
– ланці зв'язку і розвідки вести безперервну розвідку маршруту висунення і ділянки робіт. Організувати дозиметричний контроль, підтримувати зв’язок з начальником ЦО заводу.
6. Евакуацію потерпілих до медичного пункту (МП), розміщеного в районі селища Кустовці, проводити транспортом заводу, від центральних воріт.
7. До робіт приступити о 10.10..., закінчити роботи о 16.10... Допустима доза опромінення особового складу 25 Р.
8. Я слідую в голові колони на машині ланки зв'язку і розвідки. З прибуттям на завод буду знаходитись на пункті управління ЗРК №1, в районі деревообробного цеху. Мій замісник – командир 1РГ.

50

З а кін ч е н н я
Викладач аналізує роботу студентів за час заняття, дає вказівки на усунення недоліків, видає завдання на самостійну роботу (СР).

4.2. Висунення об’єктового формування ЦО й введення його
до осередку ураження (ОУ)
І. Навчальні питання
1. Розвідка маршруту і дільниці робіт.
2. Керування ЗРК №1 при висуненні її до осередку ураження (ОУ).
3. Уточнення рішення і задач підлеглим на проведення РНР і введення формувань в осередок ураження.
II. Мета заняття
Дати практичні навики студентам у виконанні функціональних обов'язків командира ЗРК №1 під час висунення її до осередку ураження.
III. Часі місце проведення
2 години, клас секції ЦО.
IV. Форма проведення
Групова вправа в складі навчальної групи.
V. Матеріальне забезпечення
1. План місцевості з нанесеною обстановкою.
2. План заводу.
3. Діафільм (слайди) з теми 6.
4. Макет місцевості.
5. Методичні вказівки для проведення практичних занять і групової вправи з теми 6.
VI. Завдання на самостійну роботу (СР)
Повторити по конспекту лекцій питання Організація і проведення
РНР в осередках ураження.

51
VII. Література
Конспект лекцій (заняття 6.1).
VIII. План заняття
Організація заняття хв. Керування ЗРК при висунені її до ОУ..............................20 хв. Уточнення рішення і задач підлеглим на проведення
РНР та введення формувань в ОУ....................................30 хв. Закінчення хв.
Зміст навчальних питань
Організація заняття
1. Перевірити присутність і підготовку студентів до заняття.
2. Викладач проводить топографічну і тактичну орієнтацію на місцевості, коротко доводить до студентів загальну обстановку.
4.2.1. Керування ЗРК при висунені її до осередку ураження
Ввідна №1. Оперативний час 8.30...
Розвідгрупа філіалу заводу отримала наказна проведення радіаційної і хімічної розвідки на маршруті і території заводу, почала рух і вихідний пункт пройшла о 8.30...
Дії викладача: Ставить перед студентами питання чому РГ заводу почала рух на 30 хв раніше інших формувань Опитує 1–2 студентів. Оцінює відповіді і, у випадку необхідності, дає вірну відповідь.
Ввідна №2. Оперативний час 9.00... ЗРК №1 почала рух і головою колони пройшла північну околицю Олександрівки. Всі студенти в ролі командира ЗРК №1. Заслухати рішення 1–2 студентів.

Варіант рішення
Радисту передати донесення начальнику ЦО об'єкта (філіалу заводу)

52 ЗРК №1 в 9.00... пройшла вихідний пункт – північну околицю с.Олександрівки”.
Ввідна №3. Оперативний час 9.03... Місце – маршрут висунення. Від командира РГ отримана радіограма "Забруднена дільниця маршруту висунення сил ЦО від північної околиці с.Лісники до південної околиці с.Лугове. Рівні радіації такі
– точка №1, північна околиця с.Лісники – 0.5 Р/год;
– точка №2, південна околиця с.Мар'янівки – 5 Р/год;
– точка №3, півд. Заозерне, 4 км – 10 Р/год;
– точка №4, півн. Заозерне, 400 м – 6 Р/год;
– точка №5, південна околиця с.Лугове – 1 Р/год. Виміряні рівні радіації приведені дочасу на 1 годину після аварії. Довжина дільниці забруднення приблизно
20

l
км.
Потрібно. Студентам в ролі командира ЗвК №1 провести розрахунок дози, яку особовий склад може отримати при подоланні забрудненої дільниці, оцінити обстановку й прийняти рішення на подолання забрудненої дільниці. Послідовність розрахунків при оцінюванні радіаційної обстановки
1. Визначення середнього рівня на дільниці РЗМ
5 4
5 1
6 10 5
5 0
1


CP
P
Р/год.
2. Визначення часу руху колони по дільниці радіоактивного забруднення
5
,
0 40 20 1V
t
P
год.
3. Визначення можливої дози опромінення особового складу ЗРК №1
Р
Кпос
t
t
р
Д
п
k
кр
м
92
,
0
(
33
,
1 4
3 4
3

53 Примітки.
1. Коефіцієнт послаблення радіації транспортними машинами
Кпос = 2, табл.2.1. [2].
2. Час початку руху по забрудненій дільниці t
п

2 години після аварії на АЕС, тобто в 9.10...
3.
5
,
2 5
,
0 2
год
t
t
t
p
п
k

Висновок: Можлива доза опромінення не перевищує допустиму,
Р
Д
Д
д
м
5


Варіант рішення командира ЗРК №1
Особовому складу ЗРК №1 дільницю РЗМ подолати в засобах індивідуального захисту з швидкістю транспортних машин 40 км/год.
Ввідна №4. Оперативний час ЗРК №1 головою колони підійшла до південної околиці с.Лісники. Розвідник–дозиметрист доповів Рівень радіації 0.5 Р/год".
Потрібно. Студентам в ролі командира ЗРК №1 оцінити обстановку і прийняти рішення. Заслухати 1–2 студентів, зробити висновок.
Варіант рішення командира ЗРК №1
1. Сигналісту передати сигнал Радіоактивне забруднення – 3 зелені ракети.
2.
Розвіднику-дозиметристу продовжити спостереження за обстановкою. Про зміну обстановки доповідати негайно.
3. Радисту доповісти на ПУ НЦО: "ЗРК №1 в 9.08... досягла дільниці забруднення – південної околиці с.Лісники, рівень радіації
0,5 Р/год.
Ввідна №5. Оперативний час 9.32... ЗРК №1 вийшла із зони забруднення.
Потрібно. Студентам в ролі командира ЗРК №1 оцінити обстановку і прийняти рішення.

54 Заслухати 1–2 студентів, зробити висновок.
Варіант рішення командира ЗРК №1
Радисту доповісти на ПУ НЦО; "ЗРК N1 в 9.32... вийшла із зони забруднення. На маршруті особовий склад отримав дозу опромінення
0.92 Р"
4.2.2. Уточнення рішення і задач підлеглим на проведення РНР і
введення ЗРК №1 до осередку ураження
Ввідна №6. Оперативний час 9.35... із радіограми, отриманої від начальника ЦО заводу, командиру ЗРК №1 стало відомо
1. Цех №17 сильно зруйнований і горить.
2. Будинки цехів №12 і №13, пожежного депо, гаража отримали середні зруйнування.
3. Завалені входив сховища 12, 17, в сховище 17 не поступає повітря, потрібна медична допомога людям.
4. Між будинками 12 і 13 виник завал довжиною 25 мі висотою до
0,4 м.
5. Пошкоджена дільниця водопроводу між будинками 12 і 17, що загрожує затопленням підземного переходу і входів в сховища 12, 17.
6. Рівень радіації на території заводу о 9.10... був приблизному
P
2
=1,5 Р/год.
7. В першу чергу зробити проїзд між будинками 12 і 17 і подати повітря в сховище 17.
8. Рішення доповісти з прибуттям на об'єкт.
Потрібно. Студентам в ролі командира ЗРК №1 оцінити обстановку і прийняти рішення на проведення РНР. Заслухати варіанти рішення 1–2 студентів, визначити недоліки, довести правильний варіант рішення.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал