Організаія іпроведення рятувальних та інших невідкладних робіт в осередку ураженняPdf просмотр
Сторінка2/6
Дата конвертації25.12.2016
Розмір5.01 Kb.
1   2   3   4   5   6
2 ЗАХОДИ ПО ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ АВАРІЙ,
КАТАСТРОФ ТА СТИХІЙНИХ ЛИХ
2.1. Особливості використання формувань ЦО при ліквідації наслідків
аварій, катастрофі стихійних лих
Для сучасних умов є характерним значне збільшення імовірності виникнення великих виробничих аварій, катастрофі стихійних лих. Особливо небезпечними є землетруси, повені, урагани і аварії на радіаційно та хімічно небезпечних об’єктах. Тому згідно із законом "Про цивільну оборону України" на таких об’єктах утворюються спеціалізовані формування ЦО. З метою ліквідації наслідків, викликаних великими аваріями, катастрофами і стихійними лихами, начальник управління (відділу) з НС області (міста, району) має право залучати всі формування ЦО, незалежно від відомчої приналежності. В першу чергу залучаються спеціалізовані формування ЦО, а якщо виникне потреба, то використовуються невійськові формування ЦО, війська ЦО і Збройних Сил, які дислокуються в цих районах. Відповідно до Постанови Уряду України залучення робітників, службовців, зарахованих до складу НФ ЦО, для боротьби з надзвичайними ситуаціями дозволяється на строк до одного місяця. Особовий склад НФ ЦО на період залучення для боротьби з стихійними лихами, великими аваріями і катастрофами забезпечується безкоштовним харчуванням, житлом, спецодягом і транспортом. Витрати, пов'язані з оплатою робіт, харчуванням, житлом, а також іншими видами матеріально-технічного забезпечення, потрібного для виконання РІНР в осередку ураження, компенсуються за рахунок фінансових

23 і матеріальних ресурсів держави, міністерств, підприємств, установ де виникло лихо або аварія. Технікою, транспортом, приладами, засобами захисту та іншим майном формування забезпечуються через об’єкти господарської діяльності, на базі яких вони утворені. З метою завчасної підготовки штаби ЦО сумісно з командирами формувань розробляють плани приведення їх в готовність для проведення РНР. Пункти збору й приведення формувань у готовність улаштовуються на своїх об'єктах. Для проведення РНР утворюються 2-3 ешелони сил ЦО. До першого ешелону залучаються формування об'єктів, де сталося лихо, до другого третього) формування сусідніх об'єктів (районів. Висунення сил ЦО до осередку ураження здійснюється на максимально можливих швидкостях транспортних засобів з суворим дотриманням правил та заходів безпеки. Головною задачею формувань при ліквідації наслідків стихійних лих, великих аварій та катастроф є порятунок людей і матеріальних цінностей. Нажаль, аналіз ліквідації наслідків стихійних лих, великих аварій й катастроф, які мали місце за останні роки на Україні, виявив велику кількість недоліків подіях формувань в екстремальних ситуаціях. Головними із цих недоліків є
– організаційні непорозуміння
– недостатня технічна забезпеченість формувань
– невміння окремих фахівців ефективно використовувати сучасні механізми
– слабка ініціатива керівного складу формувань
– невміння керівного складу формувань організувати чітку взаємодію як всередині формування, такі зовні з сусідами

24
– низька оперативність управління та інш. Виникла потреба переглянути деякі законоположення в області боротьби з стихійними лихами, катастрофами, великими аваріями, з цією метою в державі (областях, районах) утворені постійні комісії з надзвичайних ситуацій (ПКНС). Державна комісія з надзвичайних ситуацій повинна координувати і контролювати роботу обласних, міських, районних органів влади з профілактики, попередження і ліквідації наслідків стихійних лих, катастроф, великих аварій. Обласні (районні)
ПКНС мають великі права й конкретні задачі з профілактики, попередження і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Треба мати на увазі те, що процес удосконалення структури ЦО продовжується. Так, утворено Міністерство, а в областях – управління з надзвичайних ситуацій. Крім цього, на більшості хімічно та радіаційно небезпечних об'єктах визнано доцільним внести відповідні корективи в структуру і підготовку формувань ЦО. Характер та порядок дій формувань при виконанні задач в екстремальних умовах залежить від стихійного лиха, аварії або катастрофи, обстановки, кількості і підготовленості задіяних сил ЦО, часу року і доби, метеоумов та інших факторів. Всі формування ЦО, військові частини повинні постійно підтримуватись на потрібному рівні готовності до дій в різних екстремальних умовах. Оповіщення особового складу формувань, їх укомплектованість, утворення угрупування сил повинні здійснюватись в короткі строки. Готовність і успіх в виконанні задач вищі там, де краще організованість, дисципліна, порядок. Особливу роль і значення при виконанні
РНР в осередку ураження мають свідомість особового складу, моральна та психологічна стійкість, міцне фізичне загартування.

25 На успіх дій формувань ЦО в екстремальних умовах в значній мірі впливає своєчасна організація й активне проведення розвідки дільниці робіт й маршруту висунення. Задачі на розвідку ставить, як правило, начальник ЦО об'єкта (району, міста. Він указує мету розвідки, які відомості ідо якого часу потрібно отримати, де і на виконанні яких задач зосередити основні зусилля, які для цього використати сили і засоби. Якщо в районі наступних дій можуть бути СДОР, то до складу розвідувальних формувань обов'язково залучаються фахівці-хіміки і медики.
Розвіддані передаються в штаби ЦО, де їх узагальнюють і аналізують з метою прийняття ефективних мір по боротьбі зі стихійним лихом або ліквідації наслідків аварії або катастрофи. В районах стихійних лих розвідка визначає межі осередку лиха та напрямок його розповсюдження, об'єкти та населені пункти, яким погрожує небезпека, місця зосередження людей, шляхи підходу техніки до місць робіт, стан пошкоджених будинків і споруд, наявність у них уражених людей місця аварійна КЕМ: об'єм РНР, можливість проведення робіт без ЗІЗ та інш. В районах стихійних лихі на дільницях виробничих аварій або катастроф в першу чергу проводять заходи по урятуванню людей, попередженню катастрофічних наслідків лиха (аварій, запобіганню виникнення можливих вторинних факторів, які можуть викликати загибель людей та знищення матеріальних цінностей. В осередку ураження організовується і підтримується безперервна взаємодія між формуваннями. Роботи ведуться безперервно до повного завершення. Якщо потрібно, то рішенням начальників ЦО організовується зміна і відпочинок особового складу формувань.


26
2.2. Заходи ЦО по ліквідації наслідків стихійних лих, великих аварій і
катастроф
2.2.1. Рятувальні і інші невідкладні роботи при землетрусах
Відомо, що землетрус є найбільш небезпечне стихійне лихо. Область виникнення підземного поштовхує осередком землетрусу, в межах якого здійснюється процес виділення накопиченої енергії у вигляді продольних і поперечних пружніх сейсмічних хвиль, наслідки сильних землетрусів за ступенем зруйнувань будинків, споруді ураження людей можна зрівняти з наслідками ядерного вибуху. Тому дуже велике значення надається заходам по прогнозуванню землетрусів. Нажаль методик короткострокового прогнозу землетрусів поки ще немає. Людство практично не може протистояти стихії. Але негативні наслідки землетрусу можна значно зменшити при умові високої підготовки формувань ЦО, всього населення до дій в осередку ураження землетрусу. Керівництво цивільної оборони району (об'єктів), який попав в зону землетрусу, повинно негайно прийняти рішення на проведення РНР в осередку ураження. При цьому визначаються місця де потрібно зосередити головні зусилля формувань, як розподілити сили і засоби для проведення першочергових робіт, порядок, послідовність й строки виконання робіт. Першочергова робота в осередку ураження – це порятунок людей з-під завалів, надання їм першої медичної допомоги на місці (зупинка кровотечі, накладання пов'язок, обробка відкритих ранта інш.), відправка їх в пункти стаціонарного лікування. Одночасно з цим гасяться пожежі, перекриваються водопровідні, газові системи, ліквідовуються аварії на лініях електроспоживання і зв'яз- ку.

27
Організуовється комендантська служба, здійснюється контроль за порядком, дисципліною, недопущенням паніки, організовується охорона майна установ, громадян. У палатках, збірних або пересувних будиночках розташовують потерпілих від землетрусу громадян, житло яких зруйновано, а також тих, хто побоюється наступних підземних поштовхів, хоч житло у них є. При евакуації в першу чергу відправляють дітей, хворих, людей похилого віку і тих, хто не пов'язаний з виробництвом. Потім за спеціально розробленими планами й проектами проводяться відновлювальні і будівельні роботи. Якщо землетрус зпрогнозовано, то дані прогнозу штабом ЦО негайно доводяться до всього населення. Отримавши сигнал "ЗЕМЛЕТРУС, населення негайно покидає своє житло і виходить в завчасно визначені для цього місця. Як правило, такими місцями є відкриті площадки та райони, де немає високих будинків,
ЛЕП і вибухонебезпечних об'єктів.
2.2.2. РНР при повенях
При отриманні від гідрометеорологічних служб попередження про майбутню сильну повінь в районах, схильних до повенів, рішенням органів місцевої влади утворюються спеціальні комісії, на які покладається контроль за підготовкою потрібних заходів по захисту від повені будинків, населених пунктів, об'єктів, складів, споруд, шляхів від затоплення і зруйнувань по підготовці технічних заходів для евакуації населення, сільськогосподарських тварин, матеріальних цінностей, продовольства, фуражу, техніки із місць передбаченої повені. Сигнал про очікувану повінь передається з деяким попередженням для того, щоб населення покинуло своєчасно загрозливий районі вийшло за межу осередку повені.

28 Для цього приводяться в готовність до прийому та розміщення евакуйованих людей клуби, школи, гуртожитки, готелі. Готується мережа медичних установ для надання медичної допомоги, утворюються додаткові запаси продовольства. Готуються формування і плавзасоби для рятування людей, які не встигли своєчасно евакуюватись із району затоплення. Рятувальники ведуть пошук людей на затопленій території й плавзасобами або гелікоптерами евакуюють їх в безпечні місця. Рятувальники повинні мати рятувальні жилети, знаряддя для рятування людей (багри, мотузки, рятувальні круги, плотики. Рятувальники повинні знати правила рятування на воді та заходи здіймання людей із напівзатоплених будинків, дерев, місцевих предметів, надання першої медичної допомоги потерпілим. Гідрологи повинні інформувати не тільки керівні органи, а і населення регіонів, де можуть бути катастрофічні повені, про можливе підвищення рівня води при таненні снігу, від великих опадів, від скинення води із водосховищ, при зруйнуванні дамб водосховищ, при запрудах на річках. Люди, матеріальні цінності, складські приміщення, техніка та інше зостануться не ураженими тільки втому випадку, коли будуть знаходитись вище максимально можливого рівня підйому води, очікуваного наданій території. В інших випадках прийдеться ризикувати і приймати міри по евакуації людей, тварин, техніки, майна та інш. Боротьба з катастрофічними повенями в 1997 році на Україні, Німеччині, Польщі та інших державах може служити прикладом плідної роботи органів влади та систем цивільної оборони.
2.2.3. РНР при ураганах
До підходу ураганного вітру (32,7 м) потрібно закріпити техніку, окремі будівлі в виробничих приміщеннях та житлових будинках закрити

29 двері, вікна, вимкнути газ, воду, електромережу. Населення ховається в захисних або заглиблених спорудах. Після урагану формування ЦО сумісно з працездатним населенням об'єкта (населеного пункту) проводять рятувальні і інші невідкладні роботи рятують людей із завалених захисних та інших споруді надають їм потрібну медичну допомогу, поновлюють пошкоджені будинки, лінії електропередачі та зв'язку, газо- та водопроводи, ремонтують техніку, проводять інші роботи.
2.2.4. РНР при селевих потоках
При селевих потоках безпосереднє регулювання селей здійснюється гідротехнічними спорудами. Основний спосіб боротьби з селями – закріплення і стимулювання розвитку ґрунтового та рослинного покриву на гірських схилах і особливо в місцях зародження селевих потоків, а також зменшення надходження поверхневих вод, відведення талої води, раціональне розташування на гірських схилах гідротехнічних споруд. Селеві потоки можна своєчасно спрогнозувати й прийняти міри по захисту людей, тварин, будинків та інш. Із небезпечних районів непрацездатне населення вивозиться в безпечні райони. З початком утворення селя штаб
ЦО (міста, району, населеного пункту) попереджує населення і формування ЦО. Здійснюється збір, проведення в готовність формувань ЦО і висунення їх до можливого осередку ураження. Якщо, незважаючи на проведені заходи, виникне стихійне лихо, то формування ЦО в осередку ураження проводять РНР: рятують людей і вивозять їх в безпечні райони, улаштовують проїзди, локалізують аварії на комунально- енергетичних мережах (КЕМ), поновлюють шляхи, гідротехнічні і шляхові споруди.


30

2.2.5. РНР при пожежах
Ліквідація пожежі складається із припинення пожежі, її локалізації, догасіння і нагляду за осередком пожежі після гасіння. Основним способом гасіння лісових пожеж є закидування грунтом країв пожежі, улаштування захисних та мінералізованих смуг та ровів, гасіння пожежі водою або розчинами хімікатів, пуск зустрічного вогню. Головним способом гасіння підземних торф’яних пожеж є окопування осередку пожежі захисними ровами (ширина 0,7-1,0 м, глибина до ґрунтових вод. Для гасіння торф'яних пожеж використовується вода. Успіх боротьби з лісовими і торф'яними пожежами в значній мірі залежить від своєчасного їх виявлення й прийняття заходів для їх обмеження та ліквідації. При виявленні осередка пожежі начальник ЦО об'єкта і його штаб приймають потрібні заходи для його ліквідації на основі даних розвідки оцінюють пожежну обстановку, приймають рішення і ставлять задачі формуванням ЦО на організацію і проведення
РНР. Командир формування після отримання із ясування задачі організовує висунення формування до осередку пожежі. Для уточнення обстановки на маршруті висунення і в районі пожежі він посилає розвідку, яка виявляє характер пожежі і її межі, напрямок розповсюдження вогню і можливі місця улаштування захисних смуг наявність та стан джерел води, під'їзні шляхи до них, шляхи виведення і способи рятування людей, які знаходяться на ділянці пожежі. При підході формування до дільниці пожежі його командир на основі отриманої задачі, даних розвідки, особистого спостереження визначає способи та порядок дії при гасінні пожежі, задачі кожному підрозділу формування. При віддачі наказу підлеглим командир вказує

31 напрямок розповсюдження пожежі, способи і порядок дій при гасінні пожежі, район відпочинку, пункт харчування, заходи безпеки. Формування загального призначення при гасінні і локалізації пожежі діють самостійно або в взаємодії з лісопожежними та іншими формуваннями. Рятування людей - головна задача рятувальних робіт при пожежах. Із зон можливого розповсюдження пожежі вивозяться (виводяться) люди, тварини і матеріальні цінності. В першу чергу розшукують людей, які опинились в осередку пожежі (будинках, спорудах, які загорілись. Розшук людей здійснюється з метою безпеки групою не менше двох чоловік. В умовам сильного задимлення накопичення чадного газу особовому складу формувань потрібно працювати в ізолюючих протигазах та спецодягу. Особлива обережність потрібна при гасінні підземних пожежі при проведенні вибухових робіт. Забороняється у зоні діючої пожежі улаштовувати нічліг.
2.2.6. РНР при великих аваріях і катастрофах
При великих аваріях і катастрофах організація робіт з ліквідації наслідків проводиться з урахуванням обстановки, яка склалась після аварії або катастрофи, ступені зруйнування та пошкодження будинків і споруд, технічного обладнання, характеру аварійна КЕМ і пожеж, особливостей забудови території об'єкта та інших умов. Роботи з ліквідації наслідків аварій і катастроф проводяться в стислі строки. Потрібно швидко урятувати людей, які знаходяться в зруйнованих будинках, завалених підвалах і надати їм необхідну екстрену медичну допомогу, а також запобігти іншим катастрофічним наслідкам. З виникненням аварії або катастрофи начальник ЦО на основі даних розвідки і особистого спостереження приймає рішення на ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації і ставить задачі формуванням.

32 Начальники дільниць робіт керують проведенням рятувальних та інших невідкладних робіт. Вони пропонують командирам формувань найбільш доцільні способи виконання робіт, визначають матеріально- технічне забезпечення, строки закінчення робіт, організовують харчування, зміну та відпочинок особового складу формувань. В районах стихійних лих, великих аварій і катастроф однією із найважливіших задач є задача по запобіганню виникнення вторинних факторів, які можуть викликати загибель людей та знищення матеріальних цінностей.

2.3. Організація робіт для знезаражування місцевості, споруд, техніки,
одягу і ЗІЗ. Санітарна обробка людей
Знезаражування місцевості, споруд, техніки, одягу і ЗІЗ, а також проведення санітарної обробки людей – це комплекс заходів під назвою спеціальна обробка. Спеціальна обробка є складовою частиною ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій як воєнного, такі мирного часів і являє собою комплекс заходів, які проводяться з метою поновлення готовності транспортних засобів, техніки і особового складу формувань ЦО до виконання задач по проведенню РНР в осередках ураження та підготовки ОГД до продовження виробничої діяльності. Вона може бути повною і частковою. Повна спеціальна обробка здійснюється з метою забезпечення можливості виконувати роботи без засобів захисту шкіри та органів дихання. Часткова спеціальна обробка повинна забезпечити можливість працювати без засобів захисту шкіри.

33 Спеціальна обробка передбачає знезаражування різних поверхонь і санітарну обробку особового складу формувань і населення. Знезаражування транспортних засобів і техніки проводиться на станціях знезаражування транспорту (СЗТ), які функціонують на підприємствах автосервісу. Санітарна обробка особового складу формувань ЦО і населення проводиться у санітарно-обмивальних пунктах (СОП), які утворюються на базі лазні, душових, а також на спеціальних обмивочних площадках. В тих випадках, коли формування ЦО діють сумісно з підрозділами військових частин ЦО, спеціальна обробка може проводитись на пунктах спеціальної обробки (ПуСО), які є в кожній військовій частині. Знезаражування – це виконання робіт по дезактивації, дегазації та дезинфекції зараженої поверхні. Дезактивація – вилучення радіоактивних речовин з зараженої поверхні транспортних засобів, техніки, будинків і споруд, території, одягу,
ЗІЗ, води, продуктів. Дезактивація проводиться головним чином двома способами механічним і фізико-хімічним. Механічний спосіб – усунення радіоактивних речовин з заражених поверхонь.
Фізико-хімічний – усунення радіоактивних речовин в процесі змивання РР розчинами різних препаратів. Для проведення дезактивації використовується вода в суміші з поверхнево активними та комплексоутворювальними речовинами. До поверхнево активних речовин відносяться порошок СФ-2, препарати ОП-
7, ОП-10. До комплексоутворювальних речовин відносяться фосфати натрію, щавлева і лимонна кислоти та інш. Дезактивація транспорту і техніки здійснюється при їх заражені
год
мР
200
і більше.

34 Дезактивація транспорту, техніки, території з твердим покриттям, будинків і споруд проводиться при допомозі води і її розчинів. Дезактивація території, яка немає твердого покриття, проводиться зрізанням ґрунту товщиною 5-10 см, засипкою незараженим
ґрунтом товщиною 8-10 см, переорюванням зараженої території на глибину до 20 см. Дегазація – перетворення отруйних речовин в нетоксичні продукти та усунення їх з зараженої поверхні з метою зниження зараження до допустимих норм. Дегазація будинків, території з твердим покриттям, транспортних засобів і техніки ведеться шляхом обробки дегазуючим розчином в залежності від типу ОР або СДОР. Наприклад, водяний розчин, який містить в собі 2% їдкого натрію, 5% моноетаноламіду і 20% аміаку, використовується для дегазації ОР зомана. Для дегазації можна використати і допоміжні препарати (порошки
СФ-24, "Дон, "Ера) у вигляді водного розчину (влітку) або розчинів в аміачній воді (зимою. При відсутності вищевказаних розчинів, ОР або СДОР можна змивати бензином, гасом, дизпаливом. Дегазація може проводитись газовим потоком при допомозі машин. Після дегазації рівень зараження техніки визначається при допомозі приладів хімічного та дозиметричного контролю. Якщо рівень радіації перевищує
год
мР
200
, то потрібно провести дезактивацію. Дегазація території, яка немає твердого покриття, проводиться хімічним або механічним способами.
Дезинфекція – знищення у зовнішньому середовищі збудників заразливих хвороб.
Дезинфекція може проводитись хімічним, фізичним (при допомозі високих температур, механічним та комбінованим способами.

35 Санітарна обробка (СО) – комплекс заходів з ліквідації зараження особового складу формувань ЦО та населення радіоактивними, хімічними речовинами або бактеріальними засобами. Санітарна обробка може бути частковою, повною. Часткова СО – механічне очищення і обробка відкритих ділянок шкіри, зовнішніх поверхонь одягу, взуття, ЗІЗ або протирання за допомогою індивідуальних протихімічних пакетів. Вона проводиться за допомогою води, тканини, вати, індивідуальних протихімічних пакетів (ІПП-8). Повна СО – повне знезаражування від радіоактивних, отруйних сильнодіючих речовин та бактеріальних засобів поверхні тіла, одягу, взуття, ЗІЗ. Для проведення ПСО використовуються дезінфікуючі речовини.
ПСО особового складу формувань і населення проводить служба санітарної обробки силами об'єктових формувань, які улаштовують стаціонарні обмивочні пункти (площадки). Знезаражування одягу, взуття та ЗІЗ в залежності від можливостей здійснюють газовим способом, кип'ятінням, обробкою розчинами. Станції знезаражування можуть бути обладнані в спеціальних приміщеннях, лазнях, пральнях. Перевірка якості знезаражування здійснюється при допомозі дозиметричних та хімічних приладів.

36
3 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ПО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА
ПРОВЕДЕННЮ ГРУПОВИХ ВПРАВ
3.1. Організаційно методичні вказівки для проведення
групових вправ
Групові вправи з теми "Організація і проведення заходів ЦО на промислових об’єктах у надзвичайних ситуаціях" проводяться на фоні тактичних обставин з використанням фрагментів кінофільмів, макета місцевості і плану об’єкта господарської діяльності на трьох заняттях заняття 6.2-6.4) по 2 години кожне. Всі заняття проводяться методом ділової гри і мають замету прищеплення студентам навичок виконання функціональних обов’язків командира формування ЦО по організації та проведенню РНР в осередку ураження. При підготовці до заняття 6.2 студенти повинні повторити теоретичний матеріал (Сі знати змісті способи проведення РНР; організацію і можливості свого формування послідовність і зміст роботи командира формування по організації
РНР. При відпрацюванні навчальних питань кожного заняття викладач оголошує оперативний часі місцезнаходження формування, вводить студентів в обставини і вимагає виконання ними задач згідно із ситуацією, яка склалася наданий час. При відпрацюванні окремих питань викладач виступає в ролі начальника ЦО або начальника штабу ЦО об'єкта. Студентам надається час на підготовку у відповідності з задачами по відпрацюванню даного

37 навчального питання (з'ясування задачі, оцінювання обставин, прийняття рішення, доведення до підлеглих усного наказу та ін.). Викладач з кожної ввідної заслуховує 1-2 студентів. Якщо потрібно дає наближений варіант рішення. Студенти за вказівкою викладача вивчають початкові умови, довідкові матеріали і на посаді командира формування готують висновки із з’ясування задачі і оцінки обставин. На основі цих висновків готують рішення командира на проведення РНР. Прийнятий варіант рішення студенти записують в робочі зошити і готують наказ. Студент, призначений викладачем на роль командира формування, пропонує варіант наказу, зміст якого обговорюється з участю всіх студентів. При підготовці до заняття 6.3 студенти повинні записати наказ командира формування на проведення РНР і бути готовими керувати формуванням при висуненні його до осередку ураження. При підготовці до заняття 6.4 студенти повинні вивчити діяльність командира формування при проведенні РНР і при зміні формувань. На груповій вправі використовуються технічні засоби навчання. Кожне заняття завершується його аналізом. В кінці го заняття викладач проводить загальний аналіз групової вправи.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал