Організація управління фінансовими потоками банку на основі логістичного підходуСторінка13/13
Дата конвертації01.01.2017
Розмір1.05 Mb.
ТипДиплом
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
respond_to do |format|

if @car.update_attributes(params[:car])

format.html { redirect_to @car, notice: 'Car was successfully updated.' }

format.json { head :no_content }

else

format.html { render action: "edit" }format.json { render json: @car.errors, status: :unprocessable_entity }

end


end

end
# DELETE /cars/1

# DELETE /cars/1.json

def destroy

@car = Car.find(params[:id])

@car.destroy


respond_to do |format|

format.html { redirect_to cars_url }

format.json { head :no_content }

end


end

end
Лістинг А.8 – Код файлу контролера TracksController

class TracksController < ApplicationController

# GET /tracks

# GET /tracks.json

def index

car = Car.find_by_number(params[:car_number]) if params[:car_number]

if car.present?

@tracks = Track.where("(status = 1 OR status = 0) AND (car_id = ? OR car_id IS NULL)", car.id).order('status DESC')

@tracks = {tracks: @tracks, car_id: car.id}

elsif params[:car_number].blank?

@tracks = Track.order(:status)

else

@tracks = {error: 'There are no such car registered in the system'}end
respond_to do |format|

Продовження лістингу А.8

format.html # index.html.erb

format.json { render json: @tracks }

end

end
# GET /tracks/1# GET /tracks/1.json

def show


@track = Track.find(params[:id])
respond_to do |format|

format.html do

if params[:simple]

render 'tracks/show_simple', layout: false

else

render 'tracks/show'end

end


format.json { render json: @track }

end


end
def update_track

track = Track.find(params[:id])

track_params = JSON.parse(params[:track])

if track.update_attributes(track_params)

render json: {status: 'ok'}

else


render json: {error: track.errors.full_messages.join('; ')}

end


end
def add_track_point

track = Track.find(params[:id])

track.track_points << {:lat=> params[:lat].to_f, :lng=> params[:lng].to_f}

if track.save

render json: {status: 'ok'}

else


render json: {error: track.errors.full_messages.join('; ')}

end


end
# GET /tracks/new

# GET /tracks/new.json

def new

@track = Track.new


respond_to do |format|

format.html # new.html.erb

format.json { render json: @track }

end


end
# GET /tracks/1/edit

Продовження лістингу А.8

def edit

@track = Track.find(params[:id])

end
# POST /tracks

# POST /tracks.json

def create

@track = Track.new(params[:track])


respond_to do |format|

if @track.save

format.html { redirect_to @track, notice: 'Track was successfully created.' }

format.json { render json: @track, status: :created, location: @track }

else

format.html { render action: "new" }format.json { render json: @track.errors, status: :unprocessable_entity }

end


end

end
# PUT /tracks/1

# PUT /tracks/1.json

def update

@track = Track.find(params[:id])

params['track']['manual_points'] = JSON.parse(params['track']['manual_points']) if params['track']['manual_points'].present?


respond_to do |format|

if @track.update_attributes(params[:track])

format.html { redirect_to @track, notice: 'Track was successfully updated.' }

format.json { head :no_content }

else

format.html { render action: "edit" }format.json { render json: @track.errors, status: :unprocessable_entity }

end


end

end


# DELETE /tracks/1

# DELETE /tracks/1.json

def destroy

@track = Track.find(params[:id])

@track.destroy
respond_to do |format|

format.html { redirect_to tracks_url }

format.json { head :no_content }

end


end

end


Лістинг А.9 – Код файлу моделі Car

class Car < ActiveRecord::Base

attr_accessible :name, :number, :car_type, :fuel_consumption

has_many :tracks


validates :name, :presence => true

validates :number, :presence => true

validates :car_type, :presence => true
def name_and_number

"#{name} (#{number})"

end

end
# == Schema Information#

# Table name: cars

#

# id :integer not null, primary key# name :string(255)

# number :string(255)

# car_type :string(255)

# created_at :datetime not null

# updated_at :datetime not null

# fuel_consumption :decimal(, ) default(0.0)

#
Лістинг А.10 – Код файлу моделі Track

class Track < ActiveRecord::Base

attr_accessible :car_id, :description, :name, :status, :track_points, :manual_points, :length, :fuel_consumption
belongs_to :car
serialize :track_points, Array

serialize :manual_points, Array


extend Enumerize

enumerize :status, in: {Processing: 0, 'Not started' => 1, Done: 2}


before_save do

self.status = 1 if self.status.blank?

end
before_save :calc_path_and_fuel, :if => :status_changed?
scope :active, where(:status => 1)

scope :not_started, where(:status => 0)

scope :done, where(:status => 2)
private
def calc_path_and_fuel

if self.status == "Done"

Продовження лістингу А.10

self.length = calculate_path_length self.track_points

self.fuel_consumption = (self.length * self.car.fuel_consumption / 100).round(2)

end


end
require 'geo-distance'
def calculate_path_length points

length = 0

points.each_with_index do |point, i|

break if i == points.size - 1

next_point = points[i+1]

length += calculate_distance point, next_point

end

(length / 1000).round(1)end
def calculate_distance point1, point2

GeoPoint.coord_mode = :lng_lat

p1 = [point1[:lat], point1[:lng]].geo_point

p2 = [point2[:lat], point2[:lng]].geo_point

GeoDistance::Haversine.geo_distance(p1, p2).to_meters

end


end
# == Schema Information

#

# Table name: tracks#

# id :integer not null, primary key

# name :string(255) default("No name")

# description :string(255) default(" ")

# car_id :integer

# track_points :text

# created_at :datetime not null

# updated_at :datetime not null

# status :integer default(0)

# manual_points :text

# fuel_consumption :decimal(, ) default(0.0)

# length :decimal(, )

#

ДОДАТОК Б


Таблиця Б.1 - Нормативно-правова база з питань охорони праці і безпеки в надзвичайних ситуаціях (ОПБНС)

№ п\п

Нормативно-правові акти (Закони, накази, Положення, інструкції тощо), що повинні бути на підприємстві (установі, організації)

Відмітка

про


наявність

Відмітка про

відповідність

чинному

законодавству1

ЗУ «Про охорону праці»

+

+

2

Типове положення про службу охорони праці

+

+

3

Положення про порядок розслідування нещасних випадків

+

+

4

Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків,

професійних захворювань і аварій на виробництві (Постанова КМУ № 1112 від 25 серпня 2004 року)+

+

5

Типове положення про навчання з питань охорони праці (Наказ

Державного комітету України з охорони праці №15 від 26.01.2005 р.)+

+

6

Положення про розробку інструкцій з охорони праці

+

+

7

Перелік робіт з підвищеною небезпекою

+

+

8

Положення про медичний огляд працівників окремих категорій

+

+

9

Перелік посад посадових осіб, які зобов’язані проходити

попередню і періодичну перевірку знань з охорони праці+

+

10

Порядок розробки і затвердження власником нормативних актів

про охорону праці, чинних на підприємстві+

+

11

Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту (Наказ Держгірпромнагляду від 24.03.2008 року № 53)

+

+

12

Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці

(Постанова Кабінету Міністрів України N 442 від 01.09.1992 року)+

+

13

Типове положення про комісію з питань охорони праці

+

+

14

Типове положення «Про кабінет охорони праці»

+

+

Таблиця Б.2 – Перелік витрат підприємства на охорону праці

Назва групи витрат

Назва різновиду витрат

Сума витрат, грн

2010р.

2011р.

2012р.

1

Додаткові до страхових відшкодувань потерпілим у наслідок травм і професійних захворювань

- Тимчасова непрацездатність

- Одноразова допомога, включаючи членів родини і утриманців загиблих

- Відшкодування витрат лікувальним установам

- Санаторно-курортне обслуговування

- Витрати на соціальну допомогу інвалідам

2500,00


0,00
0,00
0,00

0,00


3000,00


0,00
0,00
0,00

0,00


3000,00


0,00
0,00
0,00

0,002

Пільги і компенсації працюючим у важких і шкідливих умовах

- Додаткові відпуски

- Скорочений робочий день

- Лікувально-профілактичне харчування

- Надання молока чи інших рівноцінних продуктів.

- Підвищені тарифні ставки Доплати за умови і інтенсивність праці

- Пенсії на пільгових умовах0,00

0,00

0,00

3

Витрати на профілактику травматизму і професійних захворювань

- Витрати на працеохоронні заходи за колективним договором

- Витрати на додаткові до колективного договору працеохоронні заходи

- Витрати на працеохоронні заходи з інших джерел фінансування


2000,00
0,00
0,00

3560,00
0,00
0,00

5780,00
0,00
0,00

4

Витрати на ліквідацію аварій і нещасних випадків на виробництві

- Вартість зіпсованого обладнання, будівель, інструментів

- Витрати на порятунок потерпілих, розслідування нещасного випадку

- Виплати заробітної плати і доплати за час вимушених простоїв

- Вартість ремонту частково зіпсованого обладнання, будівель, інструментів

- Вартість підготовки та перепідготовки працівників замість вибулих у наслідок загибелі чи інвалідності


0,00

0,00

0,00

5

Штрафи та інші відшкодування

- Штрафи підприємства, організації за недотримання нормативних вимог охорони праці

- Штрафи працівників за порушення законодавчих та інших нормативних актів з охорони праці- Компенсації працівникам за зупинку робіт органами держнагляду за охороною праці -- Інші санкції.

0,00

0,00

0,00

ДОДАТОК В

Рисунок Б.1 – План евакуації працівників ТОВ «ТЕХНОІМ» з другого поверху будівлі при надзвичайних ситуаціях

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал