Організація управління фінансовими потоками банку на основі логістичного підходуСторінка12/13
Дата конвертації01.01.2017
Розмір1.05 Mb.
ТипДиплом
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Висновки

У системі організації виробничого процесу, а також більшості представників сфери обслуговування транспорт є ключовим фактором успіху. А ще й одним із основних джерел витрат. Тому для вирішення цього подвійного завдання знайти баланс між граничними альтернативами і покликана транспортна логістика. Підприємства, які організовують ефективні постачання і перевезення, досягають значних просувань у своєму бізнесі, стають ключовими гравцями своїх ринків і починають відігравати велике значення на національному і міждержавному рівнях. Саме розробка ефективної системи моніторингу дозволить їм реалізувати ці цілі.

В результаті реалізації і створення системи моніторингу транспортної логістики підприємства управлінському персоналу вдасться зекономити значну кількість ресурсів, зміцнити свої позиції в конкурентному ринковому середовищі, однозначно підвищити прибутковість діяльності.

Система моніторингу складатиметься з двох компонентів: технічної і програмної. Технічна представлятиме собою GPS-навігатори як пристрої збору вхідної інформації для моніторингу. Програмна передбачатиме розробку спеціального забезпечення для управління цією інформацією, її обробки і використання задля отримання результатів, на основі яких можна формувати висновки про стан транспортної логістики фірми.

Використання web-сервісів значно полегшують роботу як керівних органів, так і допомагають організувати доступ до стану і даних маршруту клієнтам підприємства. Це підвищує довіру до постачальника, спрощує управлінські впливи, формує організаційну культуру. Транспортна логістика вимагає системної організації управління перевезеннями і постачаннями задля ефективного функціонування і розвитку підприємства.

Таким чином розроблена автоматизована система моніторингу руху транспортними засобами підприємства, а також управління його автопарком. Вона може бути ефективно використана на підприємствах, що займаються перевезеннями чи іншим видом діяльності, де залучений транспорт.

Автоматизована система розроблена на основі клієнт-серверної архітектури, працює в режимі реального часу, дозволяє отримувати всю необхідну інформацію щодо стану перевезень і проходження маршрутів. Призначена для великого кола фірм і може вважатися універсальною в досліджуваній сфері.

Впровадження окупиться вже на до середини першого року, протягом якого використовуватиметься досліджувана система моніторингу транспортних засобів підприємства. Це є досить високим показником економічної ефективності і свідчить про доцільність встановлення автоматизованої системи для спрощення розрахунків та підвищення ефективності діяльності аналітичного відділу. Особливо це стосується великих транспортних фірм.

Також варто враховувати значну економію від скорочення витрат палива, а також можливості використання транспортних засобів з більшою частотою на різних маршрутах.

На великих і середніх промислових і торгівельних підприємствах набувають зростаюче значення структурні підрозділи, що реалізують логістичні підходи в управлінні: управління матеріалопотоками, комерційної логістики, розподілення та логістики, логістики маркетингу, фізичному розподілу. На практиці багато компаній здійснюють перебудову всього управління з метою адаптації організаційної структури до багатопрофільної функції логістики. Для керівників більшості українських підприємств логістичні методи управління достатньо гарно відомі. В той же час вони використовуються лише в окремих випадках і на рівні інтуїції. Це ставить перед представниками вітчизняної науки актуальну задачу розробки фундаментальної наукової та методологічної основи ефективного використання логістичної концепції в бізнесі. А дане дослідження робить кроки до вирішення цього питання.


Перелік посилань

1 Логістика [Електронний ресурс] / Вікіпедія. – Режим доступу : http://uk.wikipedia.org/wiki/Логістика. – Заголовок з екрану.

2 Транспортна логістика [Електронний ресурс] / Вікіпедія. – Режим доступу : http://ru.wikipedia.org/wiki/Транспортная_логистика. – Заголовок з екрану.

3 Нефьодов, Л. Багатокритеріальна математична модель вибору постачальників товарів, об’ємів закупівлі та маршрутів доставки товару до дистриб’ютора / Леонід Нефьодов, Дмитро Маркозов // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2012. – T. 1, N 2(55). – С. 45-51

4. Тридід, О.М. Логістика [Текст] / О.М. Тридід. - X.: Вид-во ХДЕУ, 2004. – 168 с.

5. GPS-моніторинг транспорту [Електронний ресурс] / Вікіпедія. – Режим доступу : http://ru.wikipedia.org/wiki/GPS-мониторинг_транспорта. – Заголовок з екрану.

6. Колошницин В.Г., Косолапое А.В. Применение интеллектуальных транспортных систем // Грузовое и пассажирское автохозяйство. — 2006. — № 7. — С.46-49

7. Мельниченко О.І. Розробка методів, моделей та алгоритмів організації і управління процесами перевезень вантажів у транспортному комплексі: дис. ... канд. техн. наук: 05.13.22 / Олександр Іванович Мельниченко. — К., 2000.— 155 с.

8. Самойлов И. Спутниковые технологии в системах мониторинга и навигации автотранспорта // Автомобильный транспорт. — 2005. — № 8. — С. 26-27.

9. Мельник С.М. Переваги використання системи моніторингу на транспорті [Електронний ресурс] – режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/vntu/2009_19_2/pdf/51.pdf

10. GPS-Диспетчеризация [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://socol.com.ua/oborudovanie/po/gpsua_universalnyj_programmnyj_kompleks/gpsua/

11. Logistic TMS Системы мониторинга транспорта [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://avtotracker.com.ua/logistic-tms.html

12. GPS мониторинг автотранспорта [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.gps-sherlock.com.ua/

13. Российский GPS-мониторинг. Краткий обзор. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://gps-club.ru/gps_test/detail.php?ID=52701

14. Марко Беллиньясо Разработка Web-приложений в среде ASP.NET 2.0: задача — проект — решение = ASP.NET 2.0 Website Programming: Problem - Design - Solution. — М.: «Диалектика», 2007. — С. 640. — ISBN 0-7645-8464-2

15. Принцип організації перевезень [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://fsoler.com/pdbrka-kontrolnix-robt-po-logstik/264-princzipi-organzacz-perevezen.html

16. Система управління транспортним виробництвом у мультимодальному коридорі [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Natural/Vdiat/2011_2/4_2_2011.PDF

17. Інформаційне забезпечення [Електронний ресурс] / Вікіпедія. – Режим доступу http://uk.wikipedia.org/wiki/Інформаційне_забезпечення

18. Богуш В. М., Юдін О. К. «Інформаційна безпека держави». — К.: «МК-Прес», 2005. — 432с., іл.

19. Богуш В. М., Кривуца В. Г., Кудін А. М., «Інформаційна безпека: Термінологічний навчальний довідник» За ред. Кривуци В. Г. — Київ. 2004. — 508 с.

20. Системи автоматизованого проектування [Електронний ресурс] / Вікіпедія. – Режим доступу http://ru.wikipedia.org/wiki/ Система_автоматизированного_проектирования

21. Структура економічних інформаційних систем [Електронний ресурс] / Вікіпедія. – Режим доступу : http://uk.wikipedia.org/wiki/ Структура_економічних_інформаційних_систем

22. Волков, О.М. Противопожарная защита вычислительных центров [Текст] / Волков О.М. Замулюкин А.Т. — М.: Стройиздат, 1982. –64с. 4.

23. Голубков, Б.Н. Проектирование и эксплуатация установок кондиционирования воздуха [Текст] / Голубков Б.Н. и др. – М.: Энергоатомиздат, 1988

24. ГОСТ 12.1.029-80 ССБТ. Средства и методы защиты от шума. Классификация [Електронний ресурс]: Система стандартов безопасности труда. - Режим доступу: http://vsegost.com/Catalog/30/30778.shtml..

ДОДАТКИ


ДОДАТОК А
Лістинг А.1- Код вікна ApplicationWindow

function ApplicationWindow(tracksArray) {

var self = Ti.UI.createWindow({

title: 'Tracks List',

backgroundColor: '#DFE7FF',

layout: 'vertical',

exitOnClose: true,

navBarHidden: false,

});

var ListView = require('ui/views/ListView'),TrackView = require('ui/views/TrackView'),

AddView = require('ui/views/AddView');

//MapView = require('ui/views/MapView'),

//net = require('lib/network');

var listView = new ListView(tracksArray);

self.add(listView);

listView.addEventListener('trackSelected', function(e) {

var trackView = new TrackView(e.trackData);

var trackContainerWindow = Ti.UI.createWindow({

title: 'Track Details',

navBarHidden: false,

backgroundColor: '#ffffff'

});

trackContainerWindow.add(trackView);trackContainerWindow.open();

});


listView.addEventListener('addTrackSelected', function(e) {

var addView = new AddView();

var addContainerWindow = Ti.UI.createWindow({

title: 'Add Track',

navBarHidden: false,

backgroundColor: '#ffffff'

});

addContainerWindow.add(addView);addContainerWindow.open();

});


return self;

};
module.exports = ApplicationWindow;

Лістниг А.2 – Код вікна LoginWindow

//Master View Component Constructor

function LoginWindow() {

//create object instance, parasitic subclass of Observable

var self = Ti.UI.createWindow({

backgroundColor:'#DFE7FF',

title: 'TrackSystem',

layout:'vertical'

});

var ApplicationWindow = require('ui/ApplicationWindow');var net = require('lib/network');

var carNumberTextBox = Ti.UI.createTextField({

top: '30%',

width: '90%',

hintText: 'Enter your car number',

textAlign: 'center'

});

self.add(carNumberTextBox);var startButton = Ti.UI.createButton({

title: 'Start',

top: '5%',

width: '90%',

height: Ti.UI.SIZE

});


self.add(startButton);

var lastNumber = Ti.App.Properties.getString('lastCarNumber')

if(lastNumber)

carNumberTextBox.value = lastNumber;

startButton.addEventListener('click', function(e) {

Ti.App.Properties.setString('lastCarNumber', carNumberTextBox.value);

var tracks = [];

net.getTracks(carNumberTextBox.value,

function(data) {

if(data.error){

alert(data.error);

startButton.title = "Start";

}

else{


Ti.App.Properties.setString('carId', data.car_id);

for(var i = 0; i < data.tracks.length; i++){

var track = data.tracks[i];

tracks.push({id: track.id, name: track.name, description: track.description, status: track.status, car_id: track.car_id,

title: track.name, color: (track.status == 'Processing' ? '#090' : '#000'), hasChild: (track.car_id ? true : false) });

}

Продовження лістингу А.2new ApplicationWindow(tracks).open();

}

},function(e){

alert(e.error);

}

);


startButton.title = "Starting...";

});


return self;

};
module.exports = LoginWindow;


Лістинг А.3 – Код файлу представлення MapView

function MapView(trackData) {

var net = require('lib/network');

if(Ti.Geolocation.locationServicesEnabled) {

Ti.Geolocation.accuracy = Ti.Geolocation.ACCURACY_HIGH;

Ti.Geolocation.distanceFilter = 10;

var locationCallback = function(e){

if(!e.success || e.error){

alert(e.error);

return;


}

net.addPosition(trackData.id, e.coords.latitude, e.coords.longitude);

//alert('lat: ' + e.coords.latitude + ' long: ' + e.coords.longitude);

}

Ti.Geolocation.addEventListener('location', locationCallback);Ti.Geolocation.getCurrentPosition(function(){});

}

elseTi.UI.createAlertDialog({ title: 'Location error', message: 'Location unavaliable', ok: "OK" }).show();

var self = Ti.UI.createView();

var stopBtn = Ti.UI.createButton({

title: 'Finish tracking',

top: 0,

width: Ti.UI.FILL,

height: Ti.UI.SIZE

});


stopBtn.addEventListener('click', function(e) {

net.updateTrack(trackData.id, { car_id: Ti.App.Properties.getString('carId'), status: 'Done' },

function(data) {

if(data.error)

Продовження лістингу А.3

alert(data.error);

else{

alert('tracking finished');stopBtn.title = 'Tracking finished';

self.close;

}

},


function(e){

alert(e.error);

}

);


});

self.add(stopBtn);

var webview = Titanium.UI.createWebView({

url: 'http://track-system.herokuapp.com/tracks/' + trackData.id + '?simple=true',

top: 50,

height: (Ti.Platform.displayCaps.platformHeight - 50),

width: Ti.UI.FILL

});


self.add(webview);

return self;

};
module.exports = MapView;
Лістинг А.4 – Код файлу представлення TrackView

function TrackView(trackData) {

var MapView = require('ui/views/MapView'),

net = require('lib/network');

var self = Ti.UI.createView({

backgroundColor:'#DFE7FF',

layout: 'vertical'

});
self.add(Ti.UI.createLabel({

text: trackData.name,

height: Ti.UI.SIZE, width: Ti.UI.SIZE, color: '#000', top: 0, font: { fontSize: 24 }

}));

self.add(Ti.UI.createLabel({text: (trackData.car_id ? 'Assigned to You' : 'No car assigned'),

height: Ti.UI.SIZE, width: Ti.UI.FILL, color: '#000', top: 10

}));

self.add(Ti.UI.createLabel({Продовження лістингу А.4

text: 'Status: ' + trackData.status,

height: Ti.UI.SIZE, width: Ti.UI.FILL, top: 10,

color: (trackData.status == 'Processing' ? '#090' : '#000')

}));

self.add(Ti.UI.createLabel({text: trackData.description,

height: Ti.UI.SIZE, width: Ti.UI.FILL, color: '#000', top: 10

}));

var startBtn = Ti.UI.createButton({title: (trackData.status == 'Processing' ? 'Resume tracking' : 'Start tracking'),

top: 10,

width: Ti.UI.FILL,

height: Ti.UI.SIZE

});

startBtn.addEventListener('click', function(e) {//self.fireEvent('trackingStarted', {trackData: trackData});

//trackView.addEventListener('trackingStarted', function(e) {

net.updateTrack(trackData.id, { car_id: Ti.App.Properties.getString('carId'), status: 'Processing' },

function(data) {

if(data.error)

alert(data.error);

else{

var mapView = new MapView(trackData);var mapContainerWindow = Ti.UI.createWindow({

title: 'Map',

navBarHidden: false,

backgroundColor: '#DFE7FF',

exitOnClose: true

});


mapContainerWindow.add(mapView);

mapContainerWindow.open();

}

},


function(e){

alert(e.error);

}

);


//});

});


self.add(startBtn);

return self;

};
module.exports = TrackView;

Лістинг А.5 – Код файлу представлення Cars

= simple_form_for(@car) do |f|

= f.error_notification


.form-inputs

= f.input :name

= f.input :number

= f.input :car_type, collection: ["Car", "Lorry", "Combine"], prompt: "Select car type..."

= f.input :fuel_consumption
.control-group.buttons

= link_to 'Back', cars_path, class: 'btn'

|  

= f.button :submit, class: 'btn btn-primary'table

thead


tr

th.first.number #

th Name

th Numberth Type

th.last.actions= t '.actions', :default => t('helpers.actions')

tbody

- @cars.each_with_index do |car, i|tr

td= i+1


td= link_to car.name, car_path(car), class: 'smooth-transition'

td.smooth-transition= car.number

td.smooth-transition= car.car_type

td.actions

= link_to '', edit_car_path(car), class: 'edit smooth-transition'

= link_to '', car_path(car), method: :delete, data: { confirm: t('.confirm', default: t('helpers.links.confirm', default: 'Are you sure?')) }, class: 'delete smooth-transition'

.clear

div


h1 Edit car
== render 'form'

div


h1 Cars

p.desc This is a list cars and machines in your organization

= render 'list', sites: @cars

div


h1 New car
== render 'form'

row.site-create-two-col

.step-container.span12

div


h1 = @car.name

Продовження лістингу А.5

p.desc = "Type: #{@car.car_type}"
.site

.site-code

.code-steps

= "Registration Number: #{@car.number}".html_safe

br

br
ul.nav.nav-tabs id="myTab"li

a href="#active" data-toggle="tab" Active

li

a href="#not_started" data-toggle="tab" Non Startedli

a href="#done" data-toggle="tab" Done


div

div id="active"

= "No active tracks" if @car.tracks.active.blank?

- @car.tracks.active.each do |track|

= link_to "# #{track.id} #{track.name}", track

br

div id="not_started"= "No planned tracks" if @car.tracks.not_started.blank?

- @car.tracks.not_started.each do |track|

= link_to "# #{track.id} #{track.name}", track

br

div id="done"= "No done tracks" if @car.tracks.done.blank?

- @car.tracks.done.each do |track|

= link_to "# #{track.id} #{track.name}", track

br

br


.control-group.buttons

= link_to 'Back', cars_path, class: 'btn'

= link_to edit_car_path(@car), class: 'btn btn-primary' do

span Edit Car

Лістинг А.6 – Код файлу представлення Tracks

= simple_form_for(@track) do |f|

= f.error_notification
.form-inputs

= f.input :name

= f.input :description

= f.input :status, prompt: 'Select status...'

= f.association :car, label_method: :name_and_number, value_method: :id, prompt: 'Select car...'
.control-group.buttons

Продовження лістингу А.6


= link_to 'Back', tracks_path, class: 'btn'

|  


= f.button :submit, class: 'btn btn-primary'

table


thead

tr

th.first.number IDth Name

th Status

th.last.actions= t '.actions', :default => t('helpers.actions')

tbody


- @tracks.each do |track|

tr

td= "# #{track.id}"td= link_to track.name, track_path(track), class: 'smooth-transition'

td.smooth-transition = track.status

td.actions

= link_to '', edit_track_path(track), class: 'edit smooth-transition'

= link_to '', track_path(track), method: :delete, data: { confirm: t('.confirm', default: t('helpers.links.confirm', default: 'Are you sure?')) }, class: 'delete smooth-transition'

.clear


div

h1 Edit track


== render 'form'

div


h1 Cars

p.desc This is a list cars and machines in your organization

= render 'list', sites: @tracks

div


h1 New track
== render 'form'

= content_for :head_content do

= "".html_safe

= "".html_safe

= "".html_safe

= content_for :scripts, javascript_include_tag('site/map')


= hidden_field_tag 'track_id', @track.id

= hidden_field_tag 'manual_points', @track.manual_points.to_json

= hidden_field_tag 'track_points', @track.track_points.to_json
.row.site-create-two-col

.step-container.span12

div

h1 = @track.nameПродовження лістингу А.6

.site


.site-code

.code-steps

= (@track.car.present? ? "Assigned Car: #{@track.car.name_and_number}" : "No car assigned").html_safe

.code


= @track.description

br

- if @track.status == 'Done'.code

= "Traversed path: #{@track.length} kilometers".html_safe

br

= "Estimate fuel consumption: #{@track.fuel_consumption} liters".html_safebr
.btn-group data-toggle="buttons-radio"

span.btn.btn-small#start-add =icon_tag 'icon-play', ' Add Start Point'

span.btn.btn-small.active#point-add =icon_tag 'icon-pause', ' Add Intermediate Point'

span.btn.btn-small#finish-add =icon_tag 'icon-stop', ' Add Finish Point'

#map-canvas

.control-group.buttons

= link_to 'Back', tracks_path, class: 'btn'

|  

= link_to 'Update Map', 'javascript:void(0)', class: 'btn btn-success', id: 'update_map'

= link_to edit_track_path(@track), class: 'btn btn-primary' do

span Edit Track

= "".html_safe

= "".html_safe

= "".html_safe

= javascript_include_tag('site/map_simple')
= hidden_field_tag 'track_id', @track.id.to_json

= hidden_field_tag 'manual_points', @track.manual_points.to_json

= hidden_field_tag 'track_points', @track.track_points.to_json
#map-simple-canvas

Лістинг А.7 – Код файлу контролера CarsController

class CarsController < ApplicationController

# GET /cars

# GET /cars.json

def index

@cars = Car.order :car_type
respond_to do |format|

format.html # index.html.erb

format.json { render json: @cars }

end


end
# GET /cars/1

# GET /cars/1.json

def show

@car = Car.find(params[:id])


respond_to do |format|

format.html # show.html.erb

format.json { render json: @car }

end


end
# GET /cars/new

# GET /cars/new.json

def new

@car = Car.new


respond_to do |format|

format.html # new.html.erb

format.json { render json: @car }

end


end
# GET /cars/1/edit

def edit


@car = Car.find(params[:id])

end
# POST /cars

# POST /cars.json

def create

@car = Car.new(params[:car])
respond_to do |format|

if @car.save

format.html { redirect_to @car, notice: 'Car was successfully created.' }

format.json { render json: @car, status: :created, location: @car }

else

format.html { render action: "new" }format.json { render json: @car.errors, status: :unprocessable_entity }

end


Продовження лістингу А.7
end

end
# PUT /cars/1

# PUT /cars/1.json

def update

@car = Car.find(params[:id])Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал