Організація управління фінансовими потоками банку на основі логістичного підходуСторінка11/13
Дата конвертації01.01.2017
Розмір1.05 Mb.
ТипДиплом
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

4 Охорона праці та безпека в надзвичанйих ситуаціях У ТОВ «ТЕХНОХІМ»


4.1 Система управління охороною праці в організації


В даному розділі нами будуть розглянуті цілі та завдання охорони, безпеки праці та цивільного захисту, які є системою правових актів, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів, а також засобів, що забезпечують безпеку, збереження життя, здоров’я й працездатності людини в процесі праці. Розглянуті в даному розділі питання стосуються підприємства ТОВ «ТЕХНОХІМ», основною сферою діяльності якої є виробництво грануляційного обладнання для заводів хімічної промисловості.

Соціальне значення безпеки життєдіяльності і покращення умов праці при роботі та зменшення впливу шкідливих і небезпечних чинників на працівників сприяє більш ефективній їх роботі та подальшому отриманні кращого результату, що в свою чергу забезпечить підвищення ефективності підприємств які використовують продукцію фірми

Основним видом діяльності ТОВ «ТЕХНОХІМ» являється виробництво приладів для хімічної промисловості. Дане виробництво розміщено в цеху підприємства. Окрім цехового приміщення на підприємстві присутня офісна будівля, де працює адміністративний персонал та інженери. Дослідження відбувалося виключно в будівлі офісного персоналу, де працює 12 осіб. На підприємстві діє Положення про систему управління охороною праці (СУОП). Дане положення визначає структуру управління охороною праці, загальні обов’язки посадових осіб підприємства в СУОП, права посадових осіб підприємства в СУОП та відповідальність посадових осіб підприємства в СУОП. Згідно з положенням про СУОП:


  1. Загальне керівництво системою охорони праці на підприємстві покладається на керівника підприємства.

  2. Керівництво роботою по забезпеченню безпечності виробничого обладнання та автомобільної техніки покладається на механіка підприємства.

  3. Керівництво роботою по забезпеченню санітарно-побутових умов праці, лікувально-профілактичного та санітарно-побутового обслуговування працюючих покладається на керівників відповідних структурних підрозділів.

  4. Керівництво роботою по забезпеченню оптимальних режимів праці і відпочинку працюючих, виконанню Правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства покладається на менеджера з персоналу.

  5. Забезпечення планування фінансування заходів по охороні праці, контроль за правильним використанням коштів на ці цілі покладається на головного бухгалтера підприємства.

  6. Керівництво роботою по забезпеченню електробезпеки покладається на головного енергетика.

  7. Керівництво роботою по забезпеченню газобезпеки покладається на інженера-теплотехніка.

  8. Керівництво роботою по контролю за виконанням вимог законодавчих і нормативних актів по охороні праці, надання методичної допомоги керівникам структурних підрозділів по виконанню цього напрямку роботи покладається на інженера з охорони праці.

  9. Керівництво роботою по управлінню охороню праці в структурних підрозділах, персональна відповідальність за створення та забезпечення на дільницях безпечного виконання робіт, виконання нормативних актів з охорони праці, електро-, газо-, пожежної безпеки, правил поводження з машинами та механізмами, обладнанням та іншими засобами виробництва покладається на керівників цих структурних підрозділів.

На підприємстві розроблена Програма вступного інструктажу для працівників ТОВ «ТЕХНОХІМ», згідно якої при прийнятті на роботу з новим співробітником проводиться інструктаж з питань охорони праці. Перелік основних питань наведено у таблиці 4.1.

Таблиця 4.1 – Перелік питань вступного інструктажу з питань охорони праці на підприємстві ТОВ «ТЕХНОХІМ»п/п


Питання вступного інструктажу

Тривалість інструктажу, годин

1

Загальні відомості про підприємство, характерні особливості виробництва, об’єкти підвищеної небезпеки

0,25

2

Загальні правила поведінки працівників на території підприємства, в виробничих та допоміжних приміщеннях.

Розташування основних цехів, служб, допоміжних приміщень.0,1

3

Основні положення Закону України «Про охорону праці», КЗпП та нормативних актів про охорону праці, вирішення спірних питань між роботодавцем і працівником.

Трудовий договір, робочий час та час відпочинку.

Охорона праці працівників на підприємстві.

Колективний договір, пільги та відшкодування за важкі та шкідливі умови праці, порядок їх надання.

ПВТР підприємства, відповідальність за порушення цих правил.


0,6

4

Система управління охороною праці на підприємстві.

Обов’язки адміністрації щодо охорони праці, обов’язки працівника щодо виконання вимог нормативних актів про охорону праці, права працівника щодо охорони праці при укладенні трудової угоди та під час роботи на підприємстві.

Відповідальність працівника за порушення вимог з охорони праці.


0,5

5

Медичні огляди.

Соціальне страхування від нещасних випадків та профзахворювань.

Навчання з питань охорони праці.


0,1

6

Основні небезпечні та шкідливі виробничі фактори.

Засоби індивідуального та колективного захисту, знаки безпеки.0,2

7

Питання електробезпеки, вимоги санітарії та особистої гігієни, пожежна безпека.

Перша допомога потерпілим.

Дії працівників у разі нещасного випадку.

Порядок розслідування та оформлення документації щодо нещасних випадків та професійних захворювань.0,75

Всього

2,5

У ТОВ «ТЕХНОХІМ» не використовується праця неповнолітніх чи інвалідів. Жінки ж на розглядуваному підприємстві не залучені до виконання жодних важких робіт та мають гарні умови праці, як і інші працівники товариства.

Характеризуючи систему охорони праці на підприємстві також варто зазначити, що на ньому не тільки ведеться пропаганда безпечних і нешкідливих умов праці, а й також відбувається залучення працівників до занять спортом, у вільний від виконання службових обов’язків час. Для цього створюються всі умови, зокрема в приміщенні офісу присутній стіл ля настільного тенісу, а біля будівлі розташований спортивний майданчик.

Варто зазначити, що за весь час існування на ТОВ «ТЕХНОХІМ» не сталося жодного нещасного випадку, що свідчить про високий рівень організації системи охорони праці на даному підприємстві.

На підставі проведеного аудиту відповідності наявного переліку нормативно-правових актів існуючим вимогам, заповнена таблиця Б.1 (ДОДАТОК Б), яка ілюструє результати його проведення.

Згідно з даними, представленим в цій таблиці, в ТОВ «ТЕХНОХІМ» діє достатня кількість нормативно-правових актів, всі з яких відповідають чинному законодавству. Як бачимо, всі документи з нормативно-правової бази ОПБНС наявні на підприємстві, що пояснюється розвиненою системою охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях на підприємстві. Усі нормативно-правові акти виконуються в повній мірі та відповідають нормам законодавства.

Для оцінки ступеню ефективності СОП в ТОВ «ТЕХНОХІМ» були зібрані та проаналізовані дані про витрати коштів на охорону праці за останні три роки. Під час аналізу ми виходити з того, що витрати, пов’язані з охороною праці, можна поділити на доцільні, частково доцільні і недоцільні. Результати аналізу наведені в таблиці Б.2 (ДОДАТОК Б).

Як видно з таблиці А.2, всі витрати підприємства на охорону праці за останні 3 роки відносяться до груп витрат пов’язаних з тимчасовою непрацездатністю та на профілактику травматизму і професійних захворювань, які в свою чергу можна вважати доцільними витратами, спрямованими на збереження здоров’я працівників та зростання продуктивності праці.

Отже, була розглянута система управління охороною праці в ТОВ «ТЕХНОХІМ». Оскільки підприємство має виробничий цех неподалік від офісу, система охорони праці на підприємстві добре розвинута, якою керує директор. З проведеного аналізу витрат можна зробити висновок про високий ступінь ефективності системи охорони праці в ТОВ «ТЕХНОХІМ».
4.2 Аналіз небезпечних і шкідливих факторів умов праці в ТОВ «ТЕХНОХІМ»
Будівля, у якій знаходиться офіс компанії, знаходиться поблизу вул.. Харківської, на відстані 150-200 метрів від автомобільної дороги. Біля офісу компанії розташований цех. Незважаючи на таке розташування, для приміщення не характерне значне шумове та вібраційне забруднення, адже вулиця, на якій зведений будинок не має значного автомобільного трафіку, а цех добре звукоізольований, до того ж поблизу немає ніяких (як то залізничні колії чи гілки метро), які б могли спричиняти підвищення рівня шуму. Окрім цього вікна офісу звукоізоляційні та виходять на зворотну до дороги сторону.

Офіс знаходиться у 2-поверховому будинку, на першому та другому поверхах і є двохярусним. Дерева, що розташовані поруч дещо закривають небосхил.

Загальна площа приміщення офісу становить 132 м2 – 77 м2 на першому поверсі та 55 м2 на другому. На цій площі працює 12 чоловік, отже на робоче місце кожного працівника припадає площа близько 11 м2, що цілком задовольняє встановленим санітарним нормам.

Загальний об’єм приміщення становить близько 440 м3. Система вентиляції, яка застосовується в офісі – природна, у кожному приміщенні присутні витяжки, також є можливість відкривати вікна для провітрювання приміщення внаслідок перепаду зовнішнього й внутрішнього тисків. Штучна вентиляція з використанням кондиціонерів не використовується, що іноді спричиняє підвищення температури у дуже жарку погоду вище встановлених санітарними нормами 23...25оС для теплої пори року. Тож можна констатувати необхідність використання в офісі штучного кондиціонування у теплий період року для запобігання надмірного зростання температури та зниження працездатності працівників. У холодну пору року, згідно БНіП, передбачене використання системи опалення, яка здійснюється за рахунок використання автономного опалення, що забезпечує дотримання комфортних мікрокліматичних умов.

Як уже було зазначено вище, завдяки вдалому розташуванню будівлі, практично відсутні значні шумові та вібраційні впливи ззовні. В самому ж офісі основними джерелами шумового та вібраційного забруднення є вентилятори системних блоків комп’ютерів, однак рівень звукового тиску від них знаходиться в зоні близько 30-40 дБ, що не перевищує рекомендованих для творчої діяльності, конструювання, програмування, викладання чи навчання 50 дБ згідно Державним санітарним нормам, як це проілюстровано в таблиці 4.2.
Таблиця 4.2 – Допустимі рівні звукового тиску та звуку згідно з ДСН 3.3.6.037-99 та ДСанПіН 3.3.2.007-98 та фактичні рівні шуму на підприємстві


Вид трудової діяльності, приміщення, робочі місця

Нормативні Рівні звуку та еквівалентні рівні звуку, дБ

Фактичні значення шуму, дБ

Творча діяльність, конструювання, програмування, викладання, навчання

50

30-40

Тож, як бачимо з таблиці, умови праці залежно від рівня шуму на підприємстві можна класифікувати як допустимі.

У офісі компанії досить гарне природне освітлення, однак, звісно ж, використовується і штучне освітлення за допомогою люмінесцентних ламп під стелею та індивідуальних люмінесцентних світильників прямого світла з дифузійним відбиттям і з захисним пристроєм, що охороняє від осліплення й відбитого блиску, на робочих місцях. Завдяки великій кількості великих віконних прорізів забезпечується достатнє природне освітлення. Цей факт, разом з використанням штучного освітлення у темну пору доби забезпечує комфортні умови праці, які не стомлюють зір та не знижують працездатність фахівця роботі з комп’ютерною технікою.

На розглядуваному підприємстві, зважаючи на широке використання електронних обчислювальних машин та інших електричних приладів, використовуються заходи безпеки спрямовані на запобігання можливості дотику людини до струмоведучих частин. Заходи з електричної безпеки полягають у розташуванні уздовж стін приміщення в спеціальних коробах електромережі розеток для живлення персональних комп’ютерів та іншого електрообладнання. Окрім цього, лінії електромережі для живлення комп’ютерів виведені в відокремлену групову мережу з використанням фазове проведення, нульового робочого проводу й нульового захисного проводу. Нульовий захисний провід прокладений від щита розподілу до розеток живлення. Ці заходи на підприємстві цілком відповідають нормам ГОСТ 12.1.030-81.

Оскільки в офісному приміщенні ТОВ «ТЕХНОХІМ» робота з персональним комп’ютером є однією з вагомих функцій, то варто розглянути конструкцію робочого місця працівника та відповідність його вимогам державних стандартів. Конструкція робочого місця користувача на розглядуваному підприємстві забезпечує підтримання оптимальної робочої пози. Працівники розміщують ступні ніг на підлозі стегна – в горизонтальній площині на кріслі, передпліччя – на підлокітниках крісла або на столі вертикально. Така позиція є оптимальною для праці з комп’ютером і забезпечується наступними характеристиками робочого місця: монітор, клавіатура і миша розміщується на основному робочому столі, висота робочої поверхні якого – 700 мм, глибина – 800 мм, ширина – 1200 мм.

Робоче крісло має сидіння, спинку та стаціонарні підлокітники. Робоче сидіння є підйомно-поворотним і регулюється за висотою, кутом нахилу сидіння та спинки. Ширина та глибина сидіння становлять 450 мм. Висота поверхні сидіння регулюється в межах 250-600 мм, а кут нахилу поверхні – від 15о вперед до 5о. назад. Поверхня сидіння плоска, краї – заокруглені. Висота спинки сидіння 300 мм, ширина – 400 мм. Кут нахилу спинки регулюється в межах від 0 до 30о відносно вертикального положення. Поверхня крісла є напівжорсткою, виготовлена з дихаючої тканини.

Монітор розташовується на відстані 600-700 мм від очей користувача і завдяки своїй високій якості забезпечує широкі кути огляду як по вертикалі, так і по горизонталі. Клавіатура розміщується на спеціальній робочій поверхні окремо від столу. Кут її нахилу регулюється в межах 0-15о.

Принтер знаходиться в окремому приміщенні. Завдяки цьому можна уникнути додаткового забруднення повітря внаслідок роботи поліграфічних приладів та іонізації повітря.

Далі доцільно проаналізувати стан виробничого травматизму та професійних захворювань. На основі змісту актів про нещасні випадки ф.Н-1, професійних захворювань на виробництві, звітності підприємства за ф.7-Т та лікарняних листів за останні 3 роки була сформована таблиця 4.3 з відповідними розрахунками.

Таблиця 4.3 – Показники стану виробничого травматизму та професійних захворювань.

Показники

2010р.

2011р.

2012р.

1

2

3

4

5

1

Середньорічне число працюючих (Р), чол.

10

12

12

2

Число нещасних випадків (Nн.в.) всього:

у тому числі:

- з тимчасовою втратою працездатності

- з стійкою втратою працездатності

- з смертельним наслідком


0
0

0

00
0

0

00
0

0

03

Втрати працездатності від травм, дн. (Ттр)

0

0

0

4

Число захворювань (Nз)

10

13

11

5

Втрати працездатності через захворювання, дн(Тз)

89

131

119

6

Коефіцієнт частоти (на 1000 працюючих):

- нещасних випадків (Кчн)

(Кчн=Nн.в.·1000/Р)

- захворювань (Кчз)

(Кчз=Nз.·1000/Р)

0
1 000,00
1 083,30
916,6
7

Коефіцієнт тяжкості:

- нещасних випадків (Ктн)

(Ктн=Ттр/Nнв)

- захворювань (Ктз)

(Ктз=Тз/Nз)

0
8,900
10,070
10,81
8

Коефіцієнт втрати робочого часу (Кв):

- нещасних випадків (Квн)

(Квн= Кчн·Ктн)

- захворювань (Квз)

(Квз= Кчз·Ктз)

0
8 9000
10 9080
9 908Наведені в таблиці 4.3 показники непрацездатності – це число людино-днів непрацездатності, що припадають на 1000 працівників. Як бачимо, завдяки досить ефективній системі охорони праці на підприємстві ТОВ «ТЕХНОХІМ» не було жодного нещасного випадку, внаслідок чого Коефіцієнти частоти, тяжкості та втрат робочого часу внаслідок нещасних випадків рівні нулю. Також доволі сприятливі умови праці забезпечили низькі показники коефіцієнтів частоти, тяжкості та втрат робочого часу внаслідок захворювань.

Отже нами були виділені всі можливі небезпечні та шкідливі виробничі фактори, що виникають на розглядуваному підприємстві, а також визначені вплив цих небезпечних факторів на здоров’я, працездатність працівників, та проаналізовані відповідність обсягів їх впливу чинним нормативним документам. Нами було встановлена відповідність майже всіх розглянутих показників чинним санітарним нормам та виявлено, що умови праці в ТОВ «ТЕХНОХІМ» є оптимальними.
4.3 Безпека в надзвичайних ситуаціях на досліджуваному об’єкті.
Серед усіх надзвичайних ситуацій природного та техногенного походження, однією з найбільш потенційно можливих і небезпечних на розглядуваному підприємстві є пожежа. Тому варто детально охарактеризувати приміщення підприємства ТОВ «ТЕХНОХІМ» по пожежній безпеці та описати заходи по попередженню виникнення пожежі та обмеження поширення вогню і заходи щодо успішної евакуації людей і матеріальних цінностей.

Визначення фактичного ступеня вогнестійкості будівлі, в якій розташовано офіс ТОВ «ТЕХНОХІМ» виконаємо на основі конструктивних характеристик будинків залежно від їх ступеня вогнестійкості за допомогою ДБН В.1.1-7-2002 «Пожежна безпека об'єктів будівництва». В нашому випадку ступінь вогнестійкості ІІ, адже розглядувана будівля має несучі та огороджувальні конструкції з природних або штучних кам’яних матеріалів, бетону, залізобетону із застосуванням листових і плитних негорючих матеріалів.

Відомо, що за вимогами НПАОП 0.00-1.28-10 45, приміщення для робочих місць користувачів ПК повинні мати ІІ ступінь вогнестійкості, отже будинок, в якому розміщений офіс ТОВ «ТЕХНОХІМ» відповідає поставленим вимогам.

Зважаючи на те, що в приміщенні підприємства не зберігаються ніякі легкозаймисті і вибухонебезпечні речовини, можна віднести його до категорії Д за вибухопожежною та пожежною небезпекою, до якої відносять приміщення з негорючими речовинами в холодному стані, а також допускається відносити приміщення, у яких перебувають горючі рідини в системах змащення, охолодження й гідроприводу обладнання, у яких не більше 60 кг на одиницю обладнання при тиску не більше 0,2 МПа, кабельні електропроводки до обладнання, окремі предмети меблів на місцях.

Заходи по попередженню виникнення пожежі та обмеження поширення вогню на підприємстві представлені системами запобігання пожежі, протипожежного захисту, організаційно-технічними заходами.

Для сповіщення про виникнення пожежі використовується система автоматичної пожежної сигналізації, що оснащена димовими сигналізаторами. Для запобіганню поширенню вогню та першочергових дій з гасіння пожежі на об’єкті знаходяться вуглекислотні вогнегасники ВВК-5. Також для захисту від статистичної електрики використається захисне заземлення та прилад для захисту будинку від блискавки.

Задля запобігання випадків виникнення пожежі здійснюється контроль і профілактика електромережі, проводки, наявності плавких запобіжників, та організаційні засоби захисту, такі як навчання персоналу правилам пожежної безпеки і наявність плану евакуації персоналу у випадку пожежі, який наведений у додатку В.

Приміщення підприємства відповідає нормативним вимогам щодо ширини і висоти дверей та коридорів для евакуації: так двері мають ширину не меншу за 1,5 м і висоту не меншу за 2 м; ширина коридору становить 1,8 метра.

Отже, було виявлено, що однією з найбільш потенційно можливих і небезпечних на розглядуваному підприємстві є пожежа. На фірмі вжиті всі можливі заходи для запобіганню виникнення даного виду надзвичайних ситуацій, а будівля відповідає всім нормативам та має ІІ ступінь вогнестійкості.Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал