Організація роботи практичного психолога та соціального педагога Тривалість робочого тижняСкачати 146.32 Kb.
Дата конвертації17.02.2017
Розмір146.32 Kb.
Організація роботи практичного психолога та соціального педагога
Тривалість робочого тижня

Тривалість робочого тижня практичного психолога та соціального педагога визначається чинним законодавством з урахуванням типу навчального закладу.

Відповідно до навантаження 1 (одна) ставка тривалість робочого тижня практичного психолога і соціального педагога загальноосвітнього навчального закладу становить 40 годин (ст. 50 КЗпПУ).

З них, згідно рекомендованих Міністерством освіти і науки України Нормативів часу на основні види роботи (додаток 2 до листа МОН України від 05.03.2008 № 1/9-128 «Щодо ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи Міністерства освіти і науки України») 20 год. відводиться для роботи безпосередньо в навчальному закладі (психодіагностична, консультаційна, корекційно-відновлювальна та розвивальна робота, психологічна просвіта та навчальна діяльність), а 20 год. відводиться на підготовку до проведення соціально-психологічних заходів, обробку результатів досліджень, оформлення висновків, планування та звітність. Дані роботи практичний психолог (соціальний педагог) має право виконувати за межами навчального закладу (у бібліотеці, у навчально-методичних та наукових центрах, удома), що повинно бути відображено в плані роботи практичного психолога і соціального педагога на місяць (лист АПН України, МОНУ, УНМЦ ППСР від 27.11.2000 № 109 «Про тривалість робочого тижня практичних психологів, соціальних педагогів»).


Кабінет фахівців психологічної служби

(Вимоги до оформлення кабінету соціально-психологічної служби).

Психологічний кабінет займає два
приміщення - робочий кабінет практичного психолога (соціального педагога) та навчальний психологічний кабінет.
1. Кабінети психологічної служби розташовуються в зручному для відвідувачів місці. На вхідних дверях закріплюється табличка „Практичний психолог" ("Соціальний педагог") на видному місці - графік роботи, затверджений керівником навчального закладу. В затвердженому керівником графіку роботи зазначається час (приблизний інтервал робочого часу) проведення індивідуальних консультацій, іноді – інших видів роботи. За домовленістю із адміністрацією може бути встановлений методичний день

2. Призначення кабінету. Робочий кабінет практичного психолога (соціального педагога) (не менше 12 кв. м) призначений для проведення індивідуальної діагностичної, корекційно-відновлювальної та розвивальної роботи; індивідуальної консультативної роботи з учнями, педагогічними працівниками, батьками, а також для підготовки до занять, тренінгів, виступів; обробки результатів психологічних обстежень та оформлення висновків і рекомендацій.

Навчальний кабінет призначений для проведення занять із учнями (навчальні курси, факультативи, психологічні заняття та тренінги), групової діагностичної, розвивальної, психокорекційної роботи з учнями; здійснення просвітницької діяльності серед батьків, педагогів.

3. Оформлення кабінету повинно відповідати рекомендованим санітарно-гігієнічним, технічним нормам (освітлюваності, температури, вологості).

Психологічний кабінет розташовується в приміщеннях з достатнім природним та штучним освітленням, звуковою ізоляцією, необхідною кількістю розеток.

Кімнати повинні забезпечувати психотерапевтичний ефект. Підвищенню комфортності сприяють кімнатні рослини, акваріуми тощо.

Приміщення слід оформляти з урахуванням вимог сучасного дизайну. При оформленні кабінету соціально-психологічної служби рекомендується створення кольоро-світлової композиції з урахуванням психофізіологічного ефекту кольорів.4. Матеріально-технічне оснащення.

Робочий кабінет практичного психолога (соціального педагога) рекомендується укомплектувати: • меблями: письмовий та журнальний стіл, стільці, 2-3 крісла, сейф, секційні шафи для зберігання книг, навчально-методичних матеріалів, довідково-інформаційної документації, архіву тощо;

 • килимами для підлоги;

 • оргтехнікою: телевізор, аудіовідеотехніка, проекційна апаратура.

Робочий кабінет оснащується комплектами навчально-методичних посібників, методичних рекомендацій, затверджених навчальних програм, фаховими періодичними виданнями, бланками, допоміжними матеріалами.

Приміщення навчального кабінету комплектується 10-15 м'якими стільцями; столами, які легко переміщуються по кабінету, шафи, пересувні полички. Робочі місця дітей та фахівців психологічної служби обладнуються відповідно до вимог наукової організації праці. Навчальний кабінет багатопрофільного призначення може бути обладнаним і іншим устаткуванням, залежно від специфіки діяльності та функціонального призначення.Облік товарно-матеріальних цінностей кабінету здійснюється в установленому порядку (в інвентарній книзі, яка повинна бути пронумерована, прошнурована та скріплена печаткою).

5. Матеріали та документація кабінету.

Нормативно-правові документи:

 • Конвенція ООН про права дитини,

 • Декларація прав людини.

Закони та України:

 • «Про Освіту»,

 • «Про дошкільну освіту»,

 • «Про загальну середню освіту».

Укази Президента України:

 • «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні»,

 • «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні» (від 04.07.05 №1013/2005;).

Державні програми:

 • Міжгалузева комплексна програма «Здоров’я нації на 2002–2011 роки»,

 • Державна програма «Репродуктивне здоров’я нації» на період до 2015 року (затвержено постановою КМУ від 27 грудня 2006 року № 1849);

 • Загальнодержавна програма забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки(затверджено Законом України від 19 лютого 2009 року № 1026-УІ);

 • Загальнонаціональна програма «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року (затверджено Законом України від 5 березня 2009 року № 1065-УІ);

 • Державна соціальна програма «Молодь України» на 2009-2015 роки (затверджено постановою КМУ від 28 січня 2009 року № 41);

 • Державна цільова програма зменшення шкідливого впливу тютюну на здоров’я населення на період до 2012 року (затверджено постановою КМУ від 3 вересня 2009 року № 940).

Положення:

 • Положення про психологічну службу системи освіти України (затверджене наказом МОНУ від 03.05.99 №127, у редакції наказу МОНУ від 02.07.2009 № 616, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 23.07.2009 № 687/16703);

 • Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів (затверджене наказом МОНУ від 19.10.01 № 691 «Про затвердження Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів»);

 • Положення про індивідуальну програму реабілітації інваліда (ІПР) (затверджене постановою КМУ від 23.05.07 №757);

 • Положення про експертизу психологічного і соціологічного інструментарію, що застосовується в навчальних закладах Міністерства освіти і науки України (наказ МОНУ від 20.0401 №330 «Про затвердження Положення про експертизу психологічного і соціологічного інструментарію, що застосовується в навчальних закладах Міністерства освіти і науки України»).

Концепції:

 • Концепція розвитку психологічної служби системи освіти України на період до 2012 року;

 • Концепція ранньої соціальної реабілітації дітей–інвалідів (схвалена постановою КМУ від 12.10.00 №1545 «Про схвалення Концепції ранньої соціальної реабілітації дітей–інвалідів»);

 • Концепція профільного навчання в старшій школі.

Накази МОНУ:

 • Про планування діяльності та ведення ділової документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми–інвалідами навчальних закладів системи Міністерства освіти і науки України (від 28.12.06 №864)

Листи МОНУ

 • Про освітній та кваліфікаційний рівень практичних психологів і соціальних педагогів навчальних закладів (від 08.12.05 №1/9–701);

 • Про можливість працювати практичними психологами та соціальними педагогами дошкільних навчальних закладів фахівців за спеціальністю 2110 (від04.04.05 №1/9–165);

 • Про статистичну звітність соціального педагога (від 05.03.08 №1/9–128);

 • Про орієнтири діяльності працівників психологічної служби системи освіти у 2010/2011 навчальному році (від 05.08.2010 № 1/9-516);

 • Про сприяння у розвитку психологічної служби системи освіти (від 05.08.2010 № 1/9-530).

Етичний кодекс психолога.
Посадова інструкція фахівця психологічної служби.

Навчально-методичні матеріали:

 • навчально-методичні посібники;

 • збірники методичних рекомендацій;

 • навчальні програми (плани);

 • банк психодіагностичних методик;

 • банк корекційно-відновлювальних та розвиваючих програм;

 • фахові періодичні видання.

Довідково-інформаційні матеріали:

 • матеріали семінарів, нарад, тематичні проспекти;

 • доповіді, виступи на педрадах, навчально-тематичні плани роботи з дітьми, педагогічними працівниками, батьками.

Обліково-статистичні документи:

 • облік матеріальних цінностей кабінету;

 • плани роботи практичного психолога, соціального педагога;

 • журнал щоденного обліку роботи практичного психолога (соціального педагога);

 • форми статистичної звітності встановленого зразка.

Матеріали службового використання:

 • індивідуальні картки психолого-педагогічного діагностування;

 • журнали індивідуальних консультацій;

 • журнал проведення корекційно-відновлювальної та розвивальної роботи;

 • протоколи психодіагностичних досліджень;

 • журнал психологічного аналізу уроків (занять) практичним психологом (соціальним педагогом)

 • матеріали психолого-педагогічних консиліумів;

 • банк діагностичних методик;

 • банк корекційних (соціально-перетворювальних програм);

 • соціальний паспорт закладу.

Крім того в кабінеті має бути список телефонів (адреси) місцевих спеціалізованих центрів, служб, консультації медико-психологічного профілю.

УВАГА! Всі документи, які називаються "Книга…" або "Журнал…" обов’язково нумеруються, шнуруються і скріплюються печаткою (відповідно до Інструкції щодо оформлення ділової документації).


Планування діяльності фахівців психологічної служби
Міністерство освіти і науки України рекомендує планування діяльності фахівців психологічної служби здійснювати за річним та щомісячним планами роботи (лист від 27.08.2000 р. № 1/9-352).

Для оптимізації структури планування, ефективного розподілу роботи фахова література пропонує фахівцям психологічної служби складати щотижневий план роботи.Річний план роботи є окремим розділом річного плану роботи навчального закладу та відображає всі напрями роботи практичного психолога чи соціального педагога.

При складанні річних планів роботи необхідно враховувати:

• участь у реалізації державних (регіональних, місцевих) програм, наказів та рішень колегій Міністерства освіти і науки України;

• пріоритетні напрями діяльності навчального закладу та запити педагогічного колективу;

• специфіку роботи з учнями (дітьми) на кожному віковому етапі їх розвитку;

• спеціалізацію і рівень кваліфікації практичного психолога (соціального педагога) навчального закладу.

Річний план погоджується методистом психологічної служби управління освіти і затверджується директором навчального закладу.

План роботи фахівця психологічної служби на рік включає наступні розділи:Вступ - містить відомості про склад психологічної служби в закладі освіти, перелік нормативно-правових документів, якими керується психологічна служба закладу.

Аналітична частина - містить аналіз роботи фахівця психологічної служби закладу освіти яка спрямовувалася на виконання пріоритетних напрямків роботи психологічної служби та навчального закладу, за попередній навчальний рік.

В аналітичній частині слід надати інформацію про:

- діяльність згідно з планом (що виконано, що не вдалося виконати, з яких причин);

- дослідження (вказати тематику);

- всі обстеження дітей, співробітників та батьків з висновками згідно з результатами та аналізом;

- результативність роботи за навчальними програмами та державними, регіональними, галузевими програмами превентивного спрямування;

- результативність психологічного супроводу атестації педагогічних працівників закладу освіти;

- підвищення власної кваліфікації та атестацію;

- як змінилася ситуація внаслідок виконання певної роботи (просвітницької, профілактичної, колекційної, розвивальної).

- прогнозування розвитку ситуації на майбутнє, із зазначенням заходів і засобів, необхідних для поліпшення ситуації.Цілеспрямовуюча частина

Психолог практичний визначає мету діяльності психологічної служби (яка може реалізовуватися протягом декількох років) і основні завдання: • завдання діяльності, зорієнтовані на суб’єктів освітнього процесу;

 • завдання діяльності, пов’язані з психологічним супроводом науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу як на основі внесення необхідних змін у традиційну структуру і зміст діяльності навчального закладу, так і апробації інноваційних технологій, а також відповідно до програми розвитку даного навчального закладу;

 • завдання, пов’язані з удосконаленням системи організації власне діяльності практичного психолога, забезпечення необхідних організаційних, науково-методичних, морально-психологічних умов, інформаційно-аналітичних матеріалів у діяльності на новий навчальний рік.

Змістова частина

Цю частину плану зручніше заповнювати у вигляді таблиці. Основними напрямками діяльності практичного психолога є: • психодіагностична робота;

 • консультативна робота,

 • корекційно-відновлювальна та розвивальна діяльність,

 • педагогічна просвіта,

 • організаційно-методична робота;

 • зв'язки з громадськістю.

Основними напрямками роботи соціального педагога є:

 • діагностична;

 • прогностична;

 • консультативна;

 • захисна;

 • профілактична;

 • соціально-перетворювальна;

 • організаційна.

При потребі фахівці психологічної служби можуть здійснювати навчальну діяльність.

1. Діагностична робота

Діагностичний мінімум, який реалізовує практичний психолог закладу освіти:

 • визначення психологічної готовності дітей 6-річного віку до навчання у школі та психологічний супровід процесу адаптації учнів 1-х, 5-х та 10-х класів;

 • психологічне забезпечення до профільного та профільного навчання, сприяння професійному самовизначенню учнів;

 • психологічний супровід випускників до та під час зовнішнього незалежного оцінювання;

 • психологічний супровід дітей з особливостями психофізичного розвитку;

 • психологічний супровід пошуку, виявлення та підтримки дітей, що мають здібності та обдарованість;

 • рання профілактика негативних явищ у дитячому середовищі, формування цінностей здорового способу життя,

 • психологічний супровід дітей «групи ризику»;

 • психологічний супровід атестації педагогів тощо.

Діагностичний мінімум соціального педагога:

 • виявлення дітей, сімей, які потребують підвищеної педагогічної уваги (пільгові категорії, проблемні категорії, ті, що опинилися у складних життєвих обставинах, інваліди, обдаровані, "група ризику" тощо)

 • обстеження соціального середовища розвитку учнів (дослідження соціально-побутових умов проживання, стилю виховання; мікроклімату, соціометрія в учнівських колективах, тощо).

Соціальна поведінка (соціально-педагогічні дослідження: визначення причин ризикованої поведінки, ставлення до оточення, рівень соціалізації, рівень вихованості, схильність до девіацій, агресії та жорстокості, перебування у статусі насильника чи жертви тощо).

Інші види діагностичних ( психологічних, соціально-педагогічних, соціологічних) досліджень виконуються при наявності часових ресурсів та запиту закладу.

Діагностика є одним з основних видів діяльності психологічної служби, який полягає в психологічному обстеження дітей і підлітків, їхніх груп та колективів, моніторингу змісту й умов індивідуального розвитку, визначення причин, що ускладнюють розвиток та навчання дітей та учнівської молоді.

У плануванні та здійсненні цього напрямку роботи фахівці служби керуються Положенням про психологічну службу системи освіти України, Положенням про експертизу психологічного та соціологічного інструментарію, що застосовується в навчальних закладах (Наказ МОН від 20.04.2001 № 330), листом МОН "Про планування діяльності, ведення документації та звітності усіх ланок психологічної служби системи освіти" (наказ МОН від 27.08.2000 № 1/9-352).

Оформлення результатів діагностичних досліджень

За результатами психодіагностичних досліджень психолог практичний (соціальний педагог) зобов’язаний вести відповідну документацію і статистичну звітність.

Групові психодіагностичні дослідження плануються заздалегідь (річний, місячні плани роботи), можуть здійснюватися за запитом (тоді фіксуються в тижневому плані роботи фахівця).

За результатами діагностичної роботи складаються протоколи обстежень. Висновки (психологічний (соціальний) діагноз) фахівець фіксує в індивідуальних картках психолого-педагогічного діагностування.

Результати спостережень за учнями/дітьми записуються в журнал психологічного аналізу уроків (занять) та журнал обліку спостережень. Структура аналізу діяльності зводиться до алгоритму: фіксація даних про те, де, коли, з якою референтною групою проводилося дослідження, постановка мети відвідування, тезисно констатація побаченого, висновки фахівця (відповідно до мети), рекомендації.

За результатами групових обстежень складаються аналітичні довідки.

Дані про кількість обстежених дітей/груп дітей, та педагогів, батьків, а також про кількість витраченого часу відображається у статистичному звіті, який надається у міський методичний кабінет двічі на рік.На основі діагностики плануються всі інші види діяльності.

2. Корекційно-розвивальна (соціально-перетворювальна) робота.

Один із тих напрямків діяльності, який викликає найбільше труднощів у фахівців психологічної служби. Це додаткова до основного освітнього процесу діяльність, яка дає змогу ефективніше розвивати дитину, розкривати й реалізовувати її здібності в різних сферах, знизити ризики поведінки. Корекційно-розвивальна робота (індивідуальна чи групова) здійснюється практичним психологом через реалізацію корекційно-розвивальних програм (соціальним педагогом – соціально-перетворювальних програм), які пройшли апробацію, або через систему розвивальних занять, тренінгів, складених самим фахівцем відповідно до виявлених проблем.3. Консультативний напрям.

Консультації можуть бути індивідуальними (з однією особою) та груповими, вмотивованими та невмотивованими. Проводяться за результатами діагностичних досліджень, за запитом, відповідно до річного плану навчального закладу.4. Просвітницька робота (виступи на педрадах, батьківських зборах, бесіди з дітьми, лекторії тощо). Має на меті підвищення психологічної, соціально-педагогічної компетентності всіх учасників навчально-виховного процесу. Здійснюється відповідно до планів роботи, за запитом класних керівників, адміністрації, батьків, учнів. Передбачає залучення (за потребою) фахівців державних та громадських організацій: медичних установ, кримінальної міліції, соціальних служб, центру зайнятості, ВНЗ.

5. Робота з переадресації. У разі необхідності соціальний педагог, практичний психолог може рекомендувати батькам, дітям звернутися по консультацію до суміжного фахівця: логопеда, психоневролога тощо.

Річний план роботи затверджується керівником навчального закладу, погоджується методистом психологічної служби.План роботи на місяць відображає корекцію річного плану, запити клієнтів.

План роботи на тиждень допомагає рівномірно розподілити щоденне навантаження. План на місяць, тиждень затверджуються керівником навчального закладу.

Всі види робіт практичний психолог, соціальний педагог виконує відповідно до нормативів часу на основні види робіт (лист МОН України від 27.08.2000 № 1/9-352). Реальний час, витрачений на виконання певного виду діяльності (але не більше, ніж передбачено нормативами), фіксується в журналі щоденного обліку роботи психолога. У зазначеному документі відображається вся щоденна робота відповідно до тривалості робочого дня. Співвідношення організаційно-методичної роботи та інших видів діяльності (безпосередньо із всіма учасниками навчально-виховного процесу) має бути приблизно 50/50.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал