Організація і планування сільськогосподарського виробництваPdf просмотр
Сторінка1/33
Дата конвертації07.03.2017
Розмір6.65 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33

Організація і планування
сільськогосподарського виробництва
За редакцією доктора економічних наук, професора М.М. Ільчука, кандидата економічних наук, професора Л.Я. Зрібняка
Видання друге, перероблене і доповнене
Затверджено Міністерством аграрної політики України як підручник для студентів економічних спеціальностей вищих аграрних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації
Київ – 2008

Авторський колектив: д.е.н., професор М.М. Ільчук (глави 19, 22, 23, 26,
27, 28); к.е.н., професор Л.Я. Зрібняк (вступ, глави 1, 2, 4, 9, 10, 13, 14); к.е.н., доцент І.А. Коновал (глави 5, 11, 18); д.е.н., професор О.В. Шкільов (глава 3; глави 15, 17 – спільно з О.Д. Баланом; глава 16 – спільно з М.І. Ібатулліним); д.е.н., професор О.Ю. Єрмаков (глави 20, 21); к.е.н., доцент Ш.І. Ібатуллін
(глава 12) (Національний аграрний університет); д.е.н., професор П.С.
Березівський, к.е.н., доцент Н.І. Михалюк (глави 6, 7, 8) (Львівський державний аграрний університет); д.е.н., професор В.І. Губенко (глава 24); к.е.н., доцент А.А. Ільєнко (глава 25) (Білоцерківський державний аграрний університет).
Рецензенти: д.е.н., проф. Дем’яненко С.І., КНЕУ д.е.н., проф. Червен І.І., Миколаївський державний аграрний університет
Організація і планування сільськогосподарського виробництва.
Підручник для студентів економічних спеціальностей вищих аграрних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації. М.М. Ільчук, Л.Я. Зрібняк та ін. за ред. М.М. Ільчука, Л.Я. Зрібняка. К.: 2008. – с.
ISBN
Підручник написано відповідно до нової програми курсу. Висвітлено особливості організації і планування сільськогосподарського виробництва в умовах ринкової економіки. Розглянуто наукові основи організації і планування виробництва в сільськогосподарських підприємствах різних форм власності і господарювання, організацію виробничих ресурсів аграрних формувань, питання земельних і майнових відносин, організацію рослинницьких і тваринницьких галузей. Особливу увагу приділено плануванню діяльності господарюючих суб’єктів, механізму ефективного їх функціонування.
Для студентів вищих аграрних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації.
Корисний для керівників і спеціалістів аграрних підприємств організацій різних форм власності і господарювання. Може бути використаний студентами аграрних коледжів та інших навчальних закладів аграрного профілю.
ISBN
М.М. Ільчук, Л.Я. Зрібняк

3
ЗМІСТ
Вступ


12
РОЗДІЛ І. Наукові основи організації і планування
сільськогосподарського виробництва17
Глава 1. Предмет завдання і методи науки “Організація і
планування сільськогосподарського виробництва”

17
1.1.
Особливості сільськогосподарського виробництва та поняття сільськогосподарського підприємства
17 1.2.
Предмет і методи науки
19 1.3.
Завдання науки
24
Глава 2. Система ведення господарства
27
2.1. Поняття і класифікація систем ведення господарства
27 2.2. Порядок обґрунтування системи господарства в сільськогосподарських підприємствах
29 2.3. Система рослинництва
30 2.4. Система тваринництва
34 2.5. Система обслуговуючих і підсобних виробництв
35
Глава 3. Розвиток земельних і майнових відносин в аграрній
сфері

37
3.1
. Реформування сільськогосподарських підприємств у ринкові структури та особливості їх створення
37 3.2
. Роздержавлення, паювання земель та їх грошова оцінка
45
Глава 4. Види підприємств і об’єднань, їх організаційно-
економічні основи54
4.1. Види сільськогосподарських підприємств
54 4.2. Організаційно-економічні основи недержавних сільськогосподарських підприємств
58 4.3. Організаційно-економічні основи державних сільськогосподарських підприємств
68 4.
4. Організаційно-економічні основи міжгосподарських і

4 агропромислових формувань
76 4.5. Організація акціонерних товариств
84 4.6. Інші організаційно-правові форми господарювання в аграрній сфері АПК
91
Глава 5. Організаційно-економічні основи фермерських
господарств
96
5.1. Фермерське господарство – форма підприємництва в сільському господарстві
96 5.2. Порядок створення фермерського господарства
98 5.3. Діяльність фермерського господарства
102
РОЗДІЛ ІІ. Виробничі ресурси сільськогосподарських
підприємств і організація їх використання


107
Глава 6. Організація використання земельних ресурсів та
території аграрних формувань

107
6.1. Земля – основа матеріального виробництва в сільському господарстві
107 6.2. Основи земельного законодавства
110 6.3. Види земельних угідь, їх призначення, облік та ефективність використання
112 6.4. Організація землеустрою та території аграрних формувань
120 6.5. Організація робіт з охорони земельних ресурсів
127
Глава 7. Організація використання засобів виробництва в
аграрних формуваннях


131
7.1. Засоби виробництва, джерела їх формування і відтворення
131 7.2. Комплектування підприємств засобами виробництва і методика розрахунку потреби в техніці
150 7.3. Організація внутрішньогосподарського транспорту
155 7.4. Організація технічного обслуговування, ремонту та зберігання техніки
163

5 7.5. Організація нафтогосподарства та електрогосподарства сільськогосподарських підприємств
169
Глава 8. Організація використання трудових ресурсів в аграрних
формуваннях
176
8.1. Соціально-економічна характеристика трудових ресурсів аграрних формувань і мотивація праці
176 8.2. Поняття ринку праці, його елементи і функції
183 8.3. Основні принципи і прогресивні форми організації праці
192
РОЗДІЛ ІІІ. Планування виробництва у сільськогосподарських
підприємствах202
Глава 9. Перспективне планування у сільськогосподарських
підприємствах202
9.1. Завдання і основні принципи планування економічного і соціального розвитку сільськогосподарських підприємств в умовах ринкової економіки
202 9.2. Методи і нормативна база планування
206 9.3. Система внутрішньогосподарського планування
209 9.4. Основні положення методики перспективного планування в сільськогосподарських підприємствах
210
Глава 10. Річне і оперативне планування в сільськогосподарських
підприємствах222
10.1. Зміст і порядок розроблення річного плану сільськогосподарського підприємства
222 10.2. Планування розвитку галузей рослинництва
225 10.3. Планування розвитку галузей тваринництва
226 10.4. Планування розвитку підсобних підприємств і промислів
228 10.5. План по праці і фонду заробітної плати
229 10.6. Планування засобів виробництва та використання їх
230 10.7. Планування собівартості продукції і рентабельності виробництва
232

6 10.8. Соціальний розвиток колективу сільськогосподарського підприємства
240 10.9. Річні виробничі програми бригад, тваринницьких ферм
241 10.10. Оперативне планування у сільськогосподарських підприємствах
242 10.11. Організація контролю за виконанням планів і виробничих програм
246
РОЗДІЛ ІV. Бізнес-планування та інвестиційне проектування
розвитку аграрного виробництва
250
Глава 11. Бізнес-план сільськогосподарського підприємства,
його зміст і методика складання
250
11.1 Сутність і завдання бізнес-планування в діяльності підприємства 250 11.2. Функції та види бізнес-планів
253 11.3. Структура бізнес-плану
256 11.4. Обґрунтування концепції бізнесу
259 11.5 Розроблення виробничого і організаційного планів
268 11.6. Фінансовий план та оцінка ризиків
270
Глава 12. Інвестиційне проектування розвитку аграрного
виробництва
281
12.1. Теоретичні основи інвестиційного проектування
281 12.2. Зміст інвестиційного проекту розвитку аграрного виробництва та методика його розробки
286 12.3. Методи оцінки ефективності інвестиційного проекту
294 12.4. Впровадження інвестиційного проекту у виробництво
298
РОЗДІЛ V, Основи раціональної організації виробництва у
сільськогосподарських підприємствах301
Глава 13. Спеціалізація і поєднання галузей
сільськогосподарських підприємств
301
13.1 Поняття, економічний зміст і значення спеціалізації сільськогосподарських підприємств
301

7 13.2. Галузі сільськогосподарських підприємств
302 13.3. Фактори і форми спеціалізації
305 13.4. Показники і рівень спеціалізації
309 13.5. Виробничі типи підприємств
314
Глава 14. Розміри сільськогосподарських підприємств та їх
підрозділів
318
14.1. Показники розмірів сільськогосподарських підприємств
318 14.2. Раціональні розміри сільськогосподарських підприємств.
Поєднання великого, середнього і дрібного виробництва
321 14.3. Методи обґрунтування раціональних розмірів сільськогосподарських підприємств та їх виробничих підрозділів 323 14.4. Обґрунтування розмірів фермерських господарств
327
Глава 15. Економічний механізм господарювання в аграрній
сфері

330
15.1. Формування економічного ринкового механізму в аграрному секторі АПК
330 15.2. Правове забезпечення економічних ринкових реформ в АПК
338 15.3. Формування прибутку підприємств та його розподіл
346 15.4. Економічні взаємовідносини сільськогосподарських підприємств
352
Глава 16. Внутрішньогосподарські відносини в
сільськогосподарських підприємствах ринкового типу
357
16.1. Формування внутрішньогосподарських виробничих і обслуговуючих підрозділів на постійній і тимчасовій основі
357 16.2. Організаційні форми підрозділів та формування їх структури і кваліфікаційного складу
369 16.3. Організація процесів праці та їх принципи
378 16.4. Орендні відносини в сільськогосподарських підприємствах на пореформеному етапі їх розвитку
382

8
Глава 17. Організація матеріального стимулювання праці в
сільськогосподарських підприємствах399
17.1. Організаційно-правові основи мотивації та оплати праці
399 17.2. Тарифна система, її призначення та складові частини
410 17.3. Форми, види та системи оплати праці
424 17.4. Додаткова оплата праці та преміювання працівників за кінцеві результати діяльності
434
РОЗДІЛ VI. Організація галузей рослинництва, тваринництва,
промислових виробництв та промислів440
Глава 18. Організація рільництва

440
18.1. Завдання і спеціалізація рільництва
440 18.2. Сутність та економічна оцінка застосування інтенсивних технологій в рільництві
443 18.3. Організація системи сівозмін і структури посівних площ
451 18.4. Принципи організації основних виробничих процесів та економічна оцінка варіанту технологічного процесу
459 18.5. Організація виробництва зерна
466 18.6. Організація виробництва цукрових буряків
479
Глава 19. Організація кормової бази
484
19.1. Принципи організації кормової бази
484 19.2. Види і групи кормів. Типи кормовиробництва і годівлі
486 19.3. Кормовий план і баланс кормів
490 19.4. Організація польового кормовиробництва
492 19.5. Організація використання природних кормових угідь
501 19.6. Удосконалення організації кормової бази
503
Глава 20. Організація овочівництва
509
20.1. Особливості організації товарного виробництва овочів відкритого і закритого ґрунту
509 20.2. Організація овочівництва відкритого ґрунту
511 20.3. Організація овочівництва закритого ґрунту
519

9 20.4. Маркетингова концепція беззбиткового виробництва овочевої продукції в сільськогосподарських підприємствах
525 20.5. Агропромислове комбінування в овочівництві та організація збуту овочів
532
Глава 21. Організація садівництва і виноградарства

538
21.1. Особливості організації товарного виробництва плодів, ягід
і винограду
538 21.2. Виробничі типи спеціалізованих садівницьких і виноградарських підприємств
541 21.3. Концентрація і розміри виробництва плодів, ягід та винограду 548 21.4. Державне регулювання та підтримка садівництва і виноградарства
556 21.5. Організація садообороту і території садів та виноградників
560 21.6. Організація праці та виробничих процесів у садівництві та виноградарстві
563 21.7. Агропромислове комбінування у садівництві та виноградарстві.
Організація збуту плодів, ягід та винограду
569
Глава 22. Організація скотарства

576
22.1. Виробничі типи підприємств і об’єднань з виробництва продукції скотарства
576 22.2. Організація ферм і комплексів у скотарстві. Розміри ферм
581 22.3. Організація відтворення стада великої рогатої худоби.
Структура стада
585 22.4. Організаційно-економічні вимоги до способів і систем утримання великої рогатої худоби
588 22.5. Годівля великої рогатої худоби, машинне доїння корів, прибирання ферм і первинна обробка молока
595 22.6. Організація вирощування і відгодівлі молодняку
604 22.7. Організація дорощування і відгодівлі великої рогатої худоби
607 22.8. Переоснащення та реконструкція молочних ферм – основний

10 шлях розвитку скотарства
608 22.9. Інвестиції в інфраструктуру галузі скотарства та їх окупність
616
Глава 23. Організація свинарства

622
23.1. Розвиток свинарства у ринковому середовищі
622 23.2. Типи і розміри свинарських підприємств
625 23.3. Відтворення стада
628 23.4. Організація і утримання основного поголів’я
633 23.5. Організація відгодівлі свиней
638
Глава 24. Організація вівчарства

640
24.1. Стан, проблеми та перспективи розвитку вівчарства
640 24.2. Виробничі типи спеціалізованих вівчарських підприємств.
Внутрішньогалузева спеціалізація і міжгосподарське кооперування та раціональні розміри вівчарських підприємств і ферм
645 24.3. Система ведення галузі, способи утримання та їх організаційно- економічне обґрунтування
648 24.4. Організація відтворення стада овець
652 24.5. Організація годівлі та утримання поголів’я овець
656 24.6. Організація стриження овець
658 24.7. Організація відгодівлі і нагулу овець та отримання смушків
і овчин
659 24.8. Особливості оплати праці в галузі та методика розрахунку розцінок за одиницю продукції
661
Глава 25. Організація птахівництва
664
25.1. Стан та перспективи розвитку птахівництва
664 25.2. Виробничі типи спеціалізованих птахівницьких підприємств
665 25.3. Організація та технологія виробництва на птахопідприємствах 671 25.4. Особливості організації та оплати праці в птахівництві
692 25.5. Впровадження економічного механізму взаємовідносин у птахівництві
694
Глава 26. Організація підсобних виробництв і промислів

697

11 26.1. Необхідність і передумови розвитку підсобних виробництв
697 26.2. Класифікація підсобних підприємств та їх подальший розвиток 702
РОЗДІЛ VII. Організація виробничо-економічних зв’язків
сільськогосподарських підприємств з іншими сферами АПК 707
Глава 27. Організація матеріально-технічного забезпечення
сільськогосподарських підприємств
707
27.1. Система матеріально-технічного забезпечення та формування ринку засобів виробництва
707 27.2. Форми матеріально-технічного забезпечення АПК в умовах ринку
714 27.3. Організація виробничого обслуговування сільськогосподарських підприємств
723
Глава 28. Організація зберігання, переробки та реалізації
продукції сільськогосподарських підприємств


728
28.1. Зберігання та переробка сільськогосподарської продукції в сучасних умовах
728 28.2. Ринок сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки
732

12
Вступ
Сільськогосподарське виробництво є основою життя людей. В цій галузі в 2005р. було вироблено валової продукції на суму 92,5 млрд. грн. (в фактичних цінах). Вартість основних виробничих фондів галузі становить
71,1 млрд. грн. В сільській місцевості проживає 15127,1 тис чол.
В той же час аграрний сектор економіки є досить складним і трудомістким. Останнє в значній мірі обумовлено впливом на сільськогосподарське виробництво грунтово-кліматичних та економічних умов. А тому для забезпечення стабільного розвитку аграрного виробництва велике значення має розробка та запровадження технологічних, технічних та організаційно-економічних заходів, а також економічних механізмів регулювання розвитку галузі.
Не дивлячись на певні періоди піднесення сільськогосподарського виробництва, воно ще в значній мірі відстає від рівня розвитку цієї галузі в розвинутих країнах Європи і США.
Одночасно з реформуванням галузей економіки сільськогосподарське виробництво зазнало великих змін. Погіршилась матеріально-технічна база сільськогосподарських підприємств, зменшилось виробництво продукції, знизились показники ефективності господарювання.
Подолання кризового стану в сільському господарстві можливе при поєднанні зусиль держави, керівників і спеціалістів, працівників підприємств всієї сфери АПК.
Законодавчі акти, прийняті Верховною Радою України протягом останніх років щодо розвитку АПК, спрямовані на підтримку сільського господарства, перетворення його у високоефективний сектор економіки.
В процесі реформування аграрного сектора економіки створені агроформування ринкового типу, а саме: сільськогосподарські виробничі кооперативи, господарські товариства (переважно товариства з обмеженою відповідальністю), приватні (приватно-орендні) підприємства, фермерські господарства та інші форми господарювання, які працюють на засадах

13 приватної власності на землю і майно. Розвиток різних форм господарювання, утвердження господаря землі і майна, підвищення заінтересованості працівників сільського господарства у високопродуктивній праці сприятимуть насиченню внутрішнього споживчого ринку товарами і послугами, виробленою продукцією і сировиною для повного забезпечення потреб населення, а також розширення експортних можливостей країни.
Створення за активної участі селян кооперативів і акціонерних товариств з сервісного обслуговування сільськогосподарських підприємств на ринкових засадах має забезпечити господарства технікою, засобами механізації, надання їм інших агротехнічних послуг за доступними цінами.
Законом України “Про державну підтримку сільського господарства
України” передбачені основні напрямки державної підтримки у бюджетній, кредитній, ціновій, страховій, регуляторній та інших сферах державного управління щодо стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції та розвитку аграрного ринку, забезпечення продовольчої безпеки країни.
Відповідно до Закону України “Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 р.” передбачено комплекс заходів, які спрямовані на забезпечення сталого розвитку аграрного сектору економіки.
Для забезпечення пріоритетного розвитку аграрної сфери і всього АПК, передбаченого законодавством України, держава має взяти активну участь у формуванні ринку засобів виробництва і продовольчих товарів, удосконаленні системи ціноутворення та податкової, фінансово-кредитних відносин в АПК, створенні сприятливих умов для сільськогосподарського товаровиробника за допомогою кредитних, податкових пільг, державного
інвестування та ін. Це розширить можливості для зміцнення матеріально- технічної бази підприємств, вирішення соціальних проблем на селі.
У вирішенні питань раціональної організації виробництва в умовах ринкової економіки велика роль належить сільськогосподарській науці, яка широко використовуючи вітчизняний і зарубіжний досвід, визначає перспективи розвитку виробництва. Спеціалісти і керівники підприємств

14 повинні забезпечити реалізацію наукових досягнень у практичній діяльності на виробництві.
Ефективна організація виробництва головним чином залежить від визначення його довготермінової мети, обґрунтування організаційної і виробничої структури підприємства, забезпечення необхідними ресурсами, розробки перспективного плану розвитку підприємства, визначення форм внутрішньогосподарських економічних відносин, чіткої системи планування, обліку, аналізу і контролю, матеріального стимулювання працівників та створення їм належних соціальних умов.
Високоефективне виробництво можливе при забезпеченні сільськогосподарських підприємств висококваліфікованими керівниками і спеціалістами на кожній ділянці роботи. В умовах ринкової економіки зростає роль спеціалістів сільського господарства, зокрема економічного профілю. Вони повинні мати глибокі знання щодо раціональної організації і планування виробництва на аграрних формуваннях ринкового типу, ведення його на основі комерційного госпрозрахунку.
В ринкових умовах, коли підприємства працюють самостійно, несуть відповідальність перед державою, партнерами по виробничо-фінансовій діяльності, від економіста підприємства вимагається обґрунтованість організаційно-економічних заходів, постійний контроль за витратами і результатами діяльності підприємства та його окремих підрозділів, запровадження методів мотивації працівників до високопродуктивної праці, постійне виявлення резервів виробництва, що ведуть до зростання прибутку як на поточні витрати, так і на функціонуючий капітал.
Економіст-аграрник повинен також володіти знаннями ресурсозберігаючих технологій вирощування сільськогосподарських культур
і виробництва продукції тваринництва, методами раціонального використання виробничого потенціалу сільськогосподарських підприємств.
На основі глибокого аналізу розвитку галузей підприємства необхідно постійно виявляти резерви збільшення виробництва високоякісної

15 конкурентоспроможної на внутрішньому і зарубіжному ринках продукції, зниження витрат праці і коштів на її одиницю, збільшення прибутку та підвищення рентабельності виробництва.
Мета навчальної дисципліни
“Організація
і планування сільськогосподарського виробництва” – дати майбутнім спеціалістам і керівникам аграрної сфери АПК наукові знання з ефективної організації сільськогосподарського виробництва в умовах багатоукладної економіки і розвитку ринкових відносин. Нині особливого значення набувають знання організаційно-економічних, фінансових, правових і соціальних основ нових видів підприємств, форм господарювання, внутрішньогосподарських економічних відносин у підприємствах.
Теоретична і практична підготовка майбутніх економістів-аграрників повинна відповідати вимогам ринкової економіки, високоефективному веденню аграрного бізнесу, розвивати широке економічне мислення, діловитість, ініціативність, підприємницькі навички, творчий підхід до вирішення питань організації і планування сільськогосподарського виробництва з метою досягнення максимальної прибутковості кінцевих його результатів.
Всі ці питання викладені у пропонованому підручнику, який написаний у відповідності з новою програмою дисципліни “Організація і планування сільськогосподарського виробництва”, рекомендованому Міністерством аграрної політики України вищих навчальних закладів аграрної освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації.

17
РОЗДІЛ І НАУКОВІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ І ПЛАНУВАННЯ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВАПоділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал