Оподаткування прибутку підприємства та шляхи його удосконаленняСторінка8/8
Дата конвертації25.12.2016
Розмір1.25 Mb.
ТипРеферат
1   2   3   4   5   6   7   8

Аналізуючи дані таблиці 4.2 варто зазначити, що показники характеристики приміщення знаходяться у межах допустимих значень, тобто на ДП «Шпат» створені комфортні умови для здійснення трудових обов’язків працівників.

В холодну пору року здійснюється опалення кабінету. У приміщенні встановлено 4 батареї. Опалення індивідуальне.

Для дотримання санітарно˗гігієнічних норм на ДП «Шпат», двічі на день відбувається вологе прибирання приміщень даної організації.

Найбільш складним та відповідальним етапом у розслідуванні нещасних випадків є встановлення їх причин. Виділяють організаційні, технічні і психофізіологічні причини травматизму. Дослідження свідчать, що технічні причини складають приблизно 50 % від усіх нещасних випадків, організаційні – близько 25 % і психофізіологічні – приблизно 10˗12 %.

Аналіз фактів травматизму підтверджує вирішальну роль людини у створенні передумов формування травмонебезпечних ситуацій. Значна кількість їх відбувається через суб'єктивні причини, пов'язані з особистістю людини, її поведінкою [54].

Аналіз причин нещасних випадків та професійних захворювань проводиться на основі змісту актів про нещасний випадок (форма Н˗1) і беруться на облік нещасні випадки, що сталися з працівниками під час виконання трудових (посадових) обов’язків [57].

У таблиці 4.3 наведені показники стану виробничого травматизму та професійних захворювань на ДП «Шпат» за період 2009˗2013 рр.Таблиця 4.3 – Показники стану виробничого травматизму та професійних захворювань на ДП «Шпат» за період 2009˗2013 рр.


пор.

Показник

2009 р.

2010 р.

2011р.

2012 р.

2013 р.

1

2

3

4

5

6

7

1

Середньорічна кількість працюючих чол.

126

127

128

127

124

2

Кількість захворювань

38

36

35

32

26

5

Втрати працездатності через захворювання, дн.

223

235

239

230

227

6

Коефіцієнт частоти (на 1 000 працюючих):

  • захворювань

302

283

276

252

210

7

Коефіцієнт тяжкості:

  • захворювань

6

6,5

7

7

8,7

8

Коефіцієнт втрати робочого часу

1812

1840

1932

1764

1827

Розрахуємо показник непрацездатності – це кількість людино˗днів непрацездатності, що припадає на 1000 працівників. Даний показник розраховується за формулою 4.1.


(4.1)
де Д – кількість днів непрацездатності;

Т – середньооблікова кількість працівників.
Пнп 2009р. = 1000 * 223/126 = 1769

Пнп 2010р. = 1000 * 235/127 = 1850

Пнп 2011р. = 1000 * 239/128 = 1867

Пнп 2012р. = 1000 * 230/127 = 1811

Пнп 2013р. = 1000 * 227/124 = 1831
Показники інтенсивності випадків захворювань непрацездатності які припадають на 100 працюючих, і тривалості захворювання розраховують за формулами (4.2), (4.3), (4.4):
(4.2)
(4.3)
(4.4)
де Р – загальна кількість працюючих;

Д – кількість днів непрацездатності через захворюваність;

С – кількість випадків захворювань.
Розрахунки вище зазначених показників наведені в таблиці 4.4.

Таблиця 4.4 – Розрахунок показників інтенсивності випадків захворювань, непрацездатності та тривалості захворювання працівників на ДП «Шпат» за період 2009˗2013 рр.

Показник

Рік

2009

2010

2011

2012

2013

ПІЗ

177

185

188

187

186

ПНП

30

27

28

24

25

ПТР

17

15

17

16

14

Аналізуючи показники таблиці 4.4, можна зробити висновок, що найвища інтенсивність захворювань спостерігалася у 2011 році. Щодо непрацездатності та тривалості захворювання, то найбільший показник спостерігався у 2011 році. Тобто у 2011 році робітники підприємства досить таки часто та тривало хворіли.

Виходячи з отриманих показників проведеного аналізу, можна зробити висновок, що на дочірньому підприємстві «Шпат» оптимальні умови праці, тобто умови, при яких зберігається не лише здоров’я працюючих, але й створюються передумови для підтримання високого рівня працездатності.

Для ефективної роботи працівникам ДП «Шпат» створено належні умови праці, надано в користування новітні електронно˗обчислювальні машини, оснащені робочі місця, естетичне оформлення кабінетів, хороший мікроклімат, дотримано всіх норм електро˗ та пожежної безпеки. Санітарно˗побутові приміщення в будівлі розташовані відповідно до нормативних вимог.

Попри позитивні умови праці на ДП «Шпат», варто було б зауважити, що безперервна робота за комп’ютером протягом робочого часу негативно позначається на самопочутті працюючих. Тому під час роботи потрібно дотримуватися режиму праці та відпочинку.

4.3 Безпека в надзвичайних ситуаціях на ДП «Шпат»

Приміщення головного офісу ДП «Шпат» по електробезпеці відноситься до приміщень без підвищеної електробезпеки. Проведена внутрішня електропроводка, обладнана розетками. Для захисту працівників від електроструму в приміщенні зроблене заземлення. Відстань розеток від підлоги – 0,7 м.

На ДП «Шпат» діє «Положення з питань охорони праці», затверджене директором підприємства. Контроль за охороною праці покладений на заступника директора з техніки безпеки та охорони праці. Одним з основних показників, що характеризують стан охорони праці і дотримання правил техніки безпеки є рівень травматизму. За період з 2010 по 2014 роки на підприємстві випадків травматизму з тимчасовою втратою працездатності зареєстровано не було.

Для вдосконалення охорони праці необхідно активізувати контроль за охороною праці, поліпшити якість інструктажів, що проводяться з працівниками, забезпечити достатнє фінансування витрат з охорони праці на підприємстві.

Згідно статті 5 Закону України «Про охорону праці» усі працівники підлягають загальнообов‘язковому соціальному страхуванню від нещасного випадку і професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності.

Правову основу, економічний механізм та організаційну структуру загальнообов'язкового державного соціального страхування громадян від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які призвели до втрати працездатності або загибелі на виробництві визначає Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності».

Відповідно до правил пожежної безпеки офіс оснащений засобами пожежогасіння і протипожежного інвентарю, а також електронною протипожежною системою з датчиками реагуючими на підвищену задимленість, крім цього система пов'язана з центральним пультом управління міської пожежної охорони.

Дільниці та приміщення на підприємстві розміщені згідно загальнодержавних норм та з урахуванням їх вибухо˗ і пожежонебезпеки. Складські приміщення знаходяться на відстані 400 метрів від головного офісу. Горюча сировина, така як дизельне паливо, знаходиться на відстані 500 метрів від головного офісу та зберігається у спеціальних контейнерах в окремому складському приміщенні зі стінами з високою вогнетривкістю.
Хіміко˗аналітична лабораторія розміщена на першому поверсі головного офісу біля зовнішньої стіни будівлі, оснащена всіма необхідними засобами безпеки. Її розміщення відповідає загальнодержавним нормам безпеки.

План підприємства та евакуації представлений у додатку Х. Компонування офісних кімнат розроблене з урахуванням якнайефективнішої евакуації у випадку пожежі.

Можна зробити висновки, що безпека робочого місця відповідає нормативними вимогам, техніки безпеки й протипожежній техніці. Будівля ДП «Шпат» по електробезпеці відноситься до приміщень без підвищеної електробезпеки. Для вдосконалення охорони праці необхідно активізувати контроль за охороною праці, поліпшити якість інструктажів, що проводяться з працівниками, забезпечити достатнє фінансування витрат з охорони праці.
ВИСНОВКИ

Таким чином, дослідивши особливості оподаткування прибутку підприємства та розглянувши шляхи його удосконалення, можемо зробити наступні висновки.

Основним джерелом відтворення підприємства в сучасних умовах є прибуток. Прибуток створює гарантії для подальшого існування і розвитку підприємства. Одним із основних інструментів впливу на прибуток є його оподаткування, адже даний податок є одним із бюджетоутворюючих податків. Податок на прибуток підприємств відіграє велику роль у фінансовому регулюванні економіки. З 2011 року головним документом, що регулює податок на прибуток, став Податковий кодекс України. Світова практика оподаткування прибутку має великий історичний досвід побудови оптимальної системи оподаткування прибутку, який необхідно враховувати при формуванні власної системи оподаткування податком на прибуток.

У зв’язку з надмірним податковим навантаженням з боку держави підприємства вимушені шукати методи податкової оптимізації. Однією з числа важливих зі сфер діяльності фахових управлінців підприємств є податкове планування. Впровадження на підприємстві податкового планування надасть можливість підприємству планувати надходження грошових коштів, формування прибутків та своєчасну сплату податку з прибутку і, таким чином, уникнути сплати штрафних санкцій та направити більшу частину прибутку, що залишається на підприємстві, на розширення підприємства та його інноваційний розвиток.

Дослідження дипломної роботи проводилося на базі фінансово˗господарської діяльності дочірнього підприємства «Шпат». На основі даних вищезгаданого підприємства було проаналізовано фінансовий стан організації за 5 років та розраховано суми сплати податку на прибуток.

Аналіз показників фінансово˗господарської діяльності ДП «Шпат» за період 2009˗2013 рр. показав, що, незважаючи на погіршення фінансової ситуації в 2012 році, підприємство має досить непогані результати. Підвищення дебіторської заборгованості дещо погіршує економічну ситуацію організації. Хоча збільшення чистого доходу від реалізації продукції, статутного капіталу, зменшення собівартості продукції, зниження показників кредиторської заборгованості свідчить зниження рівня кредиторської заборгованості свідчить про покращення діяльності підприємства.

Не перший рік функціонування та якість продукції, яка відповідає національним стандартам, створили досить хорошу репутацію ДП «Шпат». Поряд з позитивними сторонами діяльності організації хочеться відмітити, що використання застарілої техніки, неефективного обладнання, нераціональне використання трудових ресурсів може похитнути позиції компанії на ринку. Удосконалення маркетингової служби, розробка більш ефективних фінансових планів буде сприяти економічному зростанню підприємства.

Щодо загальної оцінки фінансового стану ДП «Шпат» варто відмітити підвищення валюти балансу за рахунок збільшення поза оборотних активів підприємства. Підприємство має невисокий операційний ризик. Підвищення довгострокових зобов’язань підприємства та короткострокових кредитів свідчить про неспроможність підприємства самостійно фінансувати свою діяльність. Провівши попередню оцінку фінансового стану підприємства, варто відмітити посилення фінансової стійкості підприємства, ділової активності та рентабельності.

За період з 2009 по 2013 роки в цілому відбулося покращення стану ділової активності та рентабельності.

Провівши розрахунки податку на прибуток ДП «Шпат» за період 2009˗2013 рр. можна зробити висновок, що сума податку на прибуток, яку сплачувало ДП «Шпат» протягом 2009˗2013 рр. з кожним роком зростала. Це пов’язано зі збільшенням сум дохідної та витратної частин підприємства. У 2012 році спостерігається значне зниження суми валових доходів та витрат підприємства, відповідно ї зниження суми податку на прибуток. У 2013 році нарахована сума податку на прибуток значно зросла, порівняно з показниками 2012 року. Це свідчить про покращення фінансового стану підприємства.

Провівши розрахунки податкового навантаження підприємства, визначили, що фактичні показники рівня податкового навантаження на підприємство значно нижчі за середньогалузевий показник.

Для ефективного управління підприємством з метою максимізації прибутку на зниження рівня податкового навантаження нами було запропоновано впровадження податкового планування на ДП «Шпат». Організація податкового планування як засобу оптимізації оподаткування прибутку промислового підприємства повинна включати: податковий контроль, поточне податкове планування та стратегічне податкове планування. Щодо шляхів оптимізації податкової віддачі на ДП «Шпат», то нами було запропоновано сплату податку на прибуток консолідованим методом, що передбачає переведення податкових зобов’язань по сплаті податку на прибуток з дочірнього підприємства на материнську компанію. Тобто головна компанія проводить розрахунок і сплату податку на прибуток за себе та за дочірнє підприємство і при цьому несе повну відповідальність за несвоєчасне та неповне внесення сум податку до бюджету за місцезнаходженням дочірнього підприємства. Використавши даний метод сплати податку на прибуток материнська компанія ПТК ТОВ «Агромат» мала б можливість зменшити податкові зобов’язання перед державою, що позитивно відзначилося б на прибутку підприємства. Також це б спростило відповідальність ДП «Шпат» перед податковими органами щодо сплати податку на прибуток, так як дана функція покладалася б на материнську компанію. Таким чином, при наявності у підприємства відокремлених підрозділів і при виборі консолідованого способу сплати податку на прибуток підприємства, материнська компанія має можливість зменшити податкове навантаження.

Також для податкової оптимізації підприємства нами було запропоновано спосіб   зниження оподатковуваного прибутку за рахунок застосування прискореної амортизації. Так як амортизація входить до групи валових витрат, які враховуються при визначенні об’єкта оподаткування прибутку підприємства, то на ДП «Шпат» доцільно було б визначити найоптимальніший спосіб нарахування амортизації підприємством для зменшення податкових виплат. Розрахунок амортизаційних відрахувань за допомогою методів прискореної амортизації показав, що найнижча сума податку на прибуток у 2011 році спостерігається при застосуванні прискореного зменшення залишкової вартості основних засобів. У 2012 році найнижчий показник податку на прибуток отриманий при кумулятивному методі розрахунку амортизації. У 2013 році найнижча сума податку на прибуток прослідковується при застосуванні методу зменшення залишкової вартості основних засобів. Отже, при оптимальному виборі методу нарахування амортизації підприємство має змогу зменшити суму оподатковуваного прибутку шляхом збільшення суми валових витрат, що внаслідок знизить рівень податкового навантаження на підприємство.

Система управління охороною праці на підприємстві відповідає усім діючим в Україні вимогам, виконуються всі необхідні заходи щодо попередження та уникнення нещасних випадків на виробничих дільницях.Законодавча база з охорони праці ДП «Шпат» відповідає всім вимогам законодавства та дотримується всіх встановлених норм та правил з охорони праці. На підприємстві, згідно з вимогами нормативно˗правової бази України, систематично проводяться планові та позапланові інструктажі, навчання, перевірки знань працівників з питань охорони праці за спеціально розробленими програмами заступником директора з техніки безпеки та охорони праці на ДП «Шпат», та затвердженими керівником організації.

Безпека робочого місця відповідає нормативними вимогам, техніки безпеки й протипожежній техніці. Санітарно˗побутові приміщення в будівлі розташовані відповідно до нормативних вимог. Будівля ДП «Шпат» по електробезпеці відноситься до приміщень без підвищеної електробезпеки. Виходячи з отриманих показників проведеного аналізу, можна зробити висновок, що на дочірньому підприємстві «Шпат» оптимальні умови праці, тобто умови, при яких зберігається не лише здоров’я працюючих, але й створюються передумови для підтримання високого рівня працездатності.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал