Оподаткування прибутку підприємства та шляхи його удосконаленняСторінка1/8
Дата конвертації25.12.2016
Розмір1.25 Mb.
ТипРеферат
  1   2   3   4   5   6   7   8
Державний вищий навчальний заклад

«Українська академія банківської справи

Національного банку України»

Обліково-фінансовий факультет

Кафедра фінансів


Пояснювальна записка

до дипломної роботи


освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»

на тему: ОПОДАТКУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА ТА ШЛЯХИ ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ

Виконав(ла): студент(ка) 5 курсу, групи МФ˗31

спеціальності 8.03050801 «Фінанси і кредит»
Сахно Т.С.

(прізвище та ініціали)
Керівник: к.е.н., асистент Пахненко О. М.

(прізвище та ініціали)
Рецензент: гол. бухгалтер ДП «Шпат» Зубрій Р.В.

(прізвище та ініціали)

Суми – 2014 рік


РЕФЕРАТ

Дипломна робота містить 209 сторінок, 27 таблиць, 5 рисунків, список використаних джерел з 75 найменувань, 19 додатків.Побудова ринкової моделі економіки зумовлює необхідність глибшого дослідження низки важливих складових фінансової системи, зокрема, фінансів підприємницьких структур. Провідне місце у фінансовому забезпеченні їх діяльності належить прибутку. Як особливе джерело формування й поповнення фінансових ресурсів підприємницьких структур прибуток є тією частиною грошових нагромаджень підприємства, яка сприяє розширенню виробництва та підвищенню добробуту власників підприємств, тому дуже важливим аспектом є дослідження системи оподаткування прибутку підприємств та визначення тієї його частки, що залишається у розпорядженні підприємства.

З точки зору податкової політики держави, оподаткування прибутку підприємств є одним із основних джерел формування дохідної бази бюджетів. В сучасних умовах недосконалість податкової політики держави, досить високий рівень податкового навантаження на підприємства змушує власників застосовувати різні способи мінімізації податкових платежів. Одним із законних способів податкової оптимізації є податкове планування на підприємстві. Розробка заходів податкової політики на підприємстві та вибір найбільш ефективних методів податкового планування дозволяє певною мірою знижувати рівень податкового навантаження та збільшувати обсяг власних фінансових ресурсів підприємств, що є надзвичайно важливим для провадження їх діяльності. Все це обумовлює актуальність дослідження проблеми оподаткування прибутку підприємств та шляхів його удосконалення.

Метою дипломної роботи є аналіз та розробка практичних рекомендацій щодо удосконалення оподаткування прибутку ДП «Шпат», основною діяльністю якого є добування, та подальша переробка пегматитової сировини.

Об’єктом дослідження є теоретичні та практичні засади оподаткування прибутку підприємства. Дипломна робота виконана на матеріалах ДП «Шпат».

Предметом дослідження є податок на прибуток підприємства, механізм його нарахування та шляхи оптимізації.

Теоретичні та практичні результати і висновки дипломної роботи. У дипломній роботі досліджено теоретичні аспекти оподаткування прибутку підприємств, проведено аналіз системи оподаткування прибутку ДП «Шпат» та запропоновано шляхи удосконалення та оптимізації оподаткування прибутку підприємства.

Наукова новизна отриманих результатів полягає в отриманні науково обґрунтованих результатів, які в сукупності дозволяють розв’язати проблему надмірного податкового навантаження при оподаткування прибутку підприємств. Виходячи з цього, в дипломі набули подальшого розвитку пропозиції щодо реформування існуючої системи оподаткування прибутку підприємств в Україні (с. 34); були розроблені практичні рекомендації щодо застосування методів податкового планування при нарахуванні податку на прибуток підприємств (у тому числі застосування консолідованої сплати податку на прибуток та прискорених методів амортизації) та оцінки ефективності для зниження податкового навантаження на прикладі ДП «Шпат» (с. 65˗86).

Практичне значення одержаних результатів. Сформульовані в дипломній роботі теоретичні узагальнення та практичні рекомендації спрямовані на підвищення ефективності податкової політики підприємств малого та середнього бізнесу. Пропозиції щодо організації податкового планування, а саме вибору консолідованого методу нарахування податку на прибуток та застосування прискорених методів амортизації з метою оптимізації податку на прибуток підприємства плануються до впровадження в діяльність ДП «Шпат» (Довідка про впровадження № 140/1 від 16.05.2014 року).


Ключові слова: податок на прибуток, податкова система, оподаткування прибутку підприємства, податкове планування.
Державний вищий навчальний заклад

«Українська академія банківської справи

Національного банку України»

Обліково-фінансовий факультет

Кафедра фінансів
Дипломна робота

на тему: ОПОДАТКУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА ТА ШЛЯХИ ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ

освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»

Виконав(ла): студент(ка) 5 курсу, групи МФ˗31

спеціальності 8.03050801 «Фінанси і кредит»

Сахно Тетяна Сергіївна

(прізвище, ім’я та по-батькові)

Керівник: к.е.н., асистент Пахненко О. М.(науковий ступінь,посада) (прізвище, ініціали)

Консультант: к.е.н., доцент Гончарова М.Л.(науковий ступінь, посада) (прізвище, ініціали)
Суми – 2014 рік
Державний вищий навчальний заклад

«Українська академія банківської справи Національного банку України»


Обліково-фінансовий факультет

Кафедра фінансів

Освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»

Спеціальність 8.03050801 «Фінанси і кредит»


ЗАТВЕРДЖУЮ


Завідувач кафедри фінансів

_________________С. М. Фролов «____»_______________201_ рокуПоділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал