Опис моделі превентивної освіти у Вишнівчицькій зош І-ІІІ ступенів ім. С. М. РаєвськогоСкачати 107.71 Kb.
Дата конвертації05.02.2017
Розмір107.71 Kb.
Опис моделі превентивної освіти

у Вишнівчицькій ЗОШ І-ІІІ ступенів

ім. С.М.Раєвського
Здоров'я дітей — одне з основних джерел щастя, радості і повноцінного життя батьків, учителів, суспільства в цілому. Для України головною проблемою, яка пов'язана з майбутнім держави, є збереження і зміцнення здоров'я дітей та учнівської молоді. Турботу викликає різке погіршення стану фізичного та розумового розвитку підростаючого покоління, зниження рівня народжуваності й тривалості життя, зростання смертності, особливо дитячої. Вступаючи до школи, 85% дітей мають ті чи інші порушення соматичного та психічного характеру, зростає кількість дітей, які мають психоневрологічні захворювання.

Нині ніхто не заперечує думки про те, що за молоддю майбутнє, що саме ця категорія населення акумулює творчий потенціал, а це неодмінно призведе до позитивних зрушень у суспільстві. Але разом з тим є очевидною залежність ефективності використання цього потенціалу від рівня здоров'я молодого покоління, від його способу життя. Як здоров'я населення віддзеркалює минулий та сьогоденний добробут країни, так можна сказати, що і її перспектива знаходиться у прямій залежності від здоров'я молоді. Майбутнє покоління України закладається сьогодні, формується зусиллями батьків і педагогів, усім оточенням. Визначальними факторами збереження та зміцнення здоров’я, попередження захворювань є умови та спосіб життя. Саме тому педагогічний колектив школи обрав модель школи превентивного виховання – Школи, дружньої до дитини. Головними завданнями у діяльності педагогічного колективу Вишнівчицької ЗОШ І-ІІІ ступенів є збереження і зміцнення здоров'я дітей, формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у вчителів, учнів та їхніх батьків.

Колектив нашої школи працює над впровадженням здоров'язберігаючих, здоров'яформуючих та здоров'язміцнюючих технологій у навчально-виховний процес.

Головною метою моделі школи є: підвищення рівня фізичного, психічного, духовного здоров'я учнів, розробка нових форм навчально-виховної діяльності, пошук нових можливостей для покращення стану здоров'я дітей, учителів, батьків; удосконалення технології валеологізації навчального процесу; формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та підлітків.

Теоретико-методологічною основою є Конституція України, Конвенція про права дитини, Закони України «Про охорону дитинства», «Про фізичну культуру і спорт», «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю», Укази Президента України «Про невідкладні заходи щодо запобігання поширення ВІЛ-інфекції/СНІДу» та інші нормативні документи державних органів влади України.

Тому педагогічний колектив нашої школи включився в роботу зі збереження та зміцнення здоров'я дітей, працює над валеологізацією навчально-виховного процесу, вивчає передовий досвід колег і впроваджує в практику роботи своєї школи. Разом з медичною сестрою педагоги розробили систему роботи, яка складається із чотирьох напрямків. Перший напрямок діяльності — це здоров'я дітей та навчальний процес. Його реалізація йде шляхом розроблення й апробації методичних рекомендацій з організації рухової активності учнів (ранкова гімнастика, фізкультхвилинки, рухливі ігри і забави тощо); формування культури здоров'я, позитивної мотивації на здоровий спосіб життя, валеологічного світогляду, виховання свідомого ставлення до власного здоров'я.

Другий напрямок роботи колективу - охорона здоров'я в процесі позакласної роботи (подорожі, прогулянки, масові заходи, спортивні змагання, експедиції, екскурсії тощо).

Третій — валеологічний моніторинг (проведення діагностичних медичних оглядів, виявлення захворювань, профілактичні заходи).

Четвертий напрямок — здоров'я дітей і навколишнє середовище. Це діяльність колективу щодо покращання екології рідного краю.

Школа постійно веде пропаганду здорового способу життя різними засобами: інформування учнів щодо шанобливого ставлення до власного здоров'я, діє агітбригада; проводяться семінари для старшокласників з питань сексуального розвитку, планування здорової сім'ї .

Навчальний заклад визначив для себе завдання: вивчати психічну конструкцію дитини, екологію внутрішнього середовища особистості учня, його культури мислення, використовуючи для цього національні, духовні цінності нашого народу, українські народні пісні, які є найважливішим носієм звукової енергії душі дитини; формувати у дітей логічне мислення, яке неможливе без цілеспрямованого духовного та фізичного розвитку.

Педагогічний колектив учить дітей цінувати життя і власне здоров'я, розуміти себе, свої бажання, можливості, пізнавати грані своєї душі. Вчителі прагнуть вдало показати учням радість пізнання, розкрити всі духовні пориви, які тісно пов'язані зі збереженням фізичного здоров'я. Кожен предмет несе валеологічний потенціал, який використовують учителі. Художнє слово усне й письмове сприяє пізнанню людини, світу, життя, дає практичні навички. А читання поезії, цікавих прозових текстів підіймає тонус, гармонізує душу. Пісня розвиває емоційну чутливість, дихальну систему дитини. Та не тільки на уроках літератури, а й на уроках географії, історії, біології педагоги сприяють оздоровленню дітей. Кожен педагогічний працівник школи разом з батьками проникнутий ідеєю збереження, зміцнення здоров'я дитини. Для цього використовується індивідуальний підхід, фізкультурні паузи, ранкова гімнастика,

рухливі ігри на перервах, оздоровчі прогулянки .

Рід, родина, сім'я — постійно діючі складники виховання, що зумовлюють поведінку людини протягом усього життя. Тому у школі велику увагу приділяють саме роботі з родиною, сім'єю, батьками. Від великих загальношкільних заходів до індивідуальної роботи з батьками продумується і впроваджується в життя дитини все, що працює на створення позитивної мотивації на здоровий спосіб життя.

Мета школи — створити кожному учню умови для одержання освіти на рівні своїх можливостей, навчити дітей піклуватися про себе та власне здоров'я. Фізичне здоров'я в школі контролюється та формується через уроки основ здоров’я, фізичної культури, спортивні секції, проведення фізкультхвилинок під час уроків, заповнення та аналіз паспортів здоров'я. Психічне здоров'я забезпечується щоденною працею класних керівників, а духовне — вихованням поваги до національної культури, мови, традицій.

Велика увага приділяється превентивному вихованню учнів, спрямованому на запобігання формуванню в учнів негативних звичок, рис характеру, проявам асоціальної поведінки підлітків та організацію належного догляду за діяльністю школярів. Превентивне виховання сприяє формуванню в учнів моральних почуттів, які регулюють їхню поведінку: почуття законності обраної мети, правомірності шляхів і засобів їх реалізації, відповідальності.

Реалізація мети та завдань превентивного виховання здійснюється за такими критеріями:


 • на рівні фізичного здоров’я:

прагнення фізичної досконалості, ставлення до власного здоров’я як до найвищої соціальної цінності. Фізична розвиненість, загальна фізична працездатність. Загартованість організму, дотримання раціонального режиму дня, виконання вимог особистої гігієни, правильне харчування;

 • на рівні психічного здоров'я (психологічного комфорту):

відповідність пізнавальної діяльності календарному віку, розвиненість довільних психічних процесів, наявність саморегуляції, адекватна самооцінка, відсутність акцентуацій характеру та шкідливих звичок;

 • на рівні духовного здоров’я:

узгодженість загальнолюдських та національних морально-духовних цінностей, наявність позитивного ідеалу, працелюбність, почуття прекрасного в житті;

 • на рівні соціального здоров’я (соціального добробуту):

сформована громадянська відповідальність за наслідки нездорового способу життя, соціально орієнтована комунікативність, доброзичливість у ставленні до людини, здатність до самоактуалізації, саморегуляції, самовиховання.

Фізичне виховання є невід’ємною складовою превентивної освіти, яка забезпечує можливість набуття кожною дитиною необхідних знань про здоров'я і засоби його зміцнення. В школі організоване змістовне дозвілля учнів, спрямоване на формування в них фізичного, соціального та духовного здоров'я, а також на вдосконалення фізичної та психічної підготовки до ведення активного довготривалого життя та професійної діяльності.

Основу системи фізичного виховання дітей та юнацтва становить комплекс показників обсягу щотижневої рухової активності, рівень спеціальних знань про особливості рухової активності сучасної людини, її фізичний розвиток.

Система фізичного виховання в школі включає такі види заходів і змагань: • «День здоров'я та фізичної культури»

 • Олімпійський тиждень

 • «Старти надій»

 • «Шкіряний м’яч»

 • «Козацькі забави»

 • Легкоатлетичний крос

 • Міжшкільні змагання з мініфутболу.

Заходи в режимі дня:

 • уроки фізичної культури

 • фізкультхвилинки під час навчального процесу

 • перерви рухової активності

 • заняття в спортивних секціях.

З метою психологічного забезпечення превентивного виховання учнів розроблена система відбору змісту й методичного супроводу процесу різноаспектної превентивної освіти учнів.

Нами обрані такі психолого-соціологічні критерії морально-духовного розвитку та соціально-психологічної адаптації на психологічному та соціальному рівнях:

Соціальний рівень:


 • дезактивна поведінка (агресивність, нечемність тощо);

 • соціометричний статус учнів у школі;

 • стосунки з батьками;

 • девіантна поведінка.

Психологічний рівень:

 • мотивація до культурологічної діяльності (досягнення успіху або запобігання невдач)

 • емоційний стан (рівні тривожності);

 • становлення самооцінювання як особистісного новоутворення;

 • ставлення до себе, до однолітків, до школи;

 • ціннісні орієнтації, спрямованість особистості;

 • рефлексивні здібності та вміння;

 • креативність;

 • естетична чутливість.

Ми - педагоги ХХІ ст., намагаємось закладати основи духовності, духовної, естетичної та моральної культури в процесі виховання дітей.

Освітньо-виховний процес в школі спрямований на створення доброзичливого морально-психологічного клімату в колективі, здорових стосунків між його членами; педагогічну підтримку й захист кожного учня; естетизацію освітнього середовища; виховання загальнолюдських та національних цінностей.

Предмет «основи здоров’я» в школі викладає педагог-тренер Гут Людмила Василівна, яка пройшла відповідну підготовку. На своїх заняттях вчителька акцентує увагу учнів на формуванні свідомого ставлення до власного здоров'я та його збереження. Особливу увагу приділяє позитивній мотивації учнів не лише на вибір здорового способу життя, а й активну, щоденну і поступальну дію, спрямовану на збереження життя й зміцнення здоров'я. Велика увага акцентується на необхідності ведення здорового способу життя, даються практичні рекомендації з моніторингу і підтримки фізичної форми, продовжується формування навичок ефективної комунікації і розбудови стосунків з батьками й однолітками.

Викладання предмету «основи здоров’я» у 5-9 класах проводиться за тренінговою методикою. За сприянням директора школи, було створено та обладнано тренінговий кабінет, який став улюбленим кабінетом для учнів.

Наша шкільна бібліотека в повній кількості забезпечена підручниками з «Основ здоров’я» авторів Т.Є.Бойченко, Н.М.Поліщук, Т.В.Воронцової і В.С. Понамаренко. Для підготовки до уроків-тренінгів вчителька користується посібниками з «Основ здоров’я» авторів Т.В.Воронцової, В.С.Пономаренко, вони містять опорні схеми уроків – тренінгів.

Після проходження курсів підвищення кваліфікації вчителька з основ здоров’я Гут Л.В. у своїй роботі почала використовувати навчання на засадах життєвих навичок. Проводячи уроки-тренінги, використовуються нові підходи, співпраця, діти стають більш відкритими, активними, відповідальними. На уроках більш ефективними є презентації, мозкові штурми, мінілекції, взаємонавчання, самонавчання, запитання і відповіді, до яких діти готуються заздалегідь і залучають до роботи своїх батьків. Під час виконання практичних завдань вчитель намагається використовувати роботу в групах, рольові ігри, інсценування, виконання проектів, аналіз ситуаційних задач, дискусії та дебати. Результатом цього є можливість подарувати учням особливий час і місце в школі (організація своєрідного кола, де кожен має змогу висловитися і вислухати думку іншого).

Також в школі проводиться просвітницька робота щодо здорового способу життя у рамках Програми «Сприяння просвітницькій роботі «рівний – рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя», що реалізується Міністерством освіти і науки України, ПРООН, ЮНЕЙДС. Ця програма спрямована на формування здорового способу життя у молоді і впроваджується в школі у межах факультативної роботи. Працює за цією Програмою спеціаліст (педагог-тренер) Пентій Валентина Михайлівна, яка пройшла в 2004р. спеціальну підготовку на семінарах-тренінгах, що проводилися в рамках Програми.

Під час проведення просвітницьких тренінгів з підлітками педагог-тренер опрацьовує чотири модулі: «Спілкуємось та діємо», «Твоє життя - твій вибір», «Прояви турботу та обачливість», «Знаємо та реалізуємо свої права». Програма акцентує увагу підлітків на усвідомлення цінності здоров'я, розуміння визначальної ролі здорового способу життя та формування індивідуальної поведінки кожної людини. Робота з Програмою передбачає використання інтерактивних методів навчання і проводиться у формі соціально-просвітницького тренінгу, що сприяє активному пізнанню. На заняттях застосовуються методи, які спонукають учнів брати на себе відповідальність за знання. Цьому сприяють дискусії у групах, обговорення, психодрами, інформування, проективне малювання, психогімнастика, рольові ігри, обігравання ситуацій, творчі роботи, ігри-розминки тощо.

Навчальний курс «Захисти себе від ВІЛ» впроваджено у Вишнівчицькій ЗОШ І-ІІІ ступенів з 2007 року і розрахований на учнів 8 класу. Педагогом-тренером є вчитель біології Швець Тетяна Антонівна. Мета курсу полягає в підвищенні рівня індивідуальної захищеності молоді від ВІЛ – інфікування, а також формування толерантного ставлення до людей, які живуть з ВІЛ. Головним завданням курсу є досягнення позитивних змін у знаннях, ставленнях, намірах, уміннях і навичках, які зменшують уразливість молоді в умовах епідемії ВІЛ/СНІДу.

Програма курсу складається з п’яти модулів. Всі заняття проводяться за тренінговою методикою. Оцінювання відбувається за процедурою «До», «Після». Саме такий тип оцінювання дає можливість визначити рівень обізнаності учнів на початку тренінгів та після і побачити на скільки учні засвоїли матеріал курсу.

Крім тренінгів учні беруть участь в різноманітних акціях, де стають переможцями. Так. в 2010 році Олійник Валентина виборола ІІІ місце в районному конкурсі малюнків «Захистимо Землю від СНІДу». У 2011 році Шклярук Юлія виборола ІІІ місце у конкурсі малюнків «Вбережемо Україну від СНІДу».

З метою формування безпечної поведінки молоді у школі з 2013 року запроваджується інформаційно-просвітницький інструмент профілактики ВІЛ «Маршрут безпеки», націлений на профілактику ВІЛ/СНІДу та ІПСШ. Педагоги Гут Л.В. та Потерайко Д.О. пропонують старшокласникам мандрівку найважливішими питаннями репродуктивного здоров’я та сексуальності, зупиняючись на п’яти окремих станціях «Маршруту безпеки»:

Станція «Шляхи передачі ВІЛ».

Станція «ВІЛ/СНІД: питання і відповіді».

Станція «Поруч з тобою».

Станція «Захист від ВІЛ, ІПСШ та засоби контрацепції».

Станція «Твоє життя – твій вибір»

Теми, які висвітлюються в «Маршруті Безпеки» допомагають пов’язати власні життєві ситуації та досвід учасників з особистим ризиком інфікування ВІЛ та ІПСШ. Інтерактивна виставка «Маршрут Безпеки» відповідає не тільки пізнавальним потребам учасників, але й звертається до їх емоцій та поведінки. Це збільшує вірогідність її впливу на зміну поведінки учасників на більш безпечну, що дуже актуально, враховуючи підвищення рівня розповсюдження ВІЛ у Хмельницькій області.Школа відіграє провідну роль у формуванні у дітей життєво важливих компетенцій, необхідних для збереження власного здоров'я. Освіта, що базується на навичках, використовує методику навчання, спрямовану на формування позитивних навичок для здорового розвитку, а також на уникнення та запобігання ризикам для здоров'я, наприклад, пов'язаним із вживанням наркотиків. Така освіта допомагає підліткам та молоді ідентифікувати фактори, які впливають на їх вибір стосовно ризикованої поведінки, і далі - на стан здоров'я.

До Всесвітнього дня боротьби з ВІЛ/СНІД, який відзначався 1 грудня, в школі було проведено «Маршрут безпеки» для учнів 9-11класів. Така нова форма навчання та виховання викликала великий інтерес не лише в учнів, в цьому заході приймали участь учителі та класні керівники.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал