О. В. Гнатюк підручник для загальноосвітніх навчальних закладівСкачати 26.33 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка1/3
Дата конвертації10.04.2017
Розмір26.33 Kb.
  1   2   3

Gnatuk_Zdor_P_3ukr_(149-12)_C.indd 1 03.10.2013 14:47:51

Основи здоров’я
3
О.В. ГНАТЮК
Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів
© Гнатюк О.В., 2014
© Видавництво «Генеза», оригінал- макет, 2014
ISBN 978-966-11-0338-1
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України
(Наказ МОН України від 17.07.2013 р. № 994)
Г56
Гнатюк О.В.
Основи здоров’я : підруч. для 3-го кл. загально- освіт. навч. закл. / О.В. Гнатюк. – К. : Генеза, 2014.
– 144 с. : іл.
ISBN 978-966-11-0338-1.
УДК 613(075.2)
ББК 51.204.Оя71
УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:

дай відповідь на запитання, виконай завдання

практична робота
– робота в парах, групах
– виконуємо разом з батьками
– відгадай загадку
– для допитливих
– додатковий матеріал

3
Любий друже!
Ти тримаєш у руках підручник, який буде твоїм по- мічником і порадником. Він допомагатиме тобі зро стати здоровим, міцним, сміливим. Ти продовжиш оволо ді- вати навичками здорового способу життя і безпечної поведінки.
У підручнику ти знайдеш не тільки теоретичний ма- теріал з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності, а й практичні поради щодо зміцнення і збереження влас- но го здоров’я, цікаві ігри, загадки, ребуси, фізичні вправи.
Якщо ж захочеш дізнатися більше з вивченого мате- ріалу, а також щось цікаве і корисне, читай ін фор мацію у рубриках «Додатковий матеріал» і «Для допитли- вих».
Перш ніж виконувати запропоновані завдання, прак- тичні роботи прочитай уважно навчальний матеріал, розглянь малюнки і фотографії. Якщо не можеш сам виконати завдання, звернись по допомогу до дорослих.
Усе, про що ти дізнаєшся і чого навчишся за допо мо- гою підручника на уроках з основ здоров’я і під час са- мостійної роботи, знадобиться тобі в подальшому житті.
Успіхів тобі!

4
ПОКАЗНИКИ
ЗДОРОВ’Я І РОЗВИТКУ ДИТИНИ
Напевно, ти хочеш гарно вчитися, бути сильним, ба- дьорим, енергійним, витривалим. Стати таким може лише здорова людина. А як дізнатися про стан влас- ного здоров’я?
«Прислухайся» до свого організму та свого настрою.
Ти сам можеш визначити, болить у тебе щось чи ні.
Гарний зараз настрій чи поганий. Ти спокійний, врів- новажений чи збуджений. Є апетит чи їсти не хочеться.
Ти маєш міцний сон чи ні. Ти хочеш гратися і спілку- ватися з іншими чи такого бажання немає. Чи уважний ти на уроках, чи добре запам’ятовуєш матеріал, чи легко тобі виконувати фізичну роботу тощо. Ці ознаки самопочуття називають показниками здоров’я.
Однак за одним лише самопочуттям встановити свій стан здоров’я не можна. Щоб дізнатися, чи нормально ти ростеш, розвиваєшся, чи не маєш якихось хвороб, слід регулярно проходити медичні обстеження в полі- клініці. Наприклад, перед новим навчальним роком усім учням потрібно обстежитись у лікаря. Він проведе огляд, вивчить результати аналізів, виміряє твій зріст, масу тіла, об’єм грудної клітки, температуру тіла, час- тоту пульсу тощо. Так, нормальною є температура тіла від 35,5 до 37 градусів, а нормальний пульс у стані спо- кою для дітей твого віку приблизно 80–90 ударів за хвилину. У дітей віком від 6 до 10 років маса тіла що- річно збільшується приблизно на 3–4 кілограми, зріст – на 4–5 сантиметрів, а об’єм грудної клітки – на 1–2 сан- тиметри.

5
За всіма отриманими показниками лікар зробить вис новок, здорова дитина чи ні. У разі потреби призна- чить додаткове обстеження.
Протягом життя зріст людини змінюється в певному ритмі. Для чоловіків і жінок цей ритм різний. До 5–6 років хлопчики й дівчатка рос- туть однаково. Потім настає період уповільнення росту. У хлопчиків він триває до 10–12 років, у дів чаток – до 10. Після деякої перерви знову роз- починається прискорене зростання. У юнаків воно триває до 16–18 років, у дівчат – до 14–15. Потім темп зростання знову уповільнюється і закінчується у чоловіків до 25 років, а в жінок – до 18–20.
Словникова скарбничка
Показник – ознака чого-небудь.

6
Практична робота
Вимірювання пульсу
1. Знайди в себе пульс, наприклад на лівій руці. Для цього пальці пра- вої руки поклади на передпліччя лі- вої руки з боку долоні, біля основи великого пальця. Якщо ти відчув по- штовхи, це і є твій пульс.
2. Порахуй, скільки відбувається поштовхів за одну хвилину.
3. Встань з-за парти. Пострибай, зроби декілька вправ. Знову порахуй пульс упродовж хвилини.
4. Відпочинь і знову визнач пульс.
Чим більше ти фізично підготовлений, тим швидше пульс приходить до норми після фізичних навантажень.
Для допитливих
Виявляється, пульс маленьких птахів досягає майже
200 ударів за хвилину! Пульс кішок становить близько
130 ударів, дорослої людини – близько 75, коней – 35, а в слонів сягає лише 25 ударів за хвилину.
Розгадай ребус
1.
Назви показники здоров’я, які ти знаєш.
2.
Розкажи, які показники здоров’я тобі визначав лікар у поліклініці перед новим навчальним роком у школі.
3.
Розкажи або покажи, за допомогою яких предметів і як вимірюють зріст, масу тіла, об’єм грудної клітки.

7
ЩО ВПЛИВАЄ
НА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ
Чи замислювався ти над тим, що впливає на наше здоров’я і від чого воно залежить?
Встановлено, що здоров’я людини найбільше зале- жить від способу її життя. Дотримання режиму дня, правил гігієни, заняття фізкультурою, правильне хар- чування, відсутність шкідливих звичок, добро зичливе ставлення до оточуючих сприяє доброму здоров’ю.

8
Здоров’я залежить також від того, яким повітрям дихають люди, яку воду п’ють, які продукти вживають, тобто від стану навколишнього середовища. Повітря та вода, забруднені вихлопними газами автомобілів і шкід- ливими викидами підприємств, продукти хар чування, вирощені на ґрунті, у який внесено багато хімічних ре- човин, шкодять здоров’ю.
Усім нам потрібно дбати про природу, берегти її: не забруднювати водойм, не ламати дерев і кущів, не рвати оберемки квітів.
Ти теж можеш робити корисні справи – висаджува ти дерева, квіти. Не роби «боляче» природі та застерігай від цього своїх друзів.

9
Здоров’я людини може залежати і від спадковості.
У здорових батьків, як правило, народжуються здорові діти. Якщо ж батьки або інші близькі родичі мали якісь спадкові захворювання, то дитина теж може на них хворіти. Наприклад, коли хтось із батьків або родичів хворий на цукровий діабет, то дитині слід обмежити вживання солодощів і борошняних виробів, щоб не за- хворіти також.

10
Ти можеш здивуватися, однак виявляється, що най- менше впливає на здоров’я медицина. Якщо людина не піклується про своє здоров’я, має шкідливі звички
і живе в забрудненому середовищі, то лікарі не змо- жуть довго підтримувати й зміцнювати її здоров’я.
Отже, здоров’я людини залежить від таких чинни- ків: способу життя, навколишнього середовища, спад- ковості та медицини.
Словникова скарбничка
Спосіб життя
уклад, характер життя.
Спадковість – природні властивості організму, одержані від батьків.
Спадкові хвороби – хвороби, які передаються ді- тям від батьків або інших близьких родичів.
1.
Що впливає на здоров’я людини?
2.
Поміркуй, на які чинники ти можеш впливати, щоб зберегти і зміцнити своє здоров’я, а на які – ні.
3.
Робота в групах. Обговоріть особливості місцевості, де ви живете. Що, на вашу думку, може забруднювати повітря у вашій місцевості?
4.
Що ти робиш для того, щоб навколишнє середовище було менш забрудненим?

11
ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ
Якщо хтось із школярів вважає, що піклуватися про
їхнє здоров’я – це справа батьків і лікарів, то він поми- ляється. Щоб бути здоровим, треба насамперед самому дбати про своє здоров’я і вести здоровий спосіб життя.
Він найбільше сприяє збереженню і зміцненню здоров’я.
Здоровий спосіб життя – це:


виконання режиму дня;


дотримання правил гігієни;


заняття фізкультурою і спортом;


загартовування;


правильне і корисне харчування;


доброзичливе ставлення до оточуючих;


відсутність шкідливих звичок.
Режим – основа здоров’я. І це не лише розклад уро- ків, який висить на стіні, але й режим харчування, сну
і відпочинку, а також фізична праця і допомога бать- кам. Усе, що ти запланував, маєш виконати впродовж дня. Тоді твій настрій буде гарним і бадьорим, та й батьки будуть задоволені.

12
Хочеш бути здоровим – правильно харчуйся. Їжа має бути не тільки смачною, а й корисною. І ще: до столу треба сідати в один і той самий час, – ти про це вже знаєш. Отже, сідай до столу вчасно, не чекай за- прошення по кілька разів.
Якщо ти ще не дружиш із фізкультурою і спортом, то почни займатися ними вже зараз – зроби декілька вправ – не відкладай це на завтра або до наступного по- неділка. Про кинувшись уранці, роби зарядку, протягом дня грай у теніс, футбол, катайся на велосипеді, роли- ках тощо. І тоді відчуєш, що твоє здоров’я значно по- ліпшиться.

13
Тобі приємно бачити веселу, усміхнену людину?
Відповідай тим же – усміхайся, будь привітним і добро- зичливим. Пам’ятай: це ще й корисно для здоров’я!
Які ще корисні звички ти знаєш? Розкажи про них.
Надмірне захоплення комп’ютерними іграми, три- валий перегляд телепередач, алкоголь, наркотики, ку- ріння, навіть пасивне, псують здоров’я.
Отже, той, хто постійно пік- лу ється про своє здоров’я – зай- мається фізкультурою, до три му-
єть ся режиму дня та пра вил осо- бистої гігієни, правильно харчу-
ється, не має шкідливих зви чок, добро зич ливий і при вітний, – має міцне здоров’я. А той, хто не дбає про своє здоров’я, веде малорухливий спосіб життя, має шкід ливі звички, поступово втра- чає здоров’я і вкорочує собі життя.

14
Словникова скарбничка
Здоровий спосіб життя – спосіб життя окремої людини, спрямований на збереження і зміцнення здоров’я.
Поясни прислів’я


Здоров’я маємо – не дбаємо, а втративши – пла- чемо.


Той здоров’я не цінить, хто хворим не був.
1.
Поясни, як здоровий спосіб життя впливає на здоров’я людини.
2.
Проаналізуй свій день, тиждень. Який спосіб життя ти ведеш? Як ти вважаєш, чи можна назвати його здоровим способом життя?
3.
Чи впливає здоровий спосіб життя на тривалість життя людини? Чому ти так вважаєш?
4.
Розкажи, як корисні і шкідливі звички впливають на здоров’я.
Практична робота
1. Запиши в зошит правила здорового способу життя.
2. Проаналізуй, які правила ти виконуєш (+), а які ні (–). Поясни чому.

15
ПРО ПРИРОДНІ РИТМИ І ЗДОРОВ’Я
У природі весь час відбуваються зміни. День змінює ніч, за зимою приходить весна, за весною – літо, далі настає осінь, приплив на морі змінюється відпливом.
Природні явища завжди повторюються через певні проміжки часу. Таке повторення називають ритмом.
Наявність ритмів – це властивість природи та законо- мірність життя.
Люди живуть у природному оточенні і є частиною живої природи. Тому природні ритми впливають на
їхню поведінку, працездатність і здоров’я.
Якщо ти дотримуєшся розпорядку дня, то це значить, що ти також живеш ритмічно. Щодня в один і той самий час повторюєш певні дії. Уночі спиш, а вдень навчаєш ся, працюєш. Твій розпорядок дня має відповідати природ- ним ритмам.

16
Ритмічне життя сприяє зміцненню здоров’я. Якщо ритм життя порушується і не відповідає природному ритму, це погано позначається на здоров’ї людини. На- приклад, якщо ти будеш допізна дивитися телевізор або грати в комп’ютерні ігри, то наступного дня в тебе може боліти голова, буде кепський настрій і, як наслі- док, ти погано засвоюватимеш уроки в школі.
Природні ритми впливають на все наше життя: у хо- лодну пору року ми одягаємося тепліше, щоб не засту- дитися. Улітку надягаємо легкий одяг. У темний час доби вмикаємо освітлення, а в світлий – ні.

17
Отже, щоб бути здоровим і добре почуватися, треба враховувати природні ритми.
Словникова скарбничка
Ритм – рівномірне чергування тих чи інших про- цесів або явищ.
1.
Як природні ритми впливають на життя і здоров’я людини?
2.
Як ти розумієш вислів «Людина живе в певному ритмі»?
3.
Розкажи про свій ритм життя.

18
ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ ЛЮДИНИ
Ти кожного дня ходиш до школи і отримуєш знан ня.
Це твоя праця. Твої батьки теж працюють.
Чи завжди працездатність людини однакова? Звіс- но, ні.
Протягом дня, тижня, місяця тощо працездатність людини різна. Так, висока розумова працездатність у людини спостерігається від 10 до 12 години. У цей час ти навчаєшся. А з 16 до 18 години, коли працездат- ність теж висока, слід виконувати домашні завдання.
Праце здатність людини у вівторок і середу вища, ніж в інші дні тижня.
На працездатність впливає і самопочуття людини.
Хвора людина не може добре працювати і навчатися.
Тому, захворівши, слід слухатися порад лікарів і бать- ків, щоб швидше одужати і продовжити навчання.

19
Коли людина працює, вона втомлюється. Їй потрібен від починок для відновлення працездатності. Для відпо- чинку учнів є вихідні дні, канікули, а між уроками – перерви. Дуже важливий нормальний і міцний сон. До розпорядку дня слід включити не тільки навчання
і працю, а й обов’язково активний відпочинок – про- гулянки, ігри тощо. Виконуючи до машнє завдання, не забувай робити фізкультурні паузи.

20
На працездатність впливає стан робочого місця.
Неправиль не освітлення, неправильна висота столу
і стільця можуть призвести до порушення зору і по- стави. Най краще працювати при денному світлі. Якщо його не достатньо, робоче місце слід до датково освітлю- вати, наприклад настільною лампою. Треба, щоб для праворуких дітей світло падало зліва і спереду. Для лі- воруких світло має падати справа і спереду, щоб не за- важала тінь від руки і спини.
Словникова скарбничка
Працездатність – здатність людини працювати.

21
Для допитливих
У різних людей протягом дня спостерігається неод накова працездатність. Усіх людей умовно поділяють на «сов»,
«жайворонків» і «голубів». «Жайворонки» мають високу працездатність у першій половині дня. «Сови» краще пра- цюють у вечірні години. А «голуби» можуть працювати як зранку, так і ввечері.

1.
Що впливає на працездатність людини?
2.
Як ти вважаєш, коли в тебе працездатність вища – зранку, вдень чи ввечері? У який день тижня?
3.
Деякі учні ніколи не роблять фізкультурних пауз під час виконання домашніх завдань, вважають їх непотрібними.
Доведи, що вони помиляються.
4.
Порадься з батьками і разом установіть найкращий для тебе час на виконання домашніх завдань. Познач його у своєму розпорядку дня.
Практична робота
Вивчи вправи і виконуй їх під час фізкультурної паузи.
1. Вихідне положення (в. п.) – основна стійка. 1–2 – від- ставити праву ногу назад на носок, руки за голову, про- гнутися, глибоко вдихнути; 3–4 – в. п., видих; 1–4 – те саме з рухом лівої ноги. Повторити 6–8 разів.
2. В. п. – ноги нарізно. 1 – нахил уперед, пальцями доторкнутися до кінчиків пальців ніг; 2 – в. п. Повто- рити 8–10 разів.

22 3. В. п. – основна стійка, руки в сторони. 1 – із силою зігнути руки до плечей, кисті стиснути в кулак; 2 – енер- гійно розігнути руки в сторони, розгинаючи і розво- дячи пальці. Повторити 8–10 разів.
4. В. п. – ноги нарізно, руки на поясі. Чотири колові рухи головою в одному і в іншому напрямку. Повто- рити 2 рази.
5. В. п. – ноги нарізно, руки за головою. 1–2 – руки вгору, потягнутись, глибоко вдихнути; 3–4 – в. п. По- вторити 6–8 разів.

23
ПРО АКТИВНИЙ ВІДПОЧИНОК
Ти вже знаєш, що відпочивати можна по-різному.
Найкращим відпочинком є зміна одного виду діяльно- сті на інший. Так, після навчання корисним буде ак- тивний відпочинок, особливо на свіжому повітрі. Він сприяє підвищенню працездатності, поліпшенню наст- рою, зміцненню здоров’я. А тобі активний відпочинок особливо потрібен, адже багато часу ти проводиш си- дячи за партою. Для нормального росту й розвитку тобі слід багато рухатися. Тому під час активного відпо- чинку ти можеш грати з друзями в різні рухливі ігри, зокрема в ті, які вивчав на уроках фізичної культури.
Наприклад, «Совонька», «Колобки та їжачки», «Верш- ники-спортсмени», «Космонавти», «Сірий кіт» та інші.
Під час гри дотримуйся правил безпеки:


обирай безпечні місця;


грай лише за правилами;


не бешкетуй, не штовхайся і не став підніжки.

24
Є й інші види активного відпочинку. Найпоши ре ні- шими серед них для дітей твого віку є стрибки на ска- калці, катання на велосипеді, самокаті, роликах, скейт- борді, різні ігри – футбол, бадмінтон, волейбол, баскет- бол. А взимку – катання на санчатах, ковзанах, лижах тощо.
Однак пам’ятай:


кататися на велосипеді, самокаті, роликах, скейт- борді можна лише у відведених для цього місцях – у дворах, парках, на спортмайданчиках;


кататися на санчатах, лижах слід у парках, скве- рах; на ковзанах – лише на ковзанці;


грати у футбол та інші ігри можна на спортивних майданчиках, стадіоні;


не можна грати в ігри, кататися на роликах, сан- чатах тощо на тротуарі і проїзній частині дороги;


під час катання на роликах, скейтбордах тощо треба одягати засоби захисту – шолом, наколінники, налокітники, надолонники.

25
Ти можеш зайнятися спортом. Є зимові й літні види спор ту, індивідуальні та командні. Займатися спортом можна в секції, а можна й самостійно, з друзями, бать- ками. Це не обов’язково мають бути виснажливі тре- нування. Головне – щоб вони були корисними і зміц- нювали здоров’я. Порадься з батьками, учителем фізкультури, лікарем, яким видом спорту тобі краще займатися.

26
Для допитливих
Кататися на ковзанах по льоду люди почали приблизно у 16 столітті. У ті часи скандинави – народи Північної Єв- ропи – прив’язували до ніг зроблені з кісток тварин ковзани
і ковзали по льодових поверхнях. Потім з’явилися ме талеві ковзани, від яких походять сучасні сталеві ковзани. Колись ковзани прикріплювали до ніг за допомогою довгих шкіряних ремінців. Пізніше їх стали прикріплювати до взуття за допо- могою затискачів і ремінців. Тепер ковзани жорстко кріп­
ляться до черевиків.
Розгадай ребуси
Поясни прислів’я
Ходи більше – проживеш довше.
Відгадай загадки
Всі його ногами б’ють,
Відпочити не дають.
Він не журиться, не плаче –
На зеленім полі скаче.

27
З нетерпінням зиму ждуть,
Лід малюють – іскри йдуть!
Гострі та стрімкі вони.
Мають назву...
Гра «Лисиця і заєць»
Станьте в різних кінцях майданчика парами, облич- чям один до одного, узявшись за руки. Оберіть двох учнів – «лисицю» і «зайця». «Лисиця» повинна на здо- гна ти «зайця». «Заєць», утікаючи поміж парами, хова-
ється в «нору»: стає посередині будь-якої пари, спиною до одного з гравців. Той стає «зайцем» і втікає, і так само ховається через декілька секунд до іншої «нори».
Тим часом «лисиця» намагається його спіймати. Спій- маний стає «лисицею», а «лисиця» – «зайцем». Якщо
«лисиця» не змогла спіймати «зайця» приблизно за одну хвилину, її змінюють. «Зайці» повинні якомога частіше ховатись і кожного разу в іншу «нору», щоб усі гравці побували в ролі «зайця» чи «лисиці».
1.
Що таке активний відпочинок?
2.
Розкажи про свій активний відпочинок.
3.
Робота в парах. Обговоріть, які переваги має активний відпочинок.
4.
Яких правил безпеки під час активного відпочинку слід дотримуватися? Чому?
5.
Які ти знаєш види спорту, що потребують застосування засобів захисту від травмування?

28
ПРО КОРИСНІ ТА ШКІДЛИВІ МІКРОБИ
Ти вже знаєш, що мікроорганізми, або, як їх ще на- зивають, мікроби, – це живі істоти дуже маленьких розмірів. Їх не можна побачити неозброєним оком, а тільки через мікроскоп. Вони надзвичайно широко розповсюджені в природі. Знаходяться у великій кіль- кості у ґрунті, у воді, у повітрі. Є мікроби і в людини: у роті, на шкірі, під нігтями тощо.
Відомий голландський уче- ний Ан тоні ван Левенгук у 1673 році власноруч виготовив мікроскоп, що складався з двох латунних пластин і ма лень ко го скла. Він давав збіль шення у
300 разів, і за його допомогою вчений уперше спостерігав за мікробами в краплинці води.
Існує багато мікробів, зокрема бактерій, які абсо- лютно нешкідливі для людей. Деякі з них навіть ко- рисні. Так, ґрунтові бактерії підвищують родючість
ґрунту. Деякі бактерії використовують при виготов- ленні ліків. За допомогою молочнокислих бактерій го- тують кефір, сир, ряжанку, йогурт.

29
Однак є мікроби, які, потрапляючи в організм, мо- жуть викликати ту чи іншу хворобу, їх називають хво-
роботворними, а хворобу – інфекційною. Хворобо творні мікроби передаються від хворої людини до здорової різ- ними шляхами: через повітря, через контакт з хворим
і предметами, якими він користувався, через продукти харчування. Одна хвора людина може за разити бага- тьох здорових людей, а ті, у свою чергу, заражають ін- ших. Може статися так, що за невеликий проміжок часу на інфекційну хворобу захворіє багато людей. Таке явище називають епідемією.
Щоб запобігти виникненню епідемії, хворого необ- хідно ізолювати, виділивши окреме приміщення, по- суд, рушник, проводити дезінфекцію, частіше провітрю- вати приміщення, використовувати марлеві пов’язки.

30
Потрапляння хвороботворних мікробів в організм людини не завжди спричиняє інфекційне захворюван ня.
Наш організм чинить опір шкідливим мікробам і може перемогти їх. Кажуть, що він має імунітет. Захисні сили організму підвищуються, якщо людина займаєть- ся фізкультурою, загартовується, дотримується правил

31
гігієни, щодня вживає овочі та фрукти, не має шкідли- вих звичок, робить профілактичні щеплення від інфек- ційних хвороб.
Хвороботворні мікроби можуть здолати захисні сили організму. Тоді людина хворіє. У більшості випадків
інфекційна хвороба починається з підвищення темпера- тури тіла, виникає слабкість, може боліти голова, з’являється нежить, кашель тощо. У разі появи ознак захворювання – викликай лікаря.
Грип – найпоширеніша інфекційна хвороба, спри- чинена вірусами. Він може викликати ускладнення, тобто ставати причиною інших хвороб. Наприклад, може виникнути ангіна, запалення легень тощо. Тому грип потрібно лікувати, чітко виконуючи всі призна- чення лікаря.
Затримати
«хвороботворний десант»
Під час чхання й кашлю людина розбризкує близько 40 тисяч маленьких крапель, які розліта- ються на три і навіть на п’ять метрів. Крапельки дуже легкі, вони можуть довго перебувати в повітрі.
Люди, що знаходяться поруч, вдихають ці крапель ки разом з мільйонами мікробів, які є в них. Крапель ки опускаються на різні предмети, їжу.
Уявляєш, скільки людей може захворіти від од- нієї людини, якщо вона чхне, наприклад, у класі чи в автобусі?
Але «хвороботворному десанту» можна перепи- нити шлях. Це допоможе зробити складена в чотири шари звичайна носова хустинка. Прикривай при кашлі та чханні рот і ніс хустинкою.
За М. Коростельовим

32


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал