Нтл імпульсСкачати 158.41 Kb.
Дата конвертації11.05.2017
Розмір158.41 Kb.
Нововолинський ліцей-інтернатсканирование0003

Волинської обласної ради


НТЛ «Імпульс»
Тези наукових робіт

слухачів НТЛ «Імпульс» -

учасників обласного конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт
kursovaya_rabota

Нововолинськ-2015

У збірці подано тези наукових робіт учасників ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН.

Слухачі НТЛ «Імпульс» представляли свої дослідження в 10 секціях: української літератури, літературної творчості, світової літератури, англійської мови, французької мови, історії України, географії та ландшафтознавства, біології людини, хімії, технологічних процесів та перспективних технологій, мікроекономіки та макроекономіки.

ЗМІСТ

1. Секція української літератури……………………………………...4

2. Секція літературної творчості……………………………………...8

3. Секція світової літератури………………………………………...10

4. Секція французької мови………………………………………….12

5. Секція історії України……………………………………………..14

6. Секція географії та ландшафтознавства …………………………16

7. Секція технологічних процесів та перспективних технологій….18

8. Секція хімії…………………………………………………………20

9. Секція біології людини.…………………………………………...22

10. Секція мікроекономіки та макроекономіки..………………......24dscn7504
Грищук Христина Віталіївна, 8-А клас

Науковий керівник –Сироватка Олена Леонідівна,

учитель української мови та літератури


Змістові особливості використання

музичних термінів у поезії Ліни Костенко

(на матеріалі збірок «Річка Геракліта»

і «Мадонна Перехресть»)

Кожен ракурс вивчення творчості Ліни Василівни Костенко розширює горизонти її осмислення як творця сучасної української літератури. Дослідження художнього простору поезії Ліни Костенко є завжди актуальним, адже письменниця постійно перебуває у творчому пошуку і не перестає нас дивувати новими доробками.

Дуже цікавим є вивчення художніх засобів у нових збірках Л.Костенко. Саме тому матеріалом для дослідження музичних термінів було обрано збірки «Річка Геракліта» і «Мадонна Перехресть». У науковій роботі висвітлено тематичні особливості віршів, засоби образності яких основані на використанні музичних термінів.

У ході виконання завдань наукової роботи було встановлено, що музичні терміни Ліна Костенко використовує для творення образів, у яких лексичне значення терміна трансформується.

Під час аналізу частотності й специфіки використання музичних термінів у текстах промов Л.Костенко зроблено такі висновки:

1. Музичні терміни та образи в поезії Ліни Костенко є продуктом роботи високого інтелекту автора і глибинного розуміння суті рідного слова, тому вживаються переважно в переносному смислі у складі метафор, персоніфікацій, порівнянь, рідше виступають епітетами.

2. Музичні терміни у збірці «Річка Геракліта» вживаються з більшою частотністю, ніж у збірці «Мадонна Перехресть».

3. Твори, у яких уживаються музичні терміни, об’єднують мотиви триєдності літератури , живопису й музики, мотив жалю за минулим, а також протиставлення тиші і звуку.
шитлюк
Шитлюк Олена Андріївна, 11-Б клас

Науковий керівник –Вітковська Наталія Олексіївна,

учитель української мови та літератури


Концептуальні дискурси сміхової культури

в українській прозі 90-х років ХХ століття

(за романами Ю. Андруховича

«Московіада», «Дванадцять обручів»)
Основна мета наукового дослідження: визначення концептуальних дискурсів сміхової культури та моделей їх функціонування у романах Ю. Андруховича «Московіада», «Дванадцять обручів».

Актуальність обраної теми. Розвідки, спрямовані на визначення моделей переосмислення дискурсів сміхової культури, дають можливість глибше розкрити художній світ автора, визначити роль сміхової культури в українській прозі 90-х років ХХ століття.

Висновки та отримані результати проведеної роботи. Застосовані Ю.Андруховичем прийоми пародіювання та перебільшення вказують на проблеми чи недоліки та мають на меті десакралізувати їхнє джерело для звільнення свідомості, здатної їх подолати. Ступінь насиченості романів проявами дискурсів сміхової культури та повнота художньої реалізації останніх дозволяє говорити про їхнє вагоме значення у світоглядній системі автора, а також про актуальність в українській прозі 90-х років ХХ століття.

кохан2
Кохан Маргарита Олександрівна, 9-А клас

Науковий керівник –Демчишина Надія Йосипівна,

учитель української мови і літератури, учитель-методист


Я п’ю слова з Волинської землі
«Поезія – це завжди неповторність», - казала колись велика українська поетеса Ліна Костенко. Розкрилля душі, що сніжно – білими голубами нестримно рветься у світ. Ще крихітним, беззахисним рядком ховається десь у закутку серця, боячись жорстокої та лютої зими. Навесні ж розправляє маленькі тендітні крильця та разом із матусею – музою намагається вперше злетіти в небесні простори. Кожен змах, - мов щоденна порція кисню, - такий бажаний та необхідний. Не так уже й легко долати кожен сантиметр нестримних вітрів та небесних буревіїв. Але все ж летить туди, де зігріють, приймуть, попіклуються.

У такій ніжній та легкій поезії, мов на чистому полотні художника, вимальовується кожен погляд, подих, порух, дотик, думка, мелодія серця. Напуває спраглу та голодну душу незвичним солодом, що так повільно та плавно ллється поетичними рядками. Вони – моя думка і пісня, моя нестримне поєднання фантазії та дійсності, сенс нелегкого буття, що яскравими барвами слова розмальовує сіру буденність.

Вони – мій кисень. Моя необхідність…
dscn7537
Дробот Діана Олегівна, 11-А клас

Науковий керівник –Кравчук Галина Олександрівна,

учитель світової літератури, учитель-методистШлях духовного відродження через призму християнських цінностей у романі

Ф. Достоєвського «Злочин і кара»
Основна мета наукового дослідження: вивчення та аналіз шляху духовного спасіння особистості, описаного у романі Ф.Достоєвського "Злочин і кара".

Актуальність обраної теми. Зосереджено увагу на євангельських істинах, які проголошуються героями твору і вказують шлях до спасіння людської душі через покаяння, яке вкрай необхідне людині у складному, знедуховленому сьогоденні.

Висновки та отримані результати проведеної роботи. У праці глибоко досліджено і пояснено суть біблійних істин, дане релігійне тлумачення образів, символів та чисел, ужитих автором у творі.

Отже, широке використання і поліфонічне проголошення біблійних істин у романі "Злочин і кара" свідчить про високий духовний рівень і розум серця Федора Достоєвського.dscn6859
Тесленко Катерина Віталіївна, 10-А клас

Науковий керівник –Шовкович Наталія Федорівна,

вчитель французької мови

НВК «Нововолинська спеціалізована школа № 1-колегіум»
Лінгво-стилістичний аналіз казок

Гі де Мопассана
У науці є немало досліджень, присвячених творчості письменника. Серед тих, які опрацював автор, можна назвати В.І.Пащенка, Ф. Лану, Ю.І. Даниліна, О. Пузикова. Особливості поведінки Мопассана досліджуються у працях М. Кондратьєва, О.Флоровської, В. Лозовецького, Є. Горфейн, І. Циколь.

Багато матеріалу, що стосується названої проблеми, можна знайти в підручниках світової літератури, а також в науково-популярних виданнях.

Отже, наукова новизна дослідження полягає в уточненні ролі стилістичних засобів на читачів, їх аналізі в представленні персонажів, картин природи.

Актуальність роботи зумовлена:


  • постійним інтересом лінгвістів до цієї проблеми;

  • недостатністю вивченості даної проблеми;

  • необхідністю ґрунтовного аналізу стилістичних засобів у фантастичних новелах.

Темою роботи є лінгво-стилістичний аналіз фантастичних казок у творчості Гі де Мопассана та їх характер.

Мета роботи – дати комплексний аналіз лінгво-стилістичних засобів фантастично-містичних новел і визначити їх роль у мові.

Мета дослідження передбачає такі завдання:

  • вивчити і дослідити творчість Гі де Мопассана, особливо фантастичні новели;

  • визначити проблематику новел;

  • дати лінгво-стилістичну характеристику фантастичним новелам Гі де Мопассана;

  • визначити головні стилістичні засоби у творі Гі де Мопассана.

Об’єктом дослідження є тропи які використані Гі де Мопассаном у фантастичних казках.

Джерелами дослідження слугували твори Гі де Мопассана, довідники, інтернет-джерела.

Методи дослідження: лінгвістичне спостереження, теоретичний аналіз наукових джерел, узагальнений аналіз, порівняння.

Структура роботи: вступ, два розділи, висновки, використана література.

литвинець
Литвинець Оксана Григорівна, 11-А клас

Науковий керівник –Нагірний Микола Зіновійович,

доцент кафедри загальноекономічних і гуманітарних дисциплін Нововолинського факультету Тернопільського національного економічного університету, кандидат історичних наук, доцент


Освіта українців у Хорватії:

історія та перспектива
Мета: висвітлити процес становлення та розвитку освіти в середовищі вихідців з України від часу переселення на хорватські землі й дотепер.

Актуальність теми зумовлена зацікавленням власним походженням, витоками, достовірністю даних про українську діаспору, а найголовніше прикладом збереження мови, культури, релігії та традицій, високим зразком для утвердження українства в незалежній Україні саме в наш час, коли держава переживає один з найбільш епохальних періодів історії.

Ми ставили перед собою завдання:

- розглянути процес становлення та розвитку освіти етнічної спільноти в Хорватії, структуру та особливості;

- показати освітні ресурси, що використовувалися для навчання;

- визначити роль для збереження самобутності українців на Балканах;

- зробити висновок-прогноз про подальші перспективи розвитку української освіти в Хорватії.

Особливості національного відродження зумовили таку ситуацію, що на сьогодні українці в Хорватії існують під двома назвами: русини і власне українці. У боротьбі за збереження ідентичності освіта відіграє вагому захисну та пропагандистську функцію. Можемо припустити, що русинів та українців чекає світле майбутнє, оскільки вони, незважаючи на численні труднощі, продовжують розвивати освіту й культуру, а це є запорукою успішного розвитку власної діаспори та збереження ідентичноті.
dscn7529
Поліщук Вероніка Миколаївна, 11-А клас

Науковий керівник –Бегеза Галина Іванівна,

учитель географії, учитель-методист


Антропогенно-промислові ландшафти околиць Нововолинська
Внаслідок втручання людини у довкілля виникають антропогенні ландшафти. Через діяльність вугільних підприємств в околицях Нововолинська з’явились антропогенно-промислові ландшафти, які суттєво змінили природний рельєф.

Мета наукової роботи – дослідити сучасний геоморфологічний стан території навколо міста: описати терикони діючих шахт, породні відвали на ліквідованих підприємствах, початкову стадію формування антропогенно-промислового ландшафту шахти, що будується.

Актуальність даної роботи в тому, що новостворені антропогенні ландшафти піддаються постійному впливу природних чинників, перетворюючись на посттехногенні, тому рельєфотворчі процеси тут триватимуть і надалі.

Новизною є те, що в роботі сформована цілісна картина сучасного стану 28 териконів нововолинських шахт: їхня площа, форма, зовнішній вигляд, об’єм вміщеної породи, прояв екзогенних процесів.

Тому вивчення і аналіз сучасного стану гірничопромислових ландшафтів, дослідження їхніх властивостей, особливостей будови, динаміки розвитку, пошук шляхів господарського використання є досить актуальним.

Наукова робота складається з вступу, двох розділів, висновку, списку використаної літератури та додатків.

У вступі коротко описано тему наукової роботи, визначено її мету, значення, актуальність, сформульовано головні завдання.

У розділі 1 описано історію формування Львівсько-Волинського гірничопромислового району, внаслідок якого виникли досліджувані антропогенно-промислові форми рельєфу.

павлючик003
Павлючик Назар Вікторович, 11-В клас

Науковий керівник –Виклюк Ярослав Васильович,

учитель фізики, учитель-методистКОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЯВИЩ МЕХАНІКИ

Комп'ютерне моделювання фізичних явищ спрощує їх дослідження, адже відтворює за допомогою спеціальних програм цілісну картину для дослідника. Також є можливість проводити експерименти над явищами або об’єктами, створивши відповідні умови, тобто написати спеціальну програму та слідкувати за перебігом експерименту, змінювати параметри, отримати результати в числовому чи візуальному вигляді (анімацію процесу чи явища, діаграми чи графіки), прослідкувати залежність від того чи іншого параметру, встановити закономірності тощо.Метою цієї роботи було вивчення можливостей побудови комп’ютерних моделей фізичних процесів у середовищі візуального програмування Delphi, середовищі flash- програмування Macromedia Flash та табличному процесорі MS Excel на основі математичної моделі, порівняння їх функціональних можливостей та відповідності реальним фізичним процесам.

Було розроблено комп’ютерні моделі руху тіла кинутого під кутом до горизонту та коливань математичного маятника в вищеназваних програмних середовищах.

Розглянуто можливість застосування даних моделей при вивченні відповідних розділів фізики, розв’язуванні задач чи виконанні домашніх лабораторних робіт.

изображение 009
Мельничук Павло Володимирович, 11-Б клас

Науковий керівник –Янчук Олександр Миколайович,

доцент кафедри неорганічної та фізичної хімії

Східноєвропейського національного університету

імені Лесі УкраїнкиБерезан Ольга Веніамінівна,

вчитель хімії Нововолинського ліцею-інтернату,

кандидат педагогічних наук, Заслужений учитель України
ЕЛЕКТРОХІМІЧНИЙ СИНТЕЗ ЦИНК ОКСИДУ

В ПРИСУТНОСТІ

ПОЛІМЕТАКРИЛОВОЇ КИСЛОТИ
Актуальність теми. Цинк оксид – люмінесцентний матеріал, напівпровідник з прямими міжзонними переходами. Наночастинки цинк оксиду використовуються для виготовлення провідних прозорих плівок, п’єзоелектричних приймачів.

Метa роботи: підбір оптимальних умов електрохімічного синтезу наночастинок цинк оксиду за наявності поліметакрилової кислоти (ПМАК) як стабілізатора, визначення їх розмірів і морфології.

Для досягнення поставленої мети вирішувались такі завдання:

1)пошук наукової літератури; 2) синтез порошків; 3) підтвердження та ідентифікація синтезованих частинок; 4) аналіз впливу вмісту ПМАК та умов електрохімічного синтезу на розмір та морфологію частинок.

Об'єкт дослідження: нанорозмірні частинки цинк оксиду.

Предмет дослідження: електрохімічний синтез цинк оксиду в присутності ПМАК.

Методи дослідження: рентгенофазовий аналіз, електронна мікроскопія.

Наукова новизна: вперше електролізом водного розчину натрій хлориду з розчинним цинковим анодом за постійної сили струму в присутності ПМАК синтезовано нанопорошки цинк оксиду. Порівняно вплив вмісту стабілізатора, а також сили струму і тривалості процесу на розкид за розмірами та морфологію частинок об’ємних і катодних осадів. Оптимальним для синтезу частинок є вміст ПМАК 0,1-0,2 г/л.

Практичне значення. Отримані результати можуть бути використані для синтезу нанопорошків цинк оксиду із заданими розмірами.

dscn6854
Мельник Лілія Русланівна, 11-Б клас

Науковий керівник –Сергеєва Вероніка Володимирівна,

кандидат технічних наук, старший викладач кафедри економіки та обліку господарської діяльності Нововолинського факультету Тернопільського національного економічного університетуПетрук Тетяна Федорівна,

учитель біології


Дослідження впливу емоційного стресу

на психологічні компоненти

здоров’я підлітків
Метою роботи було проаналізувати вплив емоційного стресу на здоров’я підлітків 14-15 річного віку.

Об’єктом нашого дослідження є вплив стресу на життя школярів.

Наукова новизна та практичне значення роботи полягають у виявленні основних видів стресових факторів, які приводять до розвитку навчального та екзаменаційного стресу в учнів випускних класів.

Методологія та здійснення дослідження проводилися у наступній послідовності: 1) аналіз та систематизація теоретичних підходів та емпіричних результатів, що містяться у наукових джерелах; 2) аналіз і узагальнення матеріалів літературних джерел для визначення специфіки існуючих методів визначення особливостей стресостійкості; 3) методи збору статистичних даних: набір тестів – опитувальників та стандартизовані методи.

Результати психологічного та статистичного дослідження показали, що стрес у школярів є досить розповсюдженим явищем. Щільність зв’язку між рівнем самооцінки, комплексом неповноцінності, рівнем тривожності та депресією є прямим та середнім (= 0,57), тобто безпосередній зв’язок вищеперерахованих факторів існує і це дає можливість стверджувати, що емоційний стрес та його супутні розлади можуть бути спровокованими також і рядом інших психологічних, соціальних, побутових чинників, не пов’язаних безпосередньо зі школою.

dscn7508
Мартинюк Іван Олексійович, 11-В клас

Науковий керівник –Кравчук Наталія Олегівна,

викладач кафедри економіки та обліку господарської діяльності Нововолинського факультету

Тернопільського національного економічного університету
Аналіз стану та шляхи подолання безробіття

в Україні
Проблема безробіття є надзвичайно актуальною сьогодні, оскільки за неповного використання наявних ресурсів робочої сили економічна система працює, не досягаючи межі своїх виробничих можливостей. Крім цього, безробіття спричинює негативні зміни в складі людських ресурсів, а саме: погіршення якісних характеристик робочої сили, втрату працівниками їхніх професійних навичок, кваліфікації, послаблення мотивації до праці, зниження продуктивності праці, відтік найбільш кваліфікованої робочої сили за межі країни.

Метою та завдання дослідження є з’ясування сутності, основних видів та причин безробіття, а також аналіз стану безробіття в Україні та розробка шляхів його подолання.

Під безробіттям населення можна вважати ситуацію в економіці країни, коли частина працездатного населення не має роботи в умовах перевищення пропозиції над попитом робочої сили.

Серед основних причин безробіття варто виділити кризу в економіці, невідповідність вмінь, навичок, кваліфікації та освіти безробітних вимогам ринку праці, дискримінація на ринку праці.

Рівень безробіття у 2014 році (за методологією МОП) загалом по Україні, становить 8,6 %. Рівень безробіття по Волинській області – 8,3 %.

Основними напрямами вирішення проблеми безробіття в Україні, на наш погляд, можуть бути: стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу; відповідність держзамовлення на підготовку спеціалістів у відповідності із реальним станом попиту на робочу силу та вдосконалення програм стажування студентів; надання податкових кредитів підприємствам за кожне нове створене робоче місце; використання досвіду ведення сімейного бізнесу; створення сприятливого інвестиційного клімату в умовах подолання політичної нестабільності в країні.

Упорядник - Світлана ЗЕМЦОВА

Технічний редактор - Людмила СІРКО

 2015 Всі права застережені

Книжка набрана та зверстана на комп’ютерному комплексі ліцею
 45400, м. Нововолинськ, вул. Пирогова, 1.

 (03344) 3-67-70, 3-67-72, 3-67-71, факс 4-90-66Е-mail novlicey@ukr.net

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал